Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika."— Presentationens avskrift:

1 Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika.

2 Historik • Erfarenheten från utsatta CA – hjälpinsatser kommit och gått • Grundidé: Fattigdomsbekämpning utifrån lokala föreningar/ kvinnogrupper prioriterar och äger projektet. • Bildades 2006

3 Historik • Samma tid i El Salvador: FUNDECA bildas • En samling av personer som vill stötta lokala initiativ och som vill förändra sina livsvillkor. • Det ska gynna bägge parter att gå in i ett samarbete • Lärande av framgångar och motgångar

4 År 2007- 2010 • Internt arbete i styrelsen och Sol – middagar, studiecirkel. • Stöd till nätverksträff i Centralamerika. • Förstudie gjord med egna insamlade medel. • Barfota barnmorskor i Chiantla. Insamling av medel, projektet kostade ca 60.000 kr

5 År 2010-2011 Äntligen får LUCA ansöka om bidrag… • SIDA/ Forumsyd • Samarbetspartner Fundeca har kontakt med två kvinnogrupper • Fé y trabajo • Förstudie och projektansökan genomförs och beviljas: Kvinnorna själva identifierar och prioriterar: styr projektets praktiska utformning

6 Fé y Trabajos underbara Zonia Gudínez som varit assistent och samordnare genom hela projektet FUNDECA och delar av LUCA:s styrelse 2013

7 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador • Under ett år genomförs projektet med kvinnogrupperna av FUNDECA och vänorganisationen Fé y Trabajo. • Projektmålet enligt beslut från Forum Syd: ”Att förstärka det kvinnliga nätverket genom att ge kunskaper som kan höja deras livskvalitet, delaktighet i samhällslivet och bidra till egen försörjning.”

8 Kvinnorna på landsbygden får en souvenir från Stockholm av LUCA:s ordförande Kvinnogruppen i staden Santa Tecla

9 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador • Tre delprojekt efter kvinnornas prioriteringar: 1.Learning by doing (ekologi, miljö, hållbarhet, självförsörjning, bättre kost och näring, ökad hälsa)

10 Exempel på gödningsmedel, pesticider och andra självständigt och organiskt framställda hushållsprodukter En av projektets verkliga hjältar: Agronomen Vicente López, förtroende och extremt kunnig

11 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador • Tre delprojekt efter kvinnornas prioriteringar: 2.Jämställdhet (skapa förtroende, reflektioner kring barnaga och våld i nära relationer, information om vad lagen säger och övningar för att tematisera könsroller)

12 Mannen hänger tvätt när vi råkar komma på besök! Hushållen förändras, unga par mycket lyhörda och ambitiösa Dramatiseringar och gruppövningar på landsbygden

13 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador 3.Erfarenhetsutbyten (Kvinnogrupperna har bildat ett nätverk och de hjälper varandra och även utomstående. Projektet har även innehållit flertalet studiebesök)

14 Stolta äldsta kvinnan i stadsgruppen har haft framgång med ägg och kycklingar! Den här unga kvinnan har fått en hönsinkubator och redskap genom studiebesök!

15 Resultat och måluppfyllelse Projektets mål- processinriktat (förbättra livskvaliteten) • Stora framsteg inom alla tre projektområden på endast 12 mån • Kvinnorna och deras familjer har det bättre ställt och är i starkare position att delta i samhällslivet.

16 Resultat utanför projektramarna, ringar på vattnet Fé y Trabajo: Lyriska, ser projektet som ett pilotprojekt och är mycket intresserade av att göra en storskalig vidareutveckling av det Kvinnogrupperna: Är nu i process att bilda egna föreningar, de samlar ihop egna medel för att kontraktera en advokat.

17 Resultat och ringar på vattnet I områdena: Männen, familjerna och icke deltagandeupplärda kvinnor samt familjer visat intresse, blivit solidariskt av projektdeltagare Familjer: Många individuella fall och familjer som påverkats positivt, har en framåtanda och självförtroende

18 Hinder och utmaningar Resurser Kommunikation Dokumentation & rapportering Ekonomi

19 Frågetecken, vänskapsrelationer som sätts på spel

20 Lärdomar Att det är roligt och givande Att det är svårare än vad vi trodde God vänskap sätts på prov Att möten IRL är viktiga Konflikthantering Det ställs krav på styrelsen – en process LUCA har möjligheter

21 LUCA:s ambition • Repetera projektet med kvinnonätverk på andra orter främst i Guatemala och El Salvador, (Nebaj). • Hjälpa till med bygget i casa materna i Hierba Buena Baja, Guatemala • Utveckla kontakten med SOLCOM i Guatemala • Ha flera aktiva och passiva medlemmar • Ha 90-konto, modern webbsida och • Ha en arbetande styrelse


Ladda ner ppt "Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika."

Liknande presentationer


Google-annonser