Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arboga/Kungsörs Taxi AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arboga/Kungsörs Taxi AB"— Presentationens avskrift:

1 Arboga/Kungsörs Taxi AB
Vad som förväntas av dej som åkare eller anställd att känna till när du arbetar hos oss!

2 Kommande information/bildspel är framtagen för att alla inom Arboga/Kungsörs Taxi AB skall får samma information och framför allt bli bättre på vårt sätt att bemöta våra kunder. Efter varje rubrik kan bildspelet stoppas och det står Er fritt att diskutera och ha åsikter. Anser Ni efter avslutat bildspel att vi missat väsentlig information, eller den nuvarande innehåller felaktigheter,,, vänlig meddela detta så kommer detta att åtgärdas.

3 Nu skall inte denna information på något sätt uppfattas som facit på vad som är rätt eller fel, detta är som sagt ett levande dokument som är meningen att kunna ändras kontinuerligt om en majoritet av oss så önskar, vissa saker kanske är så självklara att de inte borde vara med, och andra saker kanske bör tilläggas. Det är Vi tillsammans som skall forma vad som bör vara med

4 Saker som är viktiga för oss
Hur vi bemöter våra kunder! Hur vi bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund. Vad innebär tystnadsplikt för oss? Vad innebär klädkod hos oss.

5 Hur vi bemöter våra kunder!
Vara så hjälpsamma uppdraget kräver,, Såsom parkera fordonet för smidigast i och urlastning, dvs kunder skall inte behöva gå runt fordonet för på och avstigning. Om möjligt ALLTID öppna och stänga fordonsdörr åt kunden. Vara behjälplig med fastspänning av kunders bilbältebälte om detta krävs.

6 Lyfta in och ur kundens varukassar och hjälpmedel såsom rullatorer, kryckor, rullstolar etc etc i fordonet. Hjälpa till att förflytta dessa till kundens ytterdörr/trappdörr om kunden kan tänkas behöva hjälp med detta. ALDRIG diskutera politik, religion eller utrycka åsikter om kollegor med kunden. Ibland kör vi särskolebarn, vid dessa tillfällen krävs en betydligt högre toleransnivå än mot sk normala kunder. Silkesvantar istället för kraftiga tillrättavisanden. Och att ALLTID bemöta alla våra kunder som vi själva vill bli bemötta

7 Saker som är viktiga för oss
Hur man bemöter våra kunder! Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal.

8 Hur vi bemöter varandra, åkare, extra chaufförer samt övrig personal .
På vår arbetsplats kan det många gånger vara stressigt för både chaufförer och telefonister. Vid sådana tillfällen sker ibland saker som många kan uppfatta som direkta fel och orättvisor. Försök att inte ”gå i taket” när du uppfattar något sådant, i synnerhet inte när utomstående, kunder och övriga kan höra. I nio fall av tio finns det en logisk förklaring. Och vänligen ta inte upp detta under sk högtyckstrafik. Återkom om möjligt under lugna omständigheter. Kommer Ni inte i samförstånd skall ärendet hänskjutas till styrelsen. Alla har rätt att ha en egen åsikt utan för den sakens skull bli kallad IDIOT. Vilket tyvärr är vanligt på vår station. Kom ihåg att det är tillåtet att ge beröm också.

9 Saker som är viktiga för oss
Hur man bemöter våra kunder! Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund.

10 Hur man uppträder med sitt taxifordon, med och utan kund, i tjänst eller ej.
Fordon anslutna till Arboga/Kungsörs taxi AB skall förhålla sig till allmänna trafikregler. Dvs inte busköras, chaufförer skall alltid använda bilbälte etc etc. Dessa fordon kopplas till AKTAB även då de inte är i tjänst. Om någon kör ett av våra fordon på ett oaktsamt sätt kommer klagomålen som ett brev på posten. Vilket ALLTID är dålig reklam för oss alla.

11 Saker som är viktiga för oss
Hur man bemöter våra kunder! Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund. Vad innebär tystnadsplikt hos oss?

12 Vad innebär tystnadsplikt för oss??
ALLT våra kunder berättar och talar om under taxifärden är att klassas som sagt i förtroende, detta innebär att vi som chaufförer ALDRIG får föra detta vidare till tredje part. Undantaget är när information om kriminella handlingar eller fara för oss själva eller tredje part hörsammats. Detta skall då endast föras vidare till vår styrelse så de kan avgöra om myndighet eller annan berörd part bör informeras.

13 Saker som är viktiga för oss
Hur man bemöter våra kunder! Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund. Vad innebär tystnadsplikt för oss? Vad innebär klädkod/fordonsvård hos oss.

14 Vad innebär klädkod/fordonsvård hos oss.
Att INTE se ut som denne övergödde, lätt transpirerande valross…. Klädkod på Arboga Kungsörs taxi innebär att man har hela och rena kläder. De skall dessutom INTE ha trycksaker som kan vara så missvisande att man kan antagas representera annan bransch eller företag än taxi. Det är heller inte tillåtet att representant för AKTAB har störande kropps smycken eller groteska frisyrer. Om sunt förnuft inte fungerar så är det styrelsen som avgör vad som kan tillåtas. Efter avslutade körpass åligger det åkaren alt dennes eventuelle chaufför att fordonet är i sådant skick till nästkommande körpass att åkaren och AKTAB inte skall behöva skämmas. Vid fel på utrustning tillhörande AKTAB, t ex alkometer, skall detta oavkortat rapporteras till styrelsen eller av styrelsen utsedd person, om fel inte kan åtgärdas omedelbart. Beställning av fordonsservice/reparationer skall göras i samförstånd med taxi (telefonister ev styrelse) för att om möjligt störa övriga köruppdrag minimalt.

15 Hur ska vi sköta våra fordon. Vad gäller på taxistationen.
Kan man neka personer från att åka? Vad gäller om fordonet t ex blir ned spytt? När kan man neka körning beordrad av telefonist? Kan kunden välja vilken bil eller chaufför hon vill ha? Vad får man säga över komradion? Vad gäller för mobiltelefoni i våra fordon? Är det ok att bedriva egen växel för vissa körningar? Behålla dem hela och rena efter bästa förmåga, se till att korrekta dekaler samt rätt prisinformation sitter där den ska. Veta var brandsläckaren är placerad i fordonet du skall köra. Din morsa jobbar inte här, städa efter dej, diska ur koppen, töm papperskorgar om du jobbar helg dagar eller har nattpass. När telefonist arbetar har du inget inne hos dem att göra, om de inte ber om hjälp, ALLTSÅ vänstersvängsförbud gäller då. Ifrågasätt inte, eller ta diskussion och stör inte telefonister i onödan, vad du fått för typ av körning står i taxifordonet. Generellt ska vi inte neka kunder att åka i våra fordon, men undantag finns, t ex om det är oklart om de är bemedlade så de kan betala eller ej, eller om de är skadade och borde ha ambulans. Om de är inte kan uppföra sej, här måste sunt förnuft få gälla.. Av privatpersoner som skitar den i fordonet med t ex spya, avföring eller dylikt skall detta ersättas med motsvarande grads sanering av fordonet, 500 kr/tim. Då detta sker av samhällsbetalda avtalskunder kan detta utmynna i t ex förlängd ersättning av landstinget eft ÖK med dem. Om man kan ge synnerligen goda skäl till telefonist om varför detta inte är lämpligt, dessutom hamnar man sist i kön. Ger man bort skjutsen till näste på tur skall man också hamn sist i turordnings kön. NEJ, om kund ställer sådana krav och absolut inte vill åka med speciell chaufför skall denne meddelas att detta har skett, chauffören kan därefter ge sitt medtycke. Är denne först i tur skall denne tilldelas nästkommande körning. Undantag är om anhöriga vill åka med de sina Telefonist skall INTE meddela kunder om vilka som arbetar just då. Svara på anrop kort och koncist, inte dravla om en massa annat, ALDRIG diskutera eller argumentera over radion, samt ropa sig ledig om detta är aktuellt Användandet av mobiltelefon under arbetspass får endast ske via handsfree, privata telefonsamtal får mottagas under så kort tid som möjligt, be att få ringa opp när du inte har kunder i bilen. Rent privata samtal får inte förekomma när kund är i fordonet. Absolut inte, skall man köra familjemedlemmar meddelar man telefonist när detta sker samt att man hamnar sist i turordning. Bedrivande av sk egen växel då taxi har telefonist arbetande innebär detta direkt avstängning, lämna ALDRIG ut fordonets eller privata telefon nummer till kunder.

16 Hur fungerar turordningen på skjutsar som läggs ut av telefonist?
Vad gäller när man tar raster? Vad gäller vid jourpass? Hur läser man körschemat för bilar och bussar? Saker som är viktiga när man kör buss. Parkering vid taxistationen. Vad betyder anrop från eller till taxibil 13? Datorn bestämmer vem som är först ledig i zon Chaufför har rätt att acceptera körning om körningen har hämt tid innan schemalagd arbetspass tar slut, dock inte om lämn tiden påverkar följande dags pass schema.


Ladda ner ppt "Arboga/Kungsörs Taxi AB"

Liknande presentationer


Google-annonser