Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Går psykoterapi och Alzheimers ihop? Gunilla Schiölde, leg. psykolog och fil. kand. på samhällsvetarlinjen Geriatriska mottagningen Västerås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Går psykoterapi och Alzheimers ihop? Gunilla Schiölde, leg. psykolog och fil. kand. på samhällsvetarlinjen Geriatriska mottagningen Västerås."— Presentationens avskrift:

1 Går psykoterapi och Alzheimers ihop? Gunilla Schiölde, leg. psykolog och fil. kand. på samhällsvetarlinjen Geriatriska mottagningen Västerås

2 Psykoterapi Kognitiv beteendeterapi • Kognitiv psykoterapi • Beteendeterapi • Acceptance and Commitment Therapy • Relational Frame Theory • Mindfulness • Dialektisk beteendeterapi med flera… Psykodynamisk terapi • Psykoanalys • Objektsrelationsteori • Interpersonell terapi • Affektfokuserad terapi • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi • Anknytningsbaserad terapi med flera….

3 Skäl att gå i terapi Psykisk ohälsa 20-40% av befolkningen idag • Ångest 25% någon gång i livet • Depression 20% någon gång i livet • Sömn 25% av befolkningen idag • Psykosomatiska besvär • Beroende/missbruk • Psykos Andra orsaker • Sorg • Kris • Självkänsla • Stress • Relationsproblem med flera…

4

5 Självmord bland äldre

6 Teman för psykoterapeutiska samtal med demenssjuka

7 Vill personen själv?

8 TankarBeteendenKänslor

9

10 Aktivitetsdagbok Skriv kortfattat vad du gör och vilken sinnesstämning du har under de olika delarna av dagen. (Arg, ledsen, ångestfylld, glad o.s.v.) -dag Kl. 6 Sinnesstämning Kl. 7 Sinnesstämning Kl. 8 Sinnesstämning Kl. 9 Sinnesstämning Kl. 10 Sinnesstämning Kl. 11 Sinnesstämning Kl. 12 Sinnesstämning

11 Tankefällor, exempel • Allt eller inget – tänkande Man ser antingen svart eller vitt istället för i olika gråtoner. T.ex. ”Om jag inte klarar allt, är jag totalt misslyckad.” • Känslotänkande Man tror att något är sant bara för att det känns så, utan att ta hänsyn till bevis på motsatsen. T.ex. ”Jag vet att jag gör många saker bra, men jag känner mig ändå misslyckad.” • Förutspå framtiden Man förutspår att det ska gå dåligt, utan att överväga andra, mer troliga händelseförlopp. T.ex. ”Jag kommer att få så mycket panik, att jag inte kommer att kunna stanna kvar.” • Negativt filter Man uppmärksammar mer en enda detalj än att se helheten. T.ex. ”En person har klagat, alltså gör jag ett dåligt jobb.” • Nedvärdera det positiva Man intalar sig att positiva gärningar, upplevelser eller kvaliteter inte räknas. T.ex. ”Det där gjorde jag bra, men det betyder inte att jag är duktig – jag hade bara tur.”

12 Trevliga aktiviteter Hur ofta gör du det?Hur ofta har du möjlighet?Tycker om det? Inte allsIblandOftaInte allsIblandOftaJaHar gjort 1Vara ute (sitta ute, vara på landet) 2Träffa nya vänner 3Planera resor, titta i resebroschyrer, resa 4Shoppa, handla till mig själv eller andra 5Vara på stranden 6Läsa eller lyssna på berättelse, noveller, pjäser eller dikter 7Lyssna på musik 8Titta på TV 9Campa 10Tänka på trevliga saker som ska hända 11Utföra en svår uppgift 12Skratta 13Lägga pussel, lösa korsord, leka ordlekar 14Äta tillsammans med vänner eller familj (hemma eller på restaurang.) 15Duscha eller bada 16Vara med djur/husdjur 17Lyssna på pratprogram 18Göra eller äta mellanmål 19Hjälpa till med damning, städning, dukning, laga mat 20Kamma/borsta håret 21Ta en tupplur 22Vara med familjen/släkten 23Titta på fåglar eller djur (utomhus/i djurpark) 24Ha speciella kläder (t ex nya/bekväma/snygga) 25Lyssna på naturens ljud (vind, vågor, fågelsång) 26Ha vänner på besök 27Få/skriva brev, vykort, hälsningar Översatt efter Teri & Logsdon, 1991

13 Modifiering av depressionsbehandling • Kortare sessioner • Tätare sessioner • Telefonkontakt mellan sessioner • Involvera närstående • Betona beteendeaktivering mer ju svårare kognitiv nedsättning patienten har • Använd tänkbara minneshjälpmedel

14 Peaceful Mind • KBT effektivt för äldre med ångest • KBT är mindre beroende av abstrakt förmåga än mindre strukturerad terapi • Fallstudier stöder KBT för ångest och depression hos äldre • RCT stöder beteendeteknikers effektivitet vid depression och demens • Forskning visar att dementa kan lära nytt

15 Peaceful Mind • 30-60 min/vecka hemma i tre månader • Kort telefonsamtal varje vecka • Uppföljning per telefon 1g/v en månad • Uppföljning per telefon varannan vecka i två månader • En närstående fungerar som coach

16 Peaceful Mind • Självmedvetenhet • Andning • Lugnande tankar • Ökad aktivitet • Sömnfärdigheter

17 Självmedvetenhet Syfte: Ökad medvetenhet om ångestskapande situationer och symptom Tillvägagångssätt: Registrering av ångest i anpassat formulär med hjälp av närstående Närståendes roll: Läsa formuläret högt och kryssa i – påminna dagligen

18 Andning Syfte: Komma tillrätta med ytlig och hastig andning för att öka graden av avspänning Tillvägagångssätt: Magandning tränas under sessionerna Närståendes roll: Påminna om magandningen och vid behov leda andningen

19 Lugnande tankar Syfte: Att hjälpa patienten att tänka i mindre ångestväckande banor Tillvägagångssätt: Kort med lugnande tankar/meningar lättillgängligt Närståendes roll: Påminna om tankarna och uttala dem vid ångest

20 Ökad aktivitet Syfte: Sätta dagliga mål för aktiviteter som ökar välbefinnandet Tillvägagångssätt: Ta fram tänkbara trevliga aktiviteter Bryta ner dem i små steg för att minska hinder Närståendes roll: Organisera, påminna och eventuellt delta

21 Sömnfärdigheter Syfte: Lindra sömnsvårigheter som hör samman med ångest Tillvägagångssätt: Utifrån patientens sömnmönster vidta anpassade sömnhygieniska åtgärder Närståendes roll: Informera om patientens sömnvanor Påminna om åtgärderna och t.ex. väcka patienten efter tupplur

22 Utvärdering av Peaceful Mind • Högt deltagande • Olika användningsgrad av färdigheterna • Sömnfärdigheter minst tillämpade • Andingen mest värdeful • Minskad ångest och depression hos patienterna • Minskad stress hos närstående

23 Tillämpbart för alla Andning!

24 Går psykoterapi och Alzheimers ihop? Ja! Vänliga hälsningar Gunilla Schiölde gunilla.schiolde@ltv.se


Ladda ner ppt "Går psykoterapi och Alzheimers ihop? Gunilla Schiölde, leg. psykolog och fil. kand. på samhällsvetarlinjen Geriatriska mottagningen Västerås."

Liknande presentationer


Google-annonser