Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lund University School of Economics and Management 2 Företagets underrättelsearbete Stein Kleppestø Företagsekonomiska institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lund University School of Economics and Management 2 Företagets underrättelsearbete Stein Kleppestø Företagsekonomiska institutionen."— Presentationens avskrift:

1

2 Lund University School of Economics and Management 2 Företagets underrättelsearbete Stein Kleppestø Företagsekonomiska institutionen

3 Lund University School of Economics and Management 3 Vilka är de grundläggande utmaningarna i omvärldsbevakning? Vad bör vi fokusera på i denna kurs?

4 Lund University School of Economics and Management 4 Grundläggande elementen hos intelligenta aktörer Perception Se Beslut Handla Kognition Förstå/Inse Blind Dum Paralyserad

5 Lund University School of Economics and Management 5 Några grundfrågor •Åt vilket håll tittar du? •Vad ser du? •Vad inser du? •Vet du vad du söker efter? •Har du en metod? •Hur kvalitetssäkrar du metoden? •Vad händer? •Varför händer det? •Vad betyder det för oss på kort och lång sikt? •Är det något vi ska bevaka?

6 Lund University School of Economics and Management 6 Företagets underrättelsearbete i fem punkter 1.Ta reda på var vi är kritiskt exponerade för händelser i omvärlden 2.Definiera vad vi behöver veta 3.Säkerställa att vi ser det som kan ses 4.Säkerställa att vi lär oss från det vi ser 5.Säkerställa att vi använder den kunskap vi fått

7 Lund University School of Economics and Management 7 Utan spaning, ingen aning… Vår Affär Vår Affär Drivande krafter Drivande krafter Tidiga signaler Tidiga signaler Signaler Kritiska händelser Kritiska händelser Kritiska faktorer Källa Media Metod Identifiera Hot/ Möjligheter Tidig Spaning Källa Media Metod Osäkerhets/ Påverkans Matrisen

8 Lund University School of Economics and Management 8 FokusSökaLagraAnalyseraAnvända Vad vill vi veta? Vår omvärldsexponering? Till vad ska vi använda det? Vad vill vi veta? Vår omvärldsexponering? Till vad ska vi använda det? Hur ska vi söka? Var ska vi söka? Vem ska söka? När ska vi söka? Hur ska vi söka? Var ska vi söka? Vem ska söka? När ska vi söka? Hur ska vi lagra? Hur gör vi det tillgängligt? Hur ska vi lagra? Hur gör vi det tillgängligt? Vem gör analyserna? Hur gör vi de tillgängliga? Vem gör analyserna? Hur gör vi de tillgängliga? Hur gör vi det användbart?

9 Lund University School of Economics and Management 9 KIQ – vad driver vår omvärldsbevakning? •Källor och kanaler, •Händelser, •Teorier, •Idiosynkrasier, •Tillfälligheter •? Nyckel till en framgångsrik omvärldsbevakning ligger i ett systematiskt arbete med att skapa KIQ!

10 Lund University School of Economics and Management 10 The data situation Need to knowWant to know Have Have not Waste Surprise Lost insight (Marti in Gillad & Herring, 1996) The cost of obtaining The cost of lacking

11 Lund University School of Economics and Management 11 BI & the specificity of information Time specificityHuman specificity Specificity in acquisition Information that must be captured at a specific point in time Information that can only be captured by someone with specific knowledge Specificity of useInformation that decreases in value unless used soon after it become available Information that can only be profitably used by someone with the required specific knowledge From Choudhury & Sampler

12 Lund University School of Economics and Management 12 Opportunities in weak signals DomainOpportunities in the peripheryWho saw itWho missed it TechnologicalDigital revolution White LED lighting Open-source software CD-ROM encyclopaedias Rapid spread of GSM (global system for mobile communications) Apple and iPod LED companies Linux, IBM Microsoft Nokia Music industry Light bulb manufacturers Microsoft, Sun Microsystems Encyclopaedia Britannica Iridium EconomicOvernight package delivery Search engine potential Discount point-to-point airlines FedEx, UPS Google Southwest Airlines, Ryannair, U.S. Postal Service Microsoft United Airlines, Delta, Lufthansa SocietalSports and new age drinks Popularity of reality shows Age compression and demand for more sophisticated dolls Snapple, Gatorade Reality-show producers MGA Entertainment (Bratz) Coca-Cola, PepsiCo (initially) Game-show producers Mattel (Barbie) PoliticalGeneric AIDS drugs in Africa Social discontent in Venezuela Role of exurbs in changing U.S. voter patterns Unmanned aerial vehicles (such as the drones used in Iraq) Indian pharmaceutical companies Hugo Chavez George Bush and Karl Rove Northrup-Grumman (via an acquisition) Major global pharmaceutical comp. Petroleos de Venezuela SA John Kerry Lockheed-Martin, Boeing From: Peripheral Vision; Day & Schoemaker.

13 Lund University School of Economics and Management 13 VulnerableVigilant FocusedNeurotic Strength of capability (strategy process, culture, configuration, capacity) Need for peripheral vision (complexity and volatility of environment and aggressiveness of strategy) High Low High Peripheral vision and the environment From: Peripheral Vision; Day & Schoemaker.

14 Lund University School of Economics and Management 14 Vulnerable versus vigilant organizations VulnerableVigilant LeadershipNarrowly focused on current performance and competitors Focused on periphery and core Strategy makingRigid, static investments Inquisitive, option oriented Knowledge sharingFocused on tracking pre-selected business data Focused on gathering and sharing weak signals Organizational configuration Configured to look in (navel gazing) Configured to look out (stargazing) CultureRigid and conformistFlexible and curious From: Peripheral Vision; Day & Schoemaker.

15 Lund University School of Economics and Management 15

16 Lund University School of Economics and Management 16

17 Lund University School of Economics and Management 17 OFF Dentyne

18 Lund University School of Economics and Management 18 2. ECO-STATUS-STORIES Zirkeltraining, Crop to cup, Windunie, and more

19 Lund University School of Economics and Management 19 Grundläggande elementen hos intelligenta aktörer Perception Se Beslut Handla Kognition Förstå Existerande kognitiva strukturer Nya kognitiva strukturer

20 Lund University School of Economics and Management 20 Grundläggande elementen hos intelligenta aktörer Perception Se Beslut Handla Kognition Förstå/Inse Blind Dum Paralyserad

21 Lund University School of Economics and Management 21 Kunskaps- fiolosofi Ledning och styrning Forsknings - metodik Besluts- processer Strategi & Strategy processes Organ- isatoriskt lärande Psykologi


Ladda ner ppt "Lund University School of Economics and Management 2 Företagets underrättelsearbete Stein Kleppestø Företagsekonomiska institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser