Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppfyller WCAG - men ändå hur svårt som helst Stefan Johansson 2014-04-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppfyller WCAG - men ändå hur svårt som helst Stefan Johansson 2014-04-09."— Presentationens avskrift:

1 Uppfyller WCAG - men ändå hur svårt som helst Stefan Johansson 2014-04-09

2 För personer med kognitiva svårigheter ger WCAG dåligt stöd

3 Hjärnan: Beskriven av en person med ADD ADD är som ADHD utan H Alltså utan ”hyper”

4 Kognition • Hanterar information • Löser problem • Använder språket • Minns • Orienterar oss i tid och rum

5 Diagnoser • Adhd, add • Dyslexi, dyskalkyli • Autism, asperger • Utvecklingsstörning • Bipolaritet, schizofreni • Ångest, depressioner

6 Exekutiv förmåga • Förmåga att planera och få saker gjorda. • Förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar. • Anpassningsförmåga Svag central koherens • Analyserar varje detalj för sig • Ser inte de sammanhängande mönstren Övrigt • Svårt att lära sig genom att imitera • Svårt att förstå andras intentioner • Starkt varierande begåvningsprofil

7 Vad vet forskningen om kognitiv tillgänglighet och elektronisk kommunikation?

8 SVAR: Inte mycket

9 Litteraturstudier • Viktigt att kunna göra personlig anpassning • Viktigt att kunna välja presentationsform • Bra att kunna lyssna

10 Användare med kognitiva svårigheter är osynliga

11 Undersökningarna jobbar med slumpvisa urval av svenskar. Då borde cirka 5 personer ha ha haft en lindrig utvecklingsstörning. Hur många måste vi kontakta för att få tag på 100 personer med schizofreni? Om du slumpvis kontaktar 34 000 personer så är chansen större än 99% att du får tag i 100 personer med schizofreni

12 Man kan inte eller vill inte berätta FunktionsnedsättningDiagnos Har du svårigheter…?

13 Svenskarna och internet 2013 Pilotstudien Den digitala klyftan

14 Begripsam: Brukarstyrd medverkan vid kravställning, utvärdering och standardisering

15 Projekt som pågår i 3 år • 20 personer med utvecklingsstörning, autism, asperger, adhd, dyslexi • Drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med flera andra organisationer. • Metodinventering och metodutveckling • Påverka standarder och regler • Delta i standardiseringsarbete • Medverka i olika utvecklingsprojekt

16 Otillgängliga insamlingsmetoder • Enkäter, intervjuer • Ovilja att delta • Ovilja att berätta • (O)Slumpmässiga urval

17 Som man frågar får man (inte) svar

18 Det här är svårt • Svara på öppna frågor • Svara på för detaljerade frågor • Svara utan att först få tänka igenom sitt svar väldigt noga • Svara på frågor med en logisk brist

19 Personlig kognitiv profil

20 Pilotstudie: Elektronisk kommunikation för personer med psykiska funktionedsättningar

21 Funka, KTH och RSMH • ”Tre träffar om tillgänglighet” • Över 100 deltagare • Första gången RSMH tittar på psykisk ohälsa ur ett tillgänglighetsperspektiv

22 Vad har vi hittat?

23 De klassiska heuristiska principerna för universell utformning behöver kompletteras

24 Standarder, lagar och riktlinjer tar inte hänsyn till funktionsnedsättningar som leder till varierande prestationsförmåga Oro, otrygghet

25 Har du förlorat viktig information när du bytt eller uppgraderat din mobiltelefon?

26 Brukar du be någon annan göra saker på internet åt dig?

27 Vad saknas i WCAG?

28 Problem med WCAG • Fixering vid text • Otydliga resonemang om svårighetsgrad • Otydliga resonemang om ”förutsägbarhet” • Inget om tillit och förtroende • Inget om intryck och känsla (design) • Inget om kognitiv belastning • Inget om att inte ha råd eller att sakna kunskap

29 1.1 Textalternativ WCAG OCH TEXT Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke-textbaserat innehåll så att det kan konverteras till format som användarna behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk.

30 Rätt enligt WCAG Inte tillräckligt enligt WCAG

31 3.1.5 Läsförmåga SVÅRIGHETSGRAD När text kräver högre läsförmåga än högstadienivå efter att man avlägsnat egennamn och titlar, så finns det kompletterande innehåll eller en version som inte kräver högre läsförmåga än högstadienivå.

32 Författare Peter Lettmark, uppgift nationellt prov i svenska 2013

33 Hur många läser sämre än högstadienivå? • Varierar från land till land • I Sverige är cirka 25 % av den vuxna befolkningen svaga läsare • Andelen svaga läsare i Sverige ökar

34 ”Kompletterande innehåll” SVÅRIGHETSGRAD WCAG förklarar kompletterande innehåll så här: • Ytterligare innehåll som illustrerar eller förtydligar det huvudsakliga innehållet. • Exempel 1: En ljudversion av en webbsida. • Exempel 2: En illustration av en komplicerad process. • Exempel 3: Ett stycke som sammanfattar de viktigaste resultaten samt rekommendationerna från en forskningsstudie.

35 Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt FÖRUTSÄGBARHET • 3.2.1 Vid fokus • 3.2.2 Vid inmatning • 3.2.3 Konsekvent navigering • 3.2.4 Konsekvent identifiering • 3.2.5 Förändring på begäran

36 Vad kan behöva ändras? • Jämställ text, film och ljud • Revidera 1.3 Anpassningsbart • Revidera 3.1.5 om läsförmåga till att generellt handla om svårighetsgrad • Bygg ut avdelningen 3.2 om förutsägbarhet • Skapa en ny avdelning 3.4 om förtroende

37 Det finns inga normalanvändare


Ladda ner ppt "Uppfyller WCAG - men ändå hur svårt som helst Stefan Johansson 2014-04-09."

Liknande presentationer


Google-annonser