Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk referenstjänst – Fråga biblioteket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk referenstjänst – Fråga biblioteket"— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk referenstjänst – Fråga biblioteket

2 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Referensarbete I informationsdisken: information, vägledning, undervisning På webben: information, vägledning, undervisning Elektroniska referensarbetet gör att vi får fler sätt att möta användarna genom ny teknik Elektroniska referensarbetet mer mätbart (arkiv) Biblioteket har flyttat ut från det fysiska rummet (katalog etc. på webbplatsen, kontakt genom telefon, chatt, e-post, sms) Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

3 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Tendenser / trender Samarbete och integration (generalister-specialister, mellan olika bibliotek) ”Sömlöst” (seamlessness) = användaren kan slussas vidare till rätt ställe Google-effekten = användaren vill komma direkt till svaret på sin fråga utan för många omvägar Antalet referensfrågor minskar över disk & de frågor man får är svårare och tar längre tid att besvara (univ.bibl.) Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

4 Varför fråga oss när Google finns?...
Svårt hitta relevant och tillförlitlig info på webben Vi använder fler källor Vi kan vaska fram guldklimparna Visa/lär dom den osynliga webben Vi värderar materialet Vi kan vägleda användaren pedagogiskt Se till så att användaren lär sig ngt varje gång! Både i infodisken och i den digitala frågetjänsten Vi kan hänvisa användaren vidare Konsortiet gör att vi kan slussa användare vidare till annan frågetjänst Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

5 Fördelar med att finnas på webben
Breddar referenstjänsten och utökar öppettiderna 24-timmarsbiblioteket Användarna finns där – vi möter dom där de rör sig Nya användargrupper Enkelt för användaren Service Användaren kan bo/sitta var som helst Biblioteket mer synligt Utnyttja personalens specialistkunskap Samverkan över gränserna Lokala resurser kan bli nationella Visa vad vi kan! Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

6 Fördelar för dig som bibliotekarie
Kompetenshöjande - 91% av Fråga bibliotekets medarbetare anser att det inneburit en kompetenshöjning för dem att arbeta i Fråga biblioteket Roligt! 97% anser att det är roligt att arbeta med tjänsten Bli del av ett nationellt nätverk av referensbibliotekarier Positivt för yrkesidentiteten Lär dig att använda ditt biblioteks licensdatabaser oftare och bättre Bli ännu bättre på att använda datorn Kul att lära sig något nytt! Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

7 Konkurrent eller komplement?
Nättjänst ger legitimitet åt det fysiska biblioteket? Ytterligare ett alternativ. Frågorna tar nya vägar. E-böcker, mp3-filer – konkurrent? Tradition kvar + nytt beteende? Det fysiska besöket på biblioteket alltid överlägset. Personliga mötet fortfarande viktigt. Ju fler som söker info på internet – ju färre kommer till den fysiska infodisken Lättare att ställa frågor (+ unga e-postar, chattar & sms:ar hellre än ringer) Bibliotekariejobbet förändras? Vägleda, kvalitetsbedöma, undervisa, producera, kategorisera Statistik på elektroniska frågor och hemsidebesök Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

8 Fråga biblioteket i Sverige
Gemensam plattform med Jourhavande bibliotekarie, Barnens bibliotek och Ordbron april 2005 Statens kulturråd och BIBSAM finansierar Permanent huvudman våren 2006 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

9 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
E-frågor 2004 3 717 e-postfrågor (ca 300/månad) 6 883 chattfrågor (ca 700/mån) = e-frågor Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

10 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Samarbete Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

11 Samarbete med Barnens bibliotek
Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

12 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Samarbete med Ordbron Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

13 Fråga på spanska, finska, polska, ryska…
…arabiska, persiska, tyska, franska, serbiska, kroatiska, bosniska, engelska… Integration & demokrati Biblioteksservice till invandrargrupper 20% av Sveriges befolkning (1,8 miljoner) har utländsk bakgrund eller är invandrare Statens kulturråd finansierar Frågor – samhällsinformation E-posttjänst Bibliotekarier & assistenter med språkkunskaper / utländsk bakgrund Ca 5 pers/språkgrupp Även icke-latinska alfabet kan användas (virtuellt tangentbord) Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

14 På gång i Fråga biblioteket
FB läggas ut på huvudman (ej projekt längre) Deltagarnas specialistkompetens listas & utnyttjas (kompetenskluster) Kvalitetssäkring Fler språk - arabiska, franska, tyska, persiska Ny frågetjänst - Fråga om poesi Reklamfilm om Fråga biblioteket i TV (Kunskapskanalen) Filmtävling för våra operatörer - publiceras på vår webbplats Samarbete lånecentralen och länsbiblioteken i södra Sverige Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

15 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
På gång i FB? ip-telefoni i chatten? Frågor via sms? Utökade öppettider? Specialbibliotek etc. med i FB? T ex Statistiska centralbyrån, nordiska afrikainstitutet, Barnens världsbibliotek. Samarbete med nya webbportalen referensbiblioteket.se? Bättre samarbete med skolor Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

16 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Kvalitet! Elektroniska referensarbetet dokumenteras ip-telefoni + chatt = bibliotekarien mer pedagogisk (Skype?) Co-browsing är pedagogiskt Kvalitetsgranskade nätresurser Utnyttja våra elektroniska resurser/databser Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

17 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Utvärdera kvaliteten ”Peer review” (digitalt OCH fysiskt referensarbete) Är början välkomnande? Förstod bibliotekarien frågan? Saknas någon förtydligande fråga? Svarade bibliotekarien på hela frågan eller bara delvis? Redogjorde bibliotekarien för sina källor? Förklarade bibliotekarien varifrån svaren kom? Blev frågaren välkomnad tillbaka? Kontrollerade bibliotekarien om frågaren var nöjd? Hur var samtalstonen? I stort: vad var bra och vad var mindre bra med just denna chatt? Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

