Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vi bevakar jordbrukets, skogsbrukets, trädgårdsnäringens och hela landsbygdens intressen SLC För en levande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vi bevakar jordbrukets, skogsbrukets, trädgårdsnäringens och hela landsbygdens intressen SLC För en levande."— Presentationens avskrift:

1 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vi bevakar jordbrukets, skogsbrukets, trädgårdsnäringens och hela landsbygdens intressen SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit

2 SLC ? - partipolitiskt obunden, utan statsstöd fungerande facklig organisation - förhandlingsrätt med staten i stödpolitiska frågor - verksamhetsområde omfattar svenska Österbotten, svenska Nyland, svenska Åboland och Åland - medlemmar av centralförbundet är landskapsförbunden ÖSP, NSP, ÅSP och ÅPF - inom landskapsförbunden är personmedlemmarna organiserade i olika lokalavdelningar SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit

3 Organisationsschema SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit

4 Brysselkontor & COPA & NBC SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit - SLC upprätthåller tillsammans med MTK och Pellervo- sällskapet ett kontor i Bryssel, “Brysselkontoret” - ansvar för EU-bevakningen inom jordbrukspolitiken - Kontoret är i regelbunden kontakt med kommissionens olika huvudavdelningar och informerar kommissionens tjänstemän om jordbrukets specialproblem i Finland utgående från SLC:s och MTK:s ställningstaganden - Verksamheten inom den europeiska bondeorganisatione och andelslagsrörelsen COPA/COGECA koordineras av Brysselkontoret - SLC deltar även i finansieringen av en representant för de nordiska skogsägarna, som för tillfället är stationerad på LRF:s kontor i Bryssel. SLC samarbetar med systerorganisationen Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, som verkar på finskt håll och har ett medlemsunderlag på 180 000. Vidare är SLC medlem i Nordens Bondeorganisationers Centralråd – NBC och i producentorganisationen inom EU – COPA.

5 Våra viktigaste mål: SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit En livskraftig landsbygd En trygg inhemsk livsmedelsförsörjning Viktiga frågor: Inkomst & sysselsättningen Äganderätten Den sociala välfärden Miljön Livsmedlens etik & kvalitet Marknadsföring & prissättning

6 Lantbruksinkomst (Källa: Lantbruksfakta 2005) Jmf. 1995 – 2005 Intäkter - kostnader 199520032004f. 2005 #Namn?mn €% % % % Lantbrukets intäkter 3 7591003 9321003 9681003 927100 Lantbrukets kostnader 2 515672 811712 897733 00977 Lantbruksink omsten 1 254331 121291 0702791823

7 Livsmedlens realprisutveckling

8 Antal gårdar (Källa: Lantbruksfakta 2005) Areal1995200320042005avav åker- åkerhektarst. gårdarareal 21 5459931 12886410 2 -- 58 4435 0384 8434 26561 5 -- 1017 0499 7889 3548 706133 10 -- 2031 28017 69816 91415 9562310 20 -- 3019 69113 07912 55612 0021713 30 -- 5015 45114 82514 57414 1942024 50 --6 50512 29312 68513 5301949 Totalt99 96473 71472 05469 517100

9 Vi når resultat genom att SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit - vi är en aktiv kraft i samhället - vi påverkar allmänheten, politikerna, massmedian, myndigheterna och EU - vi medverkar i för landsbygden viktiga arbetsgrupper - vi påverkar lagstiftningen - vi samarbetar med andra närstående organisationer såsom SLF, LPA, JSM, Finfood, andelslagen osv

10 Landbygdens Folk LF Allt om Finlands lantbruk och landsbygd på svenska SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit

11 Medlemmar SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund •Text hit Alla som vill vara med om att stöda arbetet för att trygga lantbrukssektorns framtid i vårt land är självskrivna som SLC:s medlemmar. De aktiva lantbruksproducenterna bildar ryggraden för verksamheten, men SLC är även organisationen för alla andra som har anknytning till lantbruket och landsbygden. Som medlem: - kan Du ta del av organisationens verksamhet & åtnjuta olika medlemsförmåner - får Du automatiskt tidningen Landsbygdens Folk - Du erhåller tillträde till SLC:s extranet (medlemsnät) http://extra.slc.fi För att ansluta dig till SLC, tag kontakt med ditt landskapsförbund eller SLC:s kansli!


Ladda ner ppt "Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vi bevakar jordbrukets, skogsbrukets, trädgårdsnäringens och hela landsbygdens intressen SLC För en levande."

Liknande presentationer


Google-annonser