Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stiftelsen FIRST Scandinavia står bakom FIRST LEGO League-turneringarna i Skandinavien ”Stiftelsens mål är att stimulera barns intresse för naturvetenskapeliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stiftelsen FIRST Scandinavia står bakom FIRST LEGO League-turneringarna i Skandinavien ”Stiftelsens mål är att stimulera barns intresse för naturvetenskapeliga."— Presentationens avskrift:

1

2 Stiftelsen FIRST Scandinavia står bakom FIRST LEGO League-turneringarna i Skandinavien ”Stiftelsens mål är att stimulera barns intresse för naturvetenskapeliga och tekniska/matematiska ämnen genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraft” FIRST LEGO League, Skandinavia

3 FIRST LEGO League är en teknologi- och kunskapsturnering för barn och ungdomar i åldern 10-16 år. Projektet har 3 delmål: FIRST LEGO League, projektet

4 FIRST LEGO League - är ett ämnesövergripande projekt med tonvikt på naturorienterande ämnen, matematik och svenska - har som målgrupp barn och ungdomar i åldern 10-16 år - pågår från 17 september till 12 november - avslutas med en turnering 12 november i 40 städer i Skandinavien FIRST LEGO League, Skandinavien

5 - ge barn och ungdomar god erfarenhet av teknologi och projektarbete - möjliggöra ett arbetssätt som lämpar sig för anpassad undervisning - bidra till att öka intresset för naturvetenskap och teknik - bidra till ökad rekrytering till naturvetenskaplig utbildning Vi vill med projektet: Framtidens arbetsgivare behöver ny kompetens! Varför FIRST LEGO League ?

6 • resurserna är begränsade • de vet inte hur konkurrenterna arbetar • de måste uppfinna/utforma/utveckla • prototyp måste tas fram • redesign och omarbetning Lagen stöter på många av de förutsättningar som gäller i det verkliga arbetslivet Utmana barn och unga genom autentiska problemställningar I slutändan ska lagen leverera en produkt på utsatt tid Varför FIRST LEGO League ?

7 •Göra bakgrundstudier om årets tema •Definiera ett problem och hitta lösningar •Komma på fiffiga lösningar •Förbereda en presentation av forskningsuppgiften •Projektinlämning Forskningsuppgiften

8 •Utveckla och bygga en robot •Programmera roboten •Välja funktionella verktyg, motorer och sensorer •Välja strategi; varje match är 2,5 min •Förbereda en teknisk presentation •Projektinlämning Teknikuppgiften

9 •Marknadsföra projektet och lagets lösning före turneringsdagen eller •Ta fram en plan för markedsföring efter turneringsdagen •Planera och utforma ett bildspel som presenterar laget • Hitta på hejaramsor, sånger, kläder och annat som synliggör laget på turneringsdagen •Förbereda en digital presentation •Projektinlämning Marknadsföring

10 Exempel på en robotbana

11 •Värdera resultat utifrån uppställda mål och planeringar •Samarbete •Arbetsfördelning, att dra nytta av vars och ens starka sidor •Stöd och hjälp inom laget •Självständighet •Dokumentera processen i projektinlämningen Ett bra resultat i FLL är ofta beroende av ett samarbete mellan olika personer med olika egenskaper Arbetsprocessen i projektet liknar den man möter i arbetslivet Arbetsprocessen

12 Priserna avspeglar de värderingar som är grunden för FLL ------------------------------------------------------------------ FIRST LEGO League CHAMPIONS – priset ------------------------------------------------------------------ Robottävlingen 1:a pris ------------------------------------------------------------------ Robottävlingen 2:a pris ------------------------------------------------------------------ Forskningspriset (1:a och 2:a plats) ------------------------------------------------------------------ Teknikpriset (1:a och 2:a plats) ------------------------------------------------------------------ Profileringspriset (1:a och 2:a plats) ------------------------------------------------------------------ Samarbetspriset ------------------------------------------------------------------ VINNARE AV TURNERINGEN Priser

13 FIRST LEGO League och läroplanen FLL kan förankras: • i strävansmålen i Lpo94 • i många av kursplanemålen • i kursplanens uppnåendemål i olika ämnen FIRST LEGO League i skolan

14 Obs: tilrettelagt foreløpig kun for norsk skole. FIRST LEGO League i skolan Skolornas utvecklingsarbete och satsningsområden

15 • teknologen • programmeraren • forskaren • utredaren • underhållaren • konstnären • teoretikern och • projektledaren Här finns det plats för... FIRST LEGO League för alla

16 • Hela klassen deltar • En grupp av eleverna deltar • En grupp sammansatt av elever från olika klasser • Ett fritidsprojekt • FLL som en del av ordinarie undervisning • FLL organieras utanför ordinarie undervisning Olika sätt att organisera Arbetsfördelning

17 • Robotbygge och programmering • Bygga robotbana • Forskningsdel • Profilering och marknadsföring • Foto • Projektinlämning Jobbansökan Ett förslag är att låta eleverna ”söka” olika arbetsuppgifter: Arbetsfördelning

18 Föräldrarnas uppgift • Bidra med ämneskunskaper • Ansvara för någon av grupperna • Arrangera egna FLL-kvällar • Uppgifter på tävlingsdagen (t.ex. tidtagare) • Sponsorer Skolan-hem: samarbete

19 Lördag 12 november 2011 Turneringar genomförs i 40 städer i Skandinavien Tävlingsdagen

20 Turneringen webb-sänds i många städer Adressen finns på www.hjernekraft.org Tävlingsdagen

21 •Tävlingsområdet öppnas, lagen registrerar sig när de kommer •Presentationen ska göras i ordning •Öppningsceremoni •Robotkörningar, bildspel och teknisk presentation, presentation av forskningsuppgiften inför domare efter uppsatt tidsplan •Prisutdelning •Avslutningsceremoni Tävlingsdagen

22 Tävla med sina robotar på robotbanor Tävlingsdagen

23 Presentation av forskningsuppgiften inför domarpanelen Tävlingsdagen

24 Teknisk presentation inför domarpanel Tävlingsdagen

25 Presentation och profilering av laget på tävlingsdagen Tävlingsdagen

26 FIRST LEGO League Skandinavisk final 3 december på Gjøvik, Norge Laget består här av totalt 10 deltagare och 2 handledare Skandinavisk final

27 En bra plattform för samarbete

28 Samarbete med näringslivet En del av lagets uppgifter i FLL är att ta kontakt med lokala företag och skaffa samarbetspartners som kan bidra både faktamässigt, ekonomiskt och på andra sätt. De som är domare i FLL kommer från näringslivet och utbildningsinstitutioner. FLL och näringslivet

29 På vår hemsida www.hjernekraft.org finns all information. Från www.hjernekraft.org kan du också ladda ner den användbara ”Handbok för lagledare” och ”FLL i skolan” som beskriver vad FLL är. www.hjernekraft.org


Ladda ner ppt "Stiftelsen FIRST Scandinavia står bakom FIRST LEGO League-turneringarna i Skandinavien ”Stiftelsens mål är att stimulera barns intresse för naturvetenskapeliga."

Liknande presentationer


Google-annonser