Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Lundström – Lean Manager

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Lundström – Lean Manager"— Presentationens avskrift:

1

2 Thomas Lundström – Lean Manager
Mekanikkonstruktör Chef Mekanikkonstruktion 1997 Chef Montering & Test Logistik & Verksamhetsutvecklare 2003 Lean Manager

3 Resultat av Lean-arbetet
I år tangerar vi den bästa order-ingången nånsin Vad har vi gjort? - Lean-utbildat personalen - Vi har börjat tänka Lean - Infört Visuell Planering - Genomfört VSM på papper & fysiskt - Infört ständiga förbättringar via Förbättringstavlor Totalt 60 % förbättringar

4 Lean i en forsknings & otraditionell Leanbranch
Innebär… Enstyckstillverkning i forskningsmiljö Rymdindustrin är ofta sen med nyheter Gamla byråkratiska traditioner inom bolaget Stela verksamhetsplaner Men vi har… Nytänkande och modiga ledare Mer att vinna än masstillverkande industri

5 Vår verksamhet i Sverige
Huvudkontoret: Göteborg, Sverige 2007 Sales: MSEK No of employees: 360 Mechanical Products Division, Linköping, Sweden

6 Utbildningsfördelning 2007
Others 8% Engineers and technicians 35% University degree or higher 57%

7 Produkter i Sverige Digital Electronics Microwave Electronics
Antenna Systems Separation Systems Våra produkter är indelade i olika produktområden och i Göteborg finns produktområdena: Digital Electronik Mikrovågs Electronik Antenn System I Linköping finns produktområdena: Separations system Strukturer Mechanism

8 Exempel på kunder Europa USA ESA NASA EADS Astrium Boeing

9 Applikationer Navigation Jord-observation Meteorologi Raketer
Telecom Vetenskap & Forskning

10

11 Vår Lean-resa

12 Lean-tänk Process Flöda Enkelhet Helhet Tänk Smått Visualitet Slöseri
Förebyggande Värdeflöden Kund Pull

13 Lokala initiativ ingen ”Helhetssyn”
Man blir aldrig bättre än sin sämsta spelare

14 Lagtänket skapar effektivitet

15 Starta igång Lean Bygglovet – Det övergripande beslutet?
Testa för att skapa goda exempel först Bekvämt, enkelt och tryggt att ta beslut Bygglovet behövs till breddningen

16 Varför & hur startade vi upp Lean-arbetet
Vi var för dyra och hade för långa ledtider internt Insikter ? Legotillverkningen Studiebesök hos företag som tillämpade Lean – Exempelvis Autoliv Utbildningar & seminarier kring Lean Lean är säkert något för oss men hur?

17 Vi tog hjälp av Ex-jobbare att:
Hur skall vi starta? Vi tog hjälp av Ex-jobbare att: Kartlägga kulturell förutsättning & ge organisationsförslag Se hur vi bör starta och med vilken metod Lean Produktutveckling Vi valde mellan att starta på tre sätt

18 Resultat av pilot på VSM
Gav en mängd aktiviteter/avvikelser att hantera Metoden upplevdes överdrivet komplex för de ovana

19 Resultat av pilot på 5S Gav också en stor lista med aktiviteter/avvikelser Upplevdes som mycket omfattande & man ifrågasatte värdet eftersom många grundsystem inte fungerar Metoden kräver också att alla gör det samtidigt inom företaget och där var vi inte då Sortering Strukturering Systematisk Städning Standardisering Självdisciplin

20 Idénotering Pick Chart Förbättringstavlan
Vi startade med Förbättringstavlan Idénotering Pick Chart Förbättringstavlan

21 Vi startade med Förbättringstavlan
Den skapade regelbundenhet Alla hanterar avvikelser på samma sätt Hanteringen blir mer i ”Realtid” och naturlig. Faktabaserade korta möten med nya mål Enkel att starta igång, Detta skapar grunden för allt Leanarbete & ett fokus på förbättringar, enkelhet & standardisering. Alla har en naturlig del i arbetet

22 Brainstorming! Så här startas alla grupper/processer 1. 2.
Fyll I idén/avvikelsen relativt tydligt Samordning?

23 Starta prioriteringen
I detta hörnet Den sist prioriterade hamnar i detta hörnet

24 Tavelmöten minst 1 gång i veckan
2 3 1 Vid första morgonmötet med förbättringsgruppen, presenterades hur förbättringstavlan skulle kunna se ut. De förslag som framkom under fredagen, hade rangordnats utefter den möjlighet att driva förbättringarna. Efter mötet gick vi ner och mätte upp ”ledig” golvyta. 1 In på tavlan via morgonmöte 2 Behandla max 5 ärende/gång 3 Klara Meriter förs In i SEMS-rapport

