Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE."— Presentationens avskrift:

1 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX sammanfattning

2 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Corporate Citizenship® Index är ett praktiskt inriktat managementverktyg för corporate citizenship, utvecklat för att på ett effektivt sätt kunna hantera viktiga delar av den information som en effektiv genomgång och genomtänkt plattform kräver.

3 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) •Global tillgänglighet; när som helst, var som helst. •Begripligt för de flesta. •Effektivt avseende tidsåtgång och kostnad. •Anpassningsbart avseende innehåll och omfattning. •Obgränsad mängd respondenter. Konstruerat för att stödja arbete med CSR-frågor på ett relativt ”konsultfritt” sätt. Utbildar samtidigt som det kartlägger.

4 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Corporate Citizenship® Index är baserat på de nio principerna i Global Compact samt på en strategisk utvärdering av verksamhet och varumärke. Det är oss veterligen det första management- verktyget i världen som byggts kring FN:s principer.

5 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Vår ambition är att förhålla oss objektivt och praktiskt till vad du och ditt företag med rimliga insatser kan åstadkomma. Vi ”vänder inte upp och ned på allting” utan går mycket försiktigt tillväga.

6 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Vi påstår att företagets utgångsläge för arbete med CC eller CSR avgörs av: •Intressentsyn (företagets) •Upplevelse (intressenternas) •Långsiktighet (tänkande och planering) •Uppföljning (system)

7 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Vi påstår att möjligheten till framgång starkt påverkas av: •Kärnverksamhet •Företagets kultur och värderingar •Varumärkets ”innehåll” •Intern förståelse för både svårigheter och möjligheter

8 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Vi utgår från: •En internationell jämförelse •Verksamhet •Varumärke

9 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Vi genomför: •”Benchmarking” mot Global Compact •Strategisk utvärdering •Imageanalys

10 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Vi levererar: •Organisationens profil •CSR-analys •Slutsatser, konkreta idéer och rekommendation

11 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Exempel (skärmbilder) från verktyget och dess tre delar: •Global Compact Index •Strategic Index •Image Analysis Index

12 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX: GLOBAL COMPACT INDEX – ENKÄT (fråga 1-8 av 80) cci.pres2 Utgångsläge enligt Global Compact (80 frågor, svarstid ca 30 minuter)

13 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX: GLOBAL COMPACT INDEX – GRAF cci.pres2 Visar hur respondenten för- håller sig till innehållet bakom Global Compacts nio principer; ”högt” eller ”lågt” utvecklad.

14 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Exempel (skärmbilder) från verktyget och dess tre delar: •Global Compact Index •Strategic Index •Image Analysis Index

15 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX: STRATEGIC INDEX – ENKÄT (fråga 1-9 av 36) cci.pres2 Intressentsyn / Kärnverksamhet / Planering- och Genomförande- system (36 frågor)

16 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX: STRATEGIC INDEX - GRAF cci.pres2 Organisationen får tillgång till samtliga respondenters svar och kan på egen hand utan vår hjälp göra körningar på olikheter mellan individer, avdelningar, geografiska områden osv. Gäller samtliga delar av kartläggningen.

17 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Exempel (skärmbilder) från verktyget och dess tre delar: •Global Compact Index •Strategic Index •Image Analysis Index

18 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX: IMAGE ANALYSIS INDEX – ENKÄT (fråga 1-8 av 32) cci.pres2 Varumärkeskaraktär och Självbild (32 frågor)

19 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX: IMAGE ANALYSIS INDEX - GRAF cci.pres2 Varje mätpunkt motsvaras av minst åtta frågor som ger ett värde på en ”objektiv skala”. Ett starkt ställningstagande ger ett starkt utslag. En osäker ståndpunkt ut- läses genom starka avvikelser. Endast signifikanta utslag används i den manuella analysen.

20 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Kostnad (fast pris 1 – 20 respondenter, exkl moms): •Organisationens profil (inkl metodbeskrivning och profilguide) 25 tkr / del •Analys 16 tkr / del •Slutsatser, konkreta idéer och rekommendation 150 tkr •Eget anpassat system (offert)

21 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Vi rekommenderar att inledningsvis låta ledningen och/eller nyckelpersoner genomföra endast Global Compact Index; dvs en mätning av organisationens förhållningssätt till FN:s principer inom miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Underlaget som levereras efter en sådan kartläggning är ett bra diskussionsunderlag och utgångspunkt för fortsatt arbete inom området. Kostnad: 41 tkr exklusive moms. VÅR REKOMMENDATION

22 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX mer…

23 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX: ADMINISTRATIVT GRÄNSSNITT FÖR EGNA ANALYSER cci.pres2 Första analys i databas, levereras i realtid (på skärmen) direkt till varje respondent. Medianvärden för grupp, samt möjlighet att göra egna ”körningar” endast för beställaren. I det fall beställaren väljer att själv tolka underlaget, levereras profil- guide samt metodbeskrivning tillsammans med materialet.

24 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) GLOBAL COMPACT INDEX ANALYS MÖJLIGHETER UTGÅNGSLÄGE IMAGE ANALYSISSTRATEGIC INDEX CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX GRAF 2 Rekommendation GRAF 3 SLUTSATSER GRAF 1 PROCESS (beskriver hur en fullständig analys utförs där samtliga delar ingår och där vi levererar slutsatser, konkreta idéer och rekommendation) cci.pres2

25 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) Test sker på CCAB:s hemsida www.corporatecitizenship.se :www.corporatecitizenship.se 1.När du kommer till vår hemsida, klickar du på länken ”Deltagare i kartläggning, klicka här>> Corporate Citizenship® Index. ”.Corporate Citizenship® Index. 2.På själva verktygssidan klickar du på ”Logga in” längst ned till vänster. 3.En inloggningsruta dyker upp på skärmen; där skriver du in nedanstående Användarnamn och Lösenord: Användarnamn: source Lösenord: index 4.Välj ”Demo 2” och du kan fritt titta igenom hela kartläggningen utan att behöva svara på frågorna. Du behöver inte ange personlig information, utan klickar på ”Spara användare” direkt, och väljer sedan fritt bland de tre enkäterna till vänster. För att testa verktyget ”skarpt” (och svara på samtliga frågor) var vänlig kontakta oss så lägger vi upp en unik användare. CORPORATE CITIZENSHIP® INDEX TESTA VERKTYGET

26 cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) www.corporatecitizenship.se info@corporatecitizenship.se Tel: +46(0)8 6956000 Fax: +46(0)8 6956090 SWECORP Citizenship® AB Box 340 44 100 26 Stockholm Sweden Visiting address: World Trade Center Club, WTC Stockholm, Klarabergsviadukten 70 or Gjörwellsgatan 22 magnus.hjelmare@corporatecitizenship.se SWECORP CITIZENSHIP ® AB


Ladda ner ppt "Cci.pres2 Corporate Citizenship är ett i Sverige registrerat varumärke (335 087) för marknadsföring, management och organisationsfrågor (klass 35) CORPORATE."

Liknande presentationer


Google-annonser