Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska lantbruksproducenternas centralförbund"— Presentationens avskrift:

1 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Vi bevakar jordbrukets, skogsbrukets, trädgårdsnäringens och hela landsbygdens intressen SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd

2 SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
partipolitiskt obunden, utan statsstöd fungerande facklig organisation - förhandlingsrätt med staten i stödpolitiska frågor verksamhetsområde omfattar svenska Österbotten, svenska Nyland, svenska Åboland och Åland medlemmar av centralförbundet är landskapsförbunden ÖSP, NSP, ÅSP och ÅPF inom landskapsförbunden är personmedlemmarna organiserade i olika lokalavdelningar SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd

3 SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Organisationsschema SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd

4 Brysselkontor & COPA & NBC
- SLC upprätthåller tillsammans med MTK och Pellervo-sällskapet ett kontor i Bryssel, “Brysselkontoret” ansvar för EU-bevakningen inom jordbrukspolitiken Kontoret är i regelbunden kontakt med kommissionens olika huvudavdelningar och informerar kommissionens tjänstemän om jordbrukets specialproblem i Finland utgående från SLC:s och MTK:s ställningstaganden Verksamheten inom den europeiska bondeorganisatione och andelslagsrörelsen COPA/COGECA koordineras av Brysselkontoret SLC deltar även i finansieringen av en representant för de nordiska skogsägarna, som för tillfället är stationerad på LRF:s kontor i Bryssel. SLC samarbetar med systerorganisationen Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, som verkar på finskt håll och har ett medlemsunderlag på 180 000. Vidare är SLC medlem i Nordens Bondeorganisationers Centralråd – NBC och i producentorganisationen inom EU – COPA. SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd

5 Våra viktigaste mål: En livskraftig landsbygd
En trygg inhemsk livsmedelsförsörjning Viktiga frågor: Inkomst & sysselsättningen Äganderätten Den sociala välfärden Miljön Livsmedlens etik & kvalitet Marknadsföring & prissättning SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd

6 Lantbruksinkomst (Källa: Lantbruksfakta 2005)
Jmf – 2005 Intäkter - kostnader 1995 2003 2004 f. 2005 #Namn? mn € % Lantbrukets intäkter 3 759 100 3 932 3 968 3 927 Lantbrukets kostnader 2 515 67 2 811 71 2 897 73 3 009 77 Lantbruksinkomsten 1 254 33 1 121 29 1 070 27 918 23

7 Livsmedlens realprisutveckling

8 Antal gårdar (Källa: Lantbruksfakta 2005)
Areal 1995 2003 2004 2005 av av åker- åkerhektar st. gårdar areal 2 1 545 993 1 128 864 1 2 -- 5 8 443 5 038 4 843 4 265 6 17 049 9 788 9 354 8 706 13 3 31 280 17 698 16 914 15 956 23 10 19 691 13 079 12 556 12 002 17 15 451 14 825 14 574 14 194 20 24 50 -- 6 505 12 293 12 685 13 530 19 49 Totalt 99 964 73 714 72 054 69 517 100

9 Vi når resultat genom att
- vi är en aktiv kraft i samhället vi påverkar allmänheten, politikerna, massmedian, myndigheterna och EU vi medverkar i för landsbygden viktiga arbetsgrupper - vi påverkar lagstiftningen vi samarbetar med andra närstående organisationer såsom SLF, LPA, JSM, Finfood, andelslagen osv SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd

10 Landbygdens Folk LF Allt om Finlands lantbruk och landsbygd på svenska
SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd

11 SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Medlemmar Alla som vill vara med om att stöda arbetet för att trygga lantbrukssektorns framtid i vårt land är självskrivna som SLC:s medlemmar. De aktiva lantbruksproducenterna bildar ryggraden för verksamheten, men SLC är även organisationen för alla andra som har anknytning till lantbruket och landsbygden. Som medlem: - kan Du ta del av organisationens verksamhet & åtnjuta olika medlemsförmåner får Du automatiskt tidningen Landsbygdens Folk - Du erhåller tillträde till SLC:s extranet (medlemsnät) För att ansluta dig till SLC, tag kontakt med ditt landskapsförbund eller SLC:s kansli! SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Text hit SLC För en levande landsbygd


Ladda ner ppt "Svenska lantbruksproducenternas centralförbund"

Liknande presentationer


Google-annonser