Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1/74 Tel. 031-287202

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1/74 Tel. 031-287202"— Presentationens avskrift:

1 1/74 Tel

2 • Luften i byggnader gör människor sjuka • Sjuka människor är inte produktiva 2 Tel Problem

3 • Damm • Tobaksrök • Dammkvalster • Bakterier • Svamsporer och pollen • Djurmjäll Tel Problem med oönskade partiklar Problem Tel

4 • Lukt och gaser • Trötthet och allergier • Astma och andnöd 4 Tel Övriga problem Problem Tel

5 Smutspartiklar i undertak 5 Problem Mikroorganismer på kyld vattenledning Skada på väggskiva från tidigare vattenskada Tel

6 6 Ett flertal studier har visat att konventionella ventilationssystem ofta är orsaken till förekomsten av vissa sjukdomar 6 Varför har joniseringstekniken utvecklats? Ny kanal Använd kanal (ibland blockeras kanalen helt av mögel) Tel

7 7 Svampar, bakterier, etc. Problem Tel

8 Bilden visar smutspartiklar i förstoring Borstsvamp/ svartmögel Svamp vid fuktskador 8 Smutspartiklar Problem Tel

9 Steg 1 - Luftrening: Genomströmningsluften renas från mikropartiklar såsom • sporer • virus • bakterier Även gaser och lukter reduceras Lösning på problemen 9 Tel

10 Steg 2 – Återvinna energi • Åstadkoms med hjälp av blandningsspjäll • Ev. med demontering av värmeväxlare • Blandningsspjäll ger lägre tryckfall • Verkningsgrad 50 – 60 % kontinuerligt • Inga minskade verkningsgrader • Tryckökningar pga. smuts uteblir • Joniseringstekniken har tryckförluster endast över spjället Hur tjäna pengar på problemen? 10/74 Tel

11 Miljödetektor BIO 11 Rumsutförande Kanalutförande Mätning av kvalitén på inomhusluft Tel

12 12 Mätning av kvalitén på inomhusluft Olika luftkvalitésensorers prestanda vid typiska ventilationsscenarier Tabellen jämför resultaten av tre sensorers luftkvalitéteknik över olika tillämpningar, och beskriver tydligt fördelen med miljödetektorn Tel Applikation KOMMERSIELL MILJÖ BOENDEMILJÖ Kontor Konferens- rumRestaurantGym Vilorum Toalett KökVard. umSovrum Badrum Dusch/Bad Dominerande inslag Andedräkt, lukter Andedräkt, lukter, fuktighet Andedräkt, lukter Lukter Andedräkt, fuktighet Andedräkt, lukter Andedräkt, lukter Fuktighet Fuktighetssensor Undermålig UndermåligAcceptabelUndermålig AcceptabelUndermålig Acceptabel Utmärkt CO 2 -sensor Ok Acceptabel Undermålig Ok Undermålig iAQ-sensor Utmärkt Acceptabel

13 13 Mätning av kvalitén på inomhusluft Typiska luftföroreningar inomhus (flyktiga organiska föroreningar, VOC och andra) Tel

14 Mätning av kvalitén på inomhusluft Följande bilder av verkliga resultat med prov tagna från olika tillämpningar, platser och länder visar tydligt på BIO:s prestanda • Röd kurva: BIO-detektorns rådata • Blå kurva: CO 2 -koncentrationen [ppm CO 2 ], mätt med oberoende, CO 2 -givare som löper parallellt. • Turkos kurva: BIO-förutsägelse av CO 2 -värden + blandgaskoncentration [ppm CO 2 -motsvarighet], baserat på BIO-detektorns rådata och givarelementets unika algoritm. 14 Tel

15 Mötesrum - morgonsession Perfekt korrelation mellan CO 2 och BIO Perfekt korrelation mellan förutsägbar algoritm Mätning av kvalitén på inomhusluft 15 Tel

16 Klassrum, 170m 3, 30 studenter, 1 lärare En morgon, flera händelser Extrema CO 2 -värden Mycket god korrelation mellan CO 2 - och BIO- händelser/förut- sägbarhet Mätning av kvalitén på inomhusluft 16 Tel

17 Perfekt korrelation mellan CO 2 och BIO Sovrum - En natt, 2 vuxna, 18m 2 sovrum med 2,3m takhöjd, stängt fönster Mätning av kvalitén på inomhusluft 17 Tel

18 Halvdags- övervakning Blandning av BIO och CO 2 -händelser Utmärkt samstämmighet mellan sanna CO 2 - nivåer och BIO- baserad förutsägbarhet Gym Mätning av kvalitén på inomhusluft 18 Tel

19 Perfekt korrelation mellan CO 2 och BIO Lukter dominerar resultaten Matservering där vanliga CO 2 -givare inte fungerar Mätning av kvalitén på inomhusluft 19 Tel

20 Processen som förvandlar neutrala atomer eller molekyler till joner kallas jonisering Luftrening - vad är en jon? 20/74 När atomer eller molekyler tar emot elektroner bildas negativa joner (-) När atomer eller molekyler förlorar elektroner bildas positiva joner (+) Tel

21 21 Antalet joner i olika miljöer 21 Jonkoncentrationen beror på geologi, det geografiska läget och väderförhållanden och påverkas dessutom starkt av: • byggmaterial • föroreningar • klimatsystem Tel

22 Luftrening - om ozon 22 Level limit value (LLV): Högsta acceptabla genomsnittliga innehåll i inandningsluft under 8 timmar. (Källa: Arbetsmiljöverket) Ceiling limit value (CLV): Högsta acceptabla genomsnittliga innehåll i inandningsluft under 15 minuter. (Källa: Arbetsmiljöverket) 300 ppb Luktförnimmelse hos de flesta människor Koncentration av marknära ozon, medelvärde sommartid Air Ionic-rör, typ E: +0,2 ppb vid 1200 V Tel

23 23 Joner - Systemkoncept 1 23 Elektrostatisk filtrering Ett elektrostatiskt undertryck producerar jonpartiklar som attraheras i ett magnetfält AP ionic Tel

24 24 Joner - Systemkoncept 1 24 Joniseringsdel • Ger partiklarna elektrisk laddning Infångningsdel • Håller partiklarna på plats • Mycket god stofthållningsförmåga Elektrostatisk filtrering AP ionic Tel

25 25 Joner - Systemkoncept 1 25 Elektrostatisk filtrering Processen • påbörjas nästan omedelbart • fortsätter sedan med ökad effektivitet Systemet • har inbyggd högspänningsregulator • larmar vid eventuella fel • har driftsindikering AP ionic Tel

26 26 Joner - Systemkoncept 1 26 Elektrostatisk filtrering • Dödande effekt på mikrober • Microorganismer fastnar i dammpartiklar • Från storlek 5 till 0,5 mikron • Dammpartiklar får en elektrisk laddning (+) • Överför laddning till microorganismer • Fångar in och lagrar (-) AP ionic Bakterier Damm Joniseringsområde Elektrostatiska fältets joniseringsdel Elektrostatiska fältets infångningsdel Infångningsområde Elektrostatiskt laddade dammpartiklar Dammpartiklar som fastnat i filtret + + LUFTFLÖDE Tel

27 27 Joner - Systemkoncept 1 27 Mätning av antalet bakterier före och efter filtrering CFU innan filterCFU efter filter Luteus28960 Rubra8309 Mögel5482 Förhöjd antibakteriell effekt tack vare uppsamlingsförmåga av mikropartiklar pga. det starka elektriska kraftfältet. Verkningsgraden är mellan 98 och 99,9%. AP ionic Tel

28 28 Joner - Systemkoncept 1 Mögelreducering i elektrostatiskt filtrerad luft Driftstimmar hos ett elektrostatiskt filter Mögel Diagrammet visar hur koncentrationen av mögel i luften blir lägre när den omgivande luften är utrustad med ett elektrostatiskt filter. AP ionic

29 29 Joner - Systemkoncept 1 29 Bakteriekolonier växer på en tallrik som utsätts för luft Ofiltrerad luft Filtrerad luft AP ionic Tel

30 Joner - Systemkoncept 1 Lufttrycksfall Energibesparing Ett mycket lågt initialt motstånd / tryckfall är typiskt för ett elektrostatiskt filter medan filtret blir smutsigt. Denna egenskap i kombination med en extraordinär förmåga att samla upp föroreningar ger filtret lång livslängd. ESF600 F6 F AP ionic Tel /74

31 Joner - Systemkoncept 1 ESF600 F6 F9 Energibesparing En större begränsning av flödet betyder endast högre energiförbrukning för påsfilter, vilket alltså är oekonomiskt. Kostnaden kan bli dubbelt så hög för F6 och tre gånger så hög för F9. 31 AP ionic Tel

32 32 Systemkoncept 1 – Negativ spetsjonisering 32 AP ionic • Höga koncentrationer av negativa joner produceras av jongeneratorn. • Guldbelagda nålar blåser elektroner i den tidigare elektrofiltrerade luften. • Återstående mikroorganismer som har passerat elektrofiltret dödas nu av negativa joner och bildar kluster. Tel

33 • Joner får partiklar att börja klumpa ihop sig. • Laddade partiklar fäster vid andra partiklar och ökar i storlek. • Stora partiklar fastnar lättare i filtret. Systemkoncept 2 - spetsjonisering 33 Tel

