Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCHNITZLERS SYNDROM Vladimir Lazarevic, Hematologi och Koagulations Kliniken, SUS, Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCHNITZLERS SYNDROM Vladimir Lazarevic, Hematologi och Koagulations Kliniken, SUS, Lund."— Presentationens avskrift:

1 SCHNITZLERS SYNDROM Vladimir Lazarevic, Hematologi och Koagulations Kliniken, SUS, Lund

2 Disclosures •Konsultuppdrag/advisory board/betalda föreläsningar; Inga •Forskningsstöd; Ingen

3 Schnitzlers syndrom Helene Schnitzler, 1972, första beskrivning Schnitzlers syndrome-unknown, rare but treatable. Lazarevic V, Markuszewska A, Stenberg B, Häggroth J. Lakartidningen. 2008 Nov 12-18;105(46):3348-51

4 Schnitzlers syndrom  Varför kan det vara intressant för en hematolog?  IgM M-komponent + hudförändringar (urtikaria)  Tillhör utredning av MGUS (IgM) (remisspatienter)  “Farliga små M-komponenter” (AL Amyloidos, hyposekretoriskt MM, IgM MM, POEMS, AESOP, MW, B cells NHL)

5 Schnitzlers syndrom  Vad är Schnitzlers syndrom ?  Hos vilka patienter ska man misstänka Schintzlers syndrom ?  Hur ska man ställa diagnos ?  Hur ska man behandla patienter med Schnitzlers Syndrom ?  Hur ska man följa upp patienter med Schnitzlers Syndrom ?

6 Schnitzlers syndrom  Diagnosen Schnitzlers syndrom kan fastställas vid samtidig förekomst av båda huvudkriterierna och två eller fler av underkriterierna efter uteslutning av alternativa orsaker (Lipsker et al 2010)  Huvudkriterier  • Kronisk urtikaria (hives, nettlerash)  • Monoklonalt IgM (eller sällan IgG)  Underkriterier  • Intermittent feber  • Artrit/artralgi  • Bensmärta  • Lymfadenopati  • Hepato- och/eller splenomegali  • Förhöjd SR och/eller leukocytos  • Avvikande benstruktur (i radiologisk eller histologisk undersökning)

7 Schnitzlers syndrom Strasbourg kriteria (2013) Major: 1) Kronisk urtikariell utslag 2) IgM eller IgG M-komponent Minor: Återkommande feber (>38C, oförklarlig, ofta kommer tilsammans med utslag, men inte obligatorisk) Objektiva fynd på benstruktur med eller utan smärta (scintigrafi, MR, ökad ALP) Neutrofil infiltrat i dermis (hudbiopsi) (Medicine 2009,88,21-33) utan fibrinoid nekros eller betydande dermal ödem Leukocytos med/eller hög CRP (Lkc >10, CRP >30)

8 Schnitzlers syndrom Definitiv diagnos: 2 major kriteria + minst 2 (om IgM) minor kriteria eller 3 minor kriteria (om IgG) Sannolik diagnos (“probable”): 2 major kriteria + 1 minor kriteria (om IgM) eller 2 minor kriteria (om IgG)

9 Schnitzlers syndrom

10

11

12  Differential diagnoser  • Stills sjukdom hos vuxen (adult onset of Stills disease)  • Kryopyrinassocierade periodiska syndrom: FCAS (familial cold autoinflammatory syndrome), CINCA (chronic infantile neurological cutaneous and articular syndrome), MWS (Muckle– Wells syndrome)  • POEMS-syndromet (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein, skin changes)  • AESOP(adenopathy and extensive skin patch overlying a plasmacytoma)  • Förvärvad brist på C1-esterasinhibitor  • SLE  • Hypokomplementemisk urtikariell vaskulit  • Maligniteter: Waldenströms makroglobulinemi, lymfom, myelom  • Infektioner  • Kryoglobulinemi, CAD  • Scleromyxedema, planar xantoma, nekrobiotisk xantogranuloma, Sweet syndrom  • Mastocytos

13 Schnitzlers syndrom  Orsaken är fortfarande okänd  Män>kvinnor, oftast > 50 år, ej smitsamm, ej ärtflig  Flesta fall I Europa, beskriven i Japan, Australia, Nordamerika, > 200 fall beskrivna  Monoklonal antikropp orsakar rash. IgM- κ antihud autoantikroppar har påträffats med Western blotting i epidermis.  Monoklonal IgM depositer fanns i huden kring basalmembran eller kapillär vägg i ca 25 % av patienter.  Andra teori är att vissa cytokiner spelar viktigt roll i pathofysiologi. Högre nivåer av IL-6, GM-CSF och G-CSF har beskrivits, men IL-1 tros vara nyckelspelare.  Ökad angiogenes (hög VEGF) och benbildning