25 Nätverk över hela bolaget
Företagsledning Försäljning Divisionsledning Produktion Material- försörjning Konstruktion Test Verifikation

26 PDCA - Hitta rotorsaken och utveckla standard
Förbättring Förbättring P D A Kunskap C Standard Tid

27 Drygt 600 förbättringar på 14 månader
Resultat Drygt 600 förbättringar på 14 månader ”För första gången har vi en lista med massa saker som är gjorda och inte en lista med sånt som måste göras” Reflektion från vår Operativa chef juni 2007

28 Revidering Mätning Visualisering

29 Breddning inom bolaget
Företagsbeslut / Bygglov Organisation Utbildning Systematisering

30 Lean på Space - övergripande mål 2008
SE 2010 Lean på Space - övergripande mål 2008 Etablera metoder för ständiga förbättringar Införa ett visuellt ledningssystem Sätta mål & plan för produktutveckling Lägga kunskapsmässiga grunden Lägga grunden för Lean på Saab Space Vision-Principer-Mål-Plan Mäta användandet av Lean Lean grunder för ledare Omfattar alla chefer och projektledare Grunderna i Lean Ledarskap och Lean Traditionell kurs, 2 dgr Lean Grundutbildning Omfattar alla medarbetare Principer och standardisering i fokus Workshops i organisationen Kopplat till införande av förbättringstavla Förenklad värdeflödesanalys inom egen process Delta i nätverk för en snabbare utveckling Etablera metoder för ständiga förbättringar Förbättringstavlor i hela verksamheten Bredda användningen av Värdeflödesanalyser Börja använda A3/PDCA Införa ett visuellt ledningssystem för projektverksamheten Visuell planering i linje och projekt Uppföljning och prioritering med Pulsmöten Förenklad planering i Critical Chain Koppling mellan Critical Chain, Pulsmöten och Visuell Planering Sätta mål och plan för införande av Lean Produktutveckling Arbetspaket i A3:or som drivs med hjälp av Pulsning

31 Princip & Vision för Lean-arbetet

32 Lean-organisationen Styrgrupp - Ledningen
Arbetsgrupp – Leanan / Leanan + Mentorer & Coacher – En del av linjen Synkningsgrupp

33 Breddning av Lean-arbetet på RUAG
Utbildning Förbättringstavla Steg 1 Förenklat Värdeflöde Steg 2 Lean Medarbetarutbildning Steg 3

34 Lean Medarbetarutbildning
Principer/Vision

35 Lean Medarbetarutbildning
Kund Enkelhet Slöseri Process Visualitet Regelbundenhet Flöde Pull Sen variantspridning Förebyggande Tid Förbättringar Partnerskap, Värdenätverk Gemba Variation Delaktighet Tänk Smått Tillit Kunskap

36 Utbildning Förbättringstavla
Idénotering Pick Chart Förbättringstavlan

37 Förenklat Värdeflöde - VFA – Värdeflödesanalys
Den förenklade metoden Den mer teoretiska metoden Alla skall genomföra den enkla Ett antal nyckelpersoner deltar i analysen, utvalda tillsammans med mentorn. Fördjupning på uppdrag av ledningen efter samråd med Space Lean-forum.

38 Nya metoder Testa för att skapa goda exempel
Vi kör ALLTID en Pilot först

39 Pilotprojekt vid nya metoder
Börja smått men metodiskt Skapa goda exempel Erfarenheten visar att man inte kan leverera något fungerande utan att Pilota Utvärdera Justera Leverera Utbilda Pilota Pilota Utvärdera

40 Goda Exempel

41 Produktion – Montering & Test Utveckling & Administration
Exempel på en avgörande förbättring Ledningssystemet Produktion – Montering & Test Critical Chain – Gating – Statustavla – Digital TO – Termometer – Pulsmöte Utveckling & Administration Critical Chain – Visible Planning - Pulsmöte

42 Exempel på en avgörande förbättring
I år tangerar vi den bästa order-ingången nånsin Vad har vi gjort? - Leanutbildat personalen - Vi har börjat tänka Lean - Infört Visuell Planering - Genomfört VSM på papper & fysiskt - Infört ständiga förbättringar mha Förbättringstavlan Totalt 60 % förbättring

43 Det Visuella-rummet En summering
Förr kände nästan ingen till att någon arbetade med nya bra idéer och när dom presenterades var inte alla med. Nu ser alla hela tiden att det pågår en förbättring och den blir införd under arbetets gång. Reflektion från Lars W december 2007

44 Till sist… Frågor?


Ladda ner ppt "Thomas Lundström – Lean Manager"

Liknande presentationer


Google-annonser