34 Naturlig funktion Spetsjonisering förser miljoner syremolekyler med en elektron och bildar negativa joner som fäster vid smutspartiklar i luften 34 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Tel

35 med filter Verkningsgrad i % Partikel diam. um 35 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Tel

36 Filtrering av partiklar (polystyren latex) i olika storlekar efter värme, ventilation och filter med och utan spetsjonisering verksam 5 cm innan filtret. Medelvärdet efter 10 mätningar. Verkningssgrad i % Partikel diam. um med filter 36 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Tel

37 med filter Verkningsgrad i % Bakterier Filtrering av luftburna bakterier efter värme, ventilation och filter med och utan spetsjonisering verksam 5 cm innan filtret. Medelvärdet efter 5 mätningar. 37 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Tel

38 med filter Verkningsgrad i % Filtrering av livskraftiga luftburna virus efter värme, ventilation och filter med och utan spetsjonisering verksam 5 cm innan filtret. Medelvärdet efter 3 mätningar. 38 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Tel

39 Joniseringsspetsar 39 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Tel

40 Monteringsalternativ A B 40/74 Systemkoncept 2 - spetsjonisering Tel

41 Tar bort lukter och gaser I denna reningsprocess: • neutraliseras lukter • organiska föreningar • sporer • bakterier • virus Systemkoncept 2 - rörjonisering 41 Tel

42 Funktion • Rörjonisering bildar både positiva och negativa joner • Rörjoniseringen med rätt konstruktion skapar nästan inget ozon, något som är vanligt i vissa andra rörjoniseringskonstruktioner 42 Systemkoncept 2 - rörjonisering Tel

43 1.Laddade partiklar dras till varandra och faller ner 2.Laddade partiklar dras till ytor 43 Systemkoncept 2 - rörjonisering Tel

44 • mäter densiteten i luften i cm 3 /h • övervakning av rätt börvärde (1500 joner/cm 3 ) • kopplas till jon-DUC:en Systemkoncept 2 - Jonmätare 44 Tel

45 Partikelmätning utförd hos Sport-Life, Bankeryd Jonkoncentration ca 2000 per/cm 3. (Kl 11:30, ISO Klass 5, Klass 100) Systemkoncept 2 - Partikelmätning 45 0,88 0,71 0,53 0,35 0,18 0 Partiklar/cm 3 Tel

46 Klass Maximalt antal partiklar/m ³ FED STD 209E ekv. (fd stand.) ≥0.1 µ m≥0.2 µ m≥0.3 µ m≥0.5 µ m≥1 µ m≥5 µ m ISO 1102 ISO ISO 31, Klass 1 ISO 410,0002,3701, Klass 10 ISO 5100,00023,70010,2003, Klass 100 ISO 6 1,000, ,000102,00035,2008,320293Klass 1000 ISO 7 352,00083,2002,930Klass 10,000 ISO 8 3,520,000832,00029,300Klass 100,000 ISO 9 35,200,0008,320,000293,000Rums Luft ISO renrumsstandard Systemkoncept 2 - Partikelmätning 46 Tel

47 47 Systemkoncept 3 47 Systemuppbyggnad för t.ex sjukhus och läkemedelsindustrin Sterilisering, som tar bort epidemirisker som kan uppstå om bakterier sprids genom ventilationssystem Luftrening av mikro-bakterier AP Pure Air Tel

48 48 Systemkoncept 3 Filtreringseffektivitet upp till 99,9% (motsvarande H13 enligt DIN Luftrening av mikro-bakterier AP Pure Air

49 49 Systemkoncept 3 49 Systemuppbyggnad för elektronik- och livsmedelsindustrin • Mikrobiologisk sterilisering • System för kylrumsförvaring • Filtereffektivitet upp till 99,98% (motsvarande H13 enl. DIN 24183) AP Pure Air Tel

50 Funktion och uppbyggnad Systemkoncept 3 AP Pure Air Tel Neutraliserar negativa joner Balanserar positiva/negativa joner Spetsjonisering Återluft 80% Frånluft 20% Tilluft Elektrostatiskt filter 50/74

51 OVK - detektor 51 • Skall placeras före joniseringen • Ger signal för att rengöra jonrören • En bra säkerhetskedja att reningsprocessen är intakt Tel

52 OVK - detektor 52 • OVK-detektorn är självkompenserande mot nedsmutsning • Kommer under hela driftstiden alltid behålla samma känslighet även vid nedsmutsning Tel

53 OVK - detektor 53 Kompensation och mätning av nedsmutsning 9,5 V 7,0 V Kontrollåtgärd i ventilationskanal - automatiskt servicealarm för rengörning av optik 0 V Renslarm Normalljuspuls utan effektminskning pga smuts Effektminskningen in i mottagaren pga smuts Effektkompensation för att ånyo erhålla normalnivå A B C A C B Tel

