Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgång av Simuleringsuppgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgång av Simuleringsuppgifter"— Presentationens avskrift:

1 Genomgång av Simuleringsuppgifter
Tävlingsledarutbildning Steg 2 – Micke Melander Genomgång av Simuleringsuppgifter

2 Övningsuppgift 1 Otillräckligt bud Svar
6. Öst [ D 7 Öst-Väst ] 9 4 { K D } E 3 [ E kn [ 5 3 ] D ] E { E { kn 8 2 } K kn 8 } D [ K ] K kn 10 { 6 3 } Väst Nord Öst Syd Pass Pass 1[ 2{ 1 NT TL! Lag 27, Otillräckligt kontraktsbud. Svarsbudet 2 NT är konventionellt enligt deras metoder som täcks in av lag 27B2. Utspelsbegränsningar regleras i lag NT budet anknyter inte till en färg.

3 Övningsuppgift 2 Bud efter tvekan Uppgift: Svar
16. Väst [ E K D Öst-Väst ] { --- } K 7 [ [ --- ] K kn 8 ] E D { K kn 7 3 { E } D 5 3 } E [ kn 4 ] 6 4 { D } kn Väst Nord Öst Syd 4[ Pass Pass Dbl! Väst Nord Öst Syd 4[ Pass Pass Dbl Pass 5] Pass Pass 5[ Dbl Pass Pass Pass Resultat 5[ D -1. NS -100. Efter att given spelats färdigt ropar Nord på dig som TL och undrar vad du ska göra åt det här grova övertrampet? Han anser Väst varit påverkad av Östs tankepaus innan han passade första gången. Svar TL bör anse att det var en tvekan, vilket Västs dubbling tydligt visar. Domslutet bör bli ett korrigerat resultat, 4[ med jämn hemgång.

4 Övningsuppgift 3 Revoke Svar 10. Öst [ K 4
Alla ] { 4 3 2 } K kn 9 8 3 [ kn 9 8 [ ] K kn 4 ] E D 3 2 { E D 7 6 { K kn 10 9 } D 5 4 } E 2 [ E D 7 6 5 ] 8 7 6 { 8 5 } Väst Nord Öst Syd 1NT Pass 3NT Pass Pass Pass När träkarlen läggs ned på bordet så är [kn gömd under }4. Syd spelar ut [6 och försvaret tar de första tre spaderspelen, spelföraren sakar en låg hjärter. På det 4:e spadertricket sakar spelföraren en liten } från träkarlen. Nu visar sig [kn. Hur dömer du? Om du dömer att en revoke är etablerad, kommer spelföraren att klara tio stick. Försvaret kommer då att klaga, för utan revoken skulle de ha straffat kontraktet. En revoke är etablerad om revokesidan har spelat på ett kort i nästa stick. Handlar det om innevarande stick, ska revoken rättas till. Detta är ett exempel från lag 64B3 där revoken inte ger stick till NS. Men tävlingsledaren ska döma korrigerad poäng, det vill säga en straff med stöd av Lag 64C.

5 Övningsuppgift 4 Bud utom tur Uppgift Svar 13. Nord [ 9 5 2
Alla ] E K D 9 4 { E D 8 } E 10 [ 8 7 [ E K 6 4 3 ] ] kn 10 { 4 { } D } kn 4 3 [ D kn 10 ] --- { K kn } K 9 8 6 Väst Nord Öst Syd 1] 1[ (2{) Pass Väst passar utom tur före Syd har avgivit sitt bud. Syd bjuder ändå 2{ fastän Väst har passat. Syd säger att han inte lade märke till Västs pass eftersom han funderade på vad han skulle bjuda. Hur dömer du? Vad säger du till spelarna? Svar Syd har bjudit innan domslutet för bud utom tur har tillämpats. Lag 28B (Bud av rätt spelare upphäver bud utom tur) är tillämpligt. Västs tar bort sitt pass och Syd bjuder 2{. Väst får en ny chans att bjuda.

