Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektriskt kopplingsschema

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektriskt kopplingsschema"— Presentationens avskrift:

1 Elektriskt kopplingsschema
DC 21, anpassat för båten Maria, årsmodell 1965 Konstruerat, kopplat och nedtecknat av Per Fjæstad, stolt ägare

2 Några ord i början… Detta dokument har inte som ambition att vara en heltäckande beskrivning om hur man ska koppla det kompletta elsystemet till sin Coronet DC21:a. Syftet har mer varit att dokumentera det jag själv gjort för att jag i en framtid (läs nästa säsong) ska förstå hur jag kopplat. Min förhoppning är också ev. nästkommande ägare ska förstå vad jag gjort. Min historia började med en båt som hade ett risigt elsystem men ”som bara skulle snyggas upp lite” – det slutade som så ofta att hela rasket åkte överbord, ja faktiskt varenda usel kvadratmillimeter sladdstump hivades. Just då kunde jag känna en liten klump i magen men så här efteråt kan jag konstatera att inte en enda säkring har blåsts och att allt fungerat prickfritt under hela säsongen. Kanske kan också andra Coronet ägare ha någon nytta av detta och då har ju även jag givit något tillbaka till den stora kunskapsbank som Coronetklubben utgör. Let’s get connected! Per / 1354 Ps, jepp min båt har ratten på ”fel sida”.

3 Placering av elsystemets huvudkomponenter
8) Huvudcentral 7) Bakre säkringscentral 6) Bakre kopplingscentral 9) Instrument panel 5) Startmotor 4) Huvud säkring 10) Främre säkringscentral 3) Generator 1) Batterier 2) Huvud strömbrytare

4 Battericentral Placerade i mitten på båten något akterut under durken
Sitter i låda av rostfritt stål, säkrade med batteriband Åtkomst via lucka i durken Nya kablar (02) med krimpning från auktoriserad bil/marin elverkstad

5 Batteribrytare Sitter på barbordssidan direkt under bänkskivan 4 lägen
Av Bat 1 på Bat 2 på Bat 1+2 på Nya kablar (02) med krimpning från auktoriserad bil/marin elverkstad

6 Huvudsäkring 40 A automatsäkring genom vilken all el går (dock ej startmotor) VP original Röd trycknapp (se pil)

7 Bakre kopplingscentral
Sitter på styrbordssidan under bänkskivan Vattentätt utförande med 24 kopplingspunkter All el till huvudcentralen går igenom denna Main power Main ground Engine controls etc

8 Huvudcentral Hjärtat i det elektriska systemet i båten. Hit går huvudströmmen och slussas sedan vidare till div funktioner 2 x kopplingskenor för + (positiv) spänning 1 jordskena (negativ jord) 2 x 8 säkringar med åtkomst utifrån 2 extra säkringar på skena, endast åtkomst då panelen demonteras (4 skruv)

9 Instrumentpanel Panelen innehåller samtliga (el & mekaniska) funktioner för framförande av båten samt Huvudströmbrytare för cockpitbelysning 1 x 12v eluttag

10 Bakre elcentral På styrbordssida direkt under bänkskivan
1 x 4 säkringar 1 x 12v eluttag Är anslutet direkt till bakre kopplingscentral (ej via huvudcentralen)

11 Främre säkringscentral
På barbordssidan direkt bakom främre skott, mot rufftaket Främst avsedd till belysning och därför kopplad till strömbrytare för cockpitbelysning 1 x 4 säkringar

12 Dashboard Tach TEMP OIL VOLT FUEL TILT GRD BLACK 1,5 - + - + - +
SIGNAL Tach LGT - + SIGNAL TEMP LGT - + SIGNAL OIL LGT SW WIPER SW HORN SW INSTR LGT - + SIGNAL VOLT LGT - + SIGNAL FUEL LGT SW CABIN LGT - + LGT SW RUNNING LGT TILT +15 PURPLE 1,5 SW BILGE PUMP 2 1 3 GRD BLACK 1,5 TACH SIGN GREY/BLACK 1,5 SW BILGE BLOWER +15 PURPLE 1,5 B M I IGN SW OIL P SIGN BLUE 1,5 TEMP SIGN BROWN 1,5

