Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelseakademien En presentation Nästa bild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelseakademien En presentation Nästa bild."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelseakademien En presentation Nästa bild

2 Vad innebär Länsstyrelseakademien? •Organisation och plattform för flexibelt lärande inom länsstyrelserna •Anpassat utbildningsutbud •Möjlighet att dela på spetskompetens för intern utbildning Nästa bild

3 Vad ger länsstyrelseakademien? •Möter länsstyrelsernas behovbehov •Utnyttjar tillgänglig spetskompetensspetskompetens •Sparar resurserSparar resurser •Hög flexibilitetflexibilitet En lösning anpassad till länsstyrelsernas behov och förutsättningar Nästa bild

4 Vad vill vi uppnå med Länsstyrelseakademien? •Preciserade målPreciserade mål •EffekterEffekter •VisionVision Att etablera en Länsstyrelseakademi bestående av utbildningsorganisation, metodisk och teknisk plattform för flexibel utbildning inom länsstyrelsen som möjliggör spridning av spetskompetens mellan Sveriges länsstyrelser. Nästa bild

5 Länsstyrelseakademiens aktörer Akademicentrum Styrgrupp Yrkesföreningar Producenter/ Lärare Länslärcentra Studenter Om organisationenNästa bild

6 Länsstyrelseakademiens delar Akademi databas Akademiportal Kurshemsida Kurspaket Kurspaket Kursadministration Ekonomi Nästa bild

7 Hur skapas ett kurspaket? Yrkes- föreningen gör en behovs- analys och kravspec En producent samordnar innehåll produktionen Akademi- centrum publicerar och administrerar Nästa bild

8 Finansiering Grundbidrag från länsstyrelserna Kursavgifter Kursavgifter från enheter Drift och utveckling Länsstyrelseakademien Uppbyggnad och underhåll av kurspaket Lärare/handledare/tele Drift avlänslärcentrum Resp. länsstyrelse Länsstyrelserna ger ett årligt grundbidrag samt bidrag till inledande produktion de första åren. Finansiering därefter i huvudsak genom kursavgifter. Nästa bild

9 Hur gå vidare? •Pilotprojekt lst O underlag för diskussionPilotprojekt •Förankring och beslut hos länsstyrelserna •Etablera organisation •Inled produktion och kursverksamhet Nästa bild

10 Länsstyrelseakademien Slut på presentationen

11 Varför Länsstyrelseakademi? •Behov av kontinuerlig kompetensutveckling •Behov av att ”introducera” nya medarbetare det länsstyrelsespecifika •Behov av utbildning som inte erbjuds på marknaden •Tidspress och brist på pengar prioriterar ned utbildning •Likartade behov på alla länsstyrelser Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation där kärnan ligger i det samlade vetandet, lärdomen och insikterna hos dess medarbetare. Åter till ”Vad ger …”

12 Utnyttjar spetskompetens Länsstyrelsernas verksamhet spänner över många verksamhetsområden. Spetskompetens finns inte tillgänglig på alla länsstyrelser. Samverkan genom Länsstyrelseakademien gör att man kan dela dela spetskompetensen för utbildningsändamål oavsett på vilken länsstyrelse den finns. Åter till ”Vad ger …”

13 Länsstyrelseakademien gör utbildningen effektiv •KostnadseffektivtKostnadseffektivt •BehovseffektivtBehovseffektivt •ProduktionseffektivtProduktionseffektivt Genom samverkan mellan länsstyrelserna kan utbildningen göras effektiv ur flera olika aspekter. Åter till ”Vad ger …”

14 Ett kostnadseffektivt sätt att utbilda Åter föregående bild Utförlig kalkyl…

15 Kostnadsjämförelse Åter föregående bild

16 Anpassat till behoven •Stöd för alternativa utbildningsformerutbildningsformer •Flexibelt i tiden •Flexibelt i rummet Åter föregående

17 Vilka utbildningsformer stöder Länsstyrelseakademin? Lokal utbildning Distans realtid Distans oberoende tid Åter föregående

18 Produktionseffektivt •En producent av kurs för alla länsstyrelser •Effektiv distribution via LstNet •Ajourhållning på ett ställe Åter föregående

19 Flexibel utbildning •Bedriva studier från valfri plats •Bedriva studier i valfri takt •Bedriva studier på valfri tid •Studera enskilt eller i grupp Åter till ”Vad ger …”

20 Preciserade mål •Utveckla medarbetarnas kompetens på ett flexibelt sätt och med ändamålsenlig pedagogik •Utveckla utbildningar utifrån länsstyrelsernas behov •Effektivisera verksamheten genom att nyttja enskilda medarbetares spetskompetens för alla länsstyrelsers räkning •Systematiskt utvärdera kurser för effektiv uppföljning och kontinuerlig utveckling av kurserna Åter till ”Vad vill vi …”

21 Effekter •Stärka länsstyrelsens konkurrenskraft •Höja den allmänna och specifika kompetensen inom länsstyrelsen •Genom att nyttja informations och kommunikationsteknik (IKT) inom utbildningsområdet skapas en kompetentare organisation till lägre kostnader •Enskilda medarbetare skall kunna tillgodogöra sig utbildning på ett mer flexibelt sätt utifrån en anpassad pedagogik •Genom kontinuerliga utvärderingar anpassas kurserna till verksamheternas behov. Åter till ”Vad vill vi …”

22 Vision (1) •Länsstyrelseakademiens organisation består av 21 st länslärcentrum som var och en ansvarar för följande områden: –Stöd till producent, på den egna länsstyrelsen, vid produktion av utbildning –Stöd till lärare/handledare, på den egna länsstyrelsen, vid genomförande av utbildning –Utvärdering av lokalt genomförd utbildning i regi av LänsstyrelseAkademien –Anordnande av lokal utbildning i regi av LänsstyrelseAkademien –Utbildningsmäkleri och studievägledning – Identifiering av utbildningsbehov –Kontakter med externa utbildningsanordnare Till Vision (2)

23 Vision (2) •Som ett nav i organisationen finns ett akademicentrum. Här ligger det övergripande ansvaret för verksamheten som består av: –Huvudansvarig ”prefekt” –Samordningsansvar för länslärcentrum –Kontakter med yrkesföreningarna som bistår med behovsanalyser och utbildningsproducenter –Utvecklingsansvar –Drift och produktion •Akademiens plattform består av följande delar: –Nödvändiga mediaformer för paketering, distribution och administration av utbildning –Metoder och modeller för analyser, utveckling, genomförande och uppföljning av utbildning Åter till ”Vad vill vi …”

24 Organisation för Länsstyrelseakademien Åter till ”…aktörer”

25 Vad gör akademicentrum? •Prefekt •Samordning lärcentrum •Kontakt yrkesföreningar •Utvecklingsansvar •Drift och produktion •Akademiwebben •Kurs- och utbildningsadminstration Åter till ”…aktörer”

26 Vad gör ett länslärcentrum? •Sondera utbildningsbehov •Organisera lokal utbildning •Produktion av utbildning •Studievägledning & mäkleri •Information & marknadsföring •Kontakt högskolor Åter till ”…aktörer”

27 Vad består ett kurspaket av? Personhänvisningar Beskrivning (databas) Audio/Video Studie-/lärarhandledning Kurskompendium Litteraturhänvisningar Länkar Handledning Presentationsmaterial Diskussionsgrupp Utvärdering Uppgifter Åter till ”…delar”

28 Kursavgifternas fördelning Åter till ”Finansiering”

29 Mål med pilotprojektet •Produktmål •Förslag till organisation och verksamhet •Exempel och förslag till teknisk lösning •Lämpliga pedagogiska arbetssätt •Skapa processinriktad analys och utvecklingsmodell •Riktlinjer och exempel på kurspaketexempel på kurspaket •Genomföra pilotutbildning •UtvärderingUtvärdering Åter till ”Hur gå vidare?”

30 Pilotkursen (1) Åter till ”Mål med pilotprojektet”

31 Pilotkursen (2) Åter till ”Mål med pilotprojektet”

32 Pilotkursen (3) Åter till ”Mål med pilotprojektet”

33 Utvärdering •Utbildningsformen fungerar bra •Tydligare studieanvisningar önskas •Viktigt med personlig kontakt •Viktigt att ge studier tid Åter till ”Mål med pilotprojektet”


Ladda ner ppt "Länsstyrelseakademien En presentation Nästa bild."

Liknande presentationer


Google-annonser