6 Övningsuppgift 5 Otillåten information Uppgift Svar
11. Syd [ kn Ingen ] 10 { E D 8 7 5 } 9 5 [ E 5 [ 4 3 ] ] K kn 6 4 { kn 10 { } E K } kn 3 [ K D 6 2 ] E D 5 3 { K } D 8 4 2 Väst Nord Öst Syd 1] 2} 2[ Pass 3[ (1) Pass 4[ Pass Pass Pass Syd använde STOPP av misstag innan han bjöd 3 [ då han trodde han svarade på 1 [. Du tillkallas efter att handen är färdigspelad. ÖV hade reserverat sig under budgivningen vilket båda sidorna var överens om. TL frågade om 2 [ var krav. Han sa att det var krav. Nord sa att han tyckte att han hade till 4 [ så fort han fick stöd av partnern, även mot minimum. Hur dömer du? Svar Nord måste ta stor hänsyn till att han fått en otillåten information (OI) efter Syds felaktiga användande av stopplappen. Nords kommentar att han har till 4 [ även mot en minimum hand är klart spekulativt och ska inte godkännas. Döm att NS spelar 3 [.

7 Övningsuppgift 6 Otillåten information Uppgift Svar 14. Öst [ kn
Ingen ] E kn { E 8 } E kn 9 6 4 [ E D 9 4 [ ] D ] 9 { D 5 2 { K } D 10 } 8 5 [ K 8 2 ] K 4 2 { kn 10 9 } K 7 3 2 Väst Nord Öst Syd Pass Pass 1NT Dbl 2[ Dbl (1) Pass 3} Pass 3NT Pass Pass Pass 1. Fundering. Resultat 3 NT +2 NS +460. TL tillkallas då träkarlen kommer upp på bordet. TL kom tillbaka efter att spelet var klart. ÖV var missnöjda med 3} budet efter funderingen av Syd innan dubblingen av 2[. Syd medger att han funderade om pass var krav eller inte. Han kommer ihåg att det var Kravpass efter 2} eller 2{ så han dubblade. NS medger att D är systemenligt straff- dubbling i detta läge. TL frågade Nord varför han tog bort dubblingen. Han svarade att hans fördelning var obalanserad varför det var givet att ta bort dubblingen. Hur dömer du? Svar Generellt är straffdubblingar med fundering inte tillåtet att ta bort och detta är ett bra exempel på detta. Nord borde inte ha tagit bort dubblingen. Brickan justeras till 2[ Dbl med jämn hemgång.

8 Övningsuppgift 7 Felaktig Förklaring Uppgift Svar 7. Syd [ E K D
Alla ] { D 3 2 } 8 6 5 [ 4 3 [ ] D kn 9 ] 6 2 { E K kn { } K } 4 3 [ kn 9 2 ] E K 10 3 { 9 7 4 } E D kn Väst Nord Öst Syd 1NT Pass 3NT Pass Pass Pass Utspel }10. Utspelet förklaras som två eller inga högre kort än tian (vilket var felaktigt då utspelet var naturligt mot sang, högsta från mellanliggande sekvenser enligt parets överenskommelser). Efter att spelföraren tagit för }D, spelade han en spader till ess och en hjärter till tian. Spelföraren vann spadervändan på bordet och tog ut sina högfärgskort och spelade sedan den ”säkra” klöver- masken för en straff. Att det var en felaktig förklaring är båda sidor överens om. Svar Syd har lidit skada av den felaktiga förklaringen och har rätt till upprättelse. Se lag 12C Utdelning av korrigerad poäng 1a och c för att döma 3 NT med hemgång.

9 Övningsuppgift 8 Träkarlen spelar fel kort Uppgift Svar 1. Nord [ ---
Ingen ] 6 4 { D 9 6 } --- [ [ --- ] 8 5 ] D 3 { { K } kn } 10 9 [ --- ] 10 9 { E kn } 5 Syd spelar 3 NT. Han har redan fått sju stick. Spelföraren är inne på bordet och begär {6 men träkarlen spelar ]6. Öst spelar ]D och Syd {kn och Väst ]5. Öst spelar ut }10 i nästa stick men spelföraren tror att det är han som ska spela ut i sticket och tillkallar TL. Vad dömer du? Svar Lag 45D. Träkarlen spelar fel kort. Ett kort som är felspelat av träkarlen ska rättas till om det upptäcks i tid. Detta är precis i tid (båda sidorna har inte spelat på i nästa stick). Sticket spelas om med rätt kort från träkarlen. }10 tas tillbaka av Öst utan bestraffning, men du bör även titta på lag 16D.

