Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tel"— Presentationens avskrift:

1 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se

2 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Problem Luften i byggnader gör människor sjuka Sjuka människor är inte produktiva Tel

3 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Problem Problem med oönskade partiklar Damm Tobaksrök Dammkvalster Bakterier Svamsporer och pollen Djurmjäll Tel Tel

4 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Problem Övriga problem Lukt och gaser Trötthet och allergier Astma och andnöd Halvledarsensorn används till största delen i enklare läcksökningsutrustning då den reagerar snabbt. Den passar dock inte i industrianpassad gasningsutrusting då den ej är selektiv, dvs. den reagerar på för många olika gaser, ibland helt oberäkneligt. Även vattenånga kan ge utslag Många fellarm innebär minskad respekt för larmet Tel Tel

5 Smutspartiklar i undertak
Problem Smutspartiklar i undertak Mikroorganismer på kyld vattenledning Skada på väggskiva från tidigare vattenskada Tel

6 Varför har joniseringstekniken utvecklats?
Ett flertal studier har visat att konventionella ventilationssystem ofta är orsaken till förekomsten av vissa sjukdomar Ny kanal Använd kanal (ibland blockeras kanalen helt av mögel) Tel 6

7 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Problem Svampar, bakterier, etc. Tel

8 Problem Smutspartiklar Bilden visar smutspartiklar i förstoring
Svamp vid fuktskador Borstsvamp/ svartmögel Tel

9 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Lösning på problemen Steg 1 - Luftrening: Genomströmningsluften renas från mikropartiklar såsom sporer virus bakterier Även gaser och lukter reduceras Tel

10 Hur tjäna pengar på problemen?
Steg 2 – Återvinna energi Åstadkoms med hjälp av blandningsspjäll Ev. med demontering av värmeväxlare Blandningsspjäll ger lägre tryckfall Verkningsgrad 50 – 60 % kontinuerligt Inga minskade verkningsgrader Tryckökningar pga. smuts uteblir Joniseringstekniken har tryckförluster endast över spjället Tel

11 Mätning av kvalitén på inomhusluft
Miljödetektor BIO Rumsutförande Kanalutförande Tel

12 Mätning av kvalitén på inomhusluft
Olika luftkvalitésensorers prestanda vid typiska ventilationsscenarier Applikation  KOMMERSIELL MILJÖ  BOENDEMILJÖ  Kontor Konferens- rum Restaurant Gym Vilorum Toalett  Kök Vard. um Sovrum Badrum Dusch/Bad  Dominerande inslag  Andedräkt, lukter   Andedräkt, lukter , fuktighet  Andedräkt, lukter  Lukter    Andedräkt, fuktighet  Fuktighet Fuktighetssensor  Undermålig Acceptabel Undermålig    Undermålig  Acceptabel  Utmärkt CO2-sensor  Ok Acceptabel   Ok   Undermålig iAQ-sensor    Utmärkt  Utmärkt  Acceptabel  Tabellen  jämför resultaten av tre sensorers luftkvalitéteknik över olika tillämpningar, och beskriver tydligt fördelen med miljödetektorn Tel

13 Mätning av kvalitén på inomhusluft
Typiska luftföroreningar inomhus (flyktiga organiska föroreningar, VOC och andra) Tel

14 Mätning av kvalitén på inomhusluft
Följande bilder av verkliga resultat med prov tagna från olika tillämpningar, platser och länder visar tydligt på BIO:s prestanda Röd kurva: BIO-detektorns rådata Blå kurva: CO2 -koncentrationen [ppm CO2], mätt med oberoende, CO2-givare som löper parallellt. Turkos kurva: BIO-förutsägelse av CO2-värden + blandgaskoncentration [ppm CO2 -motsvarighet], baserat på BIO-detektorns rådata och givarelementets unika algoritm. Tel

15 Mötesrum - morgonsession
Mätning av kvalitén på inomhusluft Mötesrum - morgonsession Perfekt korrelation mellan CO2 och BIO Perfekt korrelation mellan förutsägbar algoritm Tel

16 Klassrum, 170m3, 30 studenter, 1 lärare
Mätning av kvalitén på inomhusluft Klassrum, 170m3, 30 studenter, 1 lärare En morgon, flera händelser Extrema CO2-värden Mycket god korrelation mellan CO2- och BIO-händelser/förut-sägbarhet Tel

17 Mätning av kvalitén på inomhusluft
Sovrum - En natt, 2 vuxna, 18m2 sovrum med 2,3m takhöjd, stängt fönster Perfekt korrelation mellan CO2 och BIO Tel

18 Mätning av kvalitén på inomhusluft
Gym Halvdags- övervakning Blandning av BIO och CO2-händelser Utmärkt samstämmighet mellan sanna CO2-nivåer och BIO-baserad förutsägbarhet Tel

