Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättning, förbättring eller förändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättning, förbättring eller förändring"— Presentationens avskrift:

1 Ersättning, förbättring eller förändring
Ersättning, förbättring eller förändring? eller “vad händer när alla elever får en dator?” Annika Andersson Tomas Englund Åke Grönlund Mathias Hatakka Isabella Norén Matilda Wiklund Örebro University, Sweden

2 Agenda Om forskningsprojektet UnosUno Elevers förändrade roll
Lärares förändrade roll Ledares förändrade roll Förändrade metoder Diskussion och avslut

3 Om unosuno

4 UnosUno 2010 – 2013 11 huvudmän: Nacka, Köping, Västerås, Falkenberg, Sollentuna, Helsingborg, Malmö, Lysekil, Täby, (Botkyrka), Pysslingen 23 skolor: c:a elever och 900 lärare Uppdrag: identifiera vilka effekter genomförandet av 1:1 har haft på elevers lärande och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt se hur elevers resultat i skolan har påverkats

5 Aktiviteter Nulägesanalys (initialt) Enkäter – lärare, elever, ledare
Intervjuer – lärare, elever, ledare Lärarforskarprogrammet Observationer Pedagogiska seminarier Dokumentanalys (policy) Årsrapporter och en handbok (slutprodukt)

6 Resultat i (minst sagt) korthet
Datorerna är i skolan för att stanna, frågan är inte om utan hur man ska använda dem De flesta lärare och elever är positiva Skolledning är en kritisk faktor Ensamarbetet har ökat Lärarnas utformning av arbetsuppgifter för elever är en nyckelfaktor Undervisningsmaterial för nya lärformer är underutvecklade Lärarnas tillgänglighet utanför skoltid kan bli ett problem Risker med sociala medier och spel

7 förändringar

8 1:1 betyder bara att vi har en dator per elev i skolan
1:1 betyder bara att vi har en dator per elev i skolan. Men vad ska man lära sig med 1:1?

9 Olika typer av kunskaper
Kärnämnen/baskunskaper (matte, svenska, engelska) ”21:st century skills” Information, Media, and Technology skills Learning and innovation skills Life and Career skills Kompensation för särskilda behov

10 Datorns roll Typ av kunskap Förstärkande modell Utvecklande modell Mål
Kärnämnen/”bas-kunskaper” Träningsprogram Mätningsprogram (test, enkäter) Nya metoder. t.ex. ”skriva sig till läsning” och ”skriva sig till mattekunskaper” Definierade, men svårmätta på högre nivåer (t.ex. problemförståelse, problemlösningsstrategier i matematik) ”21:st century skills” Nya arbetsuppgifter och metoder (söka, tolka, analysera, presentera, skapa) Mer kommunikativ roll för lärare och elever (feedback, samarbete, lärplattformar) I stort sett odefinierade (The “Big 5” under utveckling) Särskilda behov Nya möjligheter, t ex talsyntes, ”talande tangentbord” Nya arbetsuppgifter och metoder Väl förstådda problem

11 Förändringar Elever

12 Vad upplever eleverna som det bästa med att ha egen dator?
Den ökade tillgången till information Att de kan hålla ordning på alla uppgifter Att de nu kan spela och chatta på rasterna

13 ”det har blivit roligare!”
”Det är mycket lättare att hålla koll på sina arbeten än att ha massa papper som skrynklar sig i skåpet.” ”det har blivit roligare!” ”jag har börjat skriva och uttrycka mig mer” ”Större frihet – med tid och plats… om jag t.ex. är sjuk kan jag ändå skicka in mitt arbete” EN ANNORLUNDA SKOLA… 86 % av eleverna upplever att det är annorlunda i skolan idag om de jämför med innan de hade en egen skoldator och 83 % av de som upplever en förändring tycker att denna förändring är till det bättre.

14 ”Att hålla ordning” och lärplattformar
”Skönt att ha allt samlat på ett ställe när man ska göra hemläxor/arbeten”. ”Behöver inga papper för läxor. Kan skicka det via [lärplattformen]”. ”Kommer åt [lärplattformen] även när man är hemma”.  ”Man kommer åt allting hemifrån. Lärarna lägger upp sakerna på [lärplattformen]”. ”Lärarna lägger upp det mesta och vi kan ladda ner”. ”Skicka in uppgifter till lärarna via [lärplattformen]”  ”Det är lättare att komma åt allting på [lärplattformen]. Och om man har missat så kan man få det skickat. Och man kan skicka in till läraren och sån’t”.

15 Vad upplever eleverna som det största problemet med att ha egen dator?
att de tappar koncentrationen och “surfar iväg” att de måste komma ihåg att ladda den att lärarna är så dåliga på datorer

16 “Men det blir ju lätt så om det är genomgång och läraren är tråkig – då antecknar man på datorn och öppnar ett nytt fönster och så sitter grannen bredvid och spelar spel eller Facebookar och så vill man prova det liksom och så är man helt borta liksom.” ”Att man måste komma ihåg att ladda den varje kväll. Att behöva bära den fram och tillbaka och att man kan även känna att man får ont i nacken, i ryggen, man blir trött, man får ont i ögonen” Ska visa att alla förändringar som eleverna upplever inte är av godo

17 Förändringar Å ena sidan…
”Förut sa läraren i t.ex. Svenska 'Ja, då tar vi fram skrivhäftena och skriver en historia’ och nu säger de så här ’plocka fram era datorer och börja skriva i pages’. Men det är ju några [1:1 aktiviteter] som går ut på annat än t.ex. pages.” (elev Åk 6) “det är väl ganska självklart [vad förändringen är]?! Förut hade man genomgångar - nu samlas man i 5 minuter och läraren säger vad uppgiften är och sedan får man gå och göra vad man vill” (elev Åk 8) Ang datorn som ersättning för papper och penna

18 …å andra sidan… ”Jag tycker det är bra med datorer för jag kan göra coola presentationer och när jag visade min presentation och gick tillbaka till min plats så sa alla ‘du var jättebra!’ och då kändes det alldeles varmt inombords. Det var så härligt!” (Elev, lågstadiet) “Jag har dyslexi så för mig är det bra. Jag kan ha ljudböcker på min dator och en massa andra grejjer… det är bra. Och så har jag rättstavningsprogram vilket gör allt mycket lättare för mig. Det fungerar jättebra." (Elev, högstadiet) …. Men att ersättning kan betyda förbättring på många plan

19 Förändringar lärare

20 … förändringar som lärarna känner sig bekväma med
Lärarna tycker att 1:1-satsningen förändrat skolan. En stor majoritet (80 %) bedömer förändringen som positiv. Huvudandelen av lärarna känner sig bekväma med 1:1-undervisningen och är nöjda med det sätt de använder datorerna i sin undervisning.

21 Lärares upplevda förändringar
Förbättringar Försämringar Datorn används mer Mer flexibilitet Mer multimodalitet Andra källor och läromedel Andra redovisningsformer Nya arbetsprocesser Mindre papper Tekniska problem Elever distraheras av datorerna Risken för fusk ökar

22 Förändringar Å ena sidan…
“Det är som förut fast med nya verktyg – ja, datorn alltså” “Jag undervisar på exakt samma vis och om samma saker, men tillgången till Internet betyder att vissa saker kan effektiviseras”

23 Å andra sidan… “Jag varierar mina uppgifter mer och improviserar allt oftare. Jag kan bättre anpassa uppgifterna för både svaga och starka elever”. “Jag ÄLSKAR att med hjälp av datorn ha möjlighet att kunna visualisera begrepp från Matematik och Fysik. Nu kan jag inte föreställa mig ett liv i klassrummet utan datorn”

24 Ledarnas förändrade roll

25 Hur gör man 1:1 bra? Vanliga, men felaktiga frågor: Är 1:1 bra?
Hur blir det med 1:1?

26 Hur gör man 1:1 bra? Vanliga men felaktiga frågor: Är 1:1 bra?
Hur blir det med 1:1?

27 Det handlar om ”change management”

28 God hantering av ”distraktioner”
Lärarna vid Gymnasium X hjälper oftare eleverna så att de inte ”surfar iväg”. Lärarna säger till mer och det är färre som säger att läraren inte gör någonting åt saken. Här ska jag exemplifiera hur olika skolor i vår studie hanterat problem som uppstått. För att förtydliga att det handlar om vad man gör 1:1 till

29 Ökat ensamarbete eller inte?
Källa: Klassrums observationer gymnasium X

30 Ämnen som datorn används i (grundskola X)

31 ”Det här är ett långsiktigt jobb” (rektor)

32 “Jag har sagt till politikerna, kom igen om 4 år, då kan vi börja se resultat” (rektor)
Skaffa datorer Teknisk lärarutbildning typ PIM IT-pedagoger Prövande undervisning Pedagogisk fortbildning, typ Tänk Om ”Lärspridare” Nätverket kraschar Organiserad pedagogisk utveckling med definierat helhetsansvar; Rektor och arbetslag Etablerade och testade metoder Kunskapsbank Enhetlig ”digital lärmiljö”

33 “jag har sett så tydligt hur viktigt det var att stiga fram som ledare”
” Vi måste underhålla det här, det är inget självspelande piano. Uthållig och konsekvent”. ”Idag är snarare problemet att man fallit tillbaka, inte utnyttjar alla möjligheter. Varför? ”Wow-känslan” har försvunnit, nu kommer läroplaner, finns generellt en låg energi i skolan (som helhet), lågavlönade, lågstatus.... Folk jobbar ofta ensammare för det går snabbare när man har ont om tid”.

34 Skolledningens förändringsbenägenhet
Vi ser stora skillnader i hur skolledningar hanterar 1:1, och de som är mest aktiva, engagerade, konstruktiva lyckas bäst. De har även mest nöjda lärare och elever. (Bäst betygs-utveckling också även om det inte är 1:1-relaterat) ”Change management” Inser att bilden kan vara symbolisera en ledare (guldfisken) eller att följa strömmen  nåja, kan kommentera det på plats

35 Förändrade arbets-former och metoder

36 Att skriva sig till läsning
Ska berätta om en tydligt förändrad metod mha 1:1

37 Förändrade läromedel “Då vi inte har några digitala läromedel idag så vore jag tacksam för nästan vad som helst. Men jag skulle vilja ha digitala läromedel i Ma, Sv, eng, SO och NO”

38 Lärarnas önskemål ”Språkövningar som kombinerar läsande, skrivande, lyssnande och talande med datorn som verktyg. Alla delar finns, men sällan samlade på ett ställe.” ”Mer färdiga anpassade material för åldern. Istället för att själv leta och hitta på eget material, gällande t.ex. faktatexter.” ”Läromedel som kompletterar ’basboken’, t ex med laborationer i matematik, kortare tester som eleverna kan göra själva på datorn, som rättas på en gång - INTE läromedel som ser exakt ut som böckerna.” Google-bild för att lärarna är trötta på att Googla sig fram till video-clips och annat lärmaterial. Trötta på att bygga (Lego…)

39 framtiden

40 Kommer eleverna att lära sig mer?
Ja, i de bra skolorna (därför att både elever och lärare får effektivare verktyg som de kan använda i sina väl fungerande arbetsmetoder) I andra skolor; ”Facebook rules” (därför att man överlåter mycket ansvar på eleverna utan att skolan klarar sitt ledningsansvar)

41 Till sist… Vad är förändring?
När är blir något ”samma” annorlunda? Något nytt? Ersätta? Förbättra? Modifiera? Transformera?

42 Avslut

43 Vi finns på Facebook

44 Frågor? Isabella


Ladda ner ppt "Ersättning, förbättring eller förändring"

Liknande presentationer


Google-annonser