13 Main central at Steering Console
To instrument panel +30 BAT STARTER +15 IGN INSTR LGT WIPER CAB LGT RUN LGT B BLOWER HORN B PUMP 2 3 4 1 6 7 8 5 10 9 +30 (BATTERY) 1 2 3 Horn X A Cab Lgt XA R R Lgt X A Fr R Lgt X A B Pp X A BBlow X A FUSES BANK 1 (Inner) 4 2 3 4 1 6 7 8 5 10 9 +15 (IGNITION ON) 5 6 7 8 RUN LGT FRT 9 RUN LGT AFT 10 CAB LGT FRT FUSES RED 2,5 CAB LGT SB 11 CAB LGT BB 12 MAIN GRD BL 4,0 S Relay Y/G 2,5 13 14 Fuse xx X A Sp Log X A FUSES BANK 2 (Outer) 15 16 MAIN GRD INSTR LGT RED 1,5 MAIN BAT RED 6,0 SPD LOG RED 1,5 TRIM SW RED 2,5 NEUTRAL SW RED 2,5 POW OUTLET RED 2,5 TEMP SIGN BROWN 1,5 +15 PURPLE 1,5 OIL P SIGN BLUE 1,5 TACH SIGN GREY/BLACK 1,5

14 Main central, con´t SW NEUTRAL GEAR TRIM SW + - PO 43 KN To main GRD
Not used X A Pow Out X A FUSES BANK 3 SPEED LOG To main GRD To cabin (FWD of boat) SPD log sensor To rear Connection box Trim tab pump

15 Cabin - + - + - + 1 2 3 4 5 6 7 8 FUSES BANK 4 (Fr Cab x XA x X A
P RUN LGT P CAB LGT - + - + FRT CAB LGT 1 2 3 4 5 6 7 8 FUSES BANK 4 (Fr Cab FR CAB LGT XA x XA x X A x X A - + FRT RUN LGT - + SB CAB LGT - + SB RUN LGT

16 Rear Connection box & Fuse bank
to MAIN CTRL FROM MAIN CTRL XX LGT UPPER ROW RR CONN BOX 2 3 4 1 6 7 8 5 10 11 12 9 REAR 24 POLE CONNECTION BOX + - RR PO RR CONN BOX LOW ROW 14 15 16 13 18 19 20 17 22 23 24 21 RR PO XA SB ENG ROOM LGT XA x X A FUSES BANK 5 (Rr Eng) 1 2 3 4 5 6 7 8 RR CTRL GRD To Trim tab pump From ENGINE

17 Engine connections DISTR 1 15 IGNITION COIL ENGINE GRD CHOKE WATER
TEMP SEN OIL PRE SEN 75 OHM RESISTOR MAIN FUSE 40A ENGINE GRD

18 Batteries & Main switch
START M - + Battery 1 - + Battery 2 2 1+2 1 MAIN SW GEN ENGINE GRD

19 Symbol Library M M + - PO 15 1 IGNITION COIL SW x 43 KN TRIM SW +
XX LGT SW x WATER TEMP SEN OIL PR SEN 43 KN SPEED LOG TRIM SW + Connection pt - + SIGNAL Tach LGT Text 6 pt 2,5 To main GRD M B M I IGN SW MAIN Connector 2 3 4 1 6 7 8 5 10 11 12 9 14 15 16 13 2 3 4 1 6 7 8 5 10 9 Fuse xx X A SW x - + Battery 1 x X A x XA x X A FUSES BANK x

20 REAR 24 POLE CONNECTION BOX
Symbol Library, cont RR CONN BOX UPPER ROW 2 3 4 1 6 7 8 5 10 11 12 9 LOW ROW 14 15 16 13 18 19 20 17 22 23 24 21 REAR 24 POLE CONNECTION BOX


Ladda ner ppt "Elektriskt kopplingsschema"

Liknande presentationer


Google-annonser