Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studenters utveckling av generella kompetenser genom PBL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studenters utveckling av generella kompetenser genom PBL"— Presentationens avskrift:

1 Studenters utveckling av generella kompetenser genom PBL
Studenters utveckling av generella kompetenser genom PBL. Tankar kring tutorns intervention i olika faser. Viveka Lyberg Åhlander Kristina Hansson, Margareta Lundskog Avd f logopedi, foniatri och audiologi

2 Bakgrund: kompetenser och förstärkning av dessa?
Tillägnande av generella kompetenser (kommunikation, gruppkompetens) är signifikant bättre hos PBL studenten. (e.g., Barrows, 1988; Prince et al., 2005) PBL förstärker djupinriktning (Ramsden, 1992; Biggs, 2003) Samspelet mellan tutorn och gruppens aktivitet är viktig! (Dolmans & Wolfhagen, 2005) Det är viktigare med tutorer med expertkompetens på tidiga stadier. (Barrofio et al., 2006; Neville, 1999) Tutorns roll är mycket viktig för studenternas framgång i lärprocessen. (e.g. Moust, 1990, Schmidt, 1995, Wetzel, 1996; Holmberg-Marttila et al., 2005)

3 Metod 1 Datainsamling Frågeformulär med följande frågor:
På vilket sätt har den här terminens PBL- arbete hjälpt dig att utvecklas? Vad i tutorns arbete skulle hjälpa dig framåt a) som gruppmedlem? b) i PBLmetodiken? c) i ditt kunskapsinhämtande? (Vilken erfarenhet… har du av insatser från tutorn som varit till hjälp? Vilken erfarenhet…har du av insatser från tutorn som varit hindrande? Beskriv hur du går tillväga i steg 6)

4 Deltagare Program Semester at time 1 No. of students
Linköping 2 22 4 27 6 18 Lund 3 19 15 5 16

5 Procedur Distribution av formulär: Transkription av svar
Lund i december 2007 Lund & Linköping i maj 2008 Transkription av svar Innehållsanalys, tre oberoende kodare: Identifiering av ”meaning units” Kodning Kategorisering Gemensam diskussion och konsensus kring kategorier

6 Resultat

7 På vilket sätt har den här terminens PBL arbete hjälpt dig att utvecklas? Hela gruppen (N=135)
%

8 Vad i tutorns arbete skulle hjälpa dig framåt a) som gruppmedlem
Vad i tutorns arbete skulle hjälpa dig framåt a) som gruppmedlem? b) i PBL metodiken? c) i ditt kunskapsinhämtande? %

9 Sammanfattning: Vilka färdigheter har de utvecklat?
Att upptäcka och anlägga en djupinriktning till lärande Personlig utveckling Teamwork Ledarskap Självförtroende/självinsikt Studieteknik (litteratursökning, kontinuerlig läsning, bättre disciplin och fokus) Stämmer väl med litteraturen men med en något annan tidsfördelning. Tidigare behov av

10 Vad tycker de att tutorn skall göra?
Se till att gruppen följer metoden – ”ha god kunskap om PBL” Ge individuell återkoppling (minskar med tiden) Ge återkoppling på innehållet Genom sitt förhållningssätt: att vara där agera flexibelt och uppmärksamt men utan att blanda sig för mycket. Genom att agera som ”lärare”, d vs svara på frågor om innehåll och delge egen erfarenhet Genom att vara yrkesföreträdare

11 Några vanliga citat ”Att ställa relevanta och svåra frågor som får en att tänka och som motiverar till mera läsning. Det är bra att ha en tutor med expertkunskap som kan lyfta fram de viktiga frågorna” ”…att vara öppen och flexibel till gruppens behov, åsikter och önskningar” ”…att tutorn stimulerar ett öppet och accepterande klimat så att vi vågar ställa frågor och göra misstag” ”…sluta att titta på mig med rynkade ögonbryn hela tiden”

12 Diskussion Våra resultat pekar på att
studenterna tycks tidiga i sin utveckling av djupinriktning och att de uppskattar när tutorns frågor stimulerar metakognitivt. Behovet av expertkompetens inte lika centralt tidigt som litteraturen anger. (Barrofio et al., 2006; Neville, 1999) Men…. Expertkompetensen är viktigt också senare i processen. När kopplingen teori/praktik blir mer aktuell inför yrkesdebut? Tutorns förmåga att ge återkoppling på olika nivåer (Barrows) är central för studenternas utveckling av olika kompetenser. Studenterna önskar att tutorn har förmåga att handleda och “övervaka” grupprocessen.

13 Tidigare forskning: Tutorn är en viktig faktor
“The ability of the tutor to facilitate an effective learning environment within the small-group process is the major determinant of the quality and the success of problem-based learning (Barrows & Tamblyn, 1980; Woods, 1994)” - Jung et al., 2005, p. 606 “Students expect a tutor to possess group-dynamic skills (Dolmans, 2001)” - cited by Holmberg-Marttila et al. 2005 Students and teachers agree that one of the attributes of a “model tutor” is one with group facilitation skills, one who “discussed group dynamics with group” (Holmes & Kaufman, 1994, p. 281).

14 Tutorn forts… “Vad tutorn säger… Hur det sägs…
Vad tutorn gör och reagerar på… och uttrycker med kroppsspråk… Tutorns närvaro i gruppen…. Allt detta är viktiga faktorer i tutorns funktion i PBL gruppen” fri översättning efter Silén, 2006

15 Jaha, och vad skall vi göra då?

16 Tutorutbildning “…. tutors’ performance greatly depends on their teaching context…” Baroffio 2006 Fortlöpande utbildning av tutorer förbättrar tutorernas förståelse för PBL metoden, undervisningsstrategier förmågan att handleda studenternas lärande Kompetensen i att ge återkoppling Baroffio 2006

17 förslag Fortlöpande tutorutbildning, inte bara för nyetablerade tutorer. Enkla, regelbundna möten i egen kontext: forma ett “community of practise” (Wenger 1998) Seminarier/workshops ngn gång vart år Kritiska vänner/videoinspelningar/reflektionsböcker?

18 Exempel på fortlöpande tutorutbildning
Vid log, fon, aud: månatliga lunchträffar som bidragit väsentligt till lärarnas arbete med och studenternas (!) syn på PBL Gemensam definition av metoden och stegen Bedömning av studentens insats i PBL arbete Underkänd? Åtgärder PBL seminarier Utvärdering

19 Fortsatt arbete Intervjuer med handledare i Lund och Linköping
deras bild av studenternas utveckling och studenternas behov på olika nivåer/terminer? Fortsatt insamling och bearbetning av frågeformulär

20 Tack! Studenter i Lund och Linköping MedCul för stöd
doc Åsa Lindberg-Sand för handledning


Ladda ner ppt "Studenters utveckling av generella kompetenser genom PBL"

Liknande presentationer


Google-annonser