Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA
BRF PRÄSTHAGEN

2 RÖSTLÄNGD VAL AV ORDFÖRANDE VAL AV PROTOKOLLFÖRANDE VAL AV JUSTERINGSMÄN FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
- Separat dokument -

4 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
- Separat dokument -

5 För mer information, kontakta:
Petter Brolin

6 REVISORERNAS BERÄTTELSE
FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FRÅGA OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

7 AVGIFTER OCH ANDELSTAL 2005
FÖRÄNDRING 1996: 5% 1997: 3% 1998: 5% 1999: 0% 2000: 2% 2001: 2% 2002: 2% 2003: 2% 2004: 0% 2005: 0% 2006: 0% RADHUS 65 m2, 3v/3h :- Andelstal 0.591% 90 m2, 4v/4h :- Andelstal 0.720% 108 m2, 5v/5h :- Andelstal 0.833% FLERBOSTADSHUS 45 m2, ah/av 3.683:- Andelstal 0.419% 51 m2, bh/bv 4.019:- Andelstal 0.458% 64 m2, ch/cv 4.669:- Andelstal 0.531% Årsavgifterna anges exklusive kabel-TV och motorvärmaravgifter

8 FÖRENINGENS LÅN 1998 16.4 Mkr 17.5 Mkr 96.5 Mkr 2000 15.2 Mkr 17.5 Mkr
1997 17.0 Mkr 6.53% 17.5 Mkr 7.46% 98 Mkr 11.25% 1999 15.8 Mkr 5.4% 17.5 Mkr > > 47.5 Mkr 6.05% 47.5 Mkr 6.35% 2001 14.6 Mkr > > 17.5 Mkr > > 46 Mkr 5.58% 46 Mkr > > 2002 14.0 Mkr > > 17.5 Mkr 6.00% 45.2 Mkr > > 2003 13.5 Mkr > > 17.5 Mkr > > 44.5 Mkr > > 44.5 Mkr 4.58% 2004 12.1 Mkr 4.9% 17.0 Mkr 4.94% 43.9 Mkr 5.45% 43.7 Mkr > > 2005 11.5 Mkr > > 16.9 Mkr > > 43.0 Mkr > > 43.1 Mkr > > 2006 10.9 Mkr > > 16.8 Mkr > > 42.2 Mkr > > 39.5 Mkr 3.74% 2.0 Mkr Rörligt Låneläge vid årets slut

9 BUDGET FÖR 2006 - Separat dokument -

10 LÅNGTIDSKALKYL - Separat dokument -

11 INKOMSTFÖRDELNING 2006 Intäktsfördelning

12 UTGIFTSFÖRDELNING 2006 Utgiftsfördelning

13 LIKVIDITET Likviditet

14 SKULDER VID ÅRETS SLUT Skulder vid årets slut

15 RÄNTEKOSTNADER PÅ LÅNEN

16 FIKAPAUS!!!

17 SAMLING!

18 MOTIONER Notering: Samtliga önskemål om motioner har inkommit efter föreningens stadgeenliga sista dag (§19, innan februari månads utgång), varvid styrelsen ej hunnit förbereda dem.

19 Bilaga 1 Festlokal i området Förslaget om festlokal i området röstades ner på årsstämma 2004. Ska styrelsen genomföra en enkätundersökning? Var ska lokalen vara?

20 Bilaga 2 Skylt med föreningens namn, och klocka, på Tellusgränd 1 mittemot Herdevägens busshållplats Intresset borde kunna undersökas genom handuppräckning, så kan styrelsen arbeta vidare med detta.

21 Bilaga 3 Tvättstugetider – tvättstugor som inte börjar användas en timme in på en bokad tvätttid kan nyttjas av annan behövande resterande tid Motion med motsvarande innebörd togs upp som motion 3 på ordinarie stämma 1996 och nedröstades. Diskuterades under övrigt föregående stämma. Fråga för ordningsreglerna.

22 Bilaga 4 Motion om att utföra en utredning av friköp Detta diskuterades under övrigt stämman 2005.

23 Friköp kräver: En utredning med inblandning av jurist som kan analysera juridiska och ekonomiska aspekter av ett friköp – kostar mycket att analysera Flerbostadshus och radhus måste delas i två föreningar (flerbostadshusen kan inte konvertera) genom stämmobeslut Alla radhusägare måste gå med på konvertering och ha ekonomisk möjlighet att ta över lån och intresse att ta över förvaltning av sin egen bostad (värmesystem, fasad, vatten, avlopp etcetera) Om lånet på ett radhus överstiger marknadsvärdet kan det innebära en förlust vid försäljning

24 ARVODEN 05/06 Ordföranderoll 10.000:-* Sekreterare 9.500:-*
Resterande ordinarie :-* Suppleant 700:-/möte** Föreningens revisor :- Revisor Löpande * Vid närvaro på minst 75% av mötena, annars ersättning motsvarande personens procentuella mötesnärvaro. ** per protokollfört, ordinarie styrelsemöte som personen deltagit vid. Dock max 7.000:-/år.

25 ARVODEN 06/07 - FÖRSLAG Ordförande 11.500:-*
Ordförande, vice :-* Sekreterare :-* Resterande ordinarie :-* Suppleant 800:-/möte** Föreningens revisor :- Revisor Löpande * Vid närvaro på minst 75% av mötena, annars ersättning motsvarande personens procentuella mötesnärvaro. ** per protokollfört, ordinarie styrelsemöte som personen deltagit vid. Dock max 8.000:-/år.

26 STYRELSESAMMANSÄTTNING 05/06
Roll År Namn Ordförande 2/2 Tomas Tungel Ordinarie (vice ordförande) 2/2 Barry Wilhelmsson Ordinarie (sekreterare) 1/2 Ulrika Öberg Ordinarie 2/2 Fredy Duran Ordinarie 2/2 Gunilla Hellenius Suppleant 1/1 Daniel Hedenström Suppleant 1/1 Rose-Marie Danielsson Suppleant 1/1 Mikael Liljevret

27 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 06/07
Namn Ulrika Öberg Fredy Duran Gunilla Hellenius Tomas Tungel Barry Wilhelmsson Daniel Hedenström Rose-Marie Danielsson Anna Ahmad Hans Forslund Jenny Fredén

28 VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT
VAL AV VALBEREDNING

29 KOLLEKTIVT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
Sedan 1 april har föreningen nytt försäkringsupplägg genom Trygghansa. Flera försäkringar har samlats ihop till en försäkring och premien har blivit lägre (nu 102 KKR mot tidigare 152 KKR för IF och Anticimex). Idag erbjuder många försäkringsbolag att föreningen tecknar en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Detta innebär att om föreningen tecknar sådan försäkring, så finns inte längre något krav att medlemmarna tecknar bostadsrättstillägg i sina egna hemförsäkringar. Eftersom tillägget är kollektivt är det föreningen som betalar bostadsrättstillägget, och denna försäkringsform är även oftast billigare än om varje enskild medlem tecknar eget tillägg. Dessutom är det kollektiva försäkringsskyddet en garanti för att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg. En annan fördel är att det vid en försäkringsskada blir lättare att hantera det rent ansvarsmässigt, eftersom det är samma försäkringsbolag som kommer svara för medlemmen som för föreningen, och därmed så kommer det inte uppstå fall där bostadsrättsbolagen skyller på varandra, och både förening och boende kan hamna i kläm. Bland nackdelarna finns det risk att den tilläggsförsäkring som föreningen tecknar, inte har samma villkorskrav som en enskild medlem kan få genom sin hemförsäkring. Dessa är Trygghansas villkor: • Försäkringen ersätter vid skador på samma sätt som bostadsrättstillägget. • Skador som omfattas av grundskyddet ersätts med fullvärde. Skador som omfattas av HusPlus ersätts med högst kronor. • Självrisken är kronor vid vatten- och läckageskador och kronor vid övriga skador. • Bostadsrättsföreningen betalar cirka 150 kronor per år och bostadsrätt Ska föreningen teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg genom föreningens försäkring?

30 VÅRENS STÄDDAG Lördagen den 6 maj klockan 9:30
infaller vårens städdag. Förslag på aktiviteter? Väl mött vid centrala lekplatsen.

31 ÖVRIGT…


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA"

Liknande presentationer


Google-annonser