Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att ange koordinater i bytesanmälan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att ange koordinater i bytesanmälan"— Presentationens avskrift:

1 Att ange koordinater i bytesanmälan
© Suomen riistakeskus

2 Bakgrund och lagstiftning
Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur som avses i JF 9 §: Licenshavaren ska underrätta jaktvårdsföreningen om utfallet av den jakt som skett med stöd av en jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen eller en jaktlicens för hjortdjur enligt 26 § i nämnda lag ... I anmälan ska anges antalet fällda djur och djurens kön samt när och var djuren har fällts. Uppgifterna om var djuren har fällts kommer i fortsättningen bland annat att användas för forskning och vid planering och styrning av jakt. © Suomen riistakeskus

3 Koordinatsystem Det i Finland sedan länge använda kartverkskoordinatsystemet (KKS) har tagits ur bruk. I bytesanmälan ska platsuppgiften anges med ETRS-TM35FIN-plankoordinater, som grundar sig på Europas allmänna system ETRS89. ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystem är redan nu standarden i de allmänna karttjänsterna. © Suomen riistakeskus

4 Hur hittar jag koordinaterna för platsen där bytet har fällts?
Avgiftsfria internettjänster: Lantmäteriverkets kartplats – Kansalaisen Karttapaikka Forststyrelsens tjänst utflyktskarta.fi På plats med GPS-anordning, lagra bytet som ruttpunkt (waypoint) På papperskarta genom att mäta och beräkna (besvärligt och blir lätt fel, rekommenderas inte) © Suomen riistakeskus

5 Lantmäteriets kartplats
© Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

6 Att röra sig med Kartplatsens karta
Man flyttar sig på kartan med hjälp av pilarna i hörnen och kanterna samt genom att centrera markören (”handen”) Skalan ändras med redskapen (+) och (-) Du kan också söka platsen på kartan med ortnamn, adress eller koordinater © Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

7 Ta fram koordinater Koordinaterna tas fram genom att man för sökfingret till objektet och klickar en gång på musens vänstra tangent Koordinaterna läses nedanför Kartplatsens logga © Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

8 Fastighetsgränser och registernummer
I tjänsten visas också fastighetsgränser och registernummer Gå till Inställningar och kryssa i Fastighetsindelning, klicka Använd För att fastighetsgränser och registernummer ska synas ska man zooma tillräckligt nära (gränser min. 1:16 000, registernummer min. 1:4000) © Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

9 Att omvandla koordinater
Omvandling från ett system till ett annat sker genom att man klickar på Omvandla Välj på rullmenyn utgångskoordinat-systemet, dvs. det koordinatsystem som du ska omvandla (i GPS-anordningar, t.ex. hundpejl, ofta standard WGS-84) © Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

10 Inskrivning av koordinater vid omvandling
lat 61°27.272’ lon 24°16.183' T.ex. omvandling av geografiska koordinater WGS-84: skriv in koordinaterna i fälten ersätt gradtecknet (°) med mellanslag, använd punkt (.) eller kommatecken (,) för att separera minuter och minutdelar, minuttecknet (') kan utelämnas Klicka Omvandla © Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

11 Omvandlade koordinater
När du har klickat på Omvandla, öppnar sökaren ett pop up-fönster med en lista på de angivna koordinaterna i olika koordinatsystem Välj i listan koordinaterna för ETRS-TM35FIN-plankoordinaterna, avrunda till jämna meter (ta bort decimalerna) © Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

12 Utflyktskarta - Reittikartta
© Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

13 Förflytta dig på kartan till önskad punkt genom att använda markören (”handen”)
Zooma (+) och (-) med zoomningsredskapet eller genom att scrolla med musen Välj redskapet xy-koordinater och klicka med det på önskad plats på kartan. Ta koordinaterna i formen ETRS-TM35FIN i fönstret som öppnas. Ta fram koordinater © Maanmittauslaitos, lupa nro 053/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro © Suomen riistakeskus

14 Koordinater från GPS-anordning
Koordinaterna för bytet kan tas fram med GPS redan ute i terrängen Man måste känna till vilket koordinatsystem som används i GPS-anordningen De flesta tillverkare (Garmin, Magella, Nokias mobiler) har geografiska koordinaterna WGS-84 som standard Koordinatsystemet kan huvudsakligen ändras i enhetens inställningar © Suomen riistakeskus

15 Manuell inställning av ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystem i GPS
Välj i enhetens inställningar kartdatum WGS84 Ställ in UTM som kartprojektion: Fel öster m Fel norr 0.0m Gradindelning, dvs. skala med koefficient Medelmeridian E027°00.000’ Latitud (breddgrad) från N 00°00.000’ © Suomen riistakeskus


Ladda ner ppt "Att ange koordinater i bytesanmälan"

Liknande presentationer


Google-annonser