Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tag en lapp. Skriv! På ena sidan JAG På andra sidan VI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tag en lapp. Skriv! På ena sidan JAG På andra sidan VI."— Presentationens avskrift:

1 Tag en lapp. Skriv! På ena sidan JAG På andra sidan VI

2 Potentialen - Pierre Mood B = f ( P, E) Framgång beror både på  Personliga förutsättningar ( t.ex.viljestyrka )  Omständigheter i miljön ( t.ex tidsbrist )

3 Potentialen - Pierre Mood Vägen till optimal prestation FörbereddBereddRedo Offensiv attityd PlaneraTräna, provaGör dig redo för insats Göra det du vill och det du kan

4 Potentialen - Pierre Mood Vinnande vetande MedvetenhetHängivenhetKreativitet samt vilja och mod att be om råd

5 Potentialen - Pierre Mood Framgångsrika egenskaper Reagerar effektivt på motgångar Har förmåga att handskas med impulser och starka önskningar Flexibel i tänkande och agerande Planerar och genomför det planerade Skjuter inte upp svårigheter Har högt självförtroende Prestigelös Nyfiken och har lätt att bli intresserad Kreativ Ej konflikträdd Har sinne för humor

6 Potentialen - Pierre Mood Vad behövs för att skapa en förening?   1.gemensamt intresse   2.engagemang   3.ledare   4.inspiratörer   5.övriga intresserade

7 Potentialen - Pierre Mood Vad krävs för att rasera en förening?   motsatserna till föregående, dvs   1.otydlighet i intressen/konkurrerande intresse   2.bristande engagemang   3.otydlighet i ledarskap/ingen ledare   4.inga inspiratörer   5.f å intresserade

8 Potentialen - Pierre Mood Hur gör vi för att bibehålla/skapa en bra förening?   skapar förutsättningar för d.o.   1.specificerar vilket/vilka gemensamma intressen som finns   2.skapar engagemang kring det gemensamma intresset   3.utser ledare och hjälper denne/denna att leda   4.föder inspiratörer med feedback   5.gör det lättillgängligt att f å dela intresse

9 Potentialen - Pierre Mood Vilka viktiga ingredienser? Tydliga mål Aktivt motivationsarbete - hålla liv i elden

10 Potentialen - Pierre Mood 3 2 1 4 5 1.Uppnådda mål 2.Kortsiktiga mål 3.Långsiktiga mål 4.Dröm mål 5.Dagliga mål

11 Tänk själv, sedan diskutera Vilka kortsiktiga mål skulle vi kunna sätta upp, gällande vår förening? Vilka kortsiktiga mål skulle jag kunna sätta upp, gällande min förening? A B

12 Potentialen - Pierre Mood Maslows behovstrappa VIsjälvförverkligande oberoende oberoende framsteg/framgång framsteg/framgång kärlek kärlek bostad bostad sömn sömn JAG mat/dryck

13 Potentialen - Pierre Mood Effort-Reward Inre kravInre belöning Inre förväntningar Inre tillfredställelse Yttre kravYttre belöningar Yttre förväntningarYttre tillfredställelse

14 Potentialen - Pierre Mood Self efficacy - Självkompetens Tron om sin egen förmåga i ett specifikt sammanhang (Bandura 1967,1997) (Ej att förväxlas med självbild eller självförtroende) Tron om att ha de förmågor som krävs för att ta sig ann de insatser som behövs för att lyckas prestera (t.ex vilja, motivation, envishet, tid)

15 Potentialen - Pierre Mood Self efficacy-teorins grundstenar Willing? Är utmaningen viktig för mig? Vill jag? Able? Tror jag mig ha förmågorna som krävs? Ready? Är jag beredd att göra en insats NU?