54 Standalone Jon-DUC Vent-DUC Styr- och regler 54 kommunikation Alternativdetektor Miljö CO 2 Närvaro Tel

55 Nätverks- eller och internetbaserat IP - DUC (VENTILATION) Operatörspanel Bacnet (ej op. panel) Modbus TCP/IP IP - DUC (JONISERING) Styr- och regler 55 Alternativdetektor Miljö CO 2 Närvaro Tel

56 Från lufttillförsel till återvunnen ren luft Ren luft 56 Tel

57 Flödesschema Driftkort 57 Tel

58 58 Luftrening - jonisering Tel

59 Före och efter ombyggnad av kontor, Kungsfors center, Skene 55% energibesparing = ca SEK Investering: SEK Återbetalning: 2 år Energibesparing 59 Tel

60 Det finns strikta krav på minsta uteluftsflöde för rum Avvikelse: • Förbud mot användning av återluftsteknik finns inte men utredning krävs i varje enskilt fall, speciellt • barnstugor • sjukhus • Bostäder • Av utredning bör framgå joniseringens förmåga att reducera föroreningar • Gärna oberoende test och prov (metoden är testad av SP) Vad säger Boverket? 60/74 Tel

61 I ett optimalt ventilationssystem • skapas luftflöden med svagt undertryck • försöker man dra ned frånluft till golv • installeras förfilter • kommer stora partikelklumpar att falla ned på golvet Det beskrivna systemet är främst avsett att användas inom industri och större lokaler - (systemkoncept 3 enligt tidigare) Önskvärt ventilationssystem 61 Tel

62 • Minskade energikostnader med ca %. * • Stor utrymmesbesparing jämfört med ett konventionellt system för likvärdigt resultat. Produkterna skapar följande fördelar 62 Tel

63 • Minskade investeringskostnader med ca 25 % jämfört med en traditionell anläggning. • Luftomsättningen kan minskas från 7 till 5,5 liter/sekund och person. Produkterna skapar följande fördelar 63 Tel

64 • Effektiv filtrering av partiklar som är mindre än 1 mikron • Hämmar tillväxt av bakterier i det befintliga filtret • Hämmar tillväxten av mögel i ventilationssystem • Förbättrar filtrering av radioaktiva partiklar Fler fördelar 64 Tel

65 • Minskad koncentration av olika typer av gaser • Minimala krav på underhåll • Håller luftfiltret fräscht längre • Ger möjlighet att kontrollera filterläckage på ett enkelt sätt Fler fördelar 65 Tel

66 • Kan med fördel installeras i äldre energislukande befintliga ventilationsanläggningar • Är flexibel och moduluppbyggd och kan skräddarsys och anpassas Andra applikationer 66 Tel

67 Inom livsmedelshantering vid såväl köttdiskar som vid tillagring av färskvaror. Andra applikationer 67 Tel Vid frukt och grönsaks- hantering vinner man en ökad hållbarhet tack vare renare luft med färre bakterier, sporer och gaser. Livsmedelsbutiker

68 • Bagerier • Bostadshus • Träningslokaler • Frisörer/Skönhetssalonger • Tryckerier • Verkstadsindustrier • Vårdhem • Sanering • Sophus • Avloppsreningsverk • Måleri Applikationer - lukt 68 Tel

69 69 Applikationer - bakterier/sterilisering • Livsmedelsindustrin • Storkök • Frysrum • Sjukhus • Stall • Badhus

70 Tel /74 Applikationer – statisk el • Pappersindustrin • Fartyg • Plastindustrin • Metallbearbetning • Bil- och lackverkstäder • Textilindustrin

71 Tel Applikationer – luft • Hotell & restaurang • Affärscentra • Kontorsbyggnader • Banker • Skolor & daghem • Flygplatser

72 Referenser 72 Känner du dig osäker? Kontakta dem som redan installerat. Installerat hosKontaktpersonTelefon Sportlife gym, Sjöåkravägen 25, BankerydRalf Holmér , Södermalmskyrkan, StockholmFredrik Nordström Tel

73 Offertförfrågan 73 Vilket underlag behöver vi för att kunna ge offert? 1.Ritningsunderlag 2.Flödesschemata 3.OVK – protokoll 4.Uppgifter enligt vår energikalkyl Tel

74 Sammanfattning 74 Resultatet av jonisering som reningsmetod ger: • Känslan av att uppleva frisk luft • Energieffektivisering • Kurortsmiljö inom fastigheter Tel Supplier of Controls for Green Buildings


Ladda ner ppt "1/74 Tel. 031-287202"

Liknande presentationer


Google-annonser