19 Mätning av kvalitén på inomhusluft
Matservering där vanliga CO2-givare inte fungerar Perfekt korrelation mellan CO2 och BIO Lukter dominerar resultaten Tel

20 Luftrening - vad är en jon?
När atomer eller molekyler tar emot elektroner bildas negativa joner (-) När atomer eller molekyler förlorar elektroner bildas positiva joner (+) Processen som förvandlar neutrala atomer eller molekyler till joner kallas jonisering Tel

21 Antalet joner i olika miljöer
Jonkoncentrationen beror på geologi, det geografiska läget och väderförhållanden och påverkas dessutom starkt av: byggmaterial föroreningar klimatsystem Tel 21

22 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Luftrening - om ozon 300 ppb Ceiling limit value (CLV): Högsta acceptabla genomsnittliga innehåll i inandningsluft under 15 minuter. (Källa: Arbetsmiljöverket) Level limit value (LLV): Högsta acceptabla genomsnittliga innehåll i inandningsluft under 8 timmar. (Källa: Arbetsmiljöverket) Air Ionic-rör, typ E: +0,2 ppb vid 1200 V Koncentration av marknära ozon, medelvärde sommartid Luktförnimmelse hos de flesta människor Tel

23 AP ionic Joner - Systemkoncept 1 Elektrostatisk filtrering
Ett elektrostatiskt undertryck producerar jonpartiklar som attraheras i ett magnetfält Tel 23

24 AP ionic Joner - Systemkoncept 1 Elektrostatisk filtrering
Joniseringsdel Ger partiklarna elektrisk laddning Infångningsdel Håller partiklarna på plats Mycket god stofthållningsförmåga Tel 24 24

25 AP ionic Joner - Systemkoncept 1 Elektrostatisk filtrering Processen
påbörjas nästan omedelbart fortsätter sedan med ökad effektivitet Systemet har inbyggd högspänningsregulator larmar vid eventuella fel har driftsindikering Tel 25 25

26 AP ionic Joner - Systemkoncept 1 Elektrostatisk filtrering + +
Elektrostatiskt laddade dammpartiklar Joniseringsområde Infångningsområde Bakterier + Dammpartiklar som fastnat i filtret + Damm Elektrostatiska fältets joniseringsdel Elektrostatiska fältets infångningsdel LUFTFLÖDE Dödande effekt på mikrober Microorganismer fastnar i dammpartiklar Från storlek 5 till 0,5 mikron Dammpartiklar får en elektrisk laddning (+) Överför laddning till microorganismer Fångar in och lagrar (-) Tel 26 26

27 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Joner - Systemkoncept 1 AP ionic Mätning av antalet bakterier före och efter filtrering Förhöjd antibakteriell effekt tack vare uppsamlingsförmåga av mikropartiklar pga. det starka elektriska kraftfältet. Verkningsgraden är mellan 98 och 99,9%. CFU innan filter CFU efter filter Luteus 2896 Rubra 830 9 Mögel 548 2 Tel 27 27

28 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Joner - Systemkoncept 1 AP ionic Mögelreducering i elektrostatiskt filtrerad luft Diagrammet visar hur koncentrationen av mögel i luften blir lägre när den omgivande luften är utrustad med ett elektrostatiskt filter. Driftstimmar hos ett elektrostatiskt filter 1 2 3 8 Mögel 1000 335 200 20 18 Tel

29 AP ionic Joner - Systemkoncept 1 Ofiltrerad luft Filtrerad luft
Bakteriekolonier växer på en tallrik som utsätts för luft Ofiltrerad luft Filtrerad luft Tel 29 29

30 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Joner - Systemkoncept 1 AP ionic Energibesparing ESF600 F6 F9 100 200 300 400 500 Lufttrycksfall Ett mycket lågt initialt motstånd / tryckfall är typiskt för ett elektrostatiskt filter medan filtret blir smutsigt. Denna egenskap i kombination med en extraordinär förmåga att samla upp föroreningar ger filtret lång livslängd. Tel 30/74

31 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Joner - Systemkoncept 1 AP ionic Energibesparing F9 F6 ESF600 En större begränsning av flödet betyder endast högre energiförbrukning för påsfilter, vilket alltså är oekonomiskt. Kostnaden kan bli dubbelt så hög för F6 och tre gånger så hög för F9. Tel

32 Systemkoncept 1 – Negativ spetsjonisering
AP ionic Höga koncentrationer av negativa joner produceras av jongeneratorn. Guldbelagda nålar blåser elektroner i den tidigare elektrofiltrerade luften. Återstående mikroorganismer som har passerat elektrofiltret dödas nu av negativa joner och bildar kluster. Tel 32 32 32 32

