Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Twin Shock Cup? Det är en internationell motocross cup öppen för förare med långfjädrade Pré -85 motorcyklar. Tre deltävlingar, med tre heat per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Twin Shock Cup? Det är en internationell motocross cup öppen för förare med långfjädrade Pré -85 motorcyklar. Tre deltävlingar, med tre heat per."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är Twin Shock Cup? Det är en internationell motocross cup öppen för förare med långfjädrade Pré -85 motorcyklar. Tre deltävlingar, med tre heat per tävling, varav sju heat räknas samman till årets slutresultat. Organisation Koordinator: Jörgen Ahlström Sverige Representanter: Nils-Olov Wedin Sverige Vic Vaughan England Peter Christiansen Danmark Jan Isgren Sverige Christer Garver Sverige 2009 3 Deltävlingar 2 Maj Neiden Tyskland 28 Juni Vrigstad Sverige 15 Augusti HadsundDanmark

3 Svenska REGLEMENTE TWIN SHOCK CUP, TSC version 2009 ARTIKEL 1Motto Att bevara tävlingsmotorcyklar så original som det är möjligt och tävla med dem på ett sätt som är förenligt med tiden då de var nya. Dessa tävlingar skall vara exklusiva. God sportsmannaanda är viktigt, alla måste ta sitt ansvar för att hålla vår sport just så att den kan leva vidare. ARTIKEL 2Klassindelning 2.1Pré -85 motorcyklar(Pre'-85: motorcyklar tillverkade före 31 december 1984.) Gula nummerplåtar/svarta siffrorHeat: 15 min. + 1 varv. Max. 48 förare per heat. Inga åldersklasser för förare. ARTIKEL 3Förare 3.1Det är den individuella förarens ansvar att tillse att han har tävlingslicens/ en fullgod personförsäkring. 3.2Rekommenderat att föraren endast bär för klassen tidsenlig klädsel. 3.3Säkerhet: Det är obligatoriskt för föraren att bära läderstövlar och skinnbyxor (eller jämförbart material, ex. Gortex), ECE/BS godkänd hjälm med integrerat tand/munskydd (eller Jethjälm med separate tand/munskydd), skyddsglasögon, ryggskydd (under crosströjan), handskar och crosströja som täcker armens fulla längd. Armbågs-/axel-/bröstskydd liksom knäskydd med länksystem rekommenderas (under crosströja/byxor). ARTIKEL 2Klassindelning 2.1Pré -85 motorcyklar (Pre'-85: motorcyklar tillv. före 31 december 1984.) Gula nummerplåtar/svarta siffror Heat längd 15 min. + 1 varv. Max. 48 förare per heat. Inga åldersklasser för förare.. 3.1Det är den individuella förarens ansvar att tillse att han har tävlingslicens/ en fullgod personförsäkring.. SVEMO: Svenska förare skall inneha giltig förarlicens. OBS! Följande är ett utdrag ur reglementet för att ge en generell bild av TSC reglementet. Det är viktigt för förare/arrangörer att läsa/känna till hela reglementet!

