Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige April 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige April 2008"— Presentationens avskrift:

1 Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige April 2008
Byggmaterialindustrierna är en viktig näring för Sverige, men tyvärr är det få som känner till oss. Därför uppskattar vi tillfällen då vi – liksom i dag – får möjlighet att berätta om vår näring. Vi vill lyfta fram att vi är en betydande industri i flera avseenden, att vi är konkurrenskraftiga samt att våra företag är moderna och innovativa. Tyvärr råder det många missuppfattningar om oss, det hoppas vi kunna råda bot på. Ställ gärna frågor om något är oklart!

2 Vad är byggmaterial? Andra exempel: Elartiklar VVS Ventilation
Fabriksbetong 4,2 mdr Betongvaror 6,6 mdr Färg 11 mdr Vad är byggmaterial? Det är en stor mängd olika typer av industriprodukter som räknas som byggmaterial. Ibland är det svårt att få grepp om omfattningen av byggmaterialproduktion, eftersom vissa typer av material – t ex skruv och spik – kan ha andra marknader än byggföretag. Det finns en mycket stor mängd olika artiklar och produkter, så det vi exemplifierar med är ett urval som representerar stora produktgrupper och artiklar. Byggnation är en av de mest avancerade processerna i vår ekonomi, med en mängd olika producenter, leverantörer och installatörer involverade. För vår genomgång har vi använt en enkel och logisk uppställning som bygger på hur en byggnad konstrueras. Alla värden är tillförseln till den svenska marknaden 2001. Sågverk 35,7 mdr Snickerier 16,3 mdr Hyvlerier 11,1 mdr Trähus 10,4 mdr

3 Hur används byggmaterial?
Anläggning – betongrör, sand, grus och marksten Stommaterial – betong, stål och trä Stomkompletteringsmaterial – takmaterial, glas, isolering och skivor Inredningsmaterial – golv, snickerier och tapeter Installationsvaror – el, sanitet, ventilation och värme Förbrukningsvaror – lack, färg och lim Vad är byggmaterial? Det är en stor mängd olika typer av industriprodukter som räknas som byggmaterial. Ibland är det svårt att få grepp om omfattningen av byggmaterialproduktion, eftersom vissa typer av material – t ex skruv och spik – kan ha andra marknader än byggföretag. Det finns en mycket stor mängd olika artiklar och produkter, så det vi exemplifierar med är ett urval som representerar stora produktgrupper och artiklar. Byggnation är en av de mest avancerade processerna i vår ekonomi, med en mängd olika producenter, leverantörer och installatörer involverade. För vår genomgång har vi använt en enkel och logisk uppställning som bygger på hur en byggnad konstrueras. Alla värden är tillförseln till den svenska marknaden 2001.

4 Anläggning Tillförsel till den svenska marknaden 2006
Betongvaror (rör, marksten) del av mkr Sand, grus berg- och lertäkter del av mkr Man inleder med anläggningsarbeten, där marken förbereds och rörledningar för VA och uppvärmning dras.

5 Stommaterial Tillförsel till den svenska marknaden 2006
Trä; sågade och hyvlade trävaror mkr Betongvaror (byggelement, murar, plattor) och fabriksbetong del av mkr Därefter byggs stommen, vilket innebär att grund, väggar och tak byggs.

6 Stomkompletteringsmaterial Tillförsel till den svenska marknaden 2006
Dörrar och fönster del av mkr Glas, planglas och isolerrutor mkr (ingår delvis i posten ovan) Isolering mkr Takmaterial 900 mkr Stommen kompletteras därefter med t ex glas, takpannor, fasadbeläggning och med isolerade väggar - stomkompletteringsmaterial. Gipsskivor 800 mkr Träbaserade skivmaterial mkr

7 Inredningsmaterial Tillförsel till den svenska marknaden 2006
Snickeriprodukter del av mkr Kök Golv Trappor Invändigt läggs därefter golv, snickerier som kök och garderober installeras också – tillsammans tillhör de gruppen inredningsmaterial liksom tapeterna.

