Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FIRST LEGO League, Skandinavia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FIRST LEGO League, Skandinavia"— Presentationens avskrift:

1

2 FIRST LEGO League, Skandinavia
Stiftelsen FIRST Scandinavia står bakom FIRST LEGO League-turneringarna i Skandinavien ”Stiftelsens mål är att stimulera barns intresse för naturvetenskapeliga och tekniska/matematiska ämnen genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraft”

3 FIRST LEGO League, projektet
FIRST LEGO League är en teknologi- och kunskapsturnering för barn och ungdomar i åldern år. Projektet har 3 delmål:

4 FIRST LEGO League, Skandinavien
är ett ämnesövergripande projekt med tonvikt på naturorienterande ämnen, matematik och svenska har som målgrupp barn och ungdomar i åldern år pågår från 17 september till 12 november avslutas med en turnering 12 november i 40 städer i Skandinavien

5 Varför FIRST LEGO League ?
Vi vill med projektet: ge barn och ungdomar god erfarenhet av teknologi och projektarbete möjliggöra ett arbetssätt som lämpar sig för anpassad undervisning - bidra till att öka intresset för naturvetenskap och teknik bidra till ökad rekrytering till naturvetenskaplig utbildning Framtidens arbetsgivare behöver ny kompetens!

6 Varför FIRST LEGO League ?
Utmana barn och unga genom autentiska problemställningar Lagen stöter på många av de förutsättningar som gäller i det verkliga arbetslivet resurserna är begränsade de vet inte hur konkurrenterna arbetar de måste uppfinna/utforma/utveckla prototyp måste tas fram redesign och omarbetning I slutändan ska lagen leverera en produkt på utsatt tid

7 Forskningsuppgiften Göra bakgrundstudier om årets tema
Definiera ett problem och hitta lösningar Komma på fiffiga lösningar Förbereda en presentation av forskningsuppgiften Projektinlämning

8 Teknikuppgiften Utveckla och bygga en robot Programmera roboten
Välja funktionella verktyg, motorer och sensorer Välja strategi; varje match är 2,5 min Förbereda en teknisk presentation Projektinlämning

9 Marknadsföring Marknadsföra projektet och lagets lösning före turneringsdagen eller Ta fram en plan för markedsföring efter turneringsdagen Planera och utforma ett bildspel som presenterar laget Hitta på hejaramsor, sånger, kläder och annat som synliggör laget på turneringsdagen Förbereda en digital presentation Projektinlämning

10 Exempel på en robotbana

11 Arbetsprocessen Arbetsprocessen i projektet liknar den man möter i arbetslivet Värdera resultat utifrån uppställda mål och planeringar Samarbete Arbetsfördelning, att dra nytta av vars och ens starka sidor Stöd och hjälp inom laget Självständighet Dokumentera processen i projektinlämningen Ett bra resultat i FLL är ofta beroende av ett samarbete mellan olika personer med olika egenskaper

12 Priser Priserna avspeglar de värderingar som är grunden för FLL
FIRST LEGO League CHAMPIONS – priset Robottävlingen 1:a pris Robottävlingen 2:a pris Forskningspriset (1:a och 2:a plats) Teknikpriset (1:a och 2:a plats) Profileringspriset (1:a och 2:a plats) Samarbetspriset VINNARE AV TURNERINGEN

13 FIRST LEGO League i skolan
FIRST LEGO League och läroplanen FLL kan förankras: i strävansmålen i Lpo94 i många av kursplanemålen i kursplanens uppnåendemål i olika ämnen Hvilke fag kan FLL forankres i: Hovedfag: Naturfag og matematikk er de hovedfagene som man knytter det opp mot, men kan legges inn i de fleste fag. Naturfag: Kompetanse i : Naturvitenskapelige tekster, metoder, teknologiske løsninger Forskerspiren: Formulere spørsmål Forklare Trekke ut informasjon Publisere resultater Bruke digitale hjelpemidler Teknologi og design Matematikk: Den praktiske delen passer innenfor: Geometri Måling

14 FIRST LEGO League i skolan
Skolornas utvecklingsarbete och satsningsområden Obs: tilrettelagt foreløpig kun for norsk skole. FIRST LEGO League i skolan Hvilke fag kan FLL forankres i: Hovedfag: Naturfag og matematikk er de hovedfagene som man knytter det opp mot, men kan legges inn i de fleste fag. Naturfag: Kompetanse i : Naturvitenskapelige tekster, metoder, teknologiske løsninger Forskerspiren: Formulere spørsmål Forklare Trekke ut informasjon Publisere resultater Bruke digitale hjelpemidler Teknologi og design Matematikk: Den praktiske delen passer innenfor: Geometri Måling

15 FIRST LEGO League för alla
Här finns det plats för... teknologen programmeraren forskaren utredaren underhållaren konstnären teoretikern och projektledaren

16 Arbetsfördelning Olika sätt att organisera Hela klassen deltar
En grupp av eleverna deltar En grupp sammansatt av elever från olika klasser Ett fritidsprojekt FLL som en del av ordinarie undervisning FLL organieras utanför ordinarie undervisning

17 Arbetsfördelning Jobbansökan
Ett förslag är att låta eleverna ”söka” olika arbetsuppgifter: Robotbygge och programmering Bygga robotbana Forskningsdel Profilering och marknadsföring Foto Projektinlämning

18 Skolan-hem: samarbete
Föräldrarnas uppgift Bidra med ämneskunskaper Ansvara för någon av grupperna Arrangera egna FLL-kvällar Uppgifter på tävlingsdagen (t.ex. tidtagare) Sponsorer

19 Tävlingsdagen Lördag 12 november 2011
Turneringar genomförs i 40 städer i Skandinavien

20 Tävlingsdagen Turneringen webb-sänds i många städer
Adressen finns på

21 Tävlingsdagen Tävlingsområdet öppnas, lagen registrerar sig när de kommer Presentationen ska göras i ordning Öppningsceremoni Robotkörningar, bildspel och teknisk presentation, presentation av forskningsuppgiften inför domare efter uppsatt tidsplan Prisutdelning Avslutningsceremoni

22 Tävlingsdagen Tävla med sina robotar på robotbanor

23 Tävlingsdagen Presentation av forskningsuppgiften inför domarpanelen

24 Tävlingsdagen Teknisk presentation inför domarpanel

25 Tävlingsdagen Presentation och profilering av laget på tävlingsdagen

26 FIRST LEGO League Skandinavisk final
3 december på Gjøvik, Norge Laget består här av totalt 10 deltagare och 2 handledare

27 En bra plattform för samarbete

28 FLL och näringslivet Samarbete med näringslivet
En del av lagets uppgifter i FLL är att ta kontakt med lokala företag och skaffa samarbetspartners som kan bidra både faktamässigt, ekonomiskt och på andra sätt. De som är domare i FLL kommer från näringslivet och utbildningsinstitutioner.

29 På vår hemsida finns all information. Från kan du också ladda ner den användbara ”Handbok för lagledare” och ”FLL i skolan” som beskriver vad FLL är.


Ladda ner ppt "FIRST LEGO League, Skandinavia"

Liknande presentationer


Google-annonser