Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara lösningar genom kunskap Vad styr fiskhandel - Österbottens möjligheter Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Jari Setälä Temadagen Vasa 16.4.2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara lösningar genom kunskap Vad styr fiskhandel - Österbottens möjligheter Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Jari Setälä Temadagen Vasa 16.4.2014."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara lösningar genom kunskap Vad styr fiskhandel - Österbottens möjligheter Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Jari Setälä Temadagen Vasa 16.4.2014

2 Hållbara lösningar genom kunskap Strömming Övrig naturfisk Import fisk I början av 80-talet: -Kustnära fisket viktigt -Stor efterfråga på strömming -Trålfisket utvecklas -Ojämn utbud av fisk -Varierande kvalitet -Fisk såldes som hel eller rensad -Import av fryst råvara och färdiga fiskprodukter -Fiskodling på kommande Milj. kg

3 Hållbara lösningar genom kunskap Strömming Övrig naturfisk Import fisk Slutet av 80-talet: -Strömming vanlig kampanjprodukt -Satsningar på fiske- hamnar: -Isning och rensning allt vanligare -Jämnare utbud av odlad fisk: -Detaljhandelskedjor satsade på fiskdiskar -Regnbåge allt viktigare råvara för fiskförädling Milj. kg

4 Hållbara lösningar genom kunskap Strömming Övrig naturfisk Import fisk I början av 90-talet: -Strömming ännu viktig -Trålfisket ökade i Botten- havet -Första krisen i fiskodling: -Billig kampanjfisk -Strängare miljökrav -Utbudet börjar minska -Fileing av odlad och vild fisk blir allt vanligare -EFTA/EEA-medlemskapen lättar import av färsk lax -Koncentration av detalj- handel Milj. kg

5 Hållbara lösningar genom kunskap Strömming Övrig naturfisk Import fisk Slutet av 90-talet: -EU-medlemskap -95: - öppnar marknader för importerad färsk lax -Fiskhandel och fisk- förädlingsindustrin växer -Prisstödet för strömming försvinner - Utbud av fileeströmming minskar - Iscontainer i bruk -Reglering och sälar minskar utbud av natur- fisk -Förpackade förädlade produkter i detaljhandel Milj. kg

6 Hållbara lösningar genom kunskap Strömming Övrig naturfisk Import fisk Början av 2000-talet: -Efterfrågan på strömming på avsevärt lägre nivå - Tankbåtar tas i bruk - Satsningar på export- och -foderfiskmarknader -Norsk lax: -Blir kampanjprodukt -Maskinell fileing -Utbud av inhemsk regn- båge minskar - Ännu hårdare miljökrav - Nyinvesteringar i Sverige - Sik som ny odlingsart - Hårdare konkurrens i fisk- handel Milj. kg

7 Hållbara lösningar genom kunskap Strömming Övrig naturfisk Import fisk Nuläget: -Norsk lax den största fisk produkten i Finland -Inhemska fiskar har blivit dyra special produkter -Egenförsörjningsgraden av fisk endast 18 % -Efterfrågan på fisk ökar -Förpackad fisk i mindre butiker också -Benfria trimmade fileer -Automatisering av inköp

8 Hållbara lösningar genom kunskap Vad har styrt fiskhandel ? Varför erövrade importerad laxfisk marknader? • Tillgång på fisk • Tillräckligt utbud enligt efterfrågan • Förlättar förädling, distribution och marknadsföring • Bra jämn kvalitet • Traditionellt uppskattad produkt • Stor fisk • Lätt att producera, sälja och förädla effektivt • Hygglig pris • Bra business för hela produktionkedjan

9 Hållbara lösningar genom kunskap Hur fungerar fiskhandel ? Produkter av norsk lax och regnbåge: - via stora fiskpartiaffärer/förädlare och central partihandel (KESKO, SOK, Lidl) till supermarkets Naturfisk: - uppsamlas av specialiserade partihandlare/förädlare - underleverantör till större fiskpartihandlare - levererar till special fiskaffärer (fiskhallar/torg) - komplementerar utbudet i fiskdiskar - Fiskaren säljer direkt till konsumenten

10 Hållbara lösningar genom kunskap Österbottens möjligheter (SWOT) Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster

11 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

12 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

13 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

14 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

15 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

16 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

17 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen -Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

18 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar)) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -itet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

19 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Många småskaliga fiskförädlare - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

20 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk -a småskaliga fiskförädlare - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -inn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

21 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk -a småskaliga fiskförädlare - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

22 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

23 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

24 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Litet matfiskodling -Låg invånarantal - Få konsumenter -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

25 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Litet matfiskodling -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

26 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Litet matfiskodling -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

27 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

28 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Österbottningar håller sig ihop - Kunskap i fiskefrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig -Isolering -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

29 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk))) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

30 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Omfattande kunskap i fiskerifrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk)) -Starkare samarbetande inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

31 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Omfattande kunskap i fiskerifrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk)) -Starkare samarbete inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

32 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Omfattande kunskap i fiskerifrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig - Sälar och skarvar -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk)) -Starkare samarbete inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

33 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Omfattande kunskap i fiskerifrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig -Sälar och skarvar -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk) -Starkare samarbete inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

34 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Omfattande kunskap i fiskerifrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig - Sälar och skarvar -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk))) -Starkare samarbete inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

35 Hållbara lösningar genom kunskap Styrkor Möjligheter Svagheter Hot - Tillgång på strömming, sik, abborre, nors, braxen - Infrastruktur (fiskehamnar) - Kapasitet att motta och förädla strömming - Pälsdjurnäring: Efterfrågan på foderfisk - Många småskaliga fiskförädlare - Omfattande kunskap i fiskerifrågor -Tillgång på lax och sik minskar -Artsammansättning är prisbilligare -Antalet fiskare sjunker -Få stora fiskförädlare/partihandlare -Låg invånarantal - Få konsumenter -Matfiskodling småskalig - Sälar och skarvar -Sikfisket regleras ännu mera -Uppsamlande partiaffärer försvinner -Marginalisering av fiskerisektor -Efterfrågan på pälsdjurskinn sjunker -Konflikter med miljöintresenter -Dålig rykte i massmedia -Utsättning/vård av lokala fiskstammar -Export av nors och mörtfiskar -Produktutveckling: Abborre, mörtfiskar -Fiskarenas egen förädling -Utveckla öppet sjö fiskodling -Utveckla samarbetet mellan fiskare, parti- handlare och förädlare (importfisk)) -Starkare samarbete inom och utanför fiskerikluster Österbottens möjligheter (SWOT)

36 Hållbara lösningar genom kunskap Hållbarheten av fisket Kvarken: Ett modelområde i hållbar fiske ! Samarbetsprojekt mellan fiskeriförvaltning, -rådgivning, -forskning, företagare och övriga intressenter för att öka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten av fiskerihushålning Uppbyggnad av biologisk utvärderingssystem för regional beslustfattande

37 Hållbara lösningar genom kunskap Tack för uppmärksamheten !

38 Hållbara lösningar genom kunskap Fiskkluster Exempel Skärgårdshavet Förvaltning Rådgivning > 20 år Forskning 18 år

39 Hållbara lösningar genom kunskap Förvaltning Rådgivning > 20 år Forskning 18 år Fiskare: Skärgårdshavet 15 år Fiskkluster Exempel Skärgårdshavet

40 Hållbara lösningar genom kunskap Förvaltning Rådgivning > 20 år Forskning 18 år Fiskare: Skärgårdshavet Bottenhavet Nyland 15 år Fiskkluster Exempel Skärgårdshavet

41 Hållbara lösningar genom kunskap Förvaltning Rådgivning > 20 år Forskning 18 år Fiskare: Skärgårdshavet Bottenhavet Nyland Fisk- handlare Fiskkluster Exempel Skärgårdshavet

42 Hållbara lösningar genom kunskap Förvaltning Rådgivning > 20 år Forskning 18 år Fiskare: Skärgårdshavet Bottenhavet Nyland Fisk- handlare Fiske- områden Fiskkluster Exempel Skärgårdshavet Omfattande informationsbyte inom fiskerikluster


Ladda ner ppt "Hållbara lösningar genom kunskap Vad styr fiskhandel - Österbottens möjligheter Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Jari Setälä Temadagen Vasa 16.4.2014."

Liknande presentationer


Google-annonser