Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Chassikomponenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Chassikomponenter"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3 Chassikomponenter
FOK 1202 Föreläsning 3 Chassikomponenter

2 Syfte/mål Vad skall eleven känna till efter avslutad föreläsning?
Eleven skall känna till: Eleven skall kunna identifiera Fordonets olika chassikomponenter. Eleven skall lära sig namnen på huvudkomponenter och deras funktioner. Vilken typ av system som används på lätta respektive tunga fordon. Människans möjligheter att påverkan stoppsträckan. Lagkrav.

3 Bromssystemet Varför har vi bromsar? Bromssystemets funktion är:
Ett bromssystem används för att minska hastigheten på ett fordon eller förhindra att fordonet sätts i rullning. Motorfordon i Sverige skall enligt lag ha två av varandra oberoende bromssystem, en färdbroms och en parkeringsbroms.

4 Bromssystemets uppdelning
Manöverorgan. Kraftöverföringssystem. Hjulbromsar.

5 Bromssystemets uppdelning
Manöverorgan Manövreras med: Fot = Bromspedal Hand = Bromsspak / knapp

6 Kraftöverföringssystem
Delas in i tre huvudgrupper Mekaniskt system Hydraulsystem Tryckluftsystem

7 Mekaniskt system Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen är oftast mekanisk och verkar normalt på en axel. Den kan användas som nödbroms. Det finns en varningslampa kopplad till parkeringsbromsen. Som visar ansatt läge.

8 Hydrauliskt bromssystem
En-krets hydrauliskt bromssystem Kraften från bromspedalen och huvudbromscylindern överförs till hjulets bromscylinder via vätska i bromsrör. En-kretsbromssystem innebär att samtliga hjul sitter sammankopplade i ett och samma rörsystem. Om ett bromsrör eller annan detalj i en-kretssystemet skulle brista förloras funktionen i hela bromssystemet.

9 Hydrauliskt bromssystem
Två-krets hydrauliskt bromssystem Två-kretsbromssystem innebär att det finns två av varandra oberoende rörsystem (krets) till bromssystemet. I Sverige måste alla bilar från och med 1972 års modell vara försedda med tvåkretssystem. Diagonaldelat system. Axeldelat system. Triangel system. Två plus fyra system.

10 Hydrauliskt bromssystem
Bromsvätska Ett hydrauliskt bromssystem får endast fyllas med en speciell bromsvätska. . Bromsvätskan är hygroskopisk. Klara av höga temperaturer utan att koka. Klara låga temperaturer utan att stelna. Inte fräta eller skada delar i bromssystemet. Vara blandbar med andra fabrikat. BRA ATT VETA: Bromsvätskan är frätande, skadar hud och vävnader. Kan även orsaka eksem. Skadar även bilens lackering vid spill. Bromsvarningslampan tänds om det uppstår läckage i broms systemet.

11 Hydrauliskt bromssystem
Bromsservo Vad betyder servo? Det är latin och betyder slav, tjänare (Att hjälpa) Bromsservons funktion är att förstärka bromskraften i bromssystemet. Servon fungerar bara när motorn är i gång, alltså inte när bilen bogseras.

12 Hjulbromsar Skivbroms En skivbroms består av en roterande skiva som ansätts genom att klossarna trycks mot bromsskivan. Bromsskivor kan vara: Massiva Ventilerade – Fördelar: Leder lättare bor värmen. Lättare att serva. Viktbesparande.

13 Hjulbromsar Trumbroms
En trumbroms består av en roterande trumma som ansätts genom att bromsband trycks utåt mot trummans insida. – Nackdel: Trumbromsen kan lätt bli överhettad, vilket kan leda till att bromsverkan blir sämre eller helt slutar att fungera. Detta kallas bromsfading.

14 Hydrauliskt bromssystem
ABS ABS (på svenska Anti blockerings system, engelska anti-lock brakning system) Förhindrar att hjulen låser sig när man bromsar. Styrförmågan bibehålles vid hårda inbromsningar. Bromssträckan förkortas på de flesta underlag. Nackdelen är att oerfarna förare löper risk att vaggas in i en falsk trygghet. När Varningslampan för ABS-systemet lyser talar den om att ABS-systemet är ur funktion.

15 Bromssystemets uppdelning
Pneumatiska bromssystem På lastbilar och bussar är det vanligt med pneumatiska bromssystem. Funktionen för dessa är i princip samma som för ett hydrauliskt system, men med tryckluft i stället för bromsvätska. Tunga fordon skulle överhetta vätskan så de har pneumatiskt bromssystem istället. Tryckluftbromsar kräver en kompressor för att fungera. Denna drivs av bilens motor, vilket innebär att luften så småningom läcker ut om motorn är avstängd. .

16 Stoppsträcka Reaktionssträcka + Bromssträcka = Stoppsträcka
Vad kan vi göra för att förkorta stoppsträckan? Sänka hastigheten Se till att bilen bromsar är i bra skick Vara handlings beredd.

17 Hjulupphängning Varför har vi hjulupphängning?
Hjulupphängningen funktion är: Hjulupphängningen ser till så att hjulen är anslutna till fordonets kaross eller ram. Måste fungera för att bilen skal ha god styrförmåga trots att hjulen fjädrar upp och ner.

18 Hjulupphängning och dess uppdelning
Framhjulupphängning Hjulupphängning och dess uppdelning Stel framaxel Separat hjulupphängning

19 Hjulinställning Vägegenskaper Slitage Bränsleförbrukning

20 Styrsystem Delas in i tre grupper: Mekaniskt Hydrauliskt
Elektrohydrauliskt

21 Styrinrättning Delas in i två grupper: Kuggstångväxel
Styrväxel med skruv Styrinrättningens funktion är: Föra fordonet åt det håll föraren svänger.

22 Styrinrättning Servostyrning: Servostyrningens funktion är:
Göra styrningen mer direkt. Ta upp stötar och ojämnheter från vägbanan. Ge föraren mer kraft, underlätta vid tex. Parkering. Minska känslan av obalans från däcken.

23 Fjädring Delas in i fyra huvudgrupper Fjädringens funktion är:
Spiralfäder Bladfjäder Torsionsfjäder Luftfjädring Fjädringens funktion är: Ge efter för vägens ojämnheter. Ha kontakt med vägen utan att studsa. Ta upp hjulens rörelse på ett mjukt sätt.

24 Fjädring Fordonets fjädring består inte bara av fjädrar.
Även däck och säte hjälper till att göra färden komfortabel. Miljö & skydds frågor Att arbeta med hoptryckta fjädrar medför alltid en risk. Följ alltid verkstadshandbokens anvisningar.

25 Stötdämpare Delas in i två grupper: Stötdämparens funktion är:
Hydraulisk stötdämpare Gastrycksdämpare Stötdämparens funktion är: Motverka gungningar i fordonskarossen Bromsa fjädrarnas rörelse så att hjulen inte studsar mot vägbanan.

26 Hjul (Fälg & Däck ) Fälgar delas in i två grupper: Plåt/Stålfälgar
Plåtfälgen är billig och används till de flesta person och lastbilar. Aluminiumfälgar Aluminiumfälgen är dyrare men uppfyller högre krav på rundhet.

27 Frågor?


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Chassikomponenter"

Liknande presentationer


Google-annonser