Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUAG Aerospace 1. 2 Thomas Lundström – Lean Manager Mekanikkonstruktör1992 Chef Mekanikkonstruktion1997 Chef Montering & Test1999 Logistik & Verksamhetsutvecklare2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUAG Aerospace 1. 2 Thomas Lundström – Lean Manager Mekanikkonstruktör1992 Chef Mekanikkonstruktion1997 Chef Montering & Test1999 Logistik & Verksamhetsutvecklare2003."— Presentationens avskrift:

1 RUAG Aerospace 1

2 2 Thomas Lundström – Lean Manager Mekanikkonstruktör1992 Chef Mekanikkonstruktion1997 Chef Montering & Test1999 Logistik & Verksamhetsutvecklare2003 Lean Manager2006

3 RUAG Aerospace 3 Resultat av Lean-arbetet I år tangerar vi den bästa order-ingången nånsin Vad har vi gjort? - Lean-utbildat personalen - Vi har börjat tänka Lean - Infört Visuell Planering - Genomfört VSM på papper & fysiskt - Infört ständiga förbättringar via Förbättringstavlor Totalt 60 % förbättringar

4 RUAG Aerospace 4 Lean i en forsknings & otraditionell Leanbranch Innebär… ●Enstyckstillverkning i forskningsmiljö ●Rymdindustrin är ofta sen med nyheter ●Gamla byråkratiska traditioner inom bolaget ●Stela verksamhetsplaner Men vi har… ●Nytänkande och modiga ledare ●Mer att vinna än masstillverkande industri

5 RUAG Aerospace 5 Huvudkontoret: Göteborg, Sverige Mechanical Products Division, Linköping, Sweden Vår verksamhet i Sverige 2007 Sales: 724 MSEK No of employees: 360

6 RUAG Aerospace 6 Engineers and technicians 35% University degree or higher 57% Others 8% Utbildningsfördelning 2007

7 RUAG Aerospace 7 •Digital Electronics •Microwave Electronics •Antenna Systems •Separation Systems Produkter i Sverige

8 RUAG Aerospace 8 Exempel p å kunder EuropaUSA ESANASA EADS Astrium Boeing

9 RUAG Aerospace 9 Applikationer Raketer Jord-observation Vetenskap & Forskning Telecom Navigation Meteorologi

10 RUAG Aerospace 10

11 RUAG Aerospace 11 Vår Lean-resa

12 RUAG Aerospace 12 Lean-tänk Process Förebyggande Tänk Smått Visualitet Pull Värdeflöden Slöseri Helhet Flöda Kund Enkelhet

13 RUAG Aerospace 13 Lokala initiativ ingen ”Helhetssyn” Man blir aldrig bättre än sin sämsta spelare

14 RUAG Aerospace 14 Lagtänket skapar effektivitet

15 RUAG Aerospace 15 ●Bygglovet – Det övergripande beslutet? ●Testa för att skapa goda exempel först ●Bekvämt, enkelt och tryggt att ta beslut ●Bygglovet behövs till breddningen Starta igång Lean

16 RUAG Aerospace 16 Varför & hur startade vi upp Lean-arbetet Varför ? ●Vi var för dyra och hade för långa ledtider internt Insikter ? ●Legotillverkningen ●Studiebesök hos företag som tillämpade Lean – Exempelvis Autoliv ●Utbildningar & seminarier kring Lean Lean är säkert något för oss men hur?

17 RUAG Aerospace 17 Hur skall vi starta? Vi tog hjälp av Ex-jobbare att: 1.Kartlägga kulturell förutsättning & ge organisationsförslag 2.Se hur vi bör starta och med vilken metod 3.Lean Produktutveckling ’ Vi valde mellan att starta på tre sätt

18 RUAG Aerospace 18 Resultat av pilot på VSM 1.Gav en mängd aktiviteter/avvikelser att hantera 2.Metoden upplevdes överdrivet komplex för de ovana

19 RUAG Aerospace 19 Resultat av pilot på 5S 1.Gav också en stor lista med aktiviteter/avvikelser 2.Upplevdes som mycket omfattande & man ifrågasatte värdet eftersom många grundsystem inte fungerar 3.Metoden kräver också att alla gör det samtidigt inom företaget och där var vi inte då SorteringStruktureringSystematisk Städning StandardiseringSjälvdisciplin

20 RUAG Aerospace 20 IdénoteringPick Chart Förbättringstavlan Vi startade med Förbättringstavlan

21 RUAG Aerospace 21 Vi startade med Förbättringstavlan ●Den skapade regelbundenhet ●Alla hanterar avvikelser på samma sätt ●Hanteringen blir mer i ”Realtid” och naturlig. ●Faktabaserade korta möten med nya mål ●Enkel att starta igång, ●Detta skapar grunden för allt Leanarbete & ett fokus på förbättringar, enkelhet & standardisering. ●Alla har en naturlig del i arbetet

22 RUAG Aerospace 22 Brainstorming! Så här startas alla grupper/processer 1. 2. 1.Fyll I idén/avvikelsen relativt tydligt 2.Samordning?

23 RUAG Aerospace 23 Starta prioriteringen I detta hörnet Den sist prioriterade hamnar i detta hörnet

24 RUAG Aerospace 24 Tavelmöten minst 1 gång i veckan 1 2 3 123 In på tavlan via morgonmöte Behandla max 5 ärende/gång Klara Meriter förs In i SEMS-rapport

25 RUAG Aerospace 25 Produktion Test Verifikation Material- försörjning Konstruktion Divisionsledning Företagsledning Försäljning Nätverk över hela bolaget

26 RUAG Aerospace 26 Kunskap P D C A Förbättring Tid Standard Förbättring PDCA - Hitta rotorsaken och utveckla standard

27 RUAG Aerospace 27 Resultat Drygt 600 förbättringar på 14 månader ”För första gången har vi en lista med massa saker som är gjorda och inte en lista med sånt som måste göras” Reflektion från vår Operativa chef juni 2007

28 RUAG Aerospace 28 Revidering Mätning Visualisering

29 RUAG Aerospace 29 Breddning inom bolaget ●Företagsbeslut / Bygglov ●Organisation ●Utbildning ●Systematisering

30 RUAG Aerospace 30 Lean på Space - övergripande mål 2008 Lägga kunskapsmässiga grunden Etablera metoder för ständiga förbättringar Införa ett visuellt ledningssystem Sätta mål & plan för produktutveckling SE 2010 Arbetspaket i A3:or som drivs med hjälp av Pulsning

31 RUAG Aerospace 31 Princip & Vision för Lean-arbetet

32 RUAG Aerospace 32 Lean-organisationen ●Styrgrupp - Ledningen ●Arbetsgrupp – Leanan / Leanan + ●Mentorer & Coacher – En del av linjen ●Synkningsgrupp

33 RUAG Aerospace 33 Breddning av Lean-arbetet på RUAG Utbildning Förbättringstavla Steg 1 Förenklat Värdeflöde Steg 2 Lean Medarbetarutbildning Steg 3

34 RUAG Aerospace 34 Principer/Vision Lean Medarbetarutbildning

35 RUAG Aerospace 35 Lean Medarbetarutbildning ●Tid ●Förbättringar ●Partnerskap, ●Värdenätverk ●Gemba ●Variation ●Delaktighet ●Tänk Smått ●Tillit ●Kunskap ●Kund ●Enkelhet ●Slöseri ●Process ●Visualitet ●Regelbundenhet ●Flöde ●Pull ●Sen variantspridning ●Förebyggande

36 RUAG Aerospace 36 IdénoteringPick Chart Förbättringstavlan Utbildning Förbättringstavla

37 RUAG Aerospace 37 Förenklat Värdeflöde - VFA – Värdeflödesanalys ●Den förenklade metoden●Den mer teoretiska metoden Alla skall genomföra den enkla Ett antal nyckelpersoner deltar i analysen, utvalda tillsammans med mentorn. Fördjupning på uppdrag av ledningen efter samråd med Space Lean-forum.

38 RUAG Aerospace 38 Nya metoder ●Testa för att skapa goda exempel ●Vi kör ALLTID en Pilot först

39 RUAG Aerospace 39 Pilotprojekt vid nya metoder ● B ö rja sm å tt men metodiskt ● Skapa goda exempel ● Erfarenheten visar att man inte kan leverera n å got fungerande utan att Pilota Pilota Utvärdera Justera Pilota Utvärdera Leverera Utbilda

40 RUAG Aerospace 40 Goda Exempel

41 RUAG Aerospace 41 Ledningssystemet Produktion – Montering & Test Critical Chain – Gating – Statustavla – Digital TO – Termometer – Pulsmöte Utveckling & Administration Critical Chain – Visible Planning - Pulsmöte Exempel på en avgörande förbättring

42 RUAG Aerospace 42 I år tangerar vi den bästa order-ingången nånsin Vad har vi gjort? - Leanutbildat personalen - Vi har börjat tänka Lean - Infört Visuell Planering - Genomfört VSM på papper & fysiskt - Infört ständiga förbättringar mha Förbättringstavlan Totalt 60 % förbättring Exempel på en avgörande förbättring

43 RUAG Aerospace 43 Det Visuella-rummet En summering Förr kände nästan ingen till att någon arbetade med nya bra idéer och när dom presenterades var inte alla med. Nu ser alla hela tiden att det pågår en förbättring och den blir införd under arbetets gång. Reflektion från Lars W december 2007

44 RUAG Aerospace 44 Till sist… Frågor?


Ladda ner ppt "RUAG Aerospace 1. 2 Thomas Lundström – Lean Manager Mekanikkonstruktör1992 Chef Mekanikkonstruktion1997 Chef Montering & Test1999 Logistik & Verksamhetsutvecklare2003."

Liknande presentationer


Google-annonser