Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borderline  Borderline = ”gränslinje” – även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning  1% (internationellt) lider av störningen  Fler kvinnor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borderline  Borderline = ”gränslinje” – även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning  1% (internationellt) lider av störningen  Fler kvinnor."— Presentationens avskrift:

1 Borderline  Borderline = ”gränslinje” – även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning  1% (internationellt) lider av störningen  Fler kvinnor än män.  Svart-vit personlighet – klyvning – vän/fiende, god/ond  Svårigheter med känsloreglering – instabila, impulsiva, oförutsägbara och explosiva.  Försvagning av jaget – ofta låg tilltro till sig själva  Relationsproblem – turbulenta – söker kontakt, avvärjer  Filmtips: Farlig förbindelse (1987) och Stulna år (1999)

2 Diagnoskriterier (DSM IV) Störningen tar sig minst 5 av följande uttryck: 1) Gör stora ansträngningar för att undvika separationer 2) Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering 3) Uppvisar påtaglig osäkerhet och instabilitet i identitetskänsla och självbild 4) Visar impulsivitet i minst 2 olika avseenden som kan leda till konsekvenser (ex. slösaktighet, sexuell äventyrlighet, vårdslöshet i trafik, hetsätning, kaotisk livsstil).

3 5) Uppvisar suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller självstympande handlingar 6) Är affektivt instabil tex har intensiv nedstämdhet, ångest, irritabilitet 7) Känner en kronisk tomhetskänsla 8) Uppvisar inadekvat vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser ex. som temperamentsutbrott, konstant ilska eller upprepat slagsmål 9) Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symtom Dissociativa=tex kan verka disträ, svarar ej på tilltal

4 Allt annat än en dramaqueen Det är mycket drama kring en BPD - inte av manipulativa och utnyttjande skäl, utan beteendet kommer av den inre sårigheten och den kraftiga ångesten och svårigheterna att hantera dessa. Att leva med borderline är förvirrande och smärtsamt – livsturbulensen skadar en redan försvagad självkänsla Även svårt för anhöriga att förstå de snabba och starka känsloreaktionerna

5 ”Att ha borderline är som att ha brännskador på själen” Borderline personer vill ha närhet, kärlek och knyta an till andra människor MEN de väcker hat för att beröring gör ont, och därför stöter man bort dem som kommer för nära, för att skydda sig själv (Anna Kåver)

6 Orsak bakom borderline? Komplext och inte helt känd/a orsak/er! Troligen: Kombinationen SÅRBAHETSFAKTORN (oerhört reaktiva) och en INVALIDISEANDE MILJÖ (Invalidiserande miljö = en miljö där andra personer inte kan behandla den känslomässigt sårbara personen med uppmärksamhet, respekt och förståelse). Uppväxt= 18-22 månader – ”Närmande- och separationsfasen”

7 Behandling av BPD? Tidigare: ”Hopplöst läge”  Behandlingsmålet är att öka den adaptiva förmågan  Behandlingsmotivation avgör!  Högsta prioritet är att få stopp på självskadebeteendet  Viktigt med en accepterande terapimiljö då flera kommer från ofungerande, undertryckande och skuldbeläggande hem. DBT (dialektisk beteendeterapi) – funkar bäst SSRI-preparat, ångestdämpande, stämningsstabiliserande – har testats men fungerar inte optimalt Samsjukligheten är stor vid personlighetsstörningar - som missbruk, depression, ångestsjukdom

8 Borderline – inte längre obotligt! Marsha Linehan, grundare av DBT menar att BPD upplever (sårbarhet + trauman i barndom) mer av de negativa känslorna och att vissa symtom hos BPD är inlärda beteenden för att hantera dessa outhärdliga, intensiva och negativa känslor. DBT (dialektisk beteendeterapi) - sker dels individuellt och dels i form av färdighetsträning i grupp. Behandlingen bygger på beteendeterapi i kombination med tekniker för acceptans för svåra känslor och situationer som inte går att förändra och att vara i nuet. Målet med behandlingen är att patienten ska få ett liv som är värt att leva.