33 Systemkoncept 2 - spetsjonisering
Joner får partiklar att börja klumpa ihop sig. Laddade partiklar fäster vid andra partiklar och ökar i storlek. Stora partiklar fastnar lättare i filtret. Tel

34 Systemkoncept 2 - spetsjonisering
Naturlig funktion Spetsjonisering förser miljoner syremolekyler med en elektron och bildar negativa joner som fäster vid smutspartiklar i luften Tel

35 Systemkoncept 2 - spetsjonisering
med filter Verkningsgrad i % Partikel diam. um Tel

36 Systemkoncept 2 - spetsjonisering
med filter Verkningssgrad i % Partikel diam. um Filtrering av partiklar (polystyren latex) i olika storlekar efter värme, ventilation och filter med och utan spetsjonisering verksam 5 cm innan filtret. Medelvärdet efter 10 mätningar. Tel

37 Systemkoncept 2 - spetsjonisering
med filter Bakterier Verkningsgrad i % Filtrering av luftburna bakterier efter värme, ventilation och filter med och utan spetsjonisering verksam 5 cm innan filtret. Medelvärdet efter 5 mätningar. Tel

38 Systemkoncept 2 - spetsjonisering
med filter Verkningsgrad i % Filtrering av livskraftiga luftburna virus efter värme, ventilation och filter med och utan spetsjonisering verksam 5 cm innan filtret. Medelvärdet efter 3 mätningar. Tel

39 Systemkoncept 2 - spetsjonisering
Joniseringsspetsar Tel

40 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Monteringsalternativ
B Tel

41 Systemkoncept 2 - rörjonisering
Tar bort lukter och gaser I denna reningsprocess: neutraliseras lukter organiska föreningar sporer bakterier virus Tel

42 Systemkoncept 2 - rörjonisering
Funktion Rörjonisering bildar både positiva och negativa joner Rörjoniseringen med rätt konstruktion skapar nästan inget ozon, något som är vanligt i vissa andra rörjoniseringskonstruktioner Tel

43 Systemkoncept 2 - rörjonisering
Laddade partiklar dras till varandra och faller ner Laddade partiklar dras till ytor Tel

44 Systemkoncept 2 - Jonmätare
mäter densiteten i luften i cm3/h övervakning av rätt börvärde (1500 joner/cm3) kopplas till jon-DUC:en Tel

45 Systemkoncept 2 - Partikelmätning
0,88 0,71 0,53 0,35 0,18 Partiklar/cm3 Partikelmätning utförd hos Sport-Life, Bankeryd Jonkoncentration ca 2000 per/cm3. (Kl 11:30, ISO Klass 5, Klass 100) Tel

46 Systemkoncept 2 - Partikelmätning Maximalt antal partiklar/m³
ISO renrumsstandard Klass Maximalt antal partiklar/m³ FED STD 209E ekv. (fd stand.) ≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm ISO 1 10 2 ISO 2 100 24 4 ISO 3 1,000 237 102 35 8 Klass 1 ISO 4 10,000 2,370 1,020 352 83 Klass 10 ISO 5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29 Klass 100 ISO 6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293 Klass 1000 ISO 7 352,000 83,200 2,930 Klass 10,000 ISO 8 3,520,000 832,000 29,300 Klass 100,000 ISO 9 35,200,000 8,320,000 293,000 Rums Luft Tel

47 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Systemkoncept 3 AP Pure Air Systemuppbyggnad för t.ex sjukhus och läkemedelsindustrin Luftrening av mikro-bakterier Sterilisering, som tar bort epidemirisker som kan uppstå om bakterier sprids genom ventilationssystem Tel 47

48 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Luftrening av mikro-bakterier Systemkoncept 3 AP Pure Air Filtreringseffektivitet upp till 99,9% (motsvarande H13 enligt DIN 24183 Tel

49 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Systemkoncept 3 AP Pure Air Systemuppbyggnad för elektronik- och livsmedelsindustrin Mikrobiologisk sterilisering System för kylrumsförvaring Filtereffektivitet upp till 99,98% (motsvarande H13 enl. DIN 24183) Tel 49 49

50 AP Pure Air Systemkoncept 3 Funktion och uppbyggnad Tilluft
Spetsjonisering Frånluft 20% Återluft 80% Neutraliserar negativa joner Elektrostatiskt filter Balanserar positiva/negativa joner Tel 50/74

51 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
OVK - detektor Skall placeras före joniseringen Ger signal för att rengöra jonrören En bra säkerhetskedja att reningsprocessen är intakt Tel

52 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
OVK - detektor OVK-detektorn är självkompenserande mot nedsmutsning Kommer under hela driftstiden alltid behålla samma känslighet även vid nedsmutsning Tel