4 ARTIKEL 4Regler 4.1Tävlingsbanan måste säkerhetsinspekteras, och prepareras vid/efter behov, före varje TSC träning/heat. 4.2Tre heat per tävling. 3 deltävlingar = 9 heat varav 7 räknas 4.3Startuppställning/start procedur: startuppställning i väntzonen avgöres genom lottning. Väntzonen stänger 10 min. före start. Detta för att arrangören skall kunna kontrollera att förare och motorcyklar är reglementsenliga före start. Förarna väljer fritt sin position på startgrinden. 4.4Föraren måste ha kört 2/3 av heatet då han passerar mållinjen för att räknas i resultatlistan. 4.5Poängfördelning per heat: Vinnaren får 40 poäng, tvåan 37, därefter 35, 33, 31, 30, 29, 28, 27 etc. 4.6Tävlingsarrangören delar ut tre priser för dagens sammanlagda tävlingsresultat. TSC organisationen delar ut tre priser för årets slutresultat. 4.7Årets totala TSC-vinnare tillkännagives vid prisutdelningen, direkt efter att årets sista tävling är avslutad. 4.8Tävlingsarrangören förbinder sig att omedelbart efter tävlingens slut skicka in tävlingsresultaten i Excel-format till: TSC-koordinator Jörgen Ahlström jorgen@knobby.sejorgen@knobby.se Det är förarens ansvar att hålla sig informerad om gällande reglemente. Det moderna FIM/UEM Motocross reglementet måste följas om inte undantag/tillägg är speciellt uttalade i detta reglemente.(Ex. säkerhet, flaggsignaler etc.) ARTIKEL 5Motorcyklar Pré -85 5.1Pré -85, fabrikstillverkade/saluförda, motorcyklar (tillverkade före 31 december 1984) aTillåtet: Motorcyklar med två stötdämpare bak utan länkage, trumbromsar fram/bak och luftkyld motor. Undantag: Centralmonterad enkel stötdämpare utan länkage (Yamaha Mono Shock). bInte tillåtet: up-side down framgafflar, skivbromsar, vattenkylning. cReplika komponenter/motorcyklar måste vara tillverkade helt efter godkänd förebild (se ovan) dTvivel gällande motorcykelns identitet/årsmodell: Föraren måste bevisa motorcykelns ursprung/årsmodell. (Foto + certifikat från fabriken). I fall av fortsatta tvivel avgör juryn. Motorcyklar som inte uppfyller reglementets krav kan ej deltaga 5.2För alla motorcyklar gäller: endast tidsenliga komponenter får användas. 5.3Alla motorcyklar måste ha fällbara fotsteg, ljuddämpare, madrassering på styret (oberoende av typ av styre). 5.4Ny-designade-/konstruerade komponenter är inte tillåtna. Look-alike replika komponenter/motorcyklar är tillåtna. Även siluetten måste överensstämma med originalet. Undantag: Hjulnav av senare design som har tidstypiskt utseende får användas. 4.2Tre heat per tävling. 3 deltävlingar = 9 heat varav 7 räknas 4.5Poängfördelning per heat: Vinnaren får 40 poäng, tvåan 37, därefter 35, 33, 31, 30, 29, 28, 27 etc. 4.6Tävlingsarrangören delar ut tre priser för dagens sammanlagda tävlingsresultat. TSC organisationen delar ut tre priser för årets slutresultat. 4.7Årets totala TSC-vinnare tillkännagives vid prisutdelningen, direkt efter att årets sista tävling är avslutad. ARTIKEL 5Motorcyklar Pré -85 5.1Pré -85, fabrikstillverkade/saluförda, motorcyklar (tillv. före 31 december 1984) aTillåtet: Motorcyklar med två stötdämpare bak utan länkage, trumbromsar fram/bak och luftkyld motor. Undantag: Centralmonterad enkel stötdämpare utan länkage (Yamaha Mono Shock). bInte tillåtet: up-side down framgafflar, skivbromsar, vattenkylning. cReplika komponenter/motorcyklar måste vara tillverkade helt efter godkänd förebild (se ovan) dTvivel gällande motorcykelns identitet/årsmodell: Föraren måste bevisa motorcykelns ursprung/årsmodell. (Foto + certifikat från fabriken). I fall av fortsatta tvivel avgör juryn. 5.2För alla motorcyklar gäller: endast tidsenliga komponenter får användas. 5.3Alla motorcyklar måste ha fällbara fotsteg, ljuddämpare, madrassering på styret (oberoende av typ av styre). 5.4Ny-designade-/konstruerade komponenter är inte tillåtna. Look-alike replika komponenter/motorcyklar är tillåtna. Även siluetten måste överensstämma med originalet. Undantag: Hjulnav av senare design som har tidstypiskt utseende får användas. 4.3Startuppställning/start procedur: Startuppställning i väntzonen avgöres genom lottning. Väntzonen stänger 10 min. före start. Detta för att arrangören skall kunna kontrollera att förare och motorcyklar är reglementsenliga före start. Förarna väljer fritt sin position på startgrinden.

