Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Anita Wallin John Sandblad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Anita Wallin John Sandblad."— Presentationens avskrift:

1 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Anita Wallin John Sandblad

2 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Rådgivande konsulter John Sandblad Tony Albinsson Utvecklingskonsult Fastighetsjurist Adj prof Fastighetsvetenskap Malmö högskola Våra kontaktuppgifter och mer information hittar ni på www.sektorjuridik.se DEFU Utvecklings AB

3 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Till dagens verklighet i Staffanstorp Det är gott och väl med en framtida lagstiftning men hur agerar man idag i en tillväxtkommun?

4 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt

5 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt STAFFANSTORP •Ca 21 000 invånare i kommunen (2007) •Sydvästskåne saknar 40.000-50.000 bostäder, flera tusen köar efter bostäder i kommunen •Det finns ett tryck och en förväntan att kommunen skall skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling •Politiskt beslut 2006: att bejaka utvecklingen - program för tillväxt

6 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt TILLVÄXTENS DILEMMA •Nuvarande regelsystem motverkar en tillväxt som inte belastar kommunens ekonomi •En snabb marknadsutveckling •Många tycker att det är orimligt att ”exploatören tar vinsterna, kommunen kostnaderna”.

7 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Mitt dilemma! Exploateringens följdkostnader skall inte belasta skattekollektivet

8 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Vad gör jag? Ring John!

9 En snabbglimt i Staffanstorpsmodellen FOKUS PÅ:  Omtänk  Samverkan för positiv tillväxt  Exploatörens önskemål om detaljplanering  Strukturerad exploateringsprocess

10 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Tidig beredning Detaljplan, exploateringsavt Genomf

11 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt En strukturerad exploateringsprocess  Projekt får inte startas ”ad hoc” utan enbart efter beredning och begäran om detaljplanering  Planprocessen skall vara en delprocess i en exploateringsprocess/helhetsprocess  Ett organiserat samarbete mellan kommun och exploatör  Återkommande partnermöten

12 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt POLICY – A och O för nytänk •En politisk vilja uttryckt i en tydlig o förankrad exploateringspolicy hos alla (politiker o tjänstemän) •Alla är lojala mot policyn, lämnar samma budskap och agerar konsekvent

13 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt SLARVA INTE •Vill ni tillämpa Staffanstorpsmodellen krävs en systematisk utvecklingsprocess •I Staffanstorp krävdes det ett halvårs slit och diskussioner med politiker och tjänstemän •Det krävs resurser och kompetens

14 MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt


Ladda ner ppt "MEX-dagarna 2007-11-14 Samverkan för positiv tillväxt Anita Wallin John Sandblad."

Liknande presentationer


Google-annonser