Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OCEAN EXPERIENCES ~ Let your dreams come true ~. Ocean Experiences •Affärsidé –Vi erbjuder unika och annorlunda kryssningsupplevelser –något annat än.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OCEAN EXPERIENCES ~ Let your dreams come true ~. Ocean Experiences •Affärsidé –Vi erbjuder unika och annorlunda kryssningsupplevelser –något annat än."— Presentationens avskrift:

1 OCEAN EXPERIENCES ~ Let your dreams come true ~

2 Ocean Experiences •Affärsidé –Vi erbjuder unika och annorlunda kryssningsupplevelser –något annat än vanliga sverigekryssningar  TEMAKRYSSNINGAR –ett par gånger i veckan –skräddarsydda, på beställning •Vi skiljer oss från andra; –temat syns i allt som händer ombord –liten båt  mera personligt

3 Ocean Experiences •Bastjänster –färdiga kryssningspaket –planeringshjälp & förverkligandet –(restaurangtjänster, welleness-tjänster, mötestjänster, butikstjänster) •Modifierade tjänster enligt temat och kundens önskemål

4 Ocean Experiences •Mission: att erbjuda oförglömliga upplevelser på havet •Vision: att uppfylla kundens önskemål och överträffa kundens förväntningar genom att lyssna på kunden och sedan tillsammans med kunden bygga upp en skräddarsydd tjänstehelhet •Värderingar: Kundens intressen är i centrum, i allt vi gör •Mål: att inom en tid på tre år bli den ledande förverkligaren av temakryssningar inom Östersjöområdet

5 Målgrupp •Olika stora företag –S-kedjan, Kesko, Sonera, Nokia, VR, osv. •Egna kryssningar för vem som helst –Temat bestämmer målgruppen

6 Bolagsform & Bolagsavtal •Kommanditbolag –Enkel –stort förtroende mellan bolagsmännen –satsar arbetsinsatsen –finansieringen inget problem –lätt att ändra •Två ansvariga & två tysta bolagsmän –Arbetsinsats -250 000€/man -10% på sin kapitalinsats •beslutanderätt: ansvariga bolagsmän + VD

7 Platsdefinition •Huvudkontor i Gräsviken i Helsingfors –känd och central stad med tanke på spridning av information etc. •Kryssningarna startar från Västra Hamnen i Helsingfors –staden är vid havet –möjligt att åka till Sverige, Estland eller Tyskland

8 Nätverk och samarbetspartners •Resebyråer –För att bättre kunna marknadsföra och sälja sina tjänster –Area, Kaleva Travel, Matkapojat, Matkavekka, Finlands resebyrå •Anslutningstrafik –till en början startar kryssningarna enbart från Helsingfors därför är anslutningstrafiken mycket viktig –VR och Matkahuolto •Banker och betalningsmedel –Banker –Luottokunta, Amex, Diners..

9 Planering av anställda •Antal –räcker till antalet passagerare och tar i beaktande möjliga sjukdomsfall etc. –Utomstående arbetskraft –I sista hand förmannens och chefernas ansvar –Sammanlagt 29 anställda

10 OCEAN EXPERIENCES På land •Försäljning- och marknadsföring (3) • Ekonomiansvariga (1) •Verkställande direktör (1) • Planeringsansvaiga (3) •Kommunikationsansvarig (1) På havet Driftavdelning (Outsourcas) •Kapten •Styrmän •Maskinchef • etc.. Cateringavdelning (2 Intendenter) Hotell (Outsourcas) •Purser och purserbiträde •Kassor • Städerskor • OrdningsvakterSpa- avdelning • Konferensavdelning Restaurang (Outsourcas) • Kockar • Kallskänkr • Servitörer/servitriser • Etc.. Program •Risteilyisäntä (2) • I ordningsställare (8) •Programförverkligare (6) • Konferensavdelning (2)

11 Att anställa •Intervjuer och krav –Söks genom annonser etc. –Intervjuer –18år gammal, hälsogranskning, pass, språkkunskaper och sociala förmågor •Arbetsavtal –Enligt Maili och Finlands Sjömans-Union •Introduktion och skolning –Att bekanta sig med verksamheten och lära sig att arbeta självständigt

12 Personalbudget •Löner enligt allmänna avtal •Övriga avgifter i samband med lön –Socialskyddsavgift, pensionförsäkring, olycksfallförsäkring, arbetslöshetsavgift, grupplivförsökring •Semesterlön •Övriga avgifter –Hälsovård –Mat –Uniformtillägg

13 Företagsservice •Hälsovård –förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsolyckor och att främja anställdas arbets- och funktionsförmåga •Arbetsmiljö –påverkar i hög grad de anställdas trivsel och prestationsförmåga •Måltider och bosättning –Lunchpauser och personalhytter •Övriga tjänster –upprätthålla och främja arbetsförmågan –rekreationsdag

14 Försäkringar •Allmänna försäkringar –Skadeförsäkring –Avbrottsförsäkring –Rättsskyddsförsäkring •Personal försäkringar –Pensionsförsäkring –Olycksfallsförsäkring –Grupplivförsäkring

15 Tekniska hjälpmedel •Datorer, telefoner, handsfrees, internet •Bokningsprogram –winres •Videokanoner, surroundsystem, högtalare, mikrofoner, screens osv.

16 Säkerhets- och krisplan •Kartläggning av risker –Brand, vattenskada, olycka… •Skilld säkerhetsplan för kontor och båt –Vilka är riskerna och hur skall man handla? •Krisplan –Hur handla vid kriser? •Utrymningsplan –Utrymningsvägar, släckare, I-hjälpsutrustning

17 Budgetram •Kapitalbehov –anläggningskapital & rörelsekapital –t.ex. rekryteringskostnader, hyra för båten, datorer osv. –~ 650 000 €, inkl säkerhetskapital •Finansiering –Eget kapital: Tysta bolagsmän 500 000€ –Främmande kapital: Banklån 150 000€ __________________ 650 000€ •Budgetram –Omsättning: ca 3,5 milj. –Resultat: ca 170 000 –största intäkterna: försäljning av kryssningar + andelarna av outsourcade företagens intäkter –största utgifterna: Hyra för båt (inkl. båt med utrustning, driftskostnader) + artister

18 Fastighet och bottenplan •Kontoret i Helsingfors 1. Verkställande direktören 2. Försäljning & Marknadsföring 3. Försäljning & Marknadsföring 4. Ekonomiansvarig 5. Planeringsansvariga 6. Förråd 7. Förråd 8. Planeringsansvariga 9. Kommunikationschef 10. Kafferum 11. 3 små mötesrum 12. Arkiv 1 2 3 4 56 789 1011 12

19 Kontorets inredning

20 Fastighet och bottenplan •Båten 1. Maskinrum 2. Spa & bastuavdelning 1. Lager 2. Personalutrymmen 3. Personalhyttar 4. Hyttar med fönster 1. Lager 2. Flexibla utrymmen 3. Aula 4. Tax-Free butik 5. Auditorie 6. Hyttar med fönster

21 Fastighet och bottenplan •Båten 1. Familjehyttar 2. Café-Restaurang 3. Aula/flexibla utrymmen 4. Restaurang 5. Hyttar med fönster 1. Pub/dansrestaurang 2. Utedäck 3. Hyttar med fönster 4. Nattklubb 5. Glasad vydäck 1. Glasad showutrymme 2. Lyxhyttar 3. Förstahjälp 4. Kommandobrygga

22 Båtens inredning

23 Tack!


Ladda ner ppt "OCEAN EXPERIENCES ~ Let your dreams come true ~. Ocean Experiences •Affärsidé –Vi erbjuder unika och annorlunda kryssningsupplevelser –något annat än."

Liknande presentationer


Google-annonser