Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRF Prästhagen, årsstämma 2006 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA BRF PRÄSTHAGEN - ÅR 2006 -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRF Prästhagen, årsstämma 2006 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA BRF PRÄSTHAGEN - ÅR 2006 -"— Presentationens avskrift:

1 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA BRF PRÄSTHAGEN - ÅR 2006 -

2 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 •RÖSTLÄNGD •VAL AV ORDFÖRANDE •VAL AV PROTOKOLLFÖRANDE •VAL AV JUSTERINGSMÄN •FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN

3 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Separat dokument -

4 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING - Separat dokument -

5 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 För mer information, kontakta: Petter Brolin petter.brolin@ombildning.se www.ombildning.se

6 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 •REVISORERNAS BERÄTTELSE •FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING •FRÅGA OM ANSVARSFRIHET •FRÅGA OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

7 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 AVGIFTER OCH ANDELSTAL 2005 RADHUS 65 m 2, 3v/3h5.188:- Andelstal0.591% 90 m 2, 4v/4h6.325:- Andelstal0.720% 108 m 2, 5v/5h7.320:- Andelstal0.833% FLERBOSTADSHUS 45 m 2, ah/av3.683:- Andelstal0.419% 51 m 2, bh/bv4.019:- Andelstal0.458% 64 m 2, ch/cv4.669:- Andelstal0.531% Årsavgifterna anges exklusive kabel-TV och motorvärmaravgifter FÖRÄNDRING 1996: 5% 1997: 3% 1998: 5% 1999: 0% 2000: 2% 2001: 2% 2002: 2% 2003: 2% 2004: 0% 2005: 0% 2006: 0%

8 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 FÖRENINGENS LÅN 1997 17.0 Mkr 6.53% 000114 17.5 Mkr 7.46% 020115 98 Mkr 11.25% 990519 1997 17.0 Mkr 6.53% 000114 17.5 Mkr 7.46% 020115 98 Mkr 11.25% 990519 1998 16.4 Mkr 17.5 Mkr 96.5 Mkr 1998 16.4 Mkr 17.5 Mkr 96.5 Mkr 1999 15.8 Mkr 5.4% 040229 17.5 Mkr > > 47.5 Mkr 6.05% 011030 47.5 Mkr 6.35% 031030 1999 15.8 Mkr 5.4% 040229 17.5 Mkr > > 47.5 Mkr 6.05% 011030 47.5 Mkr 6.35% 031030 2000 15.2 Mkr 17.5 Mkr 46.8 Mkr 2000 15.2 Mkr 17.5 Mkr 46.8 Mkr 2001 14.6 Mkr > > 17.5 Mkr > > 46 Mkr 5.58% 040901 46 Mkr > > 2001 14.6 Mkr > > 17.5 Mkr > > 46 Mkr 5.58% 040901 46 Mkr > > 2002 14.0 Mkr > > 17.5 Mkr 6.00% 040930 45.2 Mkr > > 2002 14.0 Mkr > > 17.5 Mkr 6.00% 040930 45.2 Mkr > > 2003 13.5 Mkr > > 17.5 Mkr > > 44.5 Mkr > > 44.5 Mkr 4.58% 060330 2003 13.5 Mkr > > 17.5 Mkr > > 44.5 Mkr > > 44.5 Mkr 4.58% 060330 Låneläge vid årets slut 2004 12.1 Mkr 4.9% 070630 17.0 Mkr 4.94% 080930 43.9 Mkr 5.45% 070901 43.7 Mkr > > 2004 12.1 Mkr 4.9% 070630 17.0 Mkr 4.94% 080930 43.9 Mkr 5.45% 070901 43.7 Mkr > > 2005 11.5 Mkr > > 16.9 Mkr > > 43.0 Mkr > > 43.1 Mkr > > 2005 11.5 Mkr > > 16.9 Mkr > > 43.0 Mkr > > 43.1 Mkr > > 2006 10.9 Mkr > > 16.8 Mkr > > 42.2 Mkr > > 39.5 Mkr 3.74% 100115 2.0 Mkr Rörligt 2006 10.9 Mkr > > 16.8 Mkr > > 42.2 Mkr > > 39.5 Mkr 3.74% 100115 2.0 Mkr Rörligt

9 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 BUDGET FÖR 2006 - Separat dokument -

10 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 LÅNGTIDSKALKYL - Separat dokument -

11 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 INKOMSTFÖRDELNING 2006

12 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 UTGIFTSFÖRDELNING 2006

13 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 LIKVIDITET

14 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 SKULDER VID ÅRETS SLUT

15 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 RÄNTEKOSTNADER PÅ LÅNEN

16 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 FIKAPAUS!!!

17 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 SAMLING!

18 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 MOTIONER Notering: Samtliga önskemål om motioner har inkommit efter föreningens stadgeenliga sista dag (§19, innan februari månads utgång), varvid styrelsen ej hunnit förbereda dem.

19 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 Bilaga 1 Festlokal i området Förslaget om festlokal i området röstades ner på årsstämma 2004. Ska styrelsen genomföra en enkätundersökning? Var ska lokalen vara?

20 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 Bilaga 2 Skylt med föreningens namn, och klocka, på Tellusgränd 1 mittemot Herdevägens busshållplats Intresset borde kunna undersökas genom handuppräckning, så kan styrelsen arbeta vidare med detta.

21 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 Bilaga 3 Tvättstugetider – tvättstugor som inte börjar användas en timme in på en bokad tvätttid kan nyttjas av annan behövande resterande tid Motion med motsvarande innebörd togs upp som motion 3 på ordinarie stämma 1996 och nedröstades. Diskuterades under övrigt föregående stämma. Fråga för ordningsreglerna.

22 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 Bilaga 4 Motion om att utföra en utredning av friköp Detta diskuterades under övrigt stämman 2005.

23 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 Friköp kräver: - En utredning med inblandning av jurist som kan analysera juridiska och ekonomiska aspekter av ett friköp – kostar mycket att analysera -Flerbostadshus och radhus måste delas i två föreningar (flerbostadshusen kan inte konvertera) genom stämmobeslut - Alla radhusägare måste gå med på konvertering och ha ekonomisk möjlighet att ta över lån och intresse att ta över förvaltning av sin egen bostad (värmesystem, fasad, vatten, avlopp etcetera) - Om lånet på ett radhus överstiger marknadsvärdet kan det innebära en förlust vid försäljning

24 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 ARVODEN 05/06 •Ordföranderoll10.000:-* •Sekreterare9.500:-* •Resterande ordinarie9.000:-* •Suppleant700:-/möte** •Föreningens revisor1.500:- •RevisorLöpande *Vid närvaro på minst 75% av mötena, annars ersättning motsvarande personens procentuella mötesnärvaro. ** per protokollfört, ordinarie styrelsemöte som personen deltagit vid. Dock max 7.000:-/år.

25 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 ARVODEN 06/07 - FÖRSLAG •Ordförande11.500:-* •Ordförande, vice11.000:-* •Sekreterare10.500:-* •Resterande ordinarie10.000:-* •Suppleant800:-/möte** •Föreningens revisor1.500:- •RevisorLöpande *Vid närvaro på minst 75% av mötena, annars ersättning motsvarande personens procentuella mötesnärvaro. ** per protokollfört, ordinarie styrelsemöte som personen deltagit vid. Dock max 8.000:-/år.

26 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 STYRELSESAMMANSÄTTNING 05/06 RollÅrNamn •Ordförande2/2Tomas Tungel •Ordinarie (vice ordförande)2/2Barry Wilhelmsson •Ordinarie (sekreterare)1/2Ulrika Öberg •Ordinarie2/2Fredy Duran •Ordinarie2/2 Gunilla Hellenius •Suppleant1/1Daniel Hedenström •Suppleant1/1Rose-Marie Danielsson •Suppleant1/1Mikael Liljevret

27 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 06/07 Namn •Ulrika Öberg •Fredy Duran •Gunilla Hellenius •Tomas Tungel •Barry Wilhelmsson •Daniel Hedenström •Rose-Marie Danielsson •Anna Ahmad •Hans Forslund •Jenny Fredén

28 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 •VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT •VAL AV VALBEREDNING

29 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 KOLLEKTIVT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Sedan 1 april har föreningen nytt försäkringsupplägg genom Trygghansa. Flera försäkringar har samlats ihop till en försäkring och premien har blivit lägre (nu 102 KKR mot tidigare 152 KKR för IF och Anticimex). Idag erbjuder många försäkringsbolag att föreningen tecknar en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Detta innebär att om föreningen tecknar sådan försäkring, så finns inte längre något krav att medlemmarna tecknar bostadsrättstillägg i sina egna hemförsäkringar. Eftersom tillägget är kollektivt är det föreningen som betalar bostadsrättstillägget, och denna försäkringsform är även oftast billigare än om varje enskild medlem tecknar eget tillägg. Dessutom är det kollektiva försäkringsskyddet en garanti för att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg. En annan fördel är att det vid en försäkringsskada blir lättare att hantera det rent ansvarsmässigt, eftersom det är samma försäkringsbolag som kommer svara för medlemmen som för föreningen, och därmed så kommer det inte uppstå fall där bostadsrättsbolagen skyller på varandra, och både förening och boende kan hamna i kläm. Bland nackdelarna finns det risk att den tilläggsförsäkring som föreningen tecknar, inte har samma villkorskrav som en enskild medlem kan få genom sin hemförsäkring. Dessa är Trygghansas villkor: •Försäkringen ersätter vid skador på samma sätt som bostadsrättstillägget. •Skador som omfattas av grundskyddet ersätts med fullvärde. Skador som omfattas av HusPlus ersätts med högst 100.000 kronor. •Självrisken är 2.000 kronor vid vatten- och läckageskador och 1.000 kronor vid övriga skador. •Bostadsrättsföreningen betalar cirka 150 kronor per år och bostadsrätt Ska föreningen teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg genom föreningens försäkring?

30 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 VÅRENS STÄDDAG Lördagen den 6 maj klockan 9:30 infaller vårens städdag. Förslag på aktiviteter? Väl mött vid centrala lekplatsen. VÅRENS STÄDDAG Lördagen den 6 maj klockan 9:30 infaller vårens städdag. Förslag på aktiviteter? Väl mött vid centrala lekplatsen.

31 BRF Prästhagen, årsstämma 2006 ÖVRIGT…


Ladda ner ppt "BRF Prästhagen, årsstämma 2006 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE STÄMMA BRF PRÄSTHAGEN - ÅR 2006 -"

Liknande presentationer


Google-annonser