10 Övningsuppgift 9 Uppgift Svar Otillåten information 2. Öst [ D kn
Nord-Syd ] K { E 5 3 } E 10 5 [ 8 [ 2 ] E kn 8 ] D { D kn { K 6 4 } } K kn 7 6 3 [ E K ] 5 { 10 } D 9 Väst Nord Öst Syd Pass 4[ Pass 4NT Pass 5] (1) Pass 5[ (2) Pass 6[ Pass pass Pass (3) 1. Två ess av fem utan trumfdam. 2. Fundering 3. Öst tillkallar TL Nord bjuder 5[ med tvekan. 5[ är helt klart slutkontraktet. Har Syd tillåtelse att bjuda 6[? Svar Man kan inte förbjuda någon att bjuda. Speciellt inte när det redan är bjudet. Funderingen kan berätta för Syd att antal ess inte är problemet utan det är något annat, t.ex. en kontroll i sidofärg. Eftersom Nord är kapten i budgivningen kan inte Syd bjuda vidare. I ett mästerskap så kan man dessutom tänka sig procedurbestraffning för Syd därför att han agerade på den OI som fanns. TL dömer korrigerat resultat 5[ + 1

11 Övningsuppgift 10 Otillåten information Uppgift Svar Pass 1[ Pass 2]
6. Öst [ E D 7 4 Öst-Väst ] D 10 2 { kn 9 } E K D 10 [ K kn 2 [ ] kn 8 ] 4 3 { { K D } } [ 5 ] E K { E } kn Väst Nord Öst Syd Pass 1] Pass 1[ Pass 2] Pass 4NT Pass 5{ (1) Pass 5] (2) Pass 6] Pass Pass Pass 1. Noll eller tre ess av fem. 2. Efter fundering. Nord bjöd långsamt 5] som är slutbud. Får Syd höja till 6]? Svar Man kan inte förbjuda någon att bjuda. Speciellt inte när det redan är bjudet. Detta problem är annorlunda gentemot problem 9. Syd har tre ess (han skulle kunna vara utan) och kontroller i alla sidofärger. Det finns inga hinder för honom att bjuda 6].

12 Övningsuppgift 11 Ofullständig begäran Uppgift Svar 5. Nord [ 2
Nord/Syd ] E D 10 2 { --- } --- [ [ --- ] K kn 8 5 ] 9 7 6 { kn { --- } } kn 10 [ --- ] 4 3 { 9 } 9 8 Kontraktet är 4 [ av Syd som till detta läge har tagit sju stick. Syd spelar en hjärter mot bordet och Väst lägger lågt och börjar sedan att fundera. Efter ett tag säger spelföraren ”spela något”. Då kräver Öst att bordet ska spela hjärter två. Svar Enligt lag 46B. Ofullständig eller felaktig begäran. Om spelförarens begäran av kort från träkarlen är ofullständig eller felaktig gäller följande (utom då hans avsikt är obestridlig). Det är självklart att spelföraren inte avser att spela tvåan. Han behöver två hjärterstick och det handlar om att välja mellan tian och damen. Eftersom både K och kn sitter rätt, får spelföraren 10 stick.

13 Övningsuppgift 12 Otillåten information Uppgift Svar
1. Bud utom tur som inte godkändes av Öst. 2. Om Nord bjuder i samma benämning, 2 } naturligt, är Syd avstängd en budrond. Om Nord bjuder något annat, t.ex. pass, är Syd avstängd i resten av budgivningen, se Lag 31. 1 } budet kan godkännas av Öst, se Lag 29. Finns det något mer TL ska tänka på i detta läge? 8. Väst [ E D 5 Ingen ] 5 { D } E [ K kn 4 2 [ ] E K kn 3 2 ] 6 { { E K kn 8 7 4 } kn 6 } D 9 [ 6 3 ] D { 6 } K Väst Nord Öst Syd 1} (1) TD! 1] Pass 1[ Pass (2) 2[ Pass 4[ Pass (2) Pass Pass Svar Utspelsbestraffning enligt Lag 26.A2

14 Övningsuppgift 13 Förklaring Uppgift Svar 12. Väst [ 4 3 Nord-Syd ] 2
{ E D } E K [ 5 2 [ K kn 10 9 ] E K kn ] D 7 6 5 { { kn 5 4 } kn 3 2 } D 7 [ E D 8 7 6 ] 4 3 { K 3 2 } 6 5 4 Väst Nord Öst Syd 2{ (1) 2NT  ? 1. Multi Öst frågar vad 2 NT betyder. Syd svarar att de inte har någon överenskommelse (första gången de spelar tillsammans). Öst tillkallar TL! Öst förklarar att de är beroende av vad 2 NT betyder för deras fortsatta budgivning. Öst vill dubbla. Hur dömer du? Svar Lag 75 C. Syd behöver enbart förklara den faktiska överenskommelsen. Om det inte finns någon överenskommelse så finns det inget att förklara. Även om TL ber Syd att lämna bordet så att Nord kan förklara sitt eget bud ska denne förklara att det inte finns någon överenskommelse.

