Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär tillsyn av kärnkraften? Jack Valentin F d vetenskaplig sekreterare, ICRP; f d tillsynschef, SSI  VAD gör tillsynsmyndigheten? Tillsynens redskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär tillsyn av kärnkraften? Jack Valentin F d vetenskaplig sekreterare, ICRP; f d tillsynschef, SSI  VAD gör tillsynsmyndigheten? Tillsynens redskap."— Presentationens avskrift:

1 Vad innebär tillsyn av kärnkraften? Jack Valentin F d vetenskaplig sekreterare, ICRP; f d tillsynschef, SSI  VAD gör tillsynsmyndigheten? Tillsynens redskap  Hur REGLERAS tillsynen? Forskning – internationella regler – svenska lagar och regler  VARFÖR görs tillsynen? Ändamålsenlig tillsynsfilosofi  Hur det var, hur det är, hur det borde bli Det finns problem, TROTS Fukushima …och möjligheter!

2 Vad gör myndigheten?

3 Redskap för tillsyn  Tillstånd Bevis på förtroende  Rapporteringsplikt Regelbunden rapportering Avvikelserapportering  Inspektioner INTE kontroll att allt är rätt Stickprov som övertygar myndigheten  Mätningar  Etc  Tillstånd Bevis på förtroende  Rapporteringsplikt Regelbunden rapportering Avvikelserapportering  Inspektioner INTE kontroll att allt är rätt Stickprov som övertygar myndigheten  Mätningar  Etc  Egentillsyn  “Peer review” Genom IAEA Genom WANO  Renoveringar  Etc

4 Tillståndshavarnas fyra stadier  Kriminell: Försöker smita från regler  Undvikande: Gör det minsta möjliga Mycket kostnadsmedveten – men inser inte att säkerhet lönar sig  Lydig: “Säg vad jag ska göra, jag följer alla instruktioner” Förstår inte syftet = kan oavsiktligt skapa stora problem  Mogen: En partner i samarbetet för ökande säkerhet Diskuterar jämställt med myndigheten – och myndigheten lyssnar noga på de råd som ges!

5 Tillsynsregler

6 Strålskyddsregler i ett kosmiskt sammanhang FNs vetenskapliga strålningskommitté, UNSCEAR: Rapporter om doser och effekter Vetenskap ICRP Rekommendationer Policy FN, EU “Basic Safety Standards” Normer

7 FN-konventioner (t ex ILO 115), FN-avtal (t ex icke-spridning) EU-direktiv (t ex Basic Safety Standards) Kärntekniklagen Kärnteknikförordningen Strålskyddslagen Strålskyddsförordningen SKi-föreskrifter Tillstånd Villkor SSI-föreskrifter Tillstånd Villkor SSM-föreskrifter Tillstånd Villkor Internationella och svenska regler

8 Syftet med tillsyn

9 Vikten av ömsesidigt förtroende  Myndigheten visar tillit genom att ge tillstånd  Måste också ställa krav på att operatören begriper  Operatören visar tillit till myndighetens oväld  Måste också kunna lita på att myndighetens mål är ökad säkerhet, inte fler förelägganden  Varför är flyg det säkraste transportmedlet?

10 Tillsynsattityder ska inge förtroende

11  Är inte det som skapar säkerhet  Ska inte detaljreglera Detaljreglering – stjäl ansvaret från verksamhetens utövare – minskar lusten att själv förbättra – motverkar optimering av skyddet  Verksamhetens ledning: Har huvudansvaret Ska övertyga myndighet och allmänhet om att säkerheten är tillfyllest  Var och en i verksamheten: Är medansvarig Frågar sig var dag “Har jag gjort allt jag rimligen kan för säkerheten” ICRP om tillsyn

12 Kräv – och förvänta! - professionalitet

13 Tillsynskrav på verksamhet med strålning  Ansvarstagande (responsibility), Bemyndigande, Ansvar (accountability)  En “inre polis” Med direkt access till högsta verksledningen och tillräcklig auktoritet  Inga onödiga regler – och strikt åtlydnad av de regler som faktiskt behövs  Kan de anställda känna sig stolta över sitt företag?

