Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering av kulturarvet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering av kulturarvet"— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering av kulturarvet
Digitalisering av bild Grundläggande bildbehandling 3: Justering med Curves (kurvor) Introduktion Curves (Vaggan 1) Separat kanaljustering i Curves (Lek 1) Jan Buse 2007

2 Introduktion Hitintills har vi för tonjustering använt verktyget Levels (nivåer) på några olika sätt. I den här presentationen skall vi titta närmare på ett annat viktigt tonjusteringsverktyg, nämligen Curves (kurvor). Med tonbehandlingsverktyget Levels kan man förändra tonskalan över tre områden: lågdagrar, mellantoner och högdagrar. Curves erbjuder större möjligheter till finjustering, i och med att man med det verktyget kan välja upp till 15 punkter längs tonskalan att separat justera. Curves är ett standardverktyg och återfinns i flera sorters sammanhang, som i skannrar och olika bildbehandlingsprogram. I Photoshop CS hittar vi verktyget i övre menyradens Image, Adjustments, eller i lagerpalettens Adjustment layer. Och som ni vet är det senare alternativet alltid att föredra.

3 Introduktion forts.. Tonskalan i Curves återges i form av en diagonal linje i ett koordinatsystem, och man justerar en bilds tonskala genom att förändra den diagonala linjen. 1 2 3 1) Så här ser en bild med oförändrad tonskala ut i Curves. Den diagonala linjen beskriver bildens pixelfördelning från svart till vitt, räknat från vänster till höger. 2) En bild med justerad (”klippt”) svart- och vitpunkt får karaktäristiska brutna ändar på diagonalen. 3) Att omvandla diagonalen till en S-kurva är det vanligaste sättet att använda Curves på. Kurvan ökar bildens kontrast samtidigt som hela teckningen från svart till vitt bibehålls. Formen på S-kurvan kan variera, skarpa ”knyckar” måste dock undvikas då det leder till schatteringar i tonskalan.

4 Curves, vaggan 1 Vi skall nu ta och justera fotot Vaggan 1. Det är faktiskt jag som ligger där i vaggan, och som synes är bilden jämngrå, liksom ”grådaskig”. Vi inleder vår tonjustering med att sätta vit- och svartpunkten i Levels, och vi gör det naturligtvis genom att skapa ett adjustment layer (justeringslager).

5 Curves, vaggan 1 forts… Vi skapar ett nytt justeringslager. Och den här gången väljer vi Curves. Håll musknappen (vänstra) nedtryckt, gå runt med musen i fotot, och håll samtidigt koll på vad som händer i Curves-menyn.

6 Curves, vaggan 1 forts… Muspekaren förvandlas till en pipett, och ringen som löper längs diagonalen i Curves, visar var på tonskalan området som pipetten mäter ligger. Genom att på det här viset gå runt i bilden med musen, kan man alltså skapa sig en god uppfattning om hur tonfördelningen ser ut.

7 Curves, vaggan 1 forts… Om vi nu vill höja kontrasten i bilden, kan vi göra det genom att sätta ut justeringspunker längs med Curves-diagonalen. Det gör vi genom att gå med muspekaren längs med diagonalen och musklicka på ställen där vi vill tonjustera. Oftast sätter man ut två eller tre justeringspunkter: en vid bildens ljusare hälft, en vid den mörkare, och kanske en vid bildens mellanregister (finns inte med på bilden nedan). Med den här punkten kan jag påverka bildens ljusare delar. Om jag t ex ”klickar och drar” punkten uppåt blir bildens ljusare delar ljusare. Och med den här punkten påverkar jag bildens mörkare hälft. Om jag t ex drar punkten uppåt blir bildens mörkare delar ljusare.

8 Curves, vaggan 1 forts… Pröva att dra i dina justeringspunkter, och se hur fotots tonskala samtidigt ändras. Du kan också förändra deras lägen genom att använda tangentbordets pilknappar. Det alternativet är det bästa om man behöver finjustera en bild. Det viktigaste i fotot är naturligtvis ansiktet. Jag tycker att ljusheten inom det tonområdet behöver ökas något. Om jag Ctrl-klickar, t ex på barnets panna, skapas automatiskt en justeringpunkt på Curves-diagonalen just vid det tonområdet. Genom att nu försiktigt justera mina punkter i Curves skapar jag en fin kontrast i bilden. Tonen på de ljusaste pixlarna är höjd Ansiktets toner är också höjda Men de mörka områdena har blivit ännu något mörkare

9 Curves, vaggan 1 forts… Originalfoto Efter Levels
Efter Levels och Curves

10 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1
I den här övningen skall vi justera en bild genom att använda Curves, tillsammans med Info-paletten och Color Sampler Tool. Tekniken som demonstreras erbjuder mycket goda möjligheter till finjustering av en bilds tonskala, samtidigt som den ger information om exakt vilka justeringarna som är gjorda. Fotot vi skall jobba med heter Lek 1, och som synes är den bl a för röd. Ett vanligt problem med gamla bilder är att de färgerna inte bleknat lika mycket, och i samma mängd över hela bildens yta. För att få en uppfattning om hur färgerna bleknat över bildytan, behöver man ibland ta prov på bildens toner i olika områden. Det kan man göra med t ex Eyedropper Tool.

11 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
Ladda ned bilden Lek 1. Plocka fram paletten ”Info” från övre menyradens ”Window”. Välj därefter verktyget Eyedropper Tool från verktygslådan. Hårkorset visar varifrån färgprovet tas, och i Info-paletten ser man exakt vilken färg den valda punkten har. I exemplen har jag tagit färgprov från fönsterkarmen, eftersom jag vet att den egentligen borde vara neutralvit. Översatt till RGB-färgläget innebär det att den röda, gröna och blå kanalen skall ha exakt samma värde. Till exempel har neutralsvart RGB-värdet 0 0 0, mellangrått , och helt vitt I Info-paletten ser vi att den röda kanalen har ett betydligt högre värde än de övriga, vilket ju inte förvånar med tanke på den tydliga rödförskjutningen i bilden. Mer anmärkningsvärt är att de gröna och blå färgvärdena i det första exemplet ligger på runt % av den röda kanalens värde, medan de i det andra exemplet endast har ca 50 % av den röda kanalens färgvärde. Detta innebär alltså att de gröna och blå tonerna (dvs cyan-tonerna) inte bleknat jämt över bildytan. Och tydligen har den gröna och blå färgerna bleknat mer i skuggpartier, än vad de har gjort i de ljusare delarna. För att kunna göra en någorlunda korrekt färgjustering, måste vi alltså ta hänsyn till detta förhållande. Ex 1 Ex 2

12 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
Vi skaffar ytterligare information om bilden genom att kolla i histogrammet. Av histogrammet framgår att fotot har dålig täckning av gröna och blå toner i bildens ljusare partier. Vi behöver alltså dra fram histogrammet för dessa toner, och på så vis minska den röda dominansen i fotots ljusare del. I förra presentationen (Finsk familj 1) gjorde vi detta genom att dra in högdagerreglaget för den gröna och blå kanalen i Levels. I den här övningen skall vi göra samma sak, fast i Curves. Värt att lägga märke till är att histogrammet för den röda kanalen har en stor mängd pixlar i bildens mörkare del. Det innebär att om vi vill dra tillbaka det histogrammet mot bildens mörkare delar, kommer vi att behöva klippa bort en stor andel av de röda tonerna. Det vill vi undvika.

13 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
Efter den inledande bildanalysen är det dags att börja justera bilden. Skapa ett Curves-justeringslager, och ändra kurvorna för den gröna respektive blå kanalen på samma sätt som visas i illustrationerna. Genom denna inställning har vi nu dragit fram de gröna och blå tonerna mot bildens ljusare delar, och genast ser bilden mindre röd ut än tidigare. Exakt hur mycket man skall ”klippa” kurvorna går sällan att ange, man får pröva sig fram. I slutet på den här övningen kommer vi för övrigt behöva efterjustera den gröna och blå kanalens högdagerinställning. Nu när den mer grundläggande färgbalanseringen är gjord, skall vi rätta till detta med att de gröna och blå tonerna bleknat ojämnt över bilden. Plocka därför fram Info-paletten om den inte redan är det. Och välj verktyget Color Sampler Tool från verktygslådan. Vi skall nu med det verktyget leta reda på ett par områden som borde vara neutralgrå eller vita.

14 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
Med Color Sampler Tool kan man mäta färgtoner inom valda områden i en bild, och dessutom lägga ut kontrollpunkter. Detta innebär att man kan se vilket tonvärde en punkt hade innan en justering, och vilket värde det fick efteråt. Kontrollpunkter läggs ut genom att gå med muspekaren i bilden och klicka på ställen där man vill ha en kontrollpunkt. Som ni ser har jag lagt en kontrollpunkt vid en ljusare del av fönsterkarmen, och en annan vid en del av karmen som ligger i skuggan. I Infopaletten kan man nu utläsa vilka färgvärden kontrollpunkterna har: Punkt 1 har R 225, G 202, B 204 och Punkt 2 har R 93, G 61, B 66. Och vad vi nu skall försöka göra är att justera den olika kanalernas kurvor så att vi får neutrala toner vid våra kontrollpunkter (dvs samma siffervärden i de tre kanalerna, RGB). Dubbelklicka på det Curves-justeringslager du redan har, och välj därefter kurvan för den gröna kanalen.

15 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
När kurvan för den gröna kanalen är framme går du med muspekaren till den andra kontrollpunkten i fotot, och Ctrl-klickar när du är precis vid den punkten. Genom att göra detta läggs det nu ut en punkt på kurvan som exakt visar var någonstans kontrollpunkt nummer 2 där ligger tonmässigt. Klicka på punkten som lades ut på kurvan. Använd därefter piltangenterna (”uppåt-tangenten) för att justera kurvan, och håll samtidigt koll på Info-palettens värden. Genom att ändra kurvans form vid punkten som skapades, höjde jag det gröna tonvärdet framför allt just i den punkten. Innan justeringen var den gröna kanalens värde 50, och efter justeringen är den 92, vilket ju ligger nära den röda kanalens värde (93). Vi nöjer oss tillsvidare med justeringen i den gröna kanalen, och går över till den blå. Där gör vi på precis samma sätt som vi precis gjort i den gröna kanalen.

16 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
När tonvärdet i kontrollpunkt nummer 2 är (någorlunda) justerad i den gröna och blå kanalen, skall nu även tonvärdet i kontrollpunkt nummer 1 korrigeras. Det görs genom att vi justerar högdagerpunkten i kurvorna för den gröna respektive blå kanalen. Markera högdagerpunkten genom att musklicka på den. Använd piltangeterna (de som går horisontellt) för att justera, håll koll på Infopaletten. Även denna manöver görs alltså i både den gröna och blå kanalen.

17 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
Efter en stunds pysslande börjar bilden se riktigt bra ut, vilket också avspeglar sig i Info-paletten. Färgvärdena i RGB-kanalerna är nu exakt desamma (nästan), både i kontrollpunkt 1 och 2.

18 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
Vi kan piffa till bilden ytterligare genom att öka kontrasten i den med Curves, och slutligen lägga på lite skärpa. Den klassiska s-kurvan ger fin kontrast i bilden utan att klippa bort toner. Se till att göra denna justering i RGB-läget, alltså i samtliga tre kanaler samtidigt.

19 Separat kanaljustering i Curves, Lek 1 forts..
Original Separat kanal-justering i Curves Separat kanaljustering i Curves, kontrastökning i Curves (”s-kurva”), skärpa (med oskarp mask)


Ladda ner ppt "Digitalisering av kulturarvet"

Liknande presentationer


Google-annonser