53 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
OVK - detektor Kompensation och mätning av nedsmutsning Renslarm 9,5 V Kontrollåtgärd i ventilationskanal - automatiskt servicealarm för rengörning av optik 7,0 V C Normalljuspuls utan effektminskning pga smuts Effektminskningen in i mottagaren pga smuts Effektkompensation för att ånyo erhålla normalnivå A B B A C 0 V Tel

54 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Styr- och regler Standalone Alternativdetektor Miljö CO2 Närvaro Jon-DUC Vent-DUC kommunikation Tel

55 Nätverks- eller och internetbaserat
Styr- och regler Nätverks- eller och internetbaserat Bacnet (ej op. panel) Modbus TCP/IP Operatörspanel Alternativdetektor Miljö CO2 Närvaro IP - DUC (JONISERING) IP - DUC (VENTILATION) Tel

56 Från lufttillförsel till återvunnen ren luft
Tel

57 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Driftkort Flödesschema Tel

58 Luftrening - jonisering
CO2/BIO- mätare Jonmätare Spetsjonisering Filter Rörjonisering Spjäll OVK DUC Tel

59 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Energibesparing Före och efter ombyggnad av kontor, Kungsfors center, Skene Investering: SEK Återbetalning: 2 år 55% energibesparing = ca SEK Tel

60 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Vad säger Boverket? Det finns strikta krav på minsta uteluftsflöde för rum Avvikelse: Förbud mot användning av återluftsteknik finns inte men utredning krävs i varje enskilt fall, speciellt barnstugor sjukhus Bostäder Av utredning bör framgå joniseringens förmåga att reducera föroreningar Gärna oberoende test och prov (metoden är testad av SP) Tel

61 Önskvärt ventilationssystem
I ett optimalt ventilationssystem skapas luftflöden med svagt undertryck försöker man dra ned frånluft till golv installeras förfilter kommer stora partikelklumpar att falla ned på golvet Det beskrivna systemet är främst avsett att användas inom industri och större lokaler - (systemkoncept 3 enligt tidigare) Tel

62 Produkterna skapar följande fördelar
Minskade energikostnader med ca %. * Stor utrymmesbesparing jämfört med ett konventionellt system för likvärdigt resultat. Tel

63 Produkterna skapar följande fördelar
Minskade investeringskostnader med ca 25 % jämfört med en traditionell anläggning. Luftomsättningen kan minskas från 7 till 5,5 liter/sekund och person. Tel

64 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Fler fördelar Effektiv filtrering av partiklar som är mindre än 1 mikron Hämmar tillväxt av bakterier i det befintliga filtret Hämmar tillväxten av mögel i ventilationssystem Förbättrar filtrering av radioaktiva partiklar Tel

65 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Fler fördelar Minskad koncentration av olika typer av gaser Minimala krav på underhåll Håller luftfiltret fräscht längre Ger möjlighet att kontrollera filterläckage på ett enkelt sätt Tel

66 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Andra applikationer Kan med fördel installeras i äldre energislukande befintliga ventilationsanläggningar Är flexibel och moduluppbyggd och kan skräddarsys och anpassas Tel

67 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Andra applikationer Livsmedelsbutiker Inom livsmedelshantering vid såväl köttdiskar som vid tillagring av färskvaror. Vid frukt och grönsaks-hantering vinner man en ökad hållbarhet tack vare renare luft med färre bakterier, sporer och gaser. Tel

68 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Applikationer - lukt Verkstadsindustrier Vårdhem Sanering Sophus Avloppsreningsverk Måleri Bagerier Bostadshus Träningslokaler Frisörer/Skönhetssalonger Tryckerier Tel

69 Applikationer - bakterier/sterilisering
Livsmedelsindustrin Storkök Frysrum Sjukhus Stall Badhus Tel

70 Applikationer – statisk el
Pappersindustrin Fartyg Plastindustrin Metallbearbetning Bil- och lackverkstäder Textilindustrin Tel

71 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Applikationer – luft Hotell & restaurang Affärscentra Kontorsbyggnader Banker Skolor & daghem Flygplatser Tel

72 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Referenser Känner du dig osäker? Kontakta dem som redan installerat. Installerat hos Kontaktperson Telefon Sportlife gym, Sjöåkravägen 25, Bankeryd Ralf Holmér , Södermalmskyrkan, Stockholm Fredrik Nordström Tel

73 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Offertförfrågan Vilket underlag behöver vi för att kunna ge offert? Ritningsunderlag Flödesschemata OVK – protokoll Uppgifter enligt vår energikalkyl Tel

74 Tel. 031-287202 ewert@automatikprodukter.se
Sammanfattning Resultatet av jonisering som reningsmetod ger: Känslan av att uppleva frisk luft Energieffektivisering Kurortsmiljö inom fastigheter Supplier of Controls for Green Buildings Tel


Ladda ner ppt "Tel"

Liknande presentationer


Google-annonser