18 Fördelar med ”peer review”
Svarens kvalitet förbättras Tillfälle att diskutera policyfrågor Kompetensutveckling Man får idéer om hur man kan utveckla tjänsten (ser vad som fungerar resp. fungerar mindre bra) Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

19 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Kvalitetssäkring FB Bl a… Programvara och support ska fungera tillfredsställande Tjänsten tillgänglig när användaren behöver den Granskning av frågor Kompetens – utbildning/fortbildning Vad är ett bra svar? Handlar om VAD vi svarar (val av källa, källornas typ och tillförlitlighet, källhänvisning) Handlar lika mycket om HUR vi svarar (referenssamtalet, rätt nivå, återkoppling, stresshantering etc.) Resurser (minimikrav på deltagande bibliotek) Upphovsrätt (alla operatörer känna till vår policy & avtal) Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

20 Blogg ersatt nyhetsbrev
Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

21 Ett litet kommunbibliotek i FB
Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

22 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
En liten deltagare Landsbygd Kommuninvånare: ca 7 000 3 bibliotekarier (inkl bibliotekschefen) 2 jobbar med chatt 2 tim/månad 3 jobbar med e-post (äv. på polska) ½ dag/månad Arbetsinsats:2 tim chatt/mån + e-post ½ dag/mån + e-post polska (Ordbron) 1 dag/v Positivt för dem: biblioteket blir mer synligt, reklam för biblioteket, man passar på att samtidigt göra reklam för andra tjänster som man erbjuder, ny arbetsuppgift att erbjuda personalen Vad ger dom? Vad får dom tillbaka? Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

23 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Chattspråk Chatta = ”föra skriftlig dialog i realtid över internet” (Svenska Datatermgruppen 2004) Prata med hjälp av tangentbordet Informellt, nästan intimt Anonymt (unga kan utmana och provocera) Går / SKA gå snabbt! Gester, tonfall, ansiktsuttryck erätts med tecken  ;-) :-D  :-I * Ironi svårt uttrycka utan smileys Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

24 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Praktiskt om chatt ;-) Håll huvudet kallt! Skicka iväg halva meningar /en mening i taget Var inte omständlig - skriv kortfattat och enkelt Visa livstecken så användaren inte tröttnar Inte så noga med rätt stavning Strunta i stor bokstav Strunta i punkt efter mening (skiljetecken) Använd gärna smileys  Använd ”canned answers” (förskrivna meningar) med måtta Använd etablerade förkortningar (t. ex. ngn, el. dyl. d.v.s eg. ev. fr.o.m.) Kunna chattprogrammets alla funktioner ordentligt Veta hur du snabbt växlar mellan fönster Du ska klara att göra referenssökning samtidigt som du håller igång dialogen med användaren Bokmärkessamling / länkbibliotek som du säkert hittar i Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

25 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Ex på chattdialog Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

26 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Språkutarmning? Sms- och chattspråk Bara ett nytt sätt att använda språket i en ny situation Man sparar tid, ansträngning och utrymme Kan spridas till skriftspråket på lång sikt om tillräckligt många upplever det som effektivt Om barn i skolan får utgå från det skriftspråk som är ”norm” får de en bas att utgå ifrån och kan anpassa sitt språk efter situation, medium, syfte och mottagare Man vet hur det ska stavas egentligen Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

27 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Framtid Informationsbehovet kommer alltid att finnas Fortsatt behov av expertis som mellanhand (behövs alltid ett backup-system = den mänskliga referensservicen) Huvudsakligen digital information Fortsatt utveckling av universella nätverk Nya arbetsmetoder genom teknologisk utveckling Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

28 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Framtid ”Biblioteken måste samverka ordentligt för att göra de resurser som finns i biblioteksvärlden tillgängliga för många. Det gäller att undanröja hinder och sänka trösklar, så att det blir snabbare och smidigare.” Leif Pagrotsky, Kulturminister i Sverige DIK-forum, juni 2005 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

29 Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren 2005-08-26
Källor Ylva Hård af Segerstad: Use and adaption of written language to the conditions of computer-mediated communication. Göteborgs univeritet, 2002 Scott Nicholson Kjörning & Olsson: Chatt – ett nytt sätt att kommunicera med bibliotekarien. Lunds universitet, 2002. Elsbeth Holmbergs presentation ”Globala utvecklingen kring virtuell referenstjänst” på konferensen ”Vart har alla referensfrågor tagit vägen?” 4 april 2005, Stockholm, Svensk biblioteksförening. Diana G. Oblinger: Educating the Net Generation. Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren

30 Källor & litteraturtips
Magnusson, Stina: Integrationsprojekt på två bibliotek. Högskolan i Borås, 2005. Ann-Sofie Oscarssons presentation ”Vart har alla referensfrågor tagit vägen?” på konferensen ”Vart har alla referensfrågor tagit vägen” 4 april 2005, Stockholm Svensk biblioteksförenings konferens. Repo, Maria: Bibliotekens virtuella informationstjänster i Norden. Helsingfors stadsbibliotek, 2004. Ström, Nina: Kvalitetsrapport för Fråga biblioteket. Stockholm, maj 2005. Riktlinjer för digital referensservice. IFLA, Holmberg, Elsbeth: Reserapport från NVBF:s studieresa till USA, 3-14 november New developments in virtual reference. Lunds stadsbibliotek, 2004. Peters, Tom: Auditory options. NetConnect, spring 2004. Elektronisk referenstjänst / Linnea Sjögren


Ladda ner ppt "Elektronisk referenstjänst – Fråga biblioteket"

Liknande presentationer


Google-annonser