15 Övningsuppgift 14 Revoke Uppgift Svar 1. Nord [ 8 4 Ingen ] --- { kn 8
} 7 [ K [ D kn 9 2 ] kn ] K { { --- } } --- [ E 7 5 ] --- { --- } D 10 Syd spelar 5 } och har tagit sju stick och förlorat ett. Han spelar [ E från handen och sakar en ruter från bordet. Ingen lägger märke till detta. När spelföraren spelar [ 5 från handen i näst stick upptäcker han sitt misstag och tillkallar TL. Vilket resultat ska TL döma? Svar En straff. Etablerad revoke Lag 64.B3, ingen korrigering

16 Övningsuppgift 15 Otillåten information Uppgift Svar 24. Väst [ 5 2
Ingen ] K D { } 7 4 [ E kn [ D 9 7 6 ] 6 ] kn 10 8 { 8 { K kn 7 6 3 } E D kn } 5 [ K 4 3 ] E 4 2 { E D 4 2 } K 10 9 Väst Nord Öst Syd 1} 2] (1) Dbl (2) 4] 4[ Pass Pass Pass 1. Svagt 2. Negativ dubbling som var långsam. ÖV är överrens om att det var en tvekan innan dubblingen. Efter att 4 [ gick hem tillkallade NS TL eftersom det fanns en tvekan. NS tycker inte att Väst får bjuda 4 [ eftersom det fanns en tvekan. Vad dömer du? Svar Lag 16A. Väst har fått OI men kommer alltid att bjuda 4 [, även utan tvekan. Väst har inte dragit nytta av situationen och resultatet står.

17 Övningsuppgift 16 Felaktig förklaring Uppgift Svar
4. Väst [ E Alla ] { 10 2 } E 7 6 [ [ K D 4 ] E K ] D 9 8 4 { K D { E 4 } 9 5 } D [ kn ] kn { kn 8 7 } K kn 4 2 Väst Nord Öst Syd 1{ Pass 1] Pass 4} (1) Pass 4{ (2) Pass 6] Pass Pass Pass 1. Förklaras som splinterbud. 2. 1:a eller 2:a kontroll. Mot 6 ] spelade Syd ut [7 och jämn hemgång kunde noteras i slammen. TL tillkallas och NS är missnöjda med förklaringen på 4 }. ÖV säger att förklaringen är korrekt och Väst lägger till att 4 } var ett skämtbud. Vad dömer du? Svar Lag 40A och C samt 73E. Det finns ingen felaktighet, detta är ett tydligt exempel på ett psykbud som ”gick hem”. Resultatet står.

18 Övningsuppgift 17 Felaktig förklaring Uppgift Svar 40. Väst [ 5
Ingen ] K kn 10 { E kn 10 3 } D [ D kn [ ] D ] 6 4 { D 9 8 { K } E } --- [ E K ] E 9 7 5 { --- } K kn Väst Nord Öst Syd 1[ Dbl 3[ 4} Pass Pass Pass Före det sista passet frågar Nord vad 3 [ betyder. Väst svarar att det är invit till 4 [ eftersom vi inte använder 2 NT som invitbud i detta läge. När brickan är färdigspelad tillkallas TL. NS säger att de fått felaktig information och har lidit skada. På deklarationskortet står det att ÖV spelar 2 NT som invit. Vad dömer du? Svar Lag 75C. (21B1b) Det har förekommit en felaktig förklaring. Men NS har inte lidit skada av denna. De borde ha tagit sig till utgång eller slam ändå. Det felaktiga budet var 4 } som bjöds innan man frågade motståndarna vad 3 [ betydde. Resultatet står.