14 Schnitzlers syndrom  Steroider  NSAID  Colchicine, Chloroquine  IVIG, plasmaferes, Azatioprin, Klorambucil, Cyklofosfamid, Thalidomid, Mabthera  PUVA  Pefloxacine  Anakinra (Kineret ® )  Canalinumab (Ilaris ® )  Tocillzumab (RoActemra ® )

15 Schnitzlers syndrom  Colchicine 1-2mg/dag, 6 månader  NSAID (ibuprofen) för led/skelettsmärta  Hydroxychloroquine för ledsmärta/artrit  Anakinra 100mg sc /dag  Glesa ut itll vad  Efter 2 år utsättning och övergång till Colchicine på försök

16 Schnitzlers syndrom

17

18 Schnitzlers syndrom före och efter behandling med Anakinra ( Il-1-receptor antagonist) Tinazzi E et al Autoimmunity Reiews 2011

19 Schnitzlers syndrom  Uppföljning obligatoriskt  Symtom återkommer strax efter utsättning av läkemedel  Klinisk undersökning, blodstatus, diff, CRP var 3:e månad  MGUS uppföljning som rekkomenderats enligt internationella/svenska riktlinjer

20 Schnitzlers syndrom  Risk för AA Amyloidos (hos obehandlade patienter)  Risk för utveckling till lymfoproliferativ sjukdom som är inte större än på vanlig MGUS

21 Schnitzlers syndrom  Konklusion  Okänd patogenes och ingen specifik test  Sannolikt underdiagnosticerad  Krävs uppmärksamhet! Gör alltid klinisk undersökning av patient med MGUS och hudförändringar (speciellt med urtikaria och IgM) och överväg hudbiopsi !  Glöm inte att även små M-komponenter kan dölja allvarlig sjukdom !  Samarbeta med hudläkare, reumatolog eller allergolog (remittera för behandling)  Dramatisk, snabb och bibehållen effekt av Anakinra ( förbättrad QoL)

22 Schnitzlers syndrom  Rekkomenderat litteratur:  Merlini P, Stone MJ, Dangerous small B-cell clones. Blood. 2006 Oct 15;108(8):2520-30.  Rongioletti F, Patterson JW, Rebora A. The histological and pathogenetic spectrum of cutaneous disease in monoclonal gammopathies. J Cutan Pathol 2008; 35: 705–721.  www.schnitzlerssyndrome.com www.schnitzlerssyndrome.com  Simon A, Asli B, Braun-Falco M, De Koning H, Fermand J-P, Grattan C, Krause K, Lachmann H, Lenormand C, Martinez-Taboada V, Maurer M, Peters M, Rizzi R, Rongioletti F, Ruzicka T, Schnitzler L, Schubert B, Sibilia J, Lipsker D. Schnitzler’s syndrome: diagnosis, treatment, and follow-up. Allergy 2013; 68: 562–568.  Schnitzler syndrome-an under diagnosed clinical entity. Jain T, Offord CP, Kyle R, Dingli D. Haematologica. 2013 Jun 28. [Epub ahead of print]

23 För att livet ska bli mer komplicerad!  Bildspel på hudsjukdomar som har ökad samband med M-proteiner

24 Scleromyxödem Marshall Ket al Cutis 2010

25 Scleromyxedema

26 Scleromyxödem Marshall Ket al Cutis 2010

27 (A) Periorbital xanthogranulomata in patient 1 several weeks after surgery; (B) subcutaneous planar xanthomata over left scapular region in patient 1. Jeziorska M et al. J Clin Pathol 2003;56:64-68 Copyright © by the BMJ Publishing Group Ltd & Association of Clinical Pathologists. All rights reserved.

28 Periorbital xanthogranulomata in patient 2. Jeziorska M et al. J Clin Pathol 2003;56:64-68 Copyright © by the BMJ Publishing Group Ltd & Association of Clinical Pathologists. All rights reserved.

29 Xantomatosis

30 Cryoglobulinemi. Ramos-Casals M et al Lancet 2011

31 Tedeschi A et al Blood Reviews 2007

32 Pyoderma gangrenosum Dabade TS et al Dermatol Ther 2011

33 AESOP (adenopathy and extensive skin patch overlying a plasmacytoma)

34 Follicular spicules of the nose

35 Clarkson´s disease (capillary leak syndrome); > 85% have MGUS IgG, k


Ladda ner ppt "SCHNITZLERS SYNDROM Vladimir Lazarevic, Hematologi och Koagulations Kliniken, SUS, Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser