Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik och framstegstänkande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik och framstegstänkande"— Presentationens avskrift:

1 Teknik och framstegstänkande
Gabriel Söderberg, Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet

2 Ge en övergripande bild av tanken på samhällsomvandling genom tekniska framsteg från 1600-talet till idag Visa på att nutida diskussion är en fortsättning på månghundraårig diskussion Ge bättre förståelse för och därmed bättre analytisk förmåga i förhållande till framtidstänkande Inspirera till självständiga och kritiska fortsättningsstudier

3 Avbryt gärna för frågor och kommentarer!!

4

5 Schlaraffenland…

6

7 ”Kunskap är makt” Francis Bacon,

8 Bacons program Tekniken skiljer den civiliserade människan från vilden
Observation och experiment kan blottlägga samband i naturen som kan användas för att förbättra samhället – ”naturen avslöjar sina hemligheter genom tortyr” Med hjälp av kunskap och teknik kan paradiset återskapas

9 Edens lustgård

10 Det nya Atlantis

11 Upplysningsoptimism Spridning av idén att vetenskap och teknik kan förbättra samhället Enkel observation: fattigdom, smuts och elände överallt Slutsats: vetenskap och teknik kan användas för att eliminera mänsklighetens elände

12 Marquis de Condorcet

13 Condorcet 1794 ”Om vi går över till de tekniker vars teori bygger på naturvetenskaperna, ser vi att de framsteg som kan hänföras till denna teori inte bör ha några andra gränser än den. Vi inser att tekniska procedurer kan förbättras…precis som vetenskapliga metoder, att verktyg, maskiner och vävstolar ökar människans kraft och skicklighet, ger mera fulländade och exakta produkter samt minskar den tid som går åt för att framställa dessa. På så sätt skulle de hinder försvinna som står i vägen för framåtskridandet…” Människan kommer att leva ”i ett paradis som hennes förnuft skapat åt henne”…

14 Industriella revolutionen
Kraftig ökning i användandet av maskiner och energianvändning Genombrott för storskalig produktion Snabb teknikutveckling och välståndsutveckling för ny grupp av industriägare Samtidigt: vidriga förhållanden i de nya fabrikerna Motsättning: teknikutveckling som tycks skapa förutsättningar för rikedom men samtidigt fattigdom

15 Karl Marx,

16 Marx’ tanke Historien drivs av motsättningen mellan teknologi och ägandeförhållanden Teknik utvecklas i en given samhällsstruktur  teknik överskrider ramarna för samhället, samhället blir ett hinder för utvecklingen och omvandlas Det kapitalistiska systemet historiens främsta teknikutvecklare  återkommande kriser  kommunistiska samhället inträder efter det tekniken sprängt kapitalismen

17 ”Kommunistiska manifestet”
Kapitalisterna har “på knappt hundra år skapat mer massiva och kolossala produktionskrafter än alla tidigare generationer tillsammans. Människans underkastande av naturens krafter, maskiner, applicerande av kemi på industri och jordbruk, ångbåtar, järnvägar, elektriska telegrafer, röjandet av hela kontinenter för odlande, kanalisering av floder...vilket tidigare århundrade kunde ens drömma om att sådana produktionskrafter slumrade i det samhälleliga arbetets knä?”

18 1900-talet Kapitalism vs socialism: vilken är bästa utvecklingsvägen?
Gemensamt: tro på framsteg och planering av samhället Sverige eftersträvar en mellanväg

19 USA ”Business” drivande, uppfinnare som skapar företag för att tjäna pengar (jmf Marx) Thomas Edison: ”massproduktion” av uppfinningar, patentering, kommodifiering George Eastman: Kodak Henry Ford: massproduktion av bilar Dock: staten viktig för att finansiera vetenskaplig forskning (stor del av framåtskridandet efter 1945 följd av militär forskning)

20 Sovjet-unionen Kommunistisk revolution utan kapitalistiskt förarbete  teknik måste utvecklas i under socialism Beundran för amerikansk massproduktion Tanken att planekonomi är överlägset kapitalism för framåtskridande  stor satsning på vetenskap, teknik, rymdfärder etc Kruschev: ”I vår egen tid överförs mänsklighetens drömmar, som tidigare uttryckts i sagor som tyckts vara rena fantasier, till verkligheten av människans egna händer.” – St. Petersburg 1959

21 Socialistiskt konsumtionssamhälle

22

23 Idag: två huvudsakliga huvudfåror av teknologiskt utvecklingstänkande: - Techno-liberalism - Teknologisk scientism

24 Techno-liberalism Kapitalismen ansedd vara överlägsen efter socialismens fall Vidareutveckling av amerikanska varianten, statens roll nertonad Skifte från basal konsumtion till tekniskt avancerade tjänster och kulturartiklar Entreprenörer centrala Larry Page, Sergey Brin: Google Steve Jobs: Apple

25 Teknologisk scientism
Vetenskapsmännens laboratorier opartiska källor till framsteg Liten uppmärksamhet på vilka som finansierar forskning, vilka syften forskningen finansieras etc Vetenskapsmän har incitament att överdriva samhällseffekten av sina upptäckter för att lättare få finansiering

26 Avslutning Flera hundra år med gemensamt tema: möjligt att förändra samhället med teknik och/eller vetenskap Ofta icke-problematiserande tankar om automatiska framsteg Överlämnar ofta framstegen till en särskild grupp som vet bättre: filosofer, experter, politiker, ingenjörer, vetenskapsmän, entreprenörer Viktigt att orientera sig, skaffa kunskap om både teknik och ideologi


Ladda ner ppt "Teknik och framstegstänkande"

Liknande presentationer


Google-annonser