14 Slarv motiverar tidsbegränsad särskild tillsyn

15  Måste vara helt skild från organisationer som bedriver eller främjar verksamhet med strålning  Måste uppnå ömsesidigt förtroende Myndigheten: Rättvis behandling av sökande och ärenden Verksamheten: Kompetens och ansvarstagande  En välfungerande händelse- och avvikelserapportering Verksamheten: Snabb, ärlig, full rapportering och åtgärder Egna och andras rapporter : Incitament för förbättring Myndigheten: En icke straffande kultur ICRP om tillsynsmyndigheten

16 US Atomic Energy Commission

17 AECs vaktpersonal i aktion

18 US Atomic Energy Commission 1947-74  Uppgifter: Utprova kärnvapen; bedöma strålningsrisker  1954 “Bravo”: vätebombprov vid Bikini 86 Rongelap-bor evakuerades ej före provet (1750 mSv!) Alla akut strålsjuka inom 24 tim; AEC: ‘Inga brännsår – alla mår bra’ Lyckliga Draken: 23 sjömän akut strålsjuka, 1 död ($ 2800 från USA) 1957: Öborna returnerade, men får ej gå fritt eller äta lokal mat 1985: Greenpeace (!) organiserade flytt till en annan atoll  1957 Kongressförhör, AEC: ‘Radiaknedfall ofarligt’ Onödigt att beakta radiaktransport i näringskedjor (!)

19 Fukushima i tillsynsperspektiv

20  Tillsynsmyndigheten: Ej fristående från energimyndigheter Nu korrigerat!  Design och förebyggande: Otillräckligt TEPCO följde alla ställda krav men hade inte ambitionen att vara bättre Nödkylpumparna för lågt placerade för tsunamin  Planerad konsekvensbegränsning: Otillräcklig Filtrerad tryckavlastning saknades  (Säkerhets-)kultur: Otillräcklig Lydnad, men inte initiativ, inte öppenhet, inte “Toyota-anda” Efter olyckan, orimligt stor skam Fukushima i tillsynsperspektiv

21 Hårda straff ger knappast färre brott

22 Uppmuntra ärlig händelserapportering

23 Förr, nu och sedan

24 Förr: Extremt god teknisk kompetens

25 Hotbilder

26  Risk för vänskapskorruption med tillståndshavare  Ineffektivitet vid ”revirstrider” mellan myndigheter Det fanns problem även förr, t ex

27  Minskande utrymme för vetenskapligt internationellt engagemang  Naturvetenskaplig/teknisk/medicinsk kompetens trycks nedåt i organisationen  Kontraproduktiv “juristifiering” av tillsynsfilosofin  Minskande insikt om vikten av ömsesidigt förtroende mellan tillståndshavare och myndighet  Risk för nya “dialyssköterskeskandaler” Hotbilder

28  En del ytterst duktiga nya medarbetare  Samverkan mellan tillsynsfunktioner kan öka säkerheten Särskilt på andra områden än kärnkraft  Rejäla nya resurser för avfallsgranskning  Rejäla nya resurser för granskning av ev ny kärnkraft Det finns hopp för framtiden, t ex

29 Sammanfattningsvis:  Myndigheten måste kunna lita på att verksamheten är kompetent och eftersträvar ökande säkerhet  Verksamheten måste kunna lita på att myndigheten prioriterar bättre säkerhet, inte fler straff  Ibland måste myndigheten införa restriktioner (men överdrivna eller för långvariga åtgärder bör undvikas)  Verksamheten måste sträva efter mognad, och stolta anställda  Verksamheten måste vara ansvarstagande, bemyndigad och ansvarig  Regler bör kräva att verksamheten övertygar myndighet och allmänhet; men inte detaljreglera


Ladda ner ppt "Vad innebär tillsyn av kärnkraften? Jack Valentin F d vetenskaplig sekreterare, ICRP; f d tillsynschef, SSI  VAD gör tillsynsmyndigheten? Tillsynens redskap."

Liknande presentationer


Google-annonser