Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter och resultat från Äldreteamen i Gävle – Utvecklingsmöjligheter och kostnadsberäkningar utifrån bedömda patientfall Kvalitativ uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter och resultat från Äldreteamen i Gävle – Utvecklingsmöjligheter och kostnadsberäkningar utifrån bedömda patientfall Kvalitativ uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter och resultat från Äldreteamen i Gävle – Utvecklingsmöjligheter och kostnadsberäkningar utifrån bedömda patientfall Kvalitativ uppföljning av vård till multisjuka äldre Startseminarium Yxtaholm, 21-22 januari 2010 Dag Norén Rolf Bowin HCM Health Care Management dag.noren@hcmconsulting.se rolf.bowin@hcmconsulting.se www.hcmconsulting.se

2 Behov av andra perspektiv för utvecklingsarbetet För att se nya möjligheter Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

3 Individen som utgångspunkt Om vi startar organiseringen av kompetenser i en ordning som är rationell för individen – vad händer då? Andra perspektiv för utvecklingsarbetet Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

4 Individen som utgångspunkt Om vi startar organiseringen av kompetenser i en ordning som är rationell för individen – vad händer då? Större fokus på resultat Om vi systematiskt fokuserar på viktiga värden (resultat) istället för insatser – vad händer då? Andra perspektiv för utvecklingsarbetet Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

5 Individen som utgångspunkt Om vi startar organiseringen av kompetenser i en ordning som är rationell för individen – vad händer då? Större fokus på resultat Om vi systematiskt fokuserar på viktiga värden (resultat) istället för insatser – vad händer då? Matchningen/tjänstekonceptet i centrum Om vi sätter matchningen av resurser och behov i centrum, och fokuserar på hur vi kan ”fånga” den optimala samverkanssituationen – vad händer då? Andra perspektiv för utvecklingsarbetet Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

6 ”Vi vet från studier av tjänstebranscher att ju högre kundrationalitet ju högre produktionsrationalitet ” Prof. Richard Normann, 1997 Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

7 Från insatsfokus till värdeskapande Gemensamma värden som styrning för god resursanvändning istället för skilda insatser Värdeskapande för de äldre Kvalitet, tid till behandling, sammanhängande tjänster, inflytande, hälsoresultat ÄLDRE- TEAMET Skapa symmetri mellan olika värden Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

8 Från insatsfokus till värdeskapande Gemensamma värden som styrning för god resursanvändning istället för skilda insatser Värdeskapande för de äldre Kvalitet, tid till behandling, sammanhängande tjänster, inflytande, hälsoresultat ÄLDRE- TEAMET Skapa symmetri mellan olika värden Värdeskapande för vård/omsorgsproducenterna Effektiv produktionsplanering, ökat värde av respektive insats genom ett helhetsperspektiv Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

9 Från insatsfokus till värdeskapande Gemensamma värden som styrning för god resursanvändning istället för skilda insatser Värdeskapande för de äldre Kvalitet, tid till behandling, sammanhängande tjänster, inflytande, hälsoresultat Värdeskapande för beställarna/”ägarna” Värdet av olika insatser, värdet av sammanhängande vård/omsorgsprocesser, värdet av de samlade produktionsresurserna ÄLDRE- TEAMET Skapa symmetri mellan olika värden Värdeskapande för vård/omsorgsproducenterna Effektiv produktionsplanering, ökat värde av respektive insats genom ett helhetsperspektiv Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

10 Tjänster kan inte standardiseras och förplaneras på samma sätt som ’varuproduktion’… ….. däremot är tjänster som vård och omsorg en stor och dynamisk källa till kreativa upplägg som radikalt kan förändra hur tjänsterna produceras  s.k. ’sociala innovationer’ Det är detta som Äldreteam handlar om Tjänsteverksamheters stora potential Gömd eller glömd inom vård och omsorg? Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

11 Organisatoriska innovationer kan i vissa områden inom vård och omsorg ge mellan 30-50% i effektivisering… …inkluderande stora kvalitetssprång för patienterna/ individerna Tjänster kan inte standardiseras och förplaneras på samma sätt som ’varuproduktion’… ….. däremot är tjänster som vård och omsorg en stor och dynamisk källa till kreativa upplägg som radikalt kan förändra hur tjänsterna produceras  s.k. ’sociala innovationer’ Det är detta som Äldreteam handlar om Tjänsteverksamheters stora potential Gömd eller glömd inom vård och omsorg? Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

12 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

13 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

14 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

15 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Kliniker Hälsocentraler Distriktssköterskor Hemtjänst Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