9 Histrionisk personlighet ”skådespelaraktig” Ett genomgående mönster av överdriven emotionalitet och strävan efter uppmärksamhet Störningen tar sig minst 5 av följande uttryck 1) Känner sig illa till mods om han/hon inte är i centrum 2) Ofta inadekvat sexuellt förföriskt eller provocerande beteende 3) Visar snabbt skiftande och ytliga uttryck för känslor 4) Använder sitt yttre för att dra till sig uppmärksamhet 5) Är överdrivet impressionistisk och detaljfattig i sitt språk 6) Ter sig dramatiserande, teatralisk och överdrivet känslomässig vilket gör att man får en känsla av att personen spelar över 7) Är lättpåverkad 8) Uppfattar relationer som mer intima än de är Filmtips: American beauty (1999). Carolin lider av störningen i filmen.

10 Histrionisk personlighet Histrioniska personer använder alla knep de kan använda för att dra uppmärksamheten till sig. De tycker inte om när de inte får uppmärksamhet och när de känner att de inte är omtyckta. Känslorna är växlande och dramatiska. Histrioniska personer har en tendens att utgå från följande övertygelser:  ”För att andra skall kunna tycka om mig, måste de bli förtrollade av mig.”  ”Jag klarar inte av livet utan annans hjälp."

11 Annan fakta Störningen är vanligare bland kvinnor än bland män, eller är det mer socialt accepterat att som kvinna vara uppmärksamhetssökande och göra sexuella anspelningar? Personer med störningen klarar vanligtvis att fungera på en hög nivå och kan vara framgångsrika socialt och i arbetet. Kan ha svårt att klara av sociala eller romantiska relationer och ha svårt att klara förluster och misslyckanden bra. Söker ofta hjälp för depression ex. när en romantisk relation tagit slut. Misslyckas ofta med att se sin egen situation realistiskt och dramatiserar och överdriver istället. Kan byta jobb ofta, eftersom de blir lätt uttråkade och har problem med att klara av frustrationer

12 Orsak till histrionisk karaktär är okänd Troligen en kombination av händelser i barndomen och genetiska orsaker Salvador Dali

13 Orsak enligt Freud!  Ej löst konflikten i det oidipala stadiet  Viktigt för män att visa att de är män – att de inte i symbolisk mening blivit kastrerade av fadern - macho, tävlingsinriktade, exhibitionister  För kvinnor – blir flirtiga för att kunna charma pappan

14 Narcissistisk personlighetsstörning  Grekiska myten om Narcissus - Narcissus tynade bort och förvandlades till en blomma Narcissistisk störning visar sig i flertalet olika situationer och sammanhang från tidig vuxen ålder Hög status yrkesmässigt och socialt är viktigt Känsliga för kritik och motgång. Narcissistister kan upplevas som charmiga, i bästa fall, men upplevs oftast som odrägliga och uppblåsta Fler män än kvinnor

15 Narcissisten – en fullblodsegoist? Utmärkande drag:  KLUVEN SJÄLVBILD – (1) grandios (2) skam och tvivel 1) Unik, särbehandling, kräver beundran och uppskattning, inga regler. Förakt mot svaghet 2) Nedvärdering/Idealisering för att höja självkänslan, självförakt  Kräver uppskattning och beundran – vill vara i centrum, orealistiska storhetsfantasier  Bristande empatisk förmåga  Exploaterande förhållningssätt  Känsla av tomhet

16 Narcissism enligt DSM IV Störningen tar sig minst 5 av följande uttryck 1) Har en grandios känsla av att vara en betydande person – överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att ens gjort sig förtjänt av det. 2) Är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek. Söker sig till situationer/människor och vill bli förstådd av andra personer eller institutioner som är speciella eller har hög status. 3) Tror sig vara en speciell och unik person 4) Kräver ett övermått av beundran 5) Har en känsla av särskilt berättigande dvs. orimliga förväntningar på att bli särbehandlad eller på att andra automatiskt ska svara upp mot dennes förväntningar. 6) Utnyttjar andra dvs. drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål. 7) Saknar empati – är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov. 8) Är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra avundas honom/henne 9) Är arrogant och högdragen

17 Vår tid är narcissistisk, eller? Utvecklar fler idag narcissistisk störning? Nej, menar psykologen Anna Ternell. Däremot är vårt samhälle mer narcissistiskt. Andra menar att narcissistisk störning ökar idag och lägger fram följande bevis: Analyssofforna besök inte längre av hysteriska patienter med renlighetsmani och sexualskräck utan av patienter med tomhetskänslor och ångest, men vet inte vad skuld är

18 JA, vår tid är mer NARCISSISTISK! Samhället kännetecknas av (menar Ternell):  Brist på intimitet + nära relationer  Stor konsumtion av varor och upplevelser  Vilja att lyckas, synas och bli framgångsrik. Kosta vad det kosta vill! Därför: narcissistiska strategier;  Förnekar ansvar  Skyller på andra  Förstorar sig själva  Försök att köpa sig en ny ”starkare” identitet  Ovilja att bli vuxna

19 Orsak bakom narcissistisk störning  Barndom 1-3 år – utvecklat en falsk självbild Hur utvecklas ett falskt själv?  Har inte blivit älskat för sin egen skull ex. föräldern är själv narcissist och accepterar bara sådant från barnet som höjer den egna självkänslan och glansen. Barnet blir förälderns narcissistiska förlängning  Modern har inte varit närvarande ex barnet kan ha varit beroende av en depressiv eller långvarigt sjuk förälder som inte haft ork för sitt barn  Alltför tidig modersförlust som inte kompenseras i en ny fullgod föräldrasituation Gestalten Peer Gynt i Edvard Griegs skådespel, är som ett frustande troll utan skam och skuld, och urtypen för en narcissistisk personlighet Pär Lagerkvist har renodlat denna personlighet i romanen Dvärgen

20 Svårbehandlade – motivation avgörande  Behandlingsmål är att öka den adaptiva förmågan dvs. anpassningsförmågan  Behandlingsmotivation avgör!  Narcissister är ofta omotiverade så länge de bärs upp sitt falska jag Kring ålder 45-50 - mer motiverade då åldrandet påverkar hjärnans kvickhet, kroppens skönhet och styrka och då yngre människor sticker upp och konkurrerar ut den tidigare så suveräne. Nu faller det grandiosa självet! Alla motgångar upplevs som kränkningar, det underliggande självhatet växer fram och depression står för dörren. Många tar nu sitt liv.

21 Antisocial störning – DSM IV Ett genomgående mönster av bristande respekt för och kränkningar av andras rättigheter som varat sedan 15 års ålder Mönstret tar sig minst 3 av följande uttryck 1) Är oförmögen att anpassa sig till rådande normer och lagligt beteende vilket visar sig i upprepade brottsliga handlingar 2) Har ett bedrägligt beteende vilket visar sig i upprepade lögner, användandet av falska namnuppgifter eller försök att lura andra för nöjes skull eller för personlig vinning. 3) Är impulsiv och oförmögen att planera 4) Är irritabel och aggressiv – uppvisar sig i slagsmål eller misshandel 5) Nonchalerar egen och andras säkerhet 6) Är ständigt ansvarslös – oförmåga att etablera ordnade arbetsförhållanden eller uppfylla ekonomiska åligganden 7) Visar brist på ånger visar sig i likgiltighet eller bortförklaring efter att ha sårat/svikit eller bestulet någon

22 Uppförandestörning före 15 års ålder ex. aggressivt beteende mot djur, människor, skadegörelse, lögnaktig stölder. Vanligt med drogberoende, spelberoende och andra typer av impulskontrollstörningar. ADHD ökar risken att utveckla störningen. Störningen är vanligare hos män än hos kvinnor. Störningen tenderar att avta med åldern men ofta har de sociala konsekvenserna som beteendet lett till gjort att personen har svårt att anpassa sig till ett normalt liv. De är ofta kriminella och bland människor som sitter i fängelse har ca 50 % störningen. Filmtips: Cape fear (1991)

23 Psykopati - i skärningspunkten Psykopati finns i skärningspunkten mellan narcissistisk, borderline och antisocial personlighetsstörning. Facett 1: Interpersonell: Motsvarar kriterier för NPD. Facett 2: Affektiv: Motsvarar kriterier för BPD Facett 3: Livsstil: Motsvarar kriterier för ASD För att få diagnosen psykopati ska alla kriterierna för de tre facetterna vara uppfyllda. Så de som får diagnosen antisocial störning är inga psykopater

24 Termen Psykopati mer än 200 år Finns inte med i DSM IV eller ICD 10 utan är ett mer renodlat psykiatriskt begrepp vars kärna är att personen är känslolös och hårdhudad.  Psykopati (grek) psyche "själ", "liv" och pathos "lidande" Ordet psykopat framkallar ofta en bild av en kallblodig mördare MEN långt ifrån alla psykopater är bestialiska mördare som har ihjäl folk i tid och otid. Det är troligare att vi blir lurade av en välformulerad bedragare än dödade av en bestialisk beräknande mördare.

