Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per AGRELL Peter BOGETOFT 2001-03-15 ENERGITINGET 2001 Effektivitetsanalyser och Benchmarking.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per AGRELL Peter BOGETOFT 2001-03-15 ENERGITINGET 2001 Effektivitetsanalyser och Benchmarking."— Presentationens avskrift:

1 Per AGRELL Peter BOGETOFT 2001-03-15 ENERGITINGET 2001 Effektivitetsanalyser och Benchmarking

2 © SUMICSID HB2 Översikt Vad är effektivitetsanalys? Vad kan det ge… –Myndigheten –Kunderna –Branschen Hur utförs analysen? –DEA metoden Hur används effektivitetsanalys i tillsynen?

3 © SUMICSID HB3 SUMICSID CONSULTING Vilka är vi? Per AGRELL, tekn.dr., civ.ing. Docent i produktionsekonomi Konsult och forskare (CORE, Belgien) Områden: Effektivitetsanalys, riskhantering Peter BOGETOFT, dr.merc. Professor i driftsekonomi (KVL, Danmark) Internationell expert inom DEA-reglering Områden: Effektivitetsanalys, kontraktsteori

4 © SUMICSID HB4 Modellperspektiv PROCESS AKTIVITET Ramfaktorer ResurserSlutprodukter Ledning

5 © SUMICSID HB5 Varför analysera? Elnät är naturliga monopol –Skydd för investering –Indirekt marknadskoppling Kunderna har inget val –Risk för högre kostnader Sämre förhandlingsläge mot leverantörer –Risk för subventionering Konkurrensutsatt systerverksamhet, offentlig verksamhet –Brist på konkurrens Inlärningsmål, förbättringsmål, värdering

6 © SUMICSID HB6 Analysens mål I brist på fungerande marknad måste vi ge naturliga monopol tydliga signaler om –Effektiv resursanvändning –Effektiv marknadsanpassning –Skälig avkastning

7 © SUMICSID HB7 Metoder: Vem vill vi lära av? Detaljanalyser Statistiska metoderSnittprestation –Genomsnitt, utjämning Benchmarking Topprestation –Nyckeltal –Frontanalys DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

8 © SUMICSID HB8 Exempel (1) Resurs, MSEK, Driftskostnader Prestation, MWh, Överförd energi NÄTBOLAGET STORKRAFT AB 100 1 000 2 000 JÄTTENÄTET SMÅBY KRAFT AB 50

9 © SUMICSID HB9 Exempel: Expertnormer (2) Resurs, MSEK, Driftskostnader Prestation, MWh, Överförd energi NÄTBOLAGET STORKRAFT AB 100 2 000 JÄTTENÄTET SMÅBY KRAFT AB 50 1 000

10 © SUMICSID HB10 Exempel: Statistiska metoder (3) Resurs, MSEK, Driftskostnader Prestation, MWh, Överförd energi NÄTBOLAGET STORKRAFT AB 100 2 000 JÄTTENÄTET SMÅBY KRAFT AB 50 1 000

11 © SUMICSID HB11 Exempel: Frontanalys (4) Resurs, MSEK, Driftskostnader Prestation, MWh, Överförd energi NÄTBOLAGET STORKRAFT AB 100 2 000 JÄTTENÄTET SMÅBY KRAFT AB 50 1 000

12 © SUMICSID HB12 Exempel: Metoder (5) Resurs, MSEK, Driftskostnader Prestation, MWh, Överförd energi NÄT BOLAGET STORKRAFT AB 100 2 000 JÄTTENÄTET SMÅBY KRAFT AB 50 1 000

13 © SUMICSID HB13 Vad är DEA? DEA = DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Charnes, Cooper och Rhodes (1978) En teknik för att beräkna bästa produktion och lägsta kostnad genom att lära av de bästa aktörerna i branchen. Minimal extrapolation från verkliga prestationer

14 © SUMICSID HB14 Två huvudprinciper 1.Utvärdera endast prestation som står under den utvärderades kontroll. 2.Förbättringsmål skall vara konkreta, möjliga och trovärdiga.

15 © SUMICSID HB15 Vad får myndigheten? ANALYSMODELLER –Kort sikt (anläggningskapital givet) –Lång sikt SKATTNINGAR –Kostnadseffektivitet (i SEK) på kort och lång sikt –Konkreta förbättringsmål (i SEK, MWh) för operatörer –Konkreta förebilder ‘måttstockar’ för förbättringar TILLSYNSMODELLER –Individuell, skälig och rättvis bedömning –Inlärning, stimulans, återkoppling

16 © SUMICSID HB16 Vad får kunden? KONKRET INFORMATION –Varför kostar eldistribution olika mycket? –Hur mycket betalar jag för ineffektivitet? –Hur mycket skulle jag kunna spara? –Vilka andra jämförbara distributörer finnes? KRAFT ATT STÄLLA KRAV –Indirekt marknadskraft

17 © SUMICSID HB17 Vad får distributören? EFFEKTIVITET (kort sikt) –Hur många % kan vi spara genom att göra saker bättre? FÖREBILDER –Från vem kan vi lära i branschen? KOSTNADSNORMER –Vilka kostnader bör vi sikta mot? SPARMÅL –Hur mycket kan sparas i kkr? NYCKELTAL –Kvalitet, klassiska branschmått EFFEKTIVITET (lång sikt) –Är vi på rätt väg långsiktigt?

18 © SUMICSID HB18 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Besiktningsanalogin Teknisk nätbesiktning –Jämför nätet mot bästa tekniska standard Ekonomisk nätbesiktning –Jämför nätet mot bästa ekonomiska standard SKAPA KONKURRENS GENOM ATT LÄRA AV DE BÄSTA!

19 © SUMICSID HB19 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Bedömningsskala För varje kategori: –Grönt:Ingen anmärkning –Gult:Anmärkning –Rött:Problem, tillsyn?

20 © SUMICSID HB20 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Årsrapportering

21 © SUMICSID HB21 Modellstruktur KORT SIKT [SR] Rörlig input Fast input LÅNG SIKT [LR] Ramfaktorer Output

22 © SUMICSID HB22 Modell (SR) ELDISTRIBUTÖR [KORT SIKT] ELDISTRIBUTÖR [KORT SIKT] Driftskostnad Överkostnad Nätförlust Överförd LSP-el Överförd HSP-el # kunder LSP # kunder HSP Max överförd effekt Total nätlängd # fördelningsstationer/installerad effekt (MW) Klimatzon

23 © SUMICSID HB23 Modell (LR) ELDISTRIBUTÖR [LÅNG SIKT] ELDISTRIBUTÖR [LÅNG SIKT] Rörliga kostnader Nätförlust (MWh) Nätlängd (GIS) Klimatzon Realkapital (NUAK) Överförd LSP-el Överförd HSP-el # kunder LSP # kunder HSP Max överförd effekt

24 © SUMICSID HB24 Resultat - SR

25 © SUMICSID HB25 EKONOMISK NÄTBESIKTNING 1997 Har storleken någon betydelse?

26 © SUMICSID HB26 EKONOMISK NÄTBESIKTNING 1997 Optimal skaleffektivitet

27 © SUMICSID HB27 Några regleringsbegrepp 199920002001 Ex anteEx post HÅRD REGLERING: Pris (intäkts)tak KPI-X MJUK REGLERING: Tarifföversyn Måttstocksreglering Företaget tar risken Företaget får övervinsten Kunden tar risken Företaget får rimlig vinst

28 © SUMICSID HB28 Internationell utblick LandAnsatsMetodAnalyserDrift SVERIGEEx postDEA/Idealnätx NORGEEx anteKPI-DEAxx DANMARKEx anteStatx FINLANDEx postDEAxx HOLLANDEx anteKPI-DEAxx NYA ZEELANDEx anteKPI-DEAx AUSTRALIENEx anteKPI-DEAxx ENGLANDEx anteKPI-xxx SPANIENEx anteIdealnätx CHILEEx anteIdealnätxx

29 © SUMICSID HB29 STEMs uppgifter 1. TILLSTÅND –Koncessionsinstitutet 2. KONTROLL –Prövning –Tillsyn 3. INFORMATION –Självreglering –Inlärning

30 © SUMICSID HB30 EKONOMISK NÄTBESIKTNING DEA i ett nötskal Resurser Prestationer STORKRAFT AB KONKRET SPARMÅL KLARA, VERKLIGA FÖREBILDER TOPPRESTATIONER BILDAR NORM KLARAR FLERA INPUTS/OUTPUTS

31 © SUMICSID HB31 EKONOMISK NÄTBESIKTNING År efter år efter år …. Prestationer Resurser EXPANSION REDUKTION KOSTNADSÖKNINGBESPARINGAR Malmquist analys 1999 2000 2001 GENERELL EFFEKTIVITETS- ÄNDRING IND. INHÄMTNING

32 © SUMICSID HB32 Slutsatser DEA, ett modernt benchmarkingverktyg Myndighetens uppgifter stöttas: TILLSTÅND –Underlag för lämplighetsbedömning KONTROLL –Kraftfull och välgrundad –Måttstockskonkurrens –Tillsynsprioritering INFORMATION –Stöder självreglering –Stöder inlärning, informationsintensiv


Ladda ner ppt "Per AGRELL Peter BOGETOFT 2001-03-15 ENERGITINGET 2001 Effektivitetsanalyser och Benchmarking."

Liknande presentationer


Google-annonser