19 Övningsuppgift 18 Otillåten information Uppgift Svar 28. Väst [ D 5 3
Nord-Syd ] 5 4 2 { } E 5 3 [ K [ E kn 10 9 ] K ] kn 9 8 { K 4 { 5 3 } kn 7 6 } [ 7 6 ] E D 6 { E D kn 8 6 } K D 2 Väst Nord Öst Syd Pass Pass Pass 1{ Pass 2{ Pass 3NT Pass Pass Pass Mot Syds 3 NT spelade Öst ut [10 med bildsidan upp. TL tillkallades som förklarade lagen (54) korrekt. Innan Syd tar beslut, frågade han vilka utspelsregler ÖV har. [10 lovar en högre honnör enligt Väst. Syd beslutade sig för att förbjuda spader- utspel. Väst spelar ut ]3, träkarlen ]2, Öst ]kn och spelföraren tar för ]E! Spelföraren spelar nu en klöver till bordets ess och {10 som går till Västs {K. Nu spelar Väst [ och spelföraren går fyra straff. När brickan är färdigspelad tillkallar Syd TL. Syd protesterar mot att Väst spelade Spader i stick fyra. Syd tycker att hjärter borde vara mycket mer naturligt. Vad dömer du? Svar Enligt lag 16D2 får inte Väst utnyttja den information han har fått av sin partner. I allra högsta grad i detta exempel då Syd spelat ]E på utspelet. Resultatet ändras till 3 NT med jämn hemgång.

20 Övningsuppgift 19 Felaktig förklaring Uppgift Svar 19. Syd [ kn 9 8
Öst-Väst ] E K 9 3 { K } 6 [ E 7 5 [ K D ] 10 ] --- { E kn { D 4 } kn } E K D 5 4 [ 10 ] D kn { 10 } 8 7 2 Väst Nord Öst Syd 3] Pass 4] 4NT Pass 5{ Pass 5[ Pass Pass Pass Syd frågar under budgivningen vad 4 NT betydde. Väst förklarar ett det ber Väst att bjuda sin bästa lågfärg. Före utspelet korrigerar Öst sin partners Förklaring med tillägget ”När min partner bjöd ruter korrigerade jag självfallet till 5 [”. TL tillkallas som förklarar lagarna, speciellt lag 21. Nord vill inte ändra sitt slutliga pass. När 5 [ går hem med ett övertrick tillkallar NS TL igen. NS säger att Öst inte får bjuda 5 [ eftersom partnern gav en felaktig förklaring. Vad dömer du? Svar Lag 16A. Öst har fått OI men kommer alltid att bjuda 5 [ oavsett. Ingen åtgärd, resultatet står.

21 Övningsuppgift 20 Anspråk Uppgift Svar 1. Nord [ E K 9 8
Ingen ] --- { --- } --- [ kn 6 5 [ D 10 7 ] ] 9 { K { --- } } --- [ 2 ] 3 { kn } 10 Syd är spelförare i 6 NT och har tagit åtta stick (förlorat ett) så här långt. Syd är inne men Öst visar sina kort och säger att han får två stick. Syd visar nu } 10 och säger att det bara blir en straff. Spelarna skriver ned en straff och tar nästa bricka. När spelarna har tagit upp korten så säger Nord att det blir en dubbelsidig skvis när } 10 spelas, så Syd vinner alla återstående stick för jämn hemgång. TL tillkallas och Nord förklarar läget. Vad dömer du? Svar Lag 68, 69A, 70 och 71. Eftersom Öst visat sina kort har han gjort ett anspråk. Både spelföraren och träkarlen har rätt att ifrågasätta detta. Eftersom Nord ifrågasätter anspråket innan de börjat bjuda på nästa bricka så är protesten i tid. Eftersom ÖV är chanslösa mot spelsättet så godkännes protesten och TL ska döma 12 stick och jämn hemgång i 6 NT.

22 Övningsuppgift 21 Felaktig förflyttning Uppgift Svar Väst Nord Öst Syd
Pass 1[ Budgivningen har inletts med följande då ytterligare ett par kommer till bordet. Det visar sig att NS sitter vid fel bord. Vid det rätta bordet ska NS sitta ÖV. TL tillkallas. Vad dömer du? Vidtar du några extra åtgärder? Svar Se lag 15C. NS paret sätter sig vid NS vid det korrekta bordet. Båda borden instrueras att bjuda exakt likadant de två första buden. Om inte kan det bli frågan om OI, se lag 16.

23 Övningsuppgift 22 Revoke? Uppgift Svar
Öst spelar 3 NT och i det 13:e sticket upptäcker Nord att han bara har 12 kort. Det 13:e kortet hittas på golvet. Nord kunde med det tappade kortet vunnit ett stick tidigare i spelet. Det visar sig att Nord även gjort revoke med det kort han tappat på golvet. Hur reder du som TL ut detta? Svar ?


Ladda ner ppt "Genomgång av Simuleringsuppgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser