Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blå Bandet Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund (SBF) Blåbandet Blå Bandets uppgifter: Skapa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blå Bandet Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund (SBF) Blåbandet Blå Bandets uppgifter: Skapa."— Presentationens avskrift:

1

2 Blå Bandet Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund (SBF) Blåbandet Blå Bandets uppgifter: Skapa alkoholfria miljöer och driva opinion för en drogfri livsstil och ökad folkhälsa Informera om alkoholens och andra drogers skadeverkningar Stödja de alkohol- och narkotikaskadade och deras familjer samt skapa förståelse för deras situation Påverka beslutsfattare och upprätthålla lagstiftning och driva en politik som steg för steg minskar den totala konsumtionen av alkohol Erbjuda social gemenskap och arbete för fred och förståelse mellan olika nationaliteter

3 Vi är till för dig som Vill ha meningsfull tillvaro utan alkohol och andra droger Vill träffa människor från hela landet och knyta internationella kontakter Vill idrotta med eller utan prestationskrav Vill kunna roa dig och minnas allt dagen efter Åka på roliga fester, läger och hajker Finns i vår målgrupp:13-25 år

4 Vi anordnar Ett årligt UNG-läger i januari/februari
Ett årligt riksmöte under midsommarhelgen Lokala och regionala kurser, läger och träffar Lokal barn- och ungdomsverksamhet Skolinformation

5 UNG-läger Varje år under en helg i januari/februari anordnar ett distrikt eller förbundet UNG-lägret 40-80 ungdomar från hela Sverige brukar komma för att dansa, sporta, umgås och lära sig nya saker Kom med du också!!!

6 Riksmöte Varje midsommarhelg (torsdag-söndag) anordnar ett distrikt eller förbundet riksmötet. Innehåll: Traditionellt midsommarfirande Mycket god mat Verkstäder Blue star show Folklekar Discon RM-tävlingar Årsmöte Aktiviteter för alla åldrar

7 Vi erbjuder våra medlemmar
Ett rikare liv utan droger Meningsfulla och kul aktiviteter Billigare kurser och läger Billigare hyra vid våra läger- och kursgårdar t ex i Sälen Medlemstidningen Blå Bandet Billigare försäkringar i SalusAnsvar

8 Vårt motto Helnykterhet Kristen livsstil Fysisk aktivitet

9 Helnykterhet Vi dricker inte drycker innehållande mer än 2,25 volymprocent alkohol Vi får inte tillverka, ge bort eller bjuda någon på alkoholdryck

10 Kristen livsstil Blå Bandet är på kristen grund
Vi solidariserar oss med de drogberoende och deras familjer Vi vill vara hänsynsfulla och behandla andra som vi själva vill bli behandlade Våra aktiviteter ger chans till bön och eftertanke

11 Fysisk aktivitet Några sportar och håller kroppen i trim genom t.ex. simning, volleyboll innebandy och bordtennis

12 Verksamhetsområden Idrott Dans Friluftsliv ANT Livsåskådning Film
Hobby

13 Historik - SBU Hoppets här – barn- och ungdomsverksamhet. Start redan Gav ut tidningen Blåklint. Hoppets här bytte namn till Blå Ringen på 1960-talet. SBU grundades 1907 Första ordföranden var prästen Richard Eriksson från Leksand 400 medlemmar år 1908 1915 startade barnkolonier i Blekinge Första riksmötet hölls i Gagnef 1926 Blåbandsscouting

14 Historik – Blå Bandet Bildades i USA 1876 i Pittsburgh av Francis Murphy Han var krögare, sålde olaglig alkohol, fängslades och blev frälst Det blå bandet är hämtat från bibeln (4 Mos 15:38). Israeliterna uppmanas här att sätta blå tofsar på kläderna för att tänka på Tio Guds Bud Spreds via England till Sverige 1883 av syskonen Dickson och Oskar Eklund Samtidigt startades tidningen Blå Bandet av Eklund. 2/ bildades den första Blåbandsföreningen i Göteborg Sveriges Blåbandsförbund bildades 1886

15 Medlemslöftet Man kan vara juniormedlem fram till 18 års ålder. Då behöver man inte avlägga medlemslöftet. Man är med i verksamheten och betalar en medlemsavgift till avdelningen eller riks Man bör ha fyllt 10 år när man blir löftesmedlem och då betalar man en medlemsavgift till förbundet Som löftesmedlem avläggs medlemslöftet: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”

16 Vi består av 2625 medlemmar i åldern 0-40 år Ett förbund
Ett 10-tal distrikt Ett 40-tal avdelningar

17 Förbundets förtroendevalda
Förbundsstyrelsen med 7 ledamöter 2 råd för aktiviteter och idrott En internationell kontaktperson 2 råd för studier och alkoholpolitik tillsammans med moderförbundet Revisor/siffergranskare och suppleanter

18 Förbundets anställda Kansli i Örebro
Anställd verksamhetsledare 75% Niclas Lidström. Övergripande ansvar för kansli, personal, verksamhet och ekonomi. Ansvar för skolan, media, nyhetsbrevet, SBU:s innehåll i tidningen Blå Bandet och distrikten Örebro, Västmanland, Dalarna,Västerbotten och Norrbotten. Anställd verksamhetskonsulent 50% Martin Sundberg. Ansvar för församlingen, mässan och festivalen, hemsidan samt distrikten Blekinge, Småland, Östergötland, Västra Sverige och Skaraborg. Anställd verksamhetskonsulent 50% Christel Bertling Szytek. Ansvar för roundabout och distrikten Södermanland, Stockholm och Uppsala.

19 Förbundsstyrelsen Består av 7 ledamöter
Väljs vid varje årsmöte under riksmötet Har det övergripande ansvaret över SBU-förbundets verksamhet och ekonomi Har möte ungefär en gång per månad E-post:

20 Aktivitetsrådet Består av 5 personer
Aktivitetsrådet skall arbeta med att utveckla verksamheten inom Blå Bandet. Uppgifter: Bistå med barn- och ungdomsmaterial till ledarutbildningar och hemsidan JagLeder.nu!. Vid behov hjälpa till med planering och genomförande av ledarutbildningarna.

21 Aktivitetsrådet Stötta barn- och ungdomsgrupper med verksamhetstips.
Ansvara för julbrevmärkestävlingen. Svara på frågor rörande barn- och ungdoms-verksamheten i Blå Bandet. Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och handlingsplan. E-post:

22 Idrottsrådet Består av 3 personer
Har det övergripande ansvaret för idrottsverksamheten inom Blåbandsrörelsen Uppgifter: I enlighet med bestämda regler ansvara för planering genomförande och förnyelse av riksmästerskapstävlingar och andra idrottstävlingar inom SBU Svara på frågor rörande idrott i Blåbandsrörelsen Genomföra motionskampanjen. Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och handlingsplan E-post:

23 Idrottstävlingar Under riksmötet hålls riksmästerskap i terränglöpning och friidrott Riksmästerskap hålls ibland i innebandy, volleyboll och bordtennis I Motionskampanjen kan alla delta som motionerar. Man samlar poäng. 1p=30 min. aktivitet. Utlottningar görs. Alla blåbandsföreningar tävlar mot varandra

24 Internationell kontaktperson
Den internationella kontaktperson ska hålla kontakt med det internationella nätverket och kontaktperson för SBU:s fadderbarn och SBF:s internationella kontakter

25 Europeiskt nätverk SBU är med i ett europeiskt nätverk som tidigare hette EBY Läs mer på websiten:

26 Fadderbarnen Sveriges Blåbandsungdom har fadderbarn i Uganda i Afrika. Alla är nu ungdomar. Vi stöder ekonomiskt deras skolgång

27 Vision och uppdrag Vision
Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde Uppdrag Sveriges Blåbandsungdoms uppdrag är att uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet

28 Målsättningar 2014 Tal inom parentes är för 2008. År 2014 har SBU
5000 medlemmar (2625) bildat 5 nya avdelningar (1) 50 barngrupper 0-12 år (27) 50 ungdomsgrupper år (21) 200 utbildade och aktiva ledare (177)

29 Målsättningar 2014 Tal inom parentes är för 2008 År 2014 är
80% av medlemmarna under 26 år (76) 80% av årsmötesombuden i målgruppen år (46) SBU åstadkommer årligen 100 mediaframträdanden (65) 20 mäss- eller festivalbesök (18) 100 skolbesök (130) 12 utskick av nyhetsbrevet (7) Minst ett läger i varje distrikt

30 Arenor Där vi påverkar och syns Skolan Församlingen Media Politiken
Mässan och festivalen

31 Strategiplan Väcka opinion
SBU vill väcka och skapa opinion i drogfrågan. Vi vill att våra medlemmar via media, hemsidor, nyhetsbrev och på mässor och festivaler sprider vårt budskap om helnykterhet på kristen grund. Vi kommunicerar genom pressmeddelanden, bloggar, krönikor, referat, reportage, insändare och debattartiklar. SBU är en självklar remissinstans till myndigheter och organisationer i ungdoms- och drogfrågor.

32 Strategiplan Skapa drogfria miljöer
SBU vill skapa drogfria miljöer där barn och ungdomar finns. Det kan ske kontinuerligt som i SBU:s barn- och ungdomsgrupper eller mer som en punktinsats under större offentliga arrangemang. Självklart ses SBU:s läger och kurser som viktiga drogfria miljöer. SBU vill ordna drogfria aktiviteter med skolor, församlingar och andra samverkanspartners Samverkan SBU vill samverka med andra organisationer och nätverk. Exempel på samverkanspartners är skolor, församlingar och andra nykterhetsorganisationer

33 JagLeder.nu! Projekt för nya och nuvarande ledare Ledarmaterial
En tips- och idébank på Internet. Website: Utbildningar

34 roundabout Verksamhet för unga tjejer 12-20 år
Kommer från Blå kors i Schweiz Det centrala är den lokala tjejgruppen som dansar hiphop och streetdance, fikar, pratar och har mysigt ihop Nationellt anordnas utbildningar för ledare i t.ex. danskoreografi, ledarskap, psykologi och hälsa. E-post:

35 roundabout Övergripande mål Att stärka självkänslan
Att förbättra kroppskänslan Att öka det fysiska välbefinnandet Att främja och behålla hälsan Att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning

36 roundabout

37 Distrikten Blekinge, Småland, Skaraborg, Västra Sverige, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Västerbotten Har egna styrelser (eller tillsammans med moderdistriktet), distriktstidningar m.m Redovisar sina medlemmar genom en årlig distriktsrapport till riks. Kan sätta upp visionsmål

38 Avdelningarna Består av egna styrelser
Här sker det viktiga barn- och ungdomsarbetet i form av olika grupper som sysslar med pyssel, innebandy, simning, filmvisning och folkrace m.m Söker verksamhetsstöd från riksorganisationen för sin lokala verksamhet Redovisar sina medlemmar varje år till förbundet i en medlems- och avdelningsrapport

39 Loggan

40 Fjäll- och kursgårdar Blå Bandets anläggningar:
Blåbandsrörelsens fjällgård i Sälen Billingegården nära Skövde Hellidens folkhögskola i Tidaholm Princess Hall i Stockholm Håknäs sommargård på Vätö Ungdomsgården Vreten nära Nora Blå gården Hemavan

41 Websiten Här kan man hitta aktuella artiklar om sådant som händer inom SBU-förbundet Innehåll: Information om oss Organisation Verksamhet Bilder Aktivitetsalmanacka Länkar till andra nykterhetsorganisationer m.m

42 Distriktens websiter Några distrikt har egna websiter:
Skaraborg: Stockholm: Västerbotten: Västra Sverige: Uppsala: Dalarna: Södermanland:

43 Kontaktuppgifter Website: Kansliet: Besöksadress: Gustav Adolfs allé 10 Postadress: Box Örebro Telefon: Fax: E-post: E-post förbundsstyrelsen: Förbundsordförande: Fredrik Olofsson Adress: Näckrosvägen 9, Umeå Telefon: ,

44 Kontaktuppgifter Verksamhetsledare Niclas Lidström Verksamhetskonsulent Martin Sundberg Verksamhetskonsulent Christel Bertling-Szytek


Ladda ner ppt "Blå Bandet Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund (SBF) Blåbandet Blå Bandets uppgifter: Skapa."

Liknande presentationer


Google-annonser