Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Föreningsstämma 2007 Drottningtorget Dragonen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Föreningsstämma 2007 Drottningtorget Dragonen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Föreningsstämma 2007 Drottningtorget Dragonen

2 Dagordning

3 Översikt årsredovisning 2006

4 Årsredovisning 2006 (sida 5)

5 Årsredovisning 2006 (sida 6)

6 Underhållsplan Underhållsbehov i fastigheten

7 Underhållsåtgärd Innergård – Omändring av innergårdsmiljö för att säkerställa avvattningen – Nya cykeltak – Ommålning av smidesräcken10000 Fasad – Målning fasad mot gata ◊ N Vallgatan 6 och ◊ Drottningtorget ◊ Husargatan 2 och – Målning putsad fasad mot innergård Balkonger – Renovering och målning45000 – Renovering och målning – Renovering av stenbalkonger60000 Fönster – Målning fönster – Renovering av mosaik fönster innergård Portgångar – Målning av portgångar ◊ Husargatan ◊ Husargatan Ventilation – Rensning och OVK besiktning av ventilationsanläggning VA-system – Spolning av avloppssystem70000 Kabel-tv/Bredband – Installation av bredband Hissanläggning – Renovering av hissanläggning Trapphus – Ommålning och ny golvbeläggning i trapphus ◊ Innergårdshus80000 ◊ N Vallgatan ◊ N Vallgatan ◊ Drottningtorget 2 A ◊ Drottningtorget 2 B ◊ Husargatan ◊ Husargatan Vind – Nytt elsystem29000 – Brandlam31000 Värmesystem – Injustering och översyn fjärrvärmeanläggning Tvättstuga – Utbyte utrustning i tvättstugor Portar – Utbyte av samtliga portar mot gatan Delsumma Oförutsedda utgifter 10 % Konsultarvoden 3 % Summa Moms 23 % TOTALKOSTNAD

8 Underhållsplan Översikt finansiering

9 RubrikKostnad År Eget kapital 1/ kr Avsättning reparationsfond – kr – kr – kr – kr – kr Årsavgifter 1 – kr – kr – kr – kr – kr Summa kapital kr 1) Höjning av årsavgift med 5 % år 2007 och 5 % år 2010 År Avsättning reparationsfond – kr – kr – kr – kr – kr Årsavgifter2 – kr – kr – kr – kr – kr Summa kapital kr Eget kapital kr 2) Höjning av årsavgift med 3 % år 2013

10 Underhållsplan Detaljplanering Översiktlig planering

11 UnderhållsåtgärdÅr 2007År 2008År 2009År 2010År 2011 ∑ År År Innergård – Omändring av kr innergårdsmiljö för att säkerställa avvattningen – Nya cykeltak 0kr kr – Ommålning av 0kr10 000kr smidesräcken Fasad – Målning fasad mot gata ◊ N Vallgatan 6 och 8 0kr kr ◊ Drottningtorget 2 0kr kr ◊ Husargatan 2 och 4 0kr kr – Målning putsad fasad 0kr kr mot innergård Balkonger – Renovering och målning 0kr45 000kr av smidesräcke balkonger – Renovering av stenbalkonger kr Fönster – Målning fönster 0kr kr – Renovering av mosaik kr fönster innergård

12 Portgångar – Målning av portgångar ◊ Husargatan kr ◊ Husargatan kr Ventilation – Rensning och OVK kr besiktning av ventilationsanläggning VA-system – Spolning av avloppssystem kr Kabel-tv/Bredband – Installation av bredband kr Hissanläggning – Renovering av kr kr kr hissanläggning Trapphus – Ommålning och ny golvbeläggning i trapphus ◊ Innergårdshus 0kr80 000kr ◊ N Vallgatan 6 0kr kr ◊ N Vallgatan kr ◊ Drottningtorget 2 A kr ◊ Drottningtorget 2 B kr ◊ Husargatan 2 0kr kr ◊ Husargatan 4 0kr95 000kr

13 Vind – Nytt elsystem 0kr29 000kr – Brandlam 0kr31 000kr Värmesystem – Injustering och översyn 0kr kr fjärrvärmeanläggning Tvättstuga – Utbyte utrustning i kr tvättstugor Portar – Utbyte av samtliga kr portar mot gatan Delsumma kr kr kr kr kr kr kr kr Oförutsedda utgifter 10 % kr kr13 200kr64 000kr kr kr kr Konsultarvoden 3 %47 940kr12 000kr4 350kr3 960kr19 200kr87 450kr88 830kr43 500kr Summa kr kr kr kr kr kr kr kr Moms 23 % kr kr37 686kr34 307kr kr kr kr kr TOTALKOSTNAD kr kr kr kr kr kr kr kr

14 RubrikÅr 2007År 2008År 2009År 2010År 2011År Ingående balans kr kr kr kr kr kr Reparationsfond kr kr Årsavgifter kr kr kr Kostnad enl. underhållsplan kr kr kr kr kr kr Utgående balans kr kr kr kr kr kr Finansieringsplan ) Stadgeenlig avsättning 2) Höjning av årsavgift med 5 % år 2007, 5 % år 2010 och 3 % år 2012

15 Budgetöversikt 2007

16 Arbetet med innergården Markritning

17

18 Föreningens webbsida


Ladda ner ppt "Välkommen till Föreningsstämma 2007 Drottningtorget Dragonen."

Liknande presentationer


Google-annonser