25 Fler män än kvinnor blir psykopater  Intagna män ca 25-30 % (mer antisociala).  Intagna kvinnor ca 10-15 % (mer histrioniska och affektiva drag)  Aggressiviteten hos kvinnor är mer verbal  Kvinnor mer impulsiva och har svårare att kontrollera sitt beteende än män  Har ofta en samsjuklighet i BPD och ADHD

26 Psykopat – ett otrevligt rovdjur!  Robert D. Hare beskriver psykopater som: "Mänskliga rovdjur som använder charm, manipulation, provokation och våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. Med en brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuld- eller ångerkänslor".

27 Det kan du inte mena – de välaktade psykopater Den som har ett förhållande med en psykopat lär känna psykopaten bakom de välanpassade fasaden. När personen beskriver det liv hon/han lever tillsammans med sin psykopatiska partner kan omgivningen reagera helt oförstående, eftersom påståenden verkar fullkomligt orimliga.

28  Försvarsmekanismen splitting som uppkommit på grund av att barnet inte kan ta in att det är samma ”goda” moder som kommer med bröstet som den ” onda” moder som inte finns där när barnet skriker efter mat. För att skydda det goda från att förstöras från det onda klyver barnet

29 Finns i alla samhällskikt och yrkeskategorier Cullberg (1986) psykopater ur överklassen kan lättare agera ut sitt aggressiva och avvikande beteende utan att gå utanför lagens råmärken ” Att betala prostituerade för tjänster som är klart avvikande eller sadistiska, att spekulera i luftbolag och skattesmitning respektive att hålla människor i ett ekonomiskt beroende där de får tåla en hänsynslös behandling behöver inte kollidera med vår lagstiftning. Det gör däremot misshandel, bankrån och narkotikalangning, något som oftare sker i lägre socialgrupper. För den som själv befinner sig på botten och har behov av att slå neråt finns bara de svagare familjemedlemmarna kvar.”

30 Robert D Hares psykopatichecklista  Ett komplext kliniskt verktyg avsett för professionellt bruk  Många människor kan vara vältaliga, kyliga, impulsiva, okänsliga utan att vara psykopater  Psykopati är ett syndrom – en kombination av symtom som hör samman

31 Ljuger lättvindigt – som om orden får eget liv En videofilmad intervju från Robert D Hare Psykopatens värld med en 24 årig psykopat som avtjänar straff för mord. Han 1. Flyttade hemifrån när han var 8 år 2. Började flyga vid elva års ålder, fick flygcertifikat vid 15 3. Har bott i nio olika länder i fyra världsdelar 4. Ha varit förvaltare för en hyresfastighet 5. Ha haft en gene takläggningsfirma 6. Har skött en ranch under ett år 7. Har arbetat som brandman med inriktning på skogsbränder i sex månader 8. Har varit två år vid kustbevakningen 9. Har varit kapten på en charterbåt 10. Har varit djuphavsdykare i fyra månader 11. Dessutom har han genomgått en rad psykologiska test och sa säg ha haft högsta poäng på intelligenstestet, var bäst på alla test. ”De ansåg att jag var en överlägsen begåvning”

32 Hares Psykopatichecklista  Har lätt för att uttrycka sig och är charmiga (EI)  Förhöjd självuppfattning/grandios/ egocentriska (EI)  Behov av spänning/blir lätt uttråkad – ”ett inrutat Svenssonliv är otänkbart”(S)  Patologiskt lögnaktig (EI)  Svekfulla och manipulativa (EI)  Impulsiva (S)  Ansvarslös (S)

33 Psykopater lurar oss för att vi inte förväntar oss att folk ska uppträda på detta sätt ”Vet vi att det finns individer som uppträder på detta sätt kan vi bättre känna igen situationer där vi blir manipulerade av en psykopat. Det är nämligen inte så svårt att undvika manipulation när man väl förstått hur en psykopat fungerar. På sätt och vis handlar det ju bara om att vissa ord betyder en sak för honom och en annan sak för dig. De har en sorts dyslexi för utsagor som handlar om moral och känslor. De förstår inte vad ord som kärlek, lojalitet, plikt och hängivenhet betyder, men de veta att om de säger dessa ord så öppnar sig dörrar, hjärtan och plånböcker. De är starkt belöningsberoende i det korta perspektivet, och eftersom det inte är något fel på deras intellektuella slutledningsförmåga, använder de naturligtvis sådana ord för att få kortsiktiga vinster. De förstår inte vår upprördhet efteråt, när de inte leverarr vad de lovar. (Robert D. Hare, Psykopatens värld)

34 Psykopatichecklistan  Saknar ånger och skuldkänslor (EI) Intervju med Lars –Inge Svartenbrandt ”Jag sköt tills det var tyst. Jag minns deras dödsskrik och min äkta förvåning över att de var mänskliga ‑ jag trodde de var som i TV ‑ serierna. Det skrevs att jag kände lättnad över att ingen polis dog vid postrånet ‑ men det var nonsens. Hade du inga skuldkänslor, inget samvete? Nej. Jag var rädd och paranoid. Varje mänsklig kontakt gjorde ont och all vård var för mig lika med smärta. Varför visste jag naturligtvis inte”. Ur Psykopatens värld, R D Hare)  Bristande empatisk förmåga (EI)  Ytligt känsloliv (EI)

35 Kan ni inte få tyst på den jävla ungen? ……”körde han rakt in i en bil och dödade en mamma och hennes lilla dotter. Vittnen kunde berätta att föraren ”uppträde oförskämt” efter olyckan. Han brydde sig bara om att han missade sin date. I ambulansen tillsammans med ett offren, en svårt skadad tvåmånaders baby, reagerade mannen – som inte visade några tecken på att ha använt droger eller alkohol – på barnets skrik med att säga: ”Kan ni inte få tyst på den jävla ungen?”. (Ur psykopatens värld, Hare).

36 Ansvarslöshet – exempel på detta!  Förpliktelser och åtaganden betyder inget för psykopater – deras goda föresatser ” Jag ska aldrig mer bedra dig” är bara tomma löften  Lätt för att skaffa sig skulder – betalar aldrig tillbaka  Ger tomma löften om bidra till barnens underhåll ”Min lilla flicka betyder allt för mig,,,,,,,,,Jag skulle kunna göra vad som helst för att se till att hon får det jag inte fick som barn.  Oregelbundna prestationer på jobbet tex. frånvaro, missbrukar företagets tillgångar  Likgiltighet inför barnens välbefinnande tex- lämnar dem åt opålitliga barnvakter, ger dem inte nog med mat, lämnas ensamma hemma som mycket små  Låter sin familj och vänner betala för dem tex. en kvinna som lurade och svek sina föräldrar att inteckna sitt hus för att kunna betala hennes borgen – dök inte upp vid rättegången.

37 Ted Bundy när han greps av polis ”Jag är den kallblodigaste jävel du någonsin kommer att träffa” (flackt känsloliv – lider av en emotionell fattigdom om begränsar omfånget och djupet i deras känslor) Ted Bundy, den typiske amerikanen och charmige massmördaren, skyldig till mord på ett dussintals kvinnor i mitten på 1970-talet, hävdade att han läst för mycket pornografi och att en ondskefull makt hade tagit över hans medvetande. Han avrättades i Florida, elektriska stolen 1989.

38 Psykopatichecklistan  Parasisterande livsstil (S)  Bristande självkontroll (S)  Promiskuöst sexuellt beteende (S)  Saknar realistiska, långsiktiga mål (S)  Många kortvariga äktenskapslika förhållanden (S)  Uppvisar antisocialt beteende i vuxen ålder (S)  Uppvisar tidiga beteendestörningar (S)

39 Psykopati – en psykisk bristsjukdom?  Psykologiska förklaringar - Ej utvecklat ett överjag - ”Psykopaten befinner sig i ett permanent sökande efter en bekräftelse på sin identitet…” ”Mäktiga och skiftande, lynniga och hårda fadersgestalter alternativt en total brist på nära män, och en mor vars mans- och kvinnobild är starkt förvänd, gör att överjaget byggs upp i hatiska strukturer där varje tendens till mjukhet eller inkännande upplevs som livsfarlig och snabbt förbyts i aggressiv handling”. Cullberg Dynamisk psykiatri

40 ”Även i materiellt sätt mycket välsituerade uppväxtmiljöer finns en rad situationer som kan försvåra överjagsuppbyggnaden och ge svaga jagstrukturer. Barn kan ’städas undan’ i sådana miljöer eller uppfostras av en brokig skara barnflickor och med en mycket tunn föräldrakontakt. Föräldrarna är i dessa fall antingen hårt absorberade av yrkesarbete eller personlighetsmässigt själva kanske narcissistiskt präglade karaktärer.” Cullberg Dynamisk psykiatri  Brist på stimulans och närhet som barn – ett barn som har bristande människokontakt under sina första år men ges mat och kläder utvecklas psykiskt och fysiskt sämre än barn som fått dåligt med mat och kläder men människovärme/kontakt

41 Maskrosbarn Man kan ibland träffa personer som vet att berätta om en uppväxtmiljö som varit full av element som normalt borde ha medfört en svår jagstörning men icke desto mindre har kunnat utveckla starkt inkännande sidor. I dessa fall finner man ofta att det har funnits en god identifikationsperson i barnets närhet, en mormor eller en annan trygg person som fått väga upp det övriga” Cullberg Dynamisk psykiatri

42 Kan man hitta ondska i kroppens kemi?  Biologisk förklaring - Hjärnskada – outvecklad frontallob - Ogynnsam genuppsättning Så ÄR man psykopat redan från födseln eller BLIR man psykopat. Kan man utveckla psykopati? Forskningen pekar på att det faktiskt är både och - att vissa föds med en genetisk sårbarhet för att utveckla psykopatiska personlighetsdrag, och att dessa personlighetsdrag kan utvecklas i olika grad beroende på vilken miljö man växer upp i. Gener och miljö samverkar, så att säga.

43 Tidiga indikatorer för psykopati  En ovanligt lång period av sängvätning i barndomen  Grymhet mot djur tidigt i barndomen  Pyromani och annan vandalism, som är allvarligare än vanliga "pojkstreck"  Lögner "för skojs skull" för att driva med andra  Skolk då barnet anser att hans egna nöjen är viktigare än skolan  Stölder eftersom användning av andras ägodelar anses vara en självklar rätt  Aggression mot omgivningen som "ska lyda"  Förakt mot auktoriteter som psykopaten inte anser sig behöva lyda

44 Är psykopaten galen eller ond?  En viktig praktisk fråga som omformulerad lyder: Bör psykopaten behandlas alternativt övervakas av psykiatrin eller kriminalvården? Media ger gärna scen av att en psykopat är galen och tokig, psykisk sjuk. Men kliniskt sett kan man inte jämföra psykopati med en psykisk sjukdom då psykopaten inte är desorienterad, har inga vanföreställningar eller hallucinationer UTAN är rationella och medvetna vad de gör och varför. Deras uppträdande är ett resultat av det FRITT GJORDA VAL och därför ses de som psykiskt friska utifrån ett juridiskt och psykiatriskt regelverk och döms till fängelse

45 Psykopater: Ett stort problem En sjukdom som för med sig svåra:  Personliga problem med stort lidande för dennes anhöriga  Ekonomiska problem  Sociala och samhälleliga problem

46 Många psykopater i fängelset Källa: Görel Kristina Näslund Lär känna psykopaten En stor andel av brotten görs av psykopater och personer med psykopatiska drag (ca. 30 %) Tes: Varför blir en person med psykopatisk personlighetstörning yrkeskriminell? Näslund : Har vad som krävs Bilden visar Tommy Zethraues Stureplansmorden 1994 4 dog, 20 skadades

47 Näslund: psykopaten har vad som krävs 1. Psykopaten är inte rädd – roligt och häftigt att göra brott, att bli jagad av polis ”Jag har inget emot poliser” Clark Olofsson. - Rädsla/ångest av ett annat slag – ”Ibland vill man bara skrika men istället spöar man någon”. - Om man gör en annan människa rädd behöver man inte längre vara rädd själv - Allt som ökar psykopatens självkänsla och prestige tex. vara spindeln i nätet för organiserad brottslighet, äga en farlig hund, guld är ett skydd mot ångesten/rädslan

48 För det andra, tredje och fjärde: 2. Psykopaten känner inget medlidande med sitt offer - en misshandel kan förklaras med att killen var ful eller bög eller helt enkelt stod i vägen. - Plågas inte av skuldkänslor eller ånger 3. Psykopaten är styrd av sina impulser - omedelbar lusttillfredsställelse 4. Psykopaten har en lättväckt vrede - ibland krävs bara en liten knuff eller missförstånd för att psykopaten ska tända på alla cylindrar

49 5: Brottet blir en drog Brottet ger psykopaten en stark lustkänsla - Får en kick - Denna kick skapar ett beroende Att göra brott blir beroendeframkallande – ger en lustkänsla som påverkar hjärnans belöningssystem (främst i nucleus accumbens i främre delen av hjärnan) Spelmissbrukare, drogmissbrukare, alkoholister får samma neurokemiska förändringar i hjärnan – det sker en ökad frisättning av dopamin. Ofta korsreaktivitet dvs ett beroende följs av ett annat tex. en alkoholist röker ofta, en psykopat är ofta rökare, eller dricker alkohol, eller tar droger

50 Mycket svårbehandlade  Behandling sker oftast inom kriminalvården eftersom de varken lider av sitt tillstånd eller söker vård i frihet  Finns krasst nog ingen dokumenterat välfungerande behandling - väldigt behandlingsresistenta men villiga att delta i kriminalvårdens behandlingsverksamhet om det ger vinster. Är då rehabiliteringsvilliga och uppvisar stora framsteg

51  Läkemedel - naltrexone (ges bland annat till spelmissbrukare och alkoholister)  Prosocial behandling tex KBT med motiverande samtal, där de omedelbara vinsterna av denna nya beteenderepertoar hamnar i fokus. ”Det ska inte löna sig att bete sig som en psykopat”  Förebyggande vård INTE SÅ BRA ÄR: Insiktsorienterad och/eller grupporienterad terapi har visat sig ha motsatt effekt – gett dem mer insikt i manipulerandets konst!

52 Tony Olsson – livstid för polismorden i Malexander Så mycket har hans brott kostat:  Åklagarkostander……….1 163 000:-  Rättegångskostnader……460 000:-  Poliskostnader……..6 344 000:-  Rymningen från Hall anstalten 2004…...2 840 782:-  Häktet i två år, 2 mån á 2000/dygn……. 1 560 000:-  Fängelse i 11 år och 6 mån á 2000/dygn ……8 2080 000:-  Advokatkostnader ……1 561 000:-  Skadestånd och krav hos kronofogden…….4 614 000:-  Bortfall av arbete för 13 år efter 18-årsdagen utan egen inkomst på 17 000/månad……3 600 000:- Totalt: ca 30 miljoner

53 Förebyggande arbete - kostnad  Fallet Tony Olsson Skolan:  Möjlighet till resurshjälp tex. mindre grupper under låg och mellanstadiet, egen speciallärare …….1 332 000:- Sjukvården:  Föräldrautbildning och uppföljning under tre år Utredning: 10 träffar med psykologi eller läkare och uppföljning……….ca 100 000:- Om de tidigare nämnda insatserna misslyckats:  Familjehemsplacering under två års tid…..511 000:- Totalt: ca 1.8 miljoner

54 Bok och filmtips! Böcker  Robert D. Hare Psykopatens värld  Görel Krístina Näslund Lär känna psykopaten  Eva Rusz Är du gift med en psykopat  Lars-Olof Tunbrå Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga Film  American Psycho  Ensam kvinna söker (Room mates)  Martha  När lammen tystnar  The wonderland murders  Cape Fear  Fatal attraction  The butcher boy


Ladda ner ppt "Borderline  Borderline = ”gränslinje” – även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning  1% (internationellt) lider av störningen  Fler kvinnor."

Liknande presentationer


Google-annonser