Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt INFRA 2010-2014 Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete Ett samverkansprojekt mellan: Kultur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt INFRA 2010-2014 Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete Ett samverkansprojekt mellan: Kultur."— Presentationens avskrift:

1 Projekt INFRA 2010-2014 Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete Ett samverkansprojekt mellan: Kultur och Fritidsförvaltningen i Vaggeryds Kommun Teknik och fritidsförvaltningen i Gnosjö Kommun Medborgarförvaltningen Fritidssektionen i Värnamo Kommun Fritidsförvaltningen o Socialförvaltningen i Gislaveds Kommun Projektägare: Vaggeryds Kommun,

2 Projekt INFRA Projekt INFRA vill skapa plattformar för möten mellan människor, att ge personen livsbalans så att hon/han sedan kan gå stärkt och med nya kunskaper in i arbetslivet Ett mål med projektet är att ge de enskilda deltagarna en ”funktionell kompetens”, d.v.s. göra dem anställningsbara. Ett annat mål är att nyttja deltagarnas kontaktytor inom invandrargrupper för att öka deras deltagande inom föreningslivet utifrån deras ”intressesfär”. Det tredje målet är att så många som möjligt av deltagarna blir aktiva medlemmar inom föreningslivet för och skapa sig en social och aktiv fritidsysselsättning Genom att nyttja några av de cirka tusen föreningar i GGVV – regionen kommer det att finnas möjlighet för den enskilde att hitta ”sin intressesfär” och möjlighet att skapa en bra introduktion för ökad social samvaro och en utveckling av den enskildes kompetens.

3 • Föreningen kan få hjälp med uppgifter som normalt inte hinns med genom att en ny person kommer in i verksamheten med sina kunskaper och intressen • Deltagaren får vara med i föreningens ordinarie verksamhet som kan leda till ett medlemskap. • En ökad möjlighet att få nya medlemmar. • 2000 kr per deltagare/månad/ heltid, eller • 1000 kr för halvtid i ersättning för mentorskapet. • Föreningen blir kontakten ut till arbetslivet för deltagaren samt är referens när de söker arbete. •En eller flera föreningsrepresentanter hjälps åt som mentorer för att öka personens självkänsla. •Mötet mellan förening och personen kan medföra ett ökat kulturellt utbud, samt en ömsesidig lärande miljö. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs om intresse finns från deltagaren genom att nyttja föreningslivets befintliga ledarresurser, de utvecklingsprogram som finns inom föreningslivet samt kompletterat med kursavsnitt från olika utbildningsanordnare. Förbud: Inga arbetsuppgifter får ”tränga undan” normala anställningar. Föreningens ansvar: Föreningen har trots att deltagaren inte betraktas som anställd ett arbetsmiljö – och säkerhetsansvar på samma sätt som om föreningen vore arbetsgivare och deltagaren anställd. Deltagarna är försäkrade genom Vaggeryds kommun som ”projektdeltagare”, men detta fråntar inte föreningen sitt ansvar. Föreningen och projekt INFRA

4 Projekt INFRA praktik på föreningar i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner Prata med din handläggare om projekt INFRA Din handläggare kontaktar oss

5 Praktik och gemenskap som ger dig nya kunskaper, en möjlighet att visa vad du kan, en möjlighet att skaffa referenser, en möjlighet att få social samvaro med personer som har liknande intressen, och som underlättar vägen ut i arbetslivet Projekt INFRA Projektledning: Bengt-Åke Thelin Projektledare 0370-678179 bengt-ake.thelin@vaggeryd.se Hanna Arvidsson Biträdande projektledare 0370-678´080 hanna.arvidsson@vaggeryd.se Vi är länken mellan deltagaren och föreningen genom olika medier och besök Styrgrupp Representanter från förvaltningar, Arbetsförmedlingen, föreningslivet och kyrkorna Uppföljning / Utvärdering Firma CON TRUST, Nossebro Tillsammans söker vi efter den förening som passar dig bäst Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden

6 2. Projektledningen bokade in ett möte med en av fotbollsföreningarna som vi samarbetar med. Projektledningen och deltagaren åkte ut till föreningens anläggning-/klubbstuga där parterna fick träffas, föreningens representant visade runt samt berättade om de praktikuppgifter de kunde erbjuda. Ett avtal skrevs (vilket alltid görs när det känns bra mellan parterna) I avtalet regleras bl.a. vem/vilka som kommer att fungera som mentorer, kontaktuppgifter till parterna, vilka praktikuppgifter som ska utföras, när och hur deltagaren ska kunna vara med i ordinarie verksamhet, arbetstider samt praktikperiodens längd. I detta fall bestämdes en första period till fyra månader (normalt 3 – 6 månader) och en halvtidspraktik då deltagaren går i skolan på förmiddagarna. Praktiktimmarna förlades till eftermiddagar, vissa kvällar samt någon helg. Projektet utgår från en heltidspraktik (skolans timmar kan i vissa fall tillgodoräknas i praktiktiden), samt att deltagaren en dag i veckan ska söka arbete. Ett exempel : En deltagare på praktik i en fotbollsförening 1. Projektledningen fick en intresseanmälan från en handläggare Den enskilde ville komma ut i praktik, för att utveckla svenska språket, öka sitt sociala nätverk för sina framtida arbetslivsmöjligheter samt för att lära känna personer som är aktiva i den sport som deltagaren själv utövar, d.v.s. i detta fall fotboll.

7 4. Under praktiktiden ska kontaktpersonen / mentorn följa upp deltagarens närvaro, och rapportera den på en blankett som tillhandahålls av projektledningen och som ska sändas in varje månad. Föreningen ska också fakturera, senast var tredje månad, till projekt INFRA för att få den avtalade ersättningen för mentorskapet. Projektledningen gör spontanbesök samt ringer emellanåt för att följa upp hur det går för praktikanten och föreningen. Föreningen ska också verka för deltagaren ut mot arbetsmarknaden, tipsa om jobbannonser, vara en referens i deltagarens cv. 5. När praktiktiden är slut eller om deltagaren får ett arbete under tiden så vill vi att föreningen skriver ett intyg för deltagaren samt att personen förhoppningsvis blir kvar i den förening som ex. aktiv idrottare, i styrelsen eller som ledare. 3. Det viktiga de första dagarna är att visa runt, berätta om föreningens verksamhet samt att träffa andra medlemmar så att personen blir mer trygg och självsäker. Under praktiktiden ansvarade i detta fall praktikanten för tvätten, lokalvård av anläggningen, målade vissa byggnader, administrativa uppgifter i deras kansli, var med på vissa möten och evenemang, var hjälptränare i ett ungdomslag och spelade själv i deras ”gubbalag”. Idag har deltagaren fortsatt kontakt med föreningen.

8 Bengt-Åke Thelin Projektledare bengt-ake.thelin@vaggeryd.se Tfn: 0370 - 678179 Projekt INFRA Vaggeryds Kommun Box 43 568 21 Skillingaryd Hanna Arvidsson Biträdande projektledare hanna.arvidsson@vaggeryd.se Tfn: 0370-678080 Projekt INFRA Fritidssektionen Lagmansgatan 8 331 83 Värnamo www.projektinfra.se 2013-10-03 Kontaktuppgifter: Uppföljning /Utvärdering: Ann Britt Karlsson och Monica Johansson Con Trust Essunga Heljesgården 402 465 94 Nossebro con.trust@telia.com


Ladda ner ppt "Projekt INFRA 2010-2014 Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete Ett samverkansprojekt mellan: Kultur."

Liknande presentationer


Google-annonser