8 Installationsvaror Tillförsel till den svenska marknaden 2006
Ventilationsprodukter mkr VVS-produkter mkr Installationsvaror som VVS, el och ventilation installeras ganska sent i byggprocessen, men är viktiga komponenter.

9 Förbrukningsvaror Tillförsel till den svenska marknaden 2003
Färger och lack mkr Slutligen har vi en grupp som heter förbrukningsvaror, vilket är färg m m som används för produktionen.

10 Byggmaterialindustrierna i siffror
kronor i omsättning kronor i export kronor i import medarbetare 3 300 företag 30 branscher (trä, betong och färg största sektorerna) 8 % – andel byggmaterialjobb av industrisysselsättning Byggmaterialindustrierna är viktiga för Sverige Byggmaterialindustrierna sysselsätter personer, ofta som viktig arbetsgivare på mindre orter runt om i landet, t ex Arboga, Bromölla, Gnosjö, Röfors och Sala. Byggmaterialindustrierna består av företag inom ett trettiotal produktgrupper som har en samlad omsättning på cirka 110 miljarder. En betydande del av Byggmaterialindustriernas produktion exporteras till andra länder, motsvarande cirka 50 miljarder kronor på årsbasis

11 En viktig näring för Sverige
Jokkmokk: Jokkmokks LBC (betong) Piteå: Pilkington (glas) Strömsund: SCF Betongelement (betong) Umeå: Norra Skogsägarna Bygdsiljum: Martinssons trä Bergeforsen: Timrå Betongindustri: Edsbyn: Svenska Fönster Mora: FM Mattsson (VVS-armatur) Borlänge: Faluhus AB (trähus) Virsbo: Wirsbo Stålrör Bålsta: Gyproc AB (gipsskivor) Tidaholm: Marbodal (kök) Gustavsberg: Gustavsberg (VVS) Hällekis: Paroc (isolering) Markaryd: NIBE (värmeprodukter) Här ser vi tydligt att byggmaterialindustrierna är en näring som involverar hela Sverige, även de delar av landet som ligger utanför de traditionella tillväxtområdena kring storstäderna. Det finns byggvaruproducerade företag från Jokkmokk i norr till Bromölla i söder – och givetvis på många fler orter än de som listas som exempel ovan. Ofta är företagen betydande arbetsgivare på den ort där verksamheten finns. Jönköping: Swegon (ventilation) Grevie: Lindab Ventilation AB Nybro: Ab Gustaf Kähr (golv) Hässleholm: Finja Betong Ronneby: Tarkett (golv) Bromölla: Ifö (VVS)

12 De 100 största materialtillverkarna 2006
(1) Skåne län 19 (2) Jönköpings län 13 (3) Västra Götalands län 12 (4) Stockholms län 10 (5) Kronobergs län (6) Dalarnas län (7) Södermanlands län 4 (8) Norrbottens län 4 (9) Hallands län 4 (10) Hallands län 4 (11) Värmlands län 3 (12) Blekinge län 3 (13) Gävleborgs län (14) Kalmar län (15) Östergötlands län 2 (16) Uppsala län (17) Västerbottens län 1 (18) Örebro län 1 (19) Västernorrlands län 1 (20) Gotlands län 0 (21) Västmanlands län 0 Skåne, Jönköping och Stockholms län är de tre län där det finns flest stora byggmaterialföretag, men som synes är de jämnt spridda över landet. Källa: Industrifakta.

13 Andel byggmaterialjobb av total industrisysselsättning
(%)

14 Antal företag och anställda i de tio största branscherna

15 De tio största byggvarubranscherna 2006 Produktion i Sverige - omsättning i miljarder kronor
De största materialgrupperna är trävaror – sågade varor samt snickerier – färg och elektrisk tråd och kabel. Värdena avser all produktion i Sverige – totalt uppgår den till 11 miljarder kronor. Källa: SCB.

16 Fakta om Byggmaterialmarknaden
Byggmaterial till ett värde av cirka 109 miljarder kronor säljs årligen den svenska marknaden 50 procent av värdet går till bostäder och ca en fjärdedel vardera till lokalbyggnation och anläggningar Byggmaterial står för en knapp fjärdedel av produktionskostnaden vid bostadsbyggnation Byggmaterial står för cirka nio procent av boendekostnaden i ett flerfamiljshus Kort om byggmaterialmarknaden i Sverige. Byggmaterial är en viktig insatsvara vid all byggnation. Byggsektorn är den enskilt viktigaste näringen mätt som andel av BNP. Byggmaterialindustrierna levererar material och komponenter; allt från trä, glas och betong till kök, sanitetsgods och tapeter till entreprenörer, handel och privatpersoner i Sverige.

17 Tillförsel av byggmaterial i Sverige - fabrikspriser
Beräknad försäljning: Cirka 109 miljarder kronor 2006 Bostäder Lokaler Anläggningar 50 % 27 % 23 % Summa 54 miljarder Summa 30 miljarder Summa 25 miljarder Av de beräknade tillförseln går cirka 40 procent till vardera bostäder och lokaler, resten till anläggning. Av de belopp som avser byggnation av byggnader är drygt hälften till nyproduktion. Källa: Industrifakta.

18 Vad kostar byggmaterialet?
Löner Maskiner Entreprenad Byggmaterial 40 % Entreprenadkostnad Moms Mark Avgifter Löner Maskiner Byggmaterial 23 % Produktionskostnad Byggmaterial 9 % Byggmaterial står för cirka en fjärdedel av produktionskostnaden för ett nytt flerbostadshus och för cirka 40 procent av entreprenadkostnaden. Byggmaterialindustrin spelar därför en viktig roll i moderniseringen av byggandet. Trenden går mot ökad prefabricering och högre grad av industriellt byggande. Boendekostnad Källa: SCB, BI 2003.

19 Byggmaterialmarknaden 2006 Tillförsel till den svenska marknaden (mkr)
El, trävaror och VVS är i ordning de viktigaste enskilda grupperna på den svenska marknaden. Övriga varugrupper: Ca 36 miljarder Total tillförsel: Ca 109 miljarder Källa: Industrifakta.

20 Byggvaruanvändningen per län 2006 (mkr)*
* Exklusive anläggningar. Totalt mdr kr. Källa Industrifakta.

21 Import och export av byggmaterial 2006
Produktion 2006 ca 140 mdr + Import 2006 ca 32 mdr - Export 2006 ca 63 mdr Tillförsel 2006 ca 109 mdr Drygt 40 procent av den svenska produktionen exporteras, vilket tyder på stor konkurrenskraft. Allt mer av det byggmaterial som används i Sverige importeras från andra länder, samtidigt som svenska tillverkare exporterar mer material till utlandet. Av den totala produktionen i Sverige på drygt 110 miljarder kronor exporterades drygt 40 procent, samtidigt som närmare en tredjedel av tillförseln av byggmaterial på den svenska marknaden importerades. Det innebär att exportkvoten för byggmaterial inte avviker från genomsnittet i ekonomin. Källa: SCB.

22 Export och import Största importvarorna: Eltråd o kabel 2,8 mdr
Största exportvarorna: Sågat virke 16,4 mdr Hyvlade varor 9,3 mdr Eltråd o kabel 8,3 mdr Största exportländerna: Norge Storbritannien Danmark Största importvarorna: Eltråd o kabel 2,8 mdr Lås och gångjärn 3,5 mdr Färg 3,3 mdr Största importländerna: Tyskland Norge Finland

23 De största importvarorna 2006 Importvärde (mkr)
Till Sverige importeras framförallt elmaterial, färg samt lås och belysning. Källa: SCB.

24 De största exportvarorna 2006 Exportvärde (mkr)
Svenskt export av byggmaterial är till stor del sågade och hyvlade varor, men även eltråd och –kabel samt färg. Källa: SCB.

25 Export och import Mkr Importen har ökat från 23 till 32 miljarder kronor under tre år, dvs med 40 % men det intressanta är att importandelen av den total tillförseln av byggmaterial till den svenska markanden är exakt samma. (29,5%) Exporten har ökat från 48 till 63 miljarder kronor, dvs med 31 % på tre år mellan 2003 – Som andel av den totala produktionen av byggmaterial i Sverige är den samma som för tre år sedan.

26 En konkurrenskraftig näring
Internationella studier visar att byggmaterial i Sverige inte kostar mer än i genomsnitt inom EU Svenska undersökningar visar att SCB grovt har överskattat prisutvecklingen på byggmaterial Byggmarknaden halverades i början av 1990-talet och har fortfarande inte återhämtat sig Produktiviteten har ökat och kostnaderna sänkts samtidigt som miljö- och kvalitetskrav skärpts Byggmaterialindustrierna välkomnar ökad konkurrens. Branschen arbetar för ökad standardisering, vilket öppnar både för import och export av byggmaterial. Priset på svenskt byggmaterial ligger på EU:s genomsnittsnivå. Prisutvecklingen på fabriksbetong, VVS-produkter, snickerier och isolering i Sverige under 1990-talet var knappt hälften av vad SCB uppskattade den till och lägre än KPI. Byggmarknaden halverades i början av 1990-talet, vilket ökar konkurrensen. Byggmaterialindustrin ökat produktiviteten, sänkt kostnaderna, förbättrat logistiken och transporterna för att anpassa verksamheten till förhållandena. Trots det är lönsamheten i industrin generellt låg.

27 Svenska innovationer inom byggmaterial
Träbyggnad på höjden Prefab inom betong Energieffektiva fönster Prefabricerade badrum Värmepumpar Passivhus Energieffektiva lösningar IT-stöd Byggmaterial spelar en nyckelroll vid utveckling av svenskt byggande Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är det viktigt att våra bostäder, skolor och arbetsplatser med flera byggnader är sunda miljöer. Byggmaterialindustrin har stor betydelse när det gäller att utveckla, tillverka och leverera bra material av hög kvalitet. Byggmaterial har stor betydelse för utvecklingen av svenskt byggande i riktning mot effektivare och miljövänligare byggande, t ex med hjälp av ökad prefabricering och elementbyggteknik. Byggmaterialindustrierna står för en stor del av byggsektorns satsning på forskning och utveckling och representerar stort kunnande om material, metoder och kvalitetssäkring.

28 Dynamisk konkurrens Betong eller trä? Plåt eller tegel?
Glas eller sten? På många områden konkurrerar inte bara företag inom samma produktgrupp, utan även olika materialslag och tekniska lösningar Konkurrensen inom Byggmaterialindustrierna är hård, dels mellan olika aktörer, dels mellan olika materialslag och olika tekniska lösningar. Ett litet fåtal aktörer behöver inte betyda sämre konkurrens – tvärtom. När det gäller isolering har priserna under 90-talet minskat på grund av tuff konkurrens mellan tre stora aktörer.

29 Våra framtida möjligheter!
Ökad grad av prefabricering och industrialiserat byggande för att minska kostnaderna Ökad integrering tidigt i byggprocessen för att ta tillvara kunskaper Effektivare logistik och distribution till alla kategorier av kunder Förbättrad hantering av byggmaterial, både vid lagerhållning och på byggplatsen Byggmaterialindustrin kommer i allt högre grad att involveras i svenskt byggande – och har mycket att bidra med när industriell logisk ska bidra till att minska kostnaderna.

30 Byggmaterialindustrierna?
Vill du veta mer om Byggmaterialindustrierna? Besök vår hemsida Eller kontakta kansliet på telefon / 21 Kontakta gärna oss för mer information! Vi står gärna till hands och svarar på frågor. Vår ambition är att bli bättre på att berätta om vår bransch, så att omvärlden får större kunskap om vilka vi är och vad vi står för.


Ladda ner ppt "Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige April 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser