Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan för positiv tillväxt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan för positiv tillväxt"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan för positiv tillväxt
Anita Wallin John Sandblad MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

2 Samverkan för positiv tillväxt
Rådgivande konsulter John Sandblad Tony Albinsson Utvecklingskonsult Fastighetsjurist Adj prof Fastighetsvetenskap Malmö högskola Våra kontaktuppgifter och mer information hittar ni på DEFU Utvecklings AB MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt 2

3 Till dagens verklighet i Staffanstorp
Det är gott och väl med en framtida lagstiftning men hur agerar man idag i en tillväxtkommun? MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

4 Samverkan för positiv tillväxt
MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

5 Samverkan för positiv tillväxt
STAFFANSTORP Ca invånare i kommunen (2007) Sydvästskåne saknar bostäder, flera tusen köar efter bostäder i kommunen Det finns ett tryck och en förväntan att kommunen skall skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling Politiskt beslut 2006: att bejaka utvecklingen - program för tillväxt MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

6 Samverkan för positiv tillväxt
TILLVÄXTENS DILEMMA Nuvarande regelsystem motverkar en tillväxt som inte belastar kommunens ekonomi En snabb marknadsutveckling Många tycker att det är orimligt att ”exploatören tar vinsterna, kommunen kostnaderna”. MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

7 Mitt dilemma! Exploateringens följdkostnader skall inte belasta skattekollektivet MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

8 Samverkan för positiv tillväxt
Vad gör jag? Ring John! MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

9 En snabbglimt i Staffanstorpsmodellen
FOKUS PÅ: Omtänk Samverkan för positiv tillväxt Exploatörens önskemål om detaljplanering Strukturerad exploateringsprocess

10 Samverkan för positiv tillväxt
Tidig beredning Detaljplan, exploateringsavt Genomf MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

11 En strukturerad exploateringsprocess
Projekt får inte startas ”ad hoc” utan enbart efter beredning och begäran om detaljplanering Planprocessen skall vara en delprocess i en exploateringsprocess/helhetsprocess Ett organiserat samarbete mellan kommun och exploatör Återkommande partnermöten MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

12 POLICY – A och O för nytänk
En politisk vilja uttryckt i en tydlig o förankrad exploateringspolicy hos alla (politiker o tjänstemän) Alla är lojala mot policyn, lämnar samma budskap och agerar konsekvent MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

13 Samverkan för positiv tillväxt
SLARVA INTE Vill ni tillämpa Staffanstorpsmodellen krävs en systematisk utvecklingsprocess I Staffanstorp krävdes det ett halvårs slit och diskussioner med politiker och tjänstemän Det krävs resurser och kompetens MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt

14 Samverkan för positiv tillväxt
MEX-dagarna Samverkan för positiv tillväxt


Ladda ner ppt "Samverkan för positiv tillväxt"

Liknande presentationer


Google-annonser