5 ARTIKEL 6Organisation 6.0Arrangören måste tillse/säkerställa att tävlingsbanan är lämplig för Twin Shoch motorcyklar samt att endast använda sig av kvalificerade flaggvakter. 6.1Juryn består av: -Ordförande: Representant från TSC (har ingen röst) -3 st. Landsrepresentanter* -Tävlingsledare -Kontaktperson från arrangörslandet * Juryordförande väljer ut genom lottdragning från landsrepresentanter. 6.2Det är tävlingsarrangörens ansvar att tillse att han har en fullgod gällande evenemangsförsäkring. Det är tävlingsarrangörens ansvar att kontrollera att den tävlande innehar föreskriven försäkring/licens och har/använder föreskriven säkerhetsutrustning. (I race Office/besiktning samt vid infart till tävlingsbana). 6.3De första tre förarna per heat åker till Park Fermé för obligatorisk teknisk kontroll. (Max. 10 min.) Vägran innebär diskvalificering. 6.4Inbjudan publiceras/hämtas på www.classicmx.sewww.classicmx.se 6.5Anmälan måste skickas av förarna att anlända till tävlingsarrangören före anmälningstidens utgång. 6.6Maskinbesiktning måste genomföras. 6.7Tävlingsarrangören sätter ihop besiktningspersonal bestående av 2 besiktningsinspektörer från arrangörslandet, och ansvarig TSC representant 2 besiktningsinspektörer/ landsrepresentanter som väljes ut genom lottdragning. 6.8Varje besiktningsinspektör måste känna väl till gällande reglemente. 6.9Träning före tävling: min. 2 x 15 minuter tillgängliga för varje förare. Max 60 förare på tävlingsbanan samtidigt. 6.10I fall då speciella lokala regler gäller (som inte är enligt detta reglemente) för en tävling (ex. säkerhet etc.), måste detta vara tillkännagivet av arrangören till TSC Koordinator Jörgen Ahlström jorgen@knobby.se Fax +4643110142 i förväg. Efter bekräftelse från TSC Koordinatorn måste tävlingsarrangören meddela förarna i god tid före tävlingen.jorgen@knobby.se 6.11Anmälningsavgift för förare: Max. € 30 + i fall av anmälan efter sista anmälningsdag utgår en efteranmälningsavgift på € 10 till arrangörsklubben. Arrangörsavgift till TSC organisationen: Varje arrangör betalar € 150 per tävling, till TSC konto: se nedan. Evenemangstoaletter och duschar måste vara avgiftsfria och baserade på antal förare och besökare samt vara öppna fredag till och med måndag. På uppdrag av arrangören är juryn berättigad att ta beslut inom reglementets ramar. Sådana beslut måste dokumenteras och skickas till TSC Koordinator Jörgen Ahlström jorgen@knobby.se Fax +4643110142jorgen@knobby.se Övrigt: I fall av tvist gällande innehållet i denna översättning är det engelska originalreglementet i prioritet TSC 2009 Klassen kommer att utvärderas efter genomförd säsong. Därefter kommer behövliga justeringar/ uppdateringar av reglementet att genomföras. 6.2Det är tävlingsarrangörens ansvar att tillse att han har en fullgod gällande evenemangsförsäkring. Det är tävlingsarrangörens ansvar att kontrollera att den tävlande innehar föreskriven försäkring/licens och har/använder föreskriven säkerhetsutrustning. (I race Office/besiktning samt utrustning också vid infart till tävlingsbana). 6.1Juryn består av: -Ordförande: Representant från TSC (har ingen röst) -Tävlingsledare -Kontaktperson från arrangörslandet - 3 st. Landsrepresentanter* * Juryordförande väljer ut genom lottdragning från landsrepresentanter. 6.3De första tre förarna per heat åker till Park Fermé för obligatorisk teknisk kontroll. (Max. 10 min.) Vägran innebär diskvalificering. 6.4Inbjudan publiceras/hämtas på www.classicmx.sewww.classicmx.se 6.5Anmälan måste skickas av förarna att anlända till tävlingsarrangören före anmälningstidens utgång. 6.6Maskinbesiktning måste genomföras. 6.9Träning före tävling: min. 2 x 15 minuter tillgängliga för varje förare. Max 60 förare på tävlingsbanan samtidigt. 6.11Anmälningsavgift för förare: Max. € 30 + i fall av anmälan efter sista anmälningsdag utgår en efteranmälningsavgift på € 10 till arrangörsklubben. TSC 2009 Klassen kommer att utvärderas efter genomförd säsong. Därefter kommer behövliga justeringar/ uppdateringar av reglementet att genomföras. Och så var det bara en sak till - - - - Glöm inte att läsa hela reglementet !

6


Ladda ner ppt "Vad är Twin Shock Cup? Det är en internationell motocross cup öppen för förare med långfjädrade Pré -85 motorcyklar. Tre deltävlingar, med tre heat per."

Liknande presentationer


Google-annonser