16 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Kliniker Hälsocentraler Distriktssköterskor Hemtjänst Mottagning Telefon Hembesök Akutmottagning Vårdavdelning Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

17 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Kliniker Hälsocentraler Distriktssköterskor Hemtjänst Mottagning Telefon Hembesök Akutmottagning Vårdavdelning Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

18 Organisatoriska innovationer Störst potential om tjänsteutvecklingen tar utgångspunkt i den multisjukes behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den multisjukes behov och situation Former för förmedling av tjänster Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Den ’producentorienterade’ värdekedjan Den ’konsumentorienterade’ värdekedjan BEHOV OCH SITUATION KOMPETENSER Geriatrik Internmedicin Bassjukvård Omsorg Vårdprogram Biståndsprogram Hushållstjänster Kliniker Hälsocentraler Distriktssköterskor Hemtjänst Mottagning Telefon Hembesök Akutmottagning Vårdavdelning Äldreteam och andra organisatoriska innovationer Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

19 Organisatoriska innovationer Kompetenserna organiseras utifrån en helhetsbild av behov och situation Kompetenser Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Former för förmedling av tjänster Den multisjukes behov och situation Former för förmedling av tjänster Tjänste- utveckling Organisering av tjänster Den ’producentorienterade värdekedjan Den ’konsumentorienterade’ värdekedjan LÄMPLIG KOMPETENS- OCH SAMVERKANSMIX Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

20 Nästa steg: Metodik för utveckling av tjänster Tre grundläggande steg 1. Organiserande idé Äldreteam  Målbild och grundläggande spelregler Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

21 Nästa steg: Metodik för utveckling av tjänster Tre grundläggande steg 1. Organiserande idé Äldreteam  Målbild och grundläggande spelregler 2. Kompetensmixen Äldreteamets ”ingång”  Sammansättning av lämpliga kompetens- och innehåll insatser och samverkansformer beroende på patientsituation/kategori Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

22 Nästa steg: Metodik för utveckling av tjänster Tre grundläggande steg 1. Organiserande idé Äldreteam  Målbild och grundläggande spelregler 2. Kompetensmixen Äldreteamets ”ingång”  Sammansättning av lämpliga kompetens- och innehåll insatser och samverkansformer beroende på patientsituation/kategori 3. Styr- och samverkansformer Äldreteamets genomförande  Organisering av kompetensinsatserna och samverkan utifrån den organiserande idén Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

23 Vår bedömning av möjliga slutsatser  Det finns potentialer till stora och parallella kvalitets- och resursvinster genom ett ökat fokus på individen eller kategorier/grupper av individer Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

24 Vår bedömning av möjliga slutsatser  Det finns potentialer till stora och parallella kvalitets- och resursvinster genom ett ökat fokus på individen eller kategorier/grupper av individer  Vägledande: I mer komplicerade fall har resursvinster på mellan 15- 50% identifierats beroende på dålig eller osammanhängande organisation; ”waste-faktorn” är hög Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

25 Vår bedömning av möjliga slutsatser  Det finns potentialer till stora och parallella kvalitets- och resursvinster genom ett ökat fokus på individen eller kategorier/grupper av individer  Vägledande: I mer komplicerade fall har resursvinster på mellan 15- 50% identifierats beroende på dålig eller osammanhängande organisation; ”waste-faktorn” är hög  Mer kunskaper om tjänsteutveckling genom sammanhängande insatser (”samverkanskoncept” av typen Äldreteam) kan generera oanade potentialer av resursvinster Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

26 Vår bedömning av möjliga slutsatser  Det finns potentialer till stora och parallella kvalitets- och resursvinster genom ett ökat fokus på individen eller kategorier/grupper av individer  Mer kunskaper om tjänsteutveckling genom sammanhängande insatser (”samverkanskoncept” av typen Äldreteam) kan generera oanade potentialer av resursvinster  Vägledande: I mer komplicerade fall har resursvinster på mellan 15- 50% identifierats beroende på dålig eller osammanhängande organisation; ”waste-faktorn” är hög  Satsa på mer systemisk utveckling av nya arbetssätt som ett sätt att spara resurser – men det måste göras med ”säkra” och involverande metoder Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

27 Hur går det för Äldreteamen i Gävle? – Studier av insatsflöden och kostnader för 22 multisjuka äldre

28 Utmaningar i samband med kostnadsberäkningar •Att identifiera faktiska och aktuella ’prislistor’ för respektive verksamhet och insats; slutenvård, öppenvård, hemtjänst Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

29 Utmaningar i samband med kostnadsberäkningar •Att identifiera faktiska och aktuella ’prislistor’ för respektive verksamhet och insats; slutenvård, öppenvård, hemtjänst •Att utveckla en ’standardprislista’ som kan göra jämförelser möjliga Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

30 Utmaningar i samband med kostnadsberäkningar •Att identifiera faktiska och aktuella ’prislistor’ för respektive verksamhet och insats; slutenvård, öppenvård, hemtjänst •Att utveckla en ’standardprislista’ som kan göra jämförelser möjliga •Att uppnå enighet om vilka insatser som ska ingå Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

31 Utmaningar i samband med kostnadsberäkningar •Att identifiera faktiska och aktuella ’prislistor’ för respektive verksamhet och insats; slutenvård, öppenvård, hemtjänst •Att utveckla en ’standardprislista’ som kan göra jämförelser möjliga •Att uppnå enighet om vilka insatser som ska ingå •Att det kan finnas speciella avtal och arbetsförhållanden som skapar unika situationer och särfall Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

32 Utmaningar i samband med kostnadsberäkningar •Att identifiera faktiska och aktuella ’prislistor’ för respektive verksamhet och insats; slutenvård, öppenvård, hemtjänst •Att utveckla en ’standardprislista’ som kan göra jämförelser möjliga •Att uppnå enighet om vilka insatser som ska ingå •Att det kan finnas speciella avtal och arbetsförhållanden som skapar unika situationer och särfall •Att identifiera en korrekt bild av anhöriginsatser Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

33 Utmaningar i samband med kostnadsberäkningar •Att identifiera faktiska och aktuella ’prislistor’ för respektive verksamhet och insats; slutenvård, öppenvård, hemtjänst •Att utveckla en ’standardprislista’ som kan göra jämförelser möjliga •Att uppnå enighet om vilka insatser som ska ingå •Att det kan finnas speciella avtal och arbetsförhållanden som skapar unika situationer och särfall •Att identifiera en korrekt bild av anhöriginsatser •Att kunna se så väl den specifika bilden liksom att kunna uppnå relevanta jämförelser mellan aktörerna Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

34 Multisjuka individer Kategori ”Kontroll” Svårt sjuka individer som behöver bedömas medicinskt löpande utifrån osäkerhet om behov av slutenvård - Ansvarig läkare med direktkontakt med specialistvården; direktinläggningar K1 EXEMPLIFIERING Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

35

36 Multisjuka individer Kategori ”Kontinuitet” Individer där oro är drivande och som bör bemötas genom kontinuitet i relation -Direktkontakt med lämplig person som känner till individens miljö och kan erbjuda trygghet i kontakten, ex.vis person inom kommunens hemtjänst eller hälsocentralen K2 EXEMPLIFIERING Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

37

38 Multisjuka individer Kategori ”Koordinering” Individer med många olika insatser inom vården och hemtjänsten som behöver hjälp med koordinering för att klara sin situation -Koordinator som samordnar och förenklar tillvaron, ex.vis person inom kommunens hemtjänst eller hälsocentralen K3 EXEMPLIFIERING Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

39

40 Multisjuka individer Kategori ”Kollaps” Individer som bör byta ”modell” för omhändertagande -Signaler som leder till översyn och handling för nödvändig förändring/skifte, ex.vis förändrad boendeform eller förändrad mix av insatser K4 EXEMPLIFIERING Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010

41

42

43 Överblick Från organiserande idé, till rätt kompetensmix, till effektiva styr- och samverkansformer ? K1: ”Kontroll” K2: ”Kontinuitet” K3: ”Koordinering” K4: ”Kollaps” *Arena” för äldreteamen samt olika tjänstekoncept Äldreteamen i Gävle: Erfarenheter och resultat 21-22 januari 2010 Olika ”ingångar” för rätt kompetensmix och val av styr- och samverkansformer för äldreteam – med utgångspunkt i individens mest grundläggande behov

44 Erfarenheter och resultat från Äldreteamen i Gävle – Utvecklingsmöjligheter och kostnadsberäkningar utifrån bedömda patientfall Kvalitativ uppföljning av vård till multisjuka äldre Startseminarium Yxtaholm, 21-22 januari 2010 Dag Norén Rolf Bowin HCM Health Care Management dag.noren@hcmconsulting.se rolf.bowin@hcmconsulting.se www.hcmconsulting.se


Ladda ner ppt "Erfarenheter och resultat från Äldreteamen i Gävle – Utvecklingsmöjligheter och kostnadsberäkningar utifrån bedömda patientfall Kvalitativ uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser