Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare. Hemsida: Facebook-sida: Det är bara att googla E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare. Hemsida: Facebook-sida: Det är bara att googla E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare. Hemsida: www.skrivateljen.se Facebook-sida: Det är bara att googla E-post: filippa@skrivateljen.sewww.skrivateljen.sefilippa@skrivateljen.se Foto: Filippa Mannerheim CC BY-NCCC BY-NC

2 Lgr 11 Gy 2011 fusk och plagiatsöka avsändaretexttyper granska källorbildanalys ljud youtube språk webben analyserasociala medier wikipediaskriva bloggenkällkritik mediers rollinternet SurfaGoogle-koll En ny lärobok med uppgifter i informationssökning och källkritik.(Sanoma utbildning)

3 3 Sökfråga: Potatis…? Att samtals-googla tillsammans Eller potatisäventyret med 16-åringen

4 Tillsammans fångar vi in rösterna i det brusande samhällssamtalet Foto: Klara Lindholm CC BY-NCCC BY-NC

5 Att samtals-googla tillsammans Eller potatisäventyret med 16-åringen Potatisen – en knöl utan framtid? Heart Potatoe, By Jsome1Heart Potatoe, By Jsome1, CC BY 2.0CC BY 2.0

6 Träna färdigheter – inte bara skapa produkter Syftet med undervisningen

7 Referenser och inspirationslitteratur Alexandersson, Mikael, Hansson, Thomas (red.) Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande (2011) Alexandersson, Mikael; Limberg, Louise, Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek. Myndigheten för skolutveckling, (2007) Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet. (1996) Ekenberg, Anna, Informationskompetens som mål i högskoleutbildningen.Inställning hos ledning, lärare och bibliotekarier vid en mindre högskola. -07 Eleverna och nätet. PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information. Rapport 361, (2011). Enochsson, AnnBritt, Internetsökningens didaktik (2007) Fransson, Jonas, Effektivare informationssökning på webben. En handbok i konsten att söka information. (2007) Hedman Jenny, Anna Lundh (red), Informationskomptenser. Om lärare i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker.(2009) Kuhlthau, Carol Collier, Informationssökningsprocessen (2006) Limberg Louise, Lena Folkesson, Undervisning i informationssökning. Slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL)(2006) Limberg, Louise, Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande (2003) Limberg Louise, Frances Hultgren, Bo Jarneving, Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt. Skolverket (2002) Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt. (2002) Lundh, Anna, Informationssökning och lärare. En studie av 4-9-lärare i övergången från utbildning till yrkespraktik. Magisteruppsats. (2005) Németh, Ulrika, Jakten på den godkända texten: Läspraktiker och internetanvändning på gymnasieskolan. Licentiatavhandling (2011) Nilsson, Monica. Informationsfärdighet i praktiken. (2007) Näslundh,Carina, Eleverna upptäcker inte världen själva. DIU. Nr 6. 2002. Rask, Stig Roland, När det gamla möter det nya. Om skolan och den nya tekniken (2006) Rask, Stig Roland, Hotbilder och motbilder. Om värderingar, lärande och Internet (2002) Thurén, Torsten, Sant eller falskt? Metoder i källkritik (2003) Vill du beställa hela föreläsningen till ditt lärarlag eller din skola? Kontakta mig på filippa@skrivateljen.se filippa@skrivateljen.se Telefon: 070-786 71 15 Köpa boken? 10% rabatt för alla på Bibmeet! Hugg en folder!


Ladda ner ppt "Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare. Hemsida: Facebook-sida: Det är bara att googla E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser