Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fem år med arbetslinjen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fem år med arbetslinjen"— Presentationens avskrift:

1 Fem år med arbetslinjen
Facklig konferens 2011 Fem år med arbetslinjen

2 Facklig konferens 2011 Åtgärder i urval:
Arbetslöshetsförsäkringen: höjd och differentierad egenavgift, sänkt ersättning, nedtrappning, hårdare kvalifikationskrav, deltidsbegränsning mm Sjukförsäkringen: sänkt ersättning, rätt till uppsägning efter 180 dagar, utförsäkring, svårare få sjukpension Slopad avdragsrätt för fackligt medlemskap Mer generösa regler för visstidsanställningar: upp till fyra år utan rätt till fast jobb Indraget stöd till fackliga funktionsutbildningar 1/3 av Arbetsmiljöverkets resurser bort ALI nedlagt Halvering av arbetsmarknadsutbildningar, FAS 3 istället för anställningsstöd Rabatt på arbetsgivaravgiften för unga

3 Facklig konferens 2011 Jobbskatteavdraget
En skattesänkning enbart på inkomster från lön Olika beskattning vid samma inkomst beroende på varifrån den beskattningsbara inkomsten kommer Den dag du blir arbetslös, sjukskriven eller går i pension får du automatiskt en procentuell skattehöjning – trots att din inkomst minskar! Det finns ingen ”pensionärsskatt”. Pensionärer har tvärtom fått en liten skattesänkning Det har däremot inte arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga Vi har alltså idag tre olika skattesatser vid samma inkomst beroende på varifrån den kommer

4 Facklig konferens 2011 Vad är poängen med jobbskatteavdraget?
”Med jobbskatteavdraget blir fler jobb lönsamma samtidigt som den positiva effekten på hushållens disponibla inkomster kan dämpa löneökningstakten” Budgetpropositionen för 2012 I Klartext: Jobbskatteavdraget gör enskilda mer villiga att ta jobb med låga löner, och det blir enklare för arbetsgivarna att hålla emot löneökningskrav, eftersom folk ändå får ”mer pengar i plånboken”. Det vill säga företagens vinster ökar på bekostnad av skattefinansierade trygghetssystem och verksamheter som skola, vård och omsorg. Hittills till en kostnad på 70 miljarder per år.

5 Facklig konferens 2011 Hur har det gått?
Arbetslöshet ,1 procent Arbetslöshet ,5 procent Arbetslöshet 2012 – 7,8 procent

6 Facklig konferens 2011 Långtidsarbetslösheten
September 2006: ca 50 000 öppet långtidsarbetslösa 100 000 i åtgärder = cirka 150 000 totalt September 2011: ca 65 000 öppet långtidsarbetslösa 130 000 i åtgärder. = ca totalt En ökning med 25 procent!

7 Facklig konferens 2011 Arbetsmarknadsåtgärder
2006: 2,9 procent av arbetskraften i åtgärder. 2011: 4,5 procent av arbetskraften i åtgärder. 2012: 4,6 procent av arbetskraften i åtgärder

8 Facklig konferens 2011 Arbetslöshetsersättning 2006 var helårsekvivalenten 178 000 2011 är den 98  trots att arbetslösheten stigit 2006 hade 80 procent av de inskrivna vid AF ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 2011 har knappt 40 procent ersättning från arbetslöshetsförsäkringen Istället ökar beroendet av försörjningsstöd Arbetslöshet idag vanligaste skälet att få försörjningsstöd Av de arbetslösa inskrivna på Af får idag 4 procent ut 80 procent av tidigare lön i ersättning från a-kassan.

9 Facklig konferens 2011 Budgetpropositionen för 2012
Regeringen satsar totalt ca 15 miljarder på reformer Varav sänkt restaurangmoms 5,4 miljarder Konjunkturinstitutet rekommenderade 30 miljarder Resultat av momssänkning på frisör- och restaurangtjänster i Finland: Nya jobb som går att hänföra till momssänkningen: 0 Noll, alltså.

10 Facklig konferens 2011 Vad vill Vänsterpartiet göra istället?
Skapa fler produktiva, hållbara jobb genom investeringar i bostäder, järnväg och annan kollektivtrafik, omställning till hållbar energi- och industriproduktion och i förbättrad gemensam välfärd: skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg Generationsväxlingsprogram istället för sänkt krogmoms Göra om skattesystemet så att alla betalar efter bärkraft, inte olika beroende på inkomstslag. Oförändrad skatt för arbetsinkomster upp till kr/månad, därefter gradvis höjning. Återinföra skatt på arv och gåvor, förmögenheter och göra om fastighetsskatten Höja bolagsskatten och förbjuda avdrag för internlån Slopa ungdomsrabatten, Rut-avdraget och avvisa välgörenhetsavdrag osv.

11 Facklig konferens 2011 Arbetslöshetsförsäkringen
Sänkt och lika egenavgift, max 100 kronor + avdragsrätt Höjt tak upp till i första steg, mål 80% till 80% Slopa nedtrappningen av ersättningsnivån Slopa 75-dagarsbegräsningen för deltidsarbetslösa Mer generösa kvalifikationsvillkor Ny förstärkt grundförsäkring: Alla som är inskrivna hos AF och uppfyller grundvillkoren ska få ersättning med grundbeloppet, 400 kr/dag (Idag 320 kr/dag). Karens på tre månader. Skulle ge betydligt fler unga rätt till ersättning och avlasta socialtjänsten. Kommunernas arbetsmarkandsporgram kan då också avskaffas, och AF få ansvar för alla arbetslösa

12 Facklig konferens 2011 Sjukförsäkringen Stoppa utförsäkringarna
Ersätt tidsgränser för ersättning med tidsgränser för rätt till rehab-insatser Skärpta sanktioner mot arbetsgivare som inte genomför rehab Återinför rätt till tidsbegränsad sjukersättning

13 Facklig konferens 2011 Arbetsmarknadspolitiken Slopa garantiprogrammen
Rätt till tidiga insatser beroende på behov Fördubbla antalet arbetsmarknadsutbildningar Ge unga rätt att läsa in gymnasiet Avskaffa tvångsarbetet i Fas 3 Erbjud istället Komvux, Yrkeshögskola, kortare högskoleutbildning, lärlingsanställning och övergångsjobb med avtalsenlig lön Om Fas 3 var ett företag skulle det vara det näst största i Sverige med över anställda. Men fas 3-deltagarna är inte anställda, utan jobbar utan anställningstrygghet och får ingen lön alls, endast