Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-26www.sbu.nusidfot. 2014-06-26www.sbu.nusidfot Blå Bandet •Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-26www.sbu.nusidfot. 2014-06-26www.sbu.nusidfot Blå Bandet •Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund."— Presentationens avskrift:

1 www.sbu.nusidfot

2 www.sbu.nusidfot Blå Bandet •Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund (SBF) Blåbandet •Blå Bandets uppgifter: -Skapa alkoholfria miljöer och driva opinion för en drogfri livsstil och ökad folkhälsa -Informera om alkoholens och andra drogers skadeverkningar -Stödja de alkohol- och narkotikaskadade och deras familjer samt skapa förståelse för deras situation -Påverka beslutsfattare och upprätthålla lagstiftning och driva en politik som steg för steg minskar den totala konsumtionen av alkohol -Erbjuda social gemenskap och arbete för fred och förståelse mellan olika nationaliteter

3 www.sbu.nusidfot Vi är till för dig som •Vill ha meningsfull tillvaro utan alkohol och andra droger •Vill träffa människor från hela landet och knyta internationella kontakter •Vill idrotta med eller utan prestationskrav •Vill kunna roa dig och minnas allt dagen efter •Åka på roliga fester, läger och hajker •Finns i vår målgrupp:13-25 år

4 www.sbu.nusidfot Vi anordnar •Ett årligt UNG-läger i januari/februari •Ett årligt riksmöte under midsommarhelgen •Lokala och regionala kurser, läger och träffar •Lokal barn- och ungdomsverksamhet •Skolinformation

5 www.sbu.nusidfot UNG-läger •Varje år under en helg i januari/februari anordnar ett distrikt eller förbundet UNG-lägret •40-80 ungdomar från hela Sverige brukar komma för att dansa, sporta, umgås och lära sig nya saker Kom med du också!!!

6 www.sbu.nusidfot Riksmöte •Varje midsommarhelg (torsdag-söndag) anordnar ett distrikt eller förbundet riksmötet. •Innehåll: -Traditionellt midsommarfirande -Mycket god mat -Verkstäder -Blue star show -Folklekar -Discon -RM-tävlingar -Årsmöte -Aktiviteter för alla åldrar

7 www.sbu.nusidfot Vi erbjuder våra medlemmar •Ett rikare liv utan droger •Meningsfulla och kul aktiviteter •Billigare kurser och läger •Billigare hyra vid våra läger- och kursgårdar t ex i Sälen •Medlemstidningen Blå Bandet •Billigare försäkringar i SalusAnsvar

8 www.sbu.nusidfot Vårt motto  Helnykterhet  Kristen livsstil  Fysisk aktivitet

9 www.sbu.nusidfot Helnykterhet •Vi dricker inte drycker innehållande mer än 2,25 volymprocent alkohol •Vi får inte tillverka, ge bort eller bjuda någon på alkoholdryck

10 www.sbu.nusidfot Kristen livsstil •Blå Bandet är på kristen grund •Vi solidariserar oss med de drogberoende och deras familjer •Vi vill vara hänsynsfulla och behandla andra som vi själva vill bli behandlade •Våra aktiviteter ger chans till bön och eftertanke

11 www.sbu.nusidfot Fysisk aktivitet •Några sportar och håller kroppen i trim genom t.ex. simning, volleyboll innebandy och bordtennis

12 www.sbu.nusidfot Verksamhetsområden •Idrott •Dans •Friluftsliv •ANT •Livsåskådning •Film •Hobby

13 www.sbu.nusidfot Historik - SBU •Hoppets här – barn- och ungdomsverksamhet. Start redan Gav ut tidningen Blåklint. Hoppets här bytte namn till Blå Ringen på 1960-talet. •SBU grundades 1907 •Första ordföranden var prästen Richard Eriksson från Leksand •400 medlemmar år 1908 •1915 startade barnkolonier i Blekinge •Första riksmötet hölls i Gagnef 1926 •Blåbandsscouting

14 www.sbu.nusidfot Historik – Blå Bandet •Bildades i USA 1876 i Pittsburgh av Francis Murphy •Han var krögare, sålde olaglig alkohol, fängslades och blev frälst •Det blå bandet är hämtat från bibeln (4 Mos 15:38). Israeliterna uppmanas här att sätta blå tofsar på kläderna för att tänka på Tio Guds Bud •Spreds via England till Sverige 1883 av syskonen Dickson och Oskar Eklund •Samtidigt startades tidningen Blå Bandet av Eklund. 2/ bildades den första Blåbandsföreningen i Göteborg •Sveriges Blåbandsförbund bildades 1886

15 www.sbu.nusidfot Medlemslöftet •Man kan vara juniormedlem fram till 18 års ålder. Då behöver man inte avlägga medlemslöftet. Man är med i verksamheten och betalar en medlemsavgift till avdelningen eller riks •Man bör ha fyllt 10 år när man blir löftesmedlem och då betalar man en medlemsavgift till förbundet •Som löftesmedlem avläggs medlemslöftet: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”

16 www.sbu.nusidfot Vi består av •2625 medlemmar i åldern 0-40 år •Ett förbund •Ett 10-tal distrikt •Ett 40-tal avdelningar

17 www.sbu.nusidfot Förbundets förtroendevalda •Förbundsstyrelsen med 7 ledamöter •2 råd för aktiviteter och idrott •En internationell kontaktperson •2 råd för studier och alkoholpolitik tillsammans med moderförbundet •Revisor/siffergranskare och suppleanter

18 www.sbu.nusidfot Förbundets anställda •Kansli i Örebro •Anställd verksamhetsledare 75% Niclas Lidström. Övergripande ansvar för kansli, personal, verksamhet och ekonomi. Ansvar för skolan, media, nyhetsbrevet, SBU:s innehåll i tidningen Blå Bandet och distrikten Örebro, Västmanland, Dalarna,Västerbotten och Norrbotten. •Anställd verksamhetskonsulent 50% Martin Sundberg. Ansvar för församlingen, mässan och festivalen, hemsidan samt distrikten Blekinge, Småland, Östergötland, Västra Sverige och Skaraborg. •Anställd verksamhetskonsulent 50% Christel Bertling Szytek. Ansvar för roundabout och distrikten Södermanland, Stockholm och Uppsala.

19 www.sbu.nusidfot Förbundsstyrelsen •Består av 7 ledamöter •Väljs vid varje årsmöte under riksmötet •Har det övergripande ansvaret över SBU-förbundets verksamhet och ekonomi •Har möte ungefär en gång per månad •E-post:

20 www.sbu.nusidfot Aktivitetsrådet •Består av 5 personer •Aktivitetsrådet skall arbeta med att utveckla verksamheten inom Blå Bandet. •Uppgifter: •Bistå med barn- och ungdomsmaterial till ledarutbildningar och hemsidan JagLeder.nu!. •Vid behov hjälpa till med planering och genomförande av ledarutbildningarna.

21 www.sbu.nusidfot Aktivitetsrådet •Stötta barn- och ungdomsgrupper med verksamhetstips. •Ansvara för julbrevmärkestävlingen. •Svara på frågor rörande barn- och ungdoms-verksamheten i Blå Bandet. •Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och handlingsplan. •E-post:

22 www.sbu.nusidfot Idrottsrådet •Består av 3 personer •Har det övergripande ansvaret för idrottsverksamheten inom Blåbandsrörelsen •Uppgifter: -I enlighet med bestämda regler ansvara för planering genomförande och förnyelse av riksmästerskapstävlingar och andra idrottstävlingar inom SBU -Svara på frågor rörande idrott i Blåbandsrörelsen -Genomföra motionskampanjen. -Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och handlingsplan •E-post:

23 www.sbu.nusidfot Idrottstävlingar •Under riksmötet hålls riksmästerskap i terränglöpning och friidrott •Riksmästerskap hålls ibland i innebandy, volleyboll och bordtennis •I Motionskampanjen kan alla delta som motionerar. Man samlar poäng. 1p=30 min. aktivitet. Utlottningar görs. Alla blåbandsföreningar tävlar mot varandra

24 www.sbu.nusidfot Internationell kontaktperson •Den internationella kontaktperson ska hålla kontakt med det internationella nätverket och kontaktperson för SBU:s fadderbarn och SBF:s internationella kontakter

25 www.sbu.nusidfot Europeiskt nätverk •SBU är med i ett europeiskt nätverk som tidigare hette EBY •Läs mer på websiten:

26 www.sbu.nusidfot Fadderbarnen •Sveriges Blåbandsungdom har fadderbarn i Uganda i Afrika. Alla är nu ungdomar. Vi stöder ekonomiskt deras skolgång

27 www.sbu.nusidfot Vision och uppdrag •Vision •Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde •Uppdrag •Sveriges Blåbandsungdoms uppdrag är att uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet

28 www.sbu.nusidfot Målsättningar 2014 Tal inom parentes är för •År 2014 har SBU •5000 medlemmar (2625) •bildat 5 nya avdelningar (1) •50 barngrupper 0-12 år (27) •50 ungdomsgrupper år (21) •200 utbildade och aktiva ledare (177)

29 www.sbu.nusidfot Målsättningar 2014 Tal inom parentes är för 2008 •År 2014 är •80% av medlemmarna under 26 år (76) •80% av årsmötesombuden i målgruppen år (46) •SBU åstadkommer årligen •100 mediaframträdanden (65) •20 mäss- eller festivalbesök (18) •100 skolbesök (130) •12 utskick av nyhetsbrevet (7) •Minst ett läger i varje distrikt

30 www.sbu.nusidfot Arenor •Där vi påverkar och syns •Skolan •Församlingen •Media •Politiken •Mässan och festivalen

31 www.sbu.nusidfot Strategiplan •Väcka opinion •SBU vill väcka och skapa opinion i drogfrågan. Vi vill att våra medlemmar via media, hemsidor, nyhetsbrev och på mässor och festivaler sprider vårt budskap om helnykterhet på kristen grund. •Vi kommunicerar genom pressmeddelanden, bloggar, krönikor, referat, reportage, insändare och debattartiklar. SBU är en självklar remissinstans till myndigheter och organisationer i ungdoms- och drogfrågor.

32 www.sbu.nusidfot Strategiplan •Skapa drogfria miljöer •SBU vill skapa drogfria miljöer där barn och ungdomar finns. Det kan ske •kontinuerligt som i SBU:s barn- och ungdomsgrupper eller mer som en punktinsats under större offentliga arrangemang. Självklart ses SBU:s läger och kurser som viktiga drogfria miljöer. SBU vill ordna drogfria aktiviteter med skolor, församlingar och andra samverkanspartners •Samverkan •SBU vill samverka med andra organisationer och nätverk. Exempel på •samverkanspartners är skolor, församlingar och andra nykterhetsorganisationer

33 www.sbu.nusidfot JagLeder.nu! Projekt för nya och nuvarande ledare •Ledarmaterial •En tips- och idébank på Internet. Website: •Utbildningar

34 www.sbu.nusidfot roundabout •Verksamhet för unga tjejer år •Kommer från Blå kors i Schweiz •Det centrala är den lokala tjejgruppen som dansar hiphop och streetdance, fikar, pratar och har mysigt ihop •Nationellt anordnas utbildningar för ledare i t.ex. danskoreografi, ledarskap, psykologi och hälsa. • E-post:

35 www.sbu.nusidfot roundabout Övergripande mål •Att stärka självkänslan •Att förbättra kroppskänslan •Att öka det fysiska välbefinnandet •Att främja och behålla hälsan •Att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning

36 www.sbu.nusidfot roundabout

37 www.sbu.nusidfot Distrikten •Blekinge, Småland, Skaraborg, Västra Sverige, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Västerbotten •Har egna styrelser (eller tillsammans med moderdistriktet), distriktstidningar m.m •Redovisar sina medlemmar genom en årlig distriktsrapport till riks. Kan sätta upp visionsmål

38 www.sbu.nusidfot Avdelningarna •Består av egna styrelser •Här sker det viktiga barn- och ungdomsarbetet i form av olika grupper som sysslar med pyssel, innebandy, simning, filmvisning och folkrace m.m •Söker verksamhetsstöd från riksorganisationen för sin lokala verksamhet •Redovisar sina medlemmar varje år till förbundet i en medlems- och avdelningsrapport

39 www.sbu.nusidfot Loggan

40 www.sbu.nusidfot Fjäll- och kursgårdar •Blå Bandets anläggningar: -Blåbandsrörelsens fjällgård i Sälen Billingegården nära Skövde Hellidens folkhögskola i Tidaholm Princess Hall i Stockholm Håknäs sommargård på Vätö Ungdomsgården Vreten nära Nora Blå gården Hemavan

41 www.sbu.nusidfot Websiten •Här kan man hitta aktuella artiklar om sådant som händer inom SBU-förbundet •Innehåll: -Information om oss -Organisation -Verksamhet -Bilder -Aktivitetsalmanacka -Länkar till andra nykterhetsorganisationer m.m

42 www.sbu.nusidfot Distriktens websiter •Några distrikt har egna websiter: •Skaraborg: •Stockholm: •Västerbotten: •Västra Sverige: •Uppsala: •Dalarna: •Södermanland:

43 www.sbu.nusidfot Kontaktuppgifter Website: Kansliet: Besöksadress: Gustav Adolfs allé 10 Postadress: Box Örebro Telefon: Fax: E-post: E-post förbundsstyrelsen: Förbundsordförande: Fredrik Olofsson Adress: Näckrosvägen 9, Umeå Telefon: ,

44 www.sbu.nusidfot Kontaktuppgifter Verksamhetsledare Niclas Lidström Verksamhetskonsulent Martin Sundberg Verksamhetskonsulent Christel Bertling-Szytek


Ladda ner ppt "2014-06-26www.sbu.nusidfot. 2014-06-26www.sbu.nusidfot Blå Bandet •Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser