Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arboga/Kungsörs Taxi AB Vad som förväntas av dej som åkare eller anställd att känna till när du arbetar hos oss!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arboga/Kungsörs Taxi AB Vad som förväntas av dej som åkare eller anställd att känna till när du arbetar hos oss!"— Presentationens avskrift:

1

2 Arboga/Kungsörs Taxi AB Vad som förväntas av dej som åkare eller anställd att känna till när du arbetar hos oss!

3 • Kommande information/bildspel är framtagen för att alla inom Arboga/Kungsörs Taxi AB skall får samma information och framför allt bli bättre på vårt sätt att bemöta våra kunder. Efter varje rubrik kan bildspelet stoppas och det står Er fritt att diskutera och ha åsikter. Anser Ni efter avslutat bildspel att vi missat väsentlig information, eller den nuvarande innehåller felaktigheter,,, vänlig meddela detta så kommer detta att åtgärdas.

4 Nu skall inte denna information på något sätt uppfattas som facit på vad som är rätt eller fel, detta är som sagt ett levande dokument som är meningen att kunna ändras kontinuerligt om en majoritet av oss så önskar, vissa saker kanske är så självklara att de inte borde vara med, och andra saker kanske bör tilläggas. Det är Vi tillsammans som skall forma vad som bör vara med

5 Saker som är viktiga för oss • Hur vi bemöter våra kunder! • Hur vi bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. • Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund. • Vad innebär tystnadsplikt för oss? • Vad innebär klädkod hos oss.

6 Hur vi bemöter våra kunder! • Vara så hjälpsamma uppdraget kräver,, • Såsom parkera fordonet för smidigast i och urlastning, dvs kunder skall inte behöva gå runt fordonet för på och avstigning. • Om möjligt ALLTID öppna och stänga fordonsdörr åt kunden. • Vara behjälplig med fastspänning av kunders bilbältebälte om detta krävs.

7 • Lyfta in och ur kundens varukassar och hjälpmedel såsom rullatorer, kryckor, rullstolar etc etc i fordonet. • Hjälpa till att förflytta dessa till kundens ytterdörr/trappdörr om kunden kan tänkas behöva hjälp med detta. • ALDRIG diskutera politik, religion eller utrycka åsikter om kollegor med kunden. • Ibland kör vi särskolebarn, vid dessa tillfällen krävs en betydligt högre toleransnivå än mot sk normala kunder. Silkesvantar istället för kraftiga tillrättavisanden. • Och att ALLTID bemöta alla våra kunder som vi själva vill bli bemötta

8 Saker som är viktiga för oss • Hur man bemöter våra kunder! • Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal.

9 Hur vi bemöter varandra, åkare, extra chaufförer samt övrig personal. • På vår arbetsplats kan det många gånger vara stressigt för både chaufförer och telefonister. • Vid sådana tillfällen sker ibland saker som många kan uppfatta som direkta fel och orättvisor. • Försök att inte ”gå i taket” när du uppfattar något sådant, i synnerhet inte när utomstående, kunder och övriga kan höra. • I nio fall av tio finns det en logisk förklaring. Och vänligen ta inte upp detta under sk högtyckstrafik. • Återkom om möjligt under lugna omständigheter. Kommer Ni inte i samförstånd skall ärendet hänskjutas till styrelsen. • Alla har rätt att ha en egen åsikt utan för den sakens skull bli kallad IDIOT. Vilket tyvärr är vanligt på vår station. • Kom ihåg att det är tillåtet att ge beröm också.

10 Saker som är viktiga för oss • Hur man bemöter våra kunder! • Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. • Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund.

11 Hur man uppträder med sitt taxifordon, med och utan kund, i tjänst eller ej. • Fordon anslutna till Arboga/Kungsörs taxi AB skall förhålla sig till allmänna trafikregler. • Dvs inte busköras, chaufförer skall alltid använda bilbälte etc etc. • Dessa fordon kopplas till AKTAB även då de inte är i tjänst. • Om någon kör ett av våra fordon på ett oaktsamt sätt kommer klagomålen som ett brev på posten. • Vilket ALLTID är dålig reklam för oss alla.

12 Saker som är viktiga för oss • Hur man bemöter våra kunder! • Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. • Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund. • Vad innebär tystnadsplikt hos oss?

13 Vad innebär tystnadsplikt för oss?? • ALLT våra kunder berättar och talar om under taxifärden är att klassas som sagt i förtroende, detta innebär att vi som chaufförer ALDRIG får föra detta vidare till tredje part. • Undantaget är när information om kriminella handlingar eller fara för oss själva eller tredje part hörsammats. • Detta skall då endast föras vidare till vår styrelse så de kan avgöra om myndighet eller annan berörd part bör informeras.

14 Saker som är viktiga för oss • Hur man bemöter våra kunder! • Hur man bemöter varandra, andra åkare, extra chaufförer samt personal. • Hur man uppträder med sitt fordon i trafik, med eller utan kund. • Vad innebär tystnadsplikt för oss? • Vad innebär klädkod/fordonsvård hos oss.

15 Vad innebär klädkod/fordonsvård hos oss. • Att INTE se ut som denne övergödde, lätt transpirerande valross…. • Klädkod på Arboga Kungsörs taxi innebär att man har hela och rena kläder. • De skall dessutom INTE ha trycksaker som kan vara så missvisande att man kan antagas representera annan bransch eller företag än taxi. • Det är heller inte tillåtet att representant för AKTAB har störande kropps smycken eller groteska frisyrer. Om sunt förnuft inte fungerar så är det styrelsen som avgör vad som kan tillåtas. • Efter avslutade körpass åligger det åkaren alt dennes eventuelle chaufför att fordonet är i sådant skick till nästkommande körpass att åkaren och AKTAB inte skall behöva skämmas. • Vid fel på utrustning tillhörande AKTAB, t ex alkometer, skall detta oavkortat rapporteras till styrelsen eller av styrelsen utsedd person, om fel inte kan åtgärdas omedelbart. • Beställning av fordonsservice/reparationer skall göras i samförstånd med taxi (telefonister ev styrelse) för att om möjligt störa övriga köruppdrag minimalt.

16 • Hur ska vi sköta våra fordon. • Vad gäller på taxistationen. • Kan man neka personer från att åka? • Vad gäller om fordonet t ex blir ned spytt? • När kan man neka körning beordrad av telefonist? • Kan kunden välja vilken bil eller chaufför hon vill ha? • Vad får man säga över komradion? • Vad gäller för mobiltelefoni i våra fordon? • Är det ok att bedriva egen växel för vissa körningar?

17 • Hur fungerar turordningen på skjutsar som läggs ut av telefonist? • Vad gäller när man tar raster? • Vad gäller vid jourpass? • Hur läser man körschemat för bilar och bussar? • Saker som är viktiga när man kör buss. • Parkering vid taxistationen. • Vad betyder anrop från eller till taxibil 13?


Ladda ner ppt "Arboga/Kungsörs Taxi AB Vad som förväntas av dej som åkare eller anställd att känna till när du arbetar hos oss!"

Liknande presentationer


Google-annonser