16 Potentialen - Pierre Mood Latitude Våglängd l´atitude Inställning Man ser vad man vill se och hör vad man vill höra

17 Potentialen - Pierre Mood Vårt kroppsspråk talar till oss  Stanislawskij: ”Vi har lika många sinnesstämningar som vi har kroppsrörelser”  Le dig glad  ”Le och världen ska le mot dig”

18 Vilka egenskaper är din förening i behov av Egenskapsshopping

19 Potentialen - Pierre Mood   IfrågasättandePratsam   Praktiskt Varm   Avslappnad Intellektuell   Samarbetsvillig Djup   Noggrann Effektiv   Rolig”Rakt på sak”   Idealistisk Nyfiken   LojalBra vän   SjälvsäkerEnergisk   FörsiktigtPratsam   SakligKänslosam   Uppfattar helheterSinne för detaljer   KontrollerandeNyskapande   KommunicerandeTänker i bilder   EnvisMålmedveten   PunktligOrdningsam   AmbitiösPlikttrogen   UthålligFramåt   StåndaktigOmtänksam   UppmärksamEftertänksam   God lyssnareIntresserad   VetgirigStämningshöjare   ImpulsivKreativ   AnalytiskAdministrerande   Id é skapareSamordnande   SkrivandeTeknisk   Ig å ngs ä ttandeKontakts ö kande   Probleml ö sandeP å hittig   PedagogiskEkonomisk Egenskaper

20 Intern coaching Avtalad tid för möte/telefonmöte Strukturerat samtal

21 Potentialen - Pierre Mood Exempel Intern Coaching 15 min aktivt frågande och lyssnande. Vilka mål hade du/ni satt upp? På vilket/vilka sätt valde du att ta itu med utmaningen? Berätta - hur gick det? Vilka lärdomar tar du med dig från detta? Vilket är ditt nästa mål?

22 Potentialen - Pierre Mood Visste du att… …viljan att delta i meningsfulla sammanhang anses av människor världen över, som viktigare än yttre belöningar, såsom pengar och beröm. Vilka sammanhang vill du delta i?

23 Träningsdagbok Datum 22/10-10 Aktivitet: Utbildning Västerås Huvudinriktning: Öka aktiviteten i föreningen Intensitet: Mycket diskussioner Nöjdkänsla: 0, 1, 2, 3 Påminnare: Korta och Dagliga mål! Skriv in mig själv i almanackan!

24 Potentialen - Pierre Mood Bejaka!  Bejaka de stora visionerna  Inrikta och koncentrera dig på att ta meningsfulla, små steg  Planera din väg mot din stora vision  Följ din plan  Slappna av, vila och återhämta dig  Ha roligt på vägen!  Lita på din plan!

25 Potentialen - Pierre Mood Då Nu Sedan The past percieved in the present as being the future (Dåtiden, upplevd i nuet, såsom sanningen om framtiden) (Dåtiden, upplevd i nuet, såsom sanningen om framtiden) Är du samma person som tidigare? Har du fler erfarenheter? Är din medvetenhet större?

26 Om du vill ha något… …du aldrig haft, måste du göra något du aldrig tidigare gjort

27 Kom ihåg! När du är beredd att ta ett nytt steg, gör det så bra och så övertygande som möjligt Fokusera på dina starka sidor Tänk på dina bästa dagar och bästa prestationer, det är framstegen du lär dig av Fokusera på varför du kan uppnå dina mål och hur du kan nå dem Tillägna dig ett synsätt som får dig att må riktigt bra, men var medveten om att det ingår i vanliga människors liv att må lite sämre då och då

28 Att våga sätta höga mål och välja nya vägar Sikta bortom din förmåga. Sikta mot det som ännu ej åstadkommits

29 Hitta utmaningar! Diskutera med grannen. Vilka utmaningar skulle du vilja ha den kommande veckan?

30 Att inse att mål värda att sträva mot, sällan nås utan ansträngning ”Våga bli trött på träning för att orka på match” Carolina Widar, Innebandy

31 Våga lyckas! Ibland är den största vinsten ATT man har utmanat sig själv och försökt. Ibland lyckas man. Ibland lyckas man inte.

32 Planera in dig själv i almanackan! Förmodligen gick du in i idrotten Främst för att du intresserades av idrott och dess gemenskap. Se till att skapa just det i ditt arbete med föreningslivet! Take-home-message: Se det som en del i arbetet Ha roligt, för då fortsätter du - träffa människor! att vilja! - sprid ”intresset”! och - ha roligt på vägen!


Ladda ner ppt "Tag en lapp. Skriv! På ena sidan JAG På andra sidan VI."

Liknande presentationer


Google-annonser