Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär tillsyn av kärnkraften

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär tillsyn av kärnkraften"— Presentationens avskrift:

1 Vad innebär tillsyn av kärnkraften
Vad innebär tillsyn av kärnkraften? Jack Valentin F d vetenskaplig sekreterare, ICRP; f d tillsynschef, SSI VAD gör tillsynsmyndigheten? Tillsynens redskap Hur REGLERAS tillsynen? Forskning – internationella regler – svenska lagar och regler VARFÖR görs tillsynen? Ändamålsenlig tillsynsfilosofi Hur det var, hur det är, hur det borde bli Det finns problem, TROTS Fukushima …och möjligheter!

2 Vad gör myndigheten?

3 Redskap för tillsyn Tillstånd Rapporteringsplikt Inspektioner
Bevis på förtroende Rapporteringsplikt Regelbunden rapportering Avvikelserapportering Inspektioner INTE kontroll att allt är rätt Stickprov som övertygar myndigheten Mätningar Etc Tillstånd Bevis på förtroende Rapporteringsplikt Regelbunden rapportering Avvikelserapportering Inspektioner INTE kontroll att allt är rätt Stickprov som övertygar myndigheten Mätningar Etc Egentillsyn “Peer review” Genom IAEA Genom WANO Renoveringar

4 Tillståndshavarnas fyra stadier
Kriminell: Försöker smita från regler Undvikande: Gör det minsta möjliga Mycket kostnadsmedveten – men inser inte att säkerhet lönar sig Lydig: “Säg vad jag ska göra, jag följer alla instruktioner” Förstår inte syftet = kan oavsiktligt skapa stora problem Mogen: En partner i samarbetet för ökande säkerhet Diskuterar jämställt med myndigheten – och myndigheten lyssnar noga på de råd som ges!

5 Tillsynsregler

6 Strålskyddsregler i ett kosmiskt sammanhang
FNs vetenskapliga strålningskommitté, UNSCEAR: Rapporter om doser och effekter Vetenskap ICRP Rekommendationer Policy FN, EU “Basic Safety Standards” Normer

7 Internationella och svenska regler
FN-konventioner (t ex ILO 115), FN-avtal (t ex icke-spridning) EU-direktiv (t ex Basic Safety Standards) Kärntekniklagen Kärnteknikförordningen Strålskyddslagen Strålskyddsförordningen SKi-föreskrifter Tillstånd Villkor SSI-föreskrifter SSM-föreskrifter

8 Syftet med tillsyn

9 Vikten av ömsesidigt förtroende
Myndigheten visar tillit genom att ge tillstånd Måste också ställa krav på att operatören begriper Operatören visar tillit till myndighetens oväld Måste också kunna lita på att myndighetens mål är ökad säkerhet, inte fler förelägganden Varför är flyg det säkraste transportmedlet?

10 Tillsynsattityder ska inge förtroende

11 ICRP om tillsyn Är inte det som skapar säkerhet Ska inte detaljreglera
Detaljreglering – stjäl ansvaret från verksamhetens utövare – minskar lusten att själv förbättra – motverkar optimering av skyddet Verksamhetens ledning: Har huvudansvaret Ska övertyga myndighet och allmänhet om att säkerheten är tillfyllest Var och en i verksamheten: Är medansvarig Frågar sig var dag “Har jag gjort allt jag rimligen kan för säkerheten”

12 Kräv – och förvänta! - professionalitet

13 Tillsynskrav på verksamhet med strålning
Ansvarstagande (responsibility), Bemyndigande, Ansvar (accountability) En “inre polis” Med direkt access till högsta verksledningen och tillräcklig auktoritet Inga onödiga regler – och strikt åtlydnad av de regler som faktiskt behövs Kan de anställda känna sig stolta över sitt företag?

14 Slarv motiverar tidsbegränsad särskild tillsyn

15 ICRP om tillsynsmyndigheten
Måste vara helt skild från organisationer som bedriver eller främjar verksamhet med strålning Måste uppnå ömsesidigt förtroende Myndigheten: Rättvis behandling av sökande och ärenden Verksamheten: Kompetens och ansvarstagande En välfungerande händelse- och avvikelserapportering Verksamheten: Snabb, ärlig, full rapportering och åtgärder Egna och andras rapporter : Incitament för förbättring Myndigheten: En icke straffande kultur

16 US Atomic Energy Commission

17 AECs vaktpersonal i aktion

18 US Atomic Energy Commission 1947-74
Uppgifter: Utprova kärnvapen; bedöma strålningsrisker 1954 “Bravo”: vätebombprov vid Bikini 86 Rongelap-bor evakuerades ej före provet (1750 mSv!) Alla akut strålsjuka inom 24 tim; AEC: ‘Inga brännsår – alla mår bra’ Lyckliga Draken: 23 sjömän akut strålsjuka, 1 död ($ 2800 från USA) 1957: Öborna returnerade, men får ej gå fritt eller äta lokal mat 1985: Greenpeace (!) organiserade flytt till en annan atoll 1957 Kongressförhör, AEC: ‘Radiaknedfall ofarligt’ Onödigt att beakta radiaktransport i näringskedjor (!) fooc

19 Fukushima i tillsynsperspektiv

20 Fukushima i tillsynsperspektiv
Tillsynsmyndigheten: Ej fristående från energimyndigheter Nu korrigerat! Design och förebyggande: Otillräckligt TEPCO följde alla ställda krav men hade inte ambitionen att vara bättre Nödkylpumparna för lågt placerade för tsunamin Planerad konsekvensbegränsning: Otillräcklig Filtrerad tryckavlastning saknades (Säkerhets-)kultur: Otillräcklig Lydnad, men inte initiativ, inte öppenhet, inte “Toyota-anda” Efter olyckan, orimligt stor skam

21 Hårda straff ger knappast färre brott

22 Uppmuntra ärlig händelserapportering

23 Förr, nu och sedan

24 Förr: Extremt god teknisk kompetens

25 Hotbilder

26 Det fanns problem även förr, t ex
Risk för vänskapskorruption med tillståndshavare Ineffektivitet vid ”revirstrider” mellan myndigheter

27 Hotbilder Minskande utrymme för vetenskapligt internationellt engagemang Naturvetenskaplig/teknisk/medicinsk kompetens trycks nedåt i organisationen Kontraproduktiv “juristifiering” av tillsynsfilosofin Minskande insikt om vikten av ömsesidigt förtroende mellan tillståndshavare och myndighet Risk för nya “dialyssköterskeskandaler”

28 Det finns hopp för framtiden, t ex
En del ytterst duktiga nya medarbetare Samverkan mellan tillsynsfunktioner kan öka säkerheten Särskilt på andra områden än kärnkraft Rejäla nya resurser för avfallsgranskning Rejäla nya resurser för granskning av ev ny kärnkraft

29 Sammanfattningsvis: Myndigheten måste kunna lita på att verksamheten är kompetent och eftersträvar ökande säkerhet Verksamheten måste kunna lita på att myndigheten prioriterar bättre säkerhet, inte fler straff Ibland måste myndigheten införa restriktioner (men överdrivna eller för långvariga åtgärder bör undvikas) Verksamheten måste sträva efter mognad, och stolta anställda Verksamheten måste vara ansvarstagande, bemyndigad och ansvarig Regler bör kräva att verksamheten övertygar myndighet och allmänhet; men inte detaljreglera


Ladda ner ppt "Vad innebär tillsyn av kärnkraften"

Liknande presentationer


Google-annonser