Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Språklig komplexitet Östen Dahl Inst för lingvistik, SU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Språklig komplexitet Östen Dahl Inst för lingvistik, SU."— Presentationens avskrift:

1 1 Språklig komplexitet Östen Dahl Inst för lingvistik, SU

2 2 Begränsad kommunikation "A dog cannot relate his autobiography; however eloquently he may bark, he cannot tell you that his parents were honest though poor.” Bertrand Russell

3 3 Ett komplext meddelande fordrar ett komplext språk ”I don’t know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.” Bilbo Baggins

4 4 …ett annat exempel ”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”

5 5 …men även ett enkelt meddelande kan få ett komplext uttryck om grammatiken kräver det En liten man besöker mig idag

6 6 Igår besökte jag två små män verbet på andra plats tempus- böjning kasus på pronomen suppletiv kongruens- böjning plural- böjning genom omljud redundans Grammatisk komplexitet – en komplex relation mellan innehåll och uttryck redundans

7 7 Kylskåpsspråket -- ett språk utan grammatik? tre korv hekto

8 8 Hur man krånglar till det: ordföljd tre hekto korv korv tre hekto korv hekto tre hekto tre korv hekto korv tre tre korv hekto

9 9 Hur man krånglar till det: extra markörer two pounds of sausage trista gramm(ov) kolbasy pluraländelse preposition genitiv pluralis genitiv singularis

10 10 Hur man krånglar till det: icke-lineär markering en liten man två små män suppletion omljud

11 11 Icke-linearitet: hur man räknar på ryska p’jat’ let let p’jat’ četyre goda eti četyre dlinnyx goda s p’jat’ju godami

12 12 Två sorters komplexitet: ”pratighet” (verbositet) och icke-linearitet •”Pratighet” eller verbositet innebär att ett språk använder längre uttryck (uttryck som innehåller extra element) än nödvändigt (d v s i jämförelse med andra språk papa bilong mipela vår far Tok Pisin svenska

13 13 Icke-linearitet •Icke-linearitet i vid mening kan sägas innebära att inte varje begreppslig enhet motsvarar en och samma konstanta segmenterbara enhet i uttrycket ’liten’ liten flicka litet barn små flickor det lilla barnet

14 14 Verbositeten kommer först men reduceras papa bilong mipelapapa blo mipla •I termer av grammatikalisering: belong får en grammatisk funktion som ägarmarkör och reduceras till formen

15 15 •Reduktiva förändringar lämnar ofta strukturbevarande spår efter sig.., •... liksom Cheshirekatten som lämnade kvar sitt grin när den försvann (Matisoff 1991) Reduktionen kan leda till ” cheshirisering”

16 16 Exempel på cheshirisering mann-iz > männ-iR> männ-R> män a assimileras till ä i närheten av i i faller r faller

17 17 Grammatisk information bevaras Trots den radikala fonetiska reduktionen, bevaras distinktionen maskulinum:femininum i modern franska

18 18 Grammatisk evolution – en cykel? •Grammatikens utveckling beskrivs ofta som en kamp mellan två krafter: –uttryckskraft (mer utbyggda uttryckssätt) –ekonomi (mer kompakta uttryckssätt) •…och man tänker sig gärna att detta leder till att utvecklingen är cyklisk: den går runt, runt

19 19 En cyklisk teori kan inte förklara stabilitet •Grammatiska system som uppstår genom grammatikalisering kan överleva i åtskilliga årtusenden •Ett extremfall: –rotalternationerna i semitiska språk som är åtminstone 5000 år och kanske dubbelt så gamla kataba: yaktuub

20 20 Hur naturligt är det med förenkling? •Komplexa grammatiska system tenderar att bryta samman vid intensiv språkkontakt och ”icke-optimal överföring” (kreolspråk) •Frågan är i vilken utsträckning storskaliga förenklingar av grammatiska system kan äga rum utan hjälp av språkkontakt

21 21 De två förändringskrafterna igen •Grammatiska förändringar kan vara •redundansökande, t ex införandet av en perifrastisk konstruktion eller en obligatorisk grammatisk markör [ökad verbositet] –Exempel: you all ersätter you som pluralt pronomen i vissa former av engelska •redundansminskande, t ex fonetisk reduktion av ett befintligt uttryck –Exempel: you all  y’all

22 22 Grammatiska förändringars dialektik •Men de två antitetiska förändringarna tar inte ut varandra! y’all  you •utan leder till syntes, i åtminstone två olika betydelser av detta ord •Vilket existensberättigande har denna utveckling?

23 23 Hur smart redundans uppkommer •Redundans är inte alltid något dåligt – tvärtom, ett visst mått av redundans är nödvändig för framgångsrik kommunikation •”Smart redundans” låter oss rekonstruera meddelanden trots närvaron av brus i kanalen •Jämför kontrollsiffrorna i personnummer m m 1+9+4+5=19 ger kontrollsiffran 9 ”1945” blir ”19459” ”19458” kommer tillbaka med ett felmeddelande

24 24 Smart redundans i grammatiken •En tillsynes meningslös kategori som grammatiskt genus kan ha funktionen att öka den smarta redundansen. •Kan prosodi (t ex tonaccenter) bidra till ”smart redundans” i en separat kanal? la femme – feminin bestämd artikel, OK le femme – fel artikel, något har blivit fel i överföringen

25 25 Två sorters evolution… •Biologisk evolution – förändringar i den genetiska informationen •Kulturell evolution – förändringar i förvärvad information

26 26 …eller tre? •Utvecklingen av grammatisk komplexitet är visserligen ”kulturell”… •…men sker inte parallellt med teknologisk och annan utveckling… •…utan åtminstone delvis på tvärs med den: språk med maximalt komplex grammatik återfinns bland de mest ”primitiva” folken

27 27 Koevolution? •Har vi en genetisk disposition för att lära vissa språkliga strukturer? •(obs! inte samma sak som att vi har en universell grammatik i huvudet) •Paradox: det är de icke-universella dragen i ett språk som vållar svårigheter för vuxna inlärare


Ladda ner ppt "1 Språklig komplexitet Östen Dahl Inst för lingvistik, SU."

Liknande presentationer


Google-annonser