Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide Senast uppdaterad: 2012-03-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide Senast uppdaterad: 2012-03-30."— Presentationens avskrift:

1 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide Senast uppdaterad: 2012-03-30

2 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 2 Target Settings del 1 - Starta CodeSys -Välj rätt targetfil beroende på vilken controller/IPC/Perspecto som ska programmeras. Obs! Vissa enheter har olika targets beroende på FW-version. Konsultera support.se@wago.com om frågor skulle uppstå! support.se@wago.com

3 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 3 Target Settings del2 -Efter vald targetfil finns fler flikar med olika alternativ. (Denna meny finns senare under Resources > Target Settings) - Minneshantering (avancerat!) -Bootproject kan automatiskt laddas upp till controller -Online change -Network variables -Visualisations inställningar

4 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 4 POUs Datatyper Visualisation Resources Instruktions fönster (ST) Deklarations fönster Meddelande fönster Programmeringsmiljön

5 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 5 Namn PLC_PRG definierar det första programmet (POU). Detta namn skapas automatiskt varje gång man skapar ett nytt projekt. Detta program startas automatiskt av PLC vid start. Programmeringsspråk Välj ett språk att programmera i för PLC_PRG Att skapa ett första program

6 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 6 LD 17 ST lint (* Kommentar *) GE 5 JMPC next LD idword EQ istruct.sdword STN test IF value < 7 THEN WHILE value < 8 DO value:=value+1; END_WHILE; END_IF; IL LDFBD SFCST CFC De olika språken IEC 61131-3

7 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 7 Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD) Sequential Function Chart (SFC) Structured Text (ST) Continuous Function Chart (CFC) Att välja ett programmeringsspråk

8 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 8 För att ställa in rätt kommunikation till controllern gå till Online i menyn och sedan Communication parameters. Communication parameters del 1

9 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 9 Välj knappen New! Communication parameters del 2

10 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 10 -Välj ett namn för kommunikationssättet (Det kommer sedan visas i föregående ruta och kommer kunna återanvändas. -Markera vilken typ av kommunikation som ska användas. -För Ethernet välj 3S TCP/IP driver -För seriellt välj 3S Serial RS232 Driver (obs WAGO seriella kabel art nr 750-923 måste användas och drivrutin installeras). Communication parameters del 3

11 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 11 Markera fältet för Adress och Value. Skriv in korrekt IP adress och avsluta med att trycka enter. Port behöver inte ändras och är från början 2455 Motorola byteorder ska vara no. För seriell kommunikation ska enbart COMPORT ändras och det görs med pil upp resp ner. Avsluta med att trycka enter. (trycker man inte enter så sparas inte IP adress eller comport). Obs! Kontrollera att du har “fri väg” mot controllern genom routrar/switchar och brandväggar. Communication parameters del 4

12 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 12 Tips! Använd WAGO Ethernet Settings eller WAGO I/O CHECK för att kontrollera COMPORT som används. Communication parameters del 5 Nedladdning av drivrutin för WAGO seriell kabel: http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/759-923.zip http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/759-923.zip

13 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 13 PLC Configuration del 1 -Under Resources > PLC Configuration -Högerklicka på K- Buss -Välj Append Subelement -Configuration fönstret dyker upp

14 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 14 PLC Configuration del 2 -Klicka på Configuration fliken -Klicka på ikonen som är markerad på bilden -Programmet ställer en fråga om man vill skriva över gammal konfiguration -WAGO I/O CHECK 3 öppnas automatiskt

15 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 15 PLC Configuration del 3 -Se till så att det är rätt kommunikationsätt inställt under Settings > Communcation -Välj Identify -Om moduler har 750-4xx / 750-5xx kan man högerklicka på dessa och välja rename, välj rätt typ av modul -Det är här konfigurerbara moduler ställs in -Välj Save och sedan Exit tillbaka till CoDeSys

16 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 16 PLC Configuration del 4 -Nu finns nodens moduluppsättning direkt i plc configurationen! -Under fliken configurations kan datablad visas för respektive modul -Här bestämms även om PLC eller Modbus / EthernetIP / Fieldbus ska styra utgångarna -Under fliken Input/Output kan nu respektive adress namnges med variabel som sedan fritt kan användas i programmeringen.

17 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 17 Skapa en task del 1 -WAGO programmerbara kopplare har en multithreading CPU. Det innebär att den vill göra alla processor samtidigt. -Därför krävs det att man själv väljer prioritet på sina POU. Prio 1 är högst. -Resources > Tasks configuration -Högerklicka på task configuration i trädet och välj Append Task Obs! Detta behövs inte göras såvida man har en POU som heter PLC_PRG. Avancerade användare där snabba förlopp krävs använder tasks.

18 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 18 Skapa en task del 2 -Ge task ett namn. -Välj prioritet 1-31 (Läs mer om task prioritering i hjälp för CoDeSys) -Cykliskt betyder att den återkommer med angivet intervall i tid -Freewheeling innebär att den tar sin AVG tid på sig och 1½ egen AVG tid i paus mellan cyklerna. -Låt en händelse utlösa tasken

19 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 19 Skapa en task del 3 -Högerklicka på ikonen för tasken och välj Append Program Call -Välj POU som ska väckas av task

20 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 20 Ladda in bibliotek / App. notes CoDeSyS kommer med ett stort antal bibliotek förinstallerat. Vi har även flera bibliotek på vår hemsida. Där finner du även application notes som är program exempel för olika installationer exempelvis mot överordnat system, andra fabrikatörer, modbus, seriellt m.fl. Obs! Automation är uppdelat i två sektioner; Industriell- och Fastighetsautomation

21 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 21 Spara programmet! Nu finns grundförutsättningarna för ett program och en bra mall! Du har hittills gjort följande steg: -Valt Target -Ställt in Target Settings -Skapat PLC_PRG (POU) -Ställt in kommunikationen mot noden -Läst in din fysiska nod och skapat användbara variabler -Skapat en task för ditt program -Lagt in nödvändiga bibliotek Genom att spara programmet aktiveras autospar. Inställningar för autospar finns under: Project > Options > Load & Save

22 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 22 Internet del 1 Industriell automation Fastighets automation

23 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 23 Internet del 2 Program Examples Libraries Filer

24 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 24 Markera och tryck F2 Variabler i ett program

25 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 25 Välj block Markera text och tryck F2 FB från bibliotek Eget FB Call av POU, FB & Funktion

26 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 26 Web visu Bocka i Web visualization och Compression (vid större projekt) Visutab

27 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 27 ”PLC_VISU” är det definierade namnet för startsidan. Det måste alltid finnas en visulation med det namnet för att kunna använda web visulation från en webläsare. Det namnet kommer inte fram per automatik utan måste manuellt skrivas i. Högerklicka Skapa en visu

28 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 28 Variabel Markera ruta tryck F2 Variabler i visu Obs! Många rutor använder ingen knapp för att välja variabler. Man öppnar variabellistan med F2!

29 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 29 Flera sidor i visu Högerklicka och välj Configure Input Bocka för Markera rutan och välj F2

30 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 30 Clean all i visu När man skapat mycket nytt i en visu så kan det vara bra att göra en clean all. Det gör att alla nyare visu objekt följer med vid en ny kompilering. Görs inte det agerar ibland visu lite irrationellt

31 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 31 Visu exempel

32 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 32 Från denna meny startar och stoppar man sitt program. Spara projekt till minne av PLCn. Filen heter Source.dat och finns att hämta genom FTP eller CoDeSys. Obs! Om man tappar sitt projekt är detta ända sättet att få tillbaka det! Skapa boot filen som gör att controllern har kvar programmet i minnet även vid omstart (Denna funktion finns inte med i demo versionen av CoDeSys) Flasha projekt till controller Online > Login

33 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 33 Tips och Trix När projektet börjar lida mot sitt slut: Avsluta med att göra en sourcecode download Stäng alla onödiga portar som inte används i Ethernet Settings Byt lösenord för Admin och User i Web Based Manager Optimera programmet genom att välja ”Exclude from build”

34 © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 34 Kontaktinformation Jonas Hedlöf Teknisk support automation Mobil: 0046 70 668 86 39 Kontoret: 0046 8 58 410 681 jonas.hedlof@wago.com Simon Nilsson Produkt specialist automation Mobil: 0046 70 668 84 66 Kontoret: 0046 8 58 410 683 simon.nilsson@wago.com Wago Sverige Box 639 175 27 Järfälla http://www.wago.se http://www.wago.se


Ladda ner ppt "© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide Senast uppdaterad: 2012-03-30."

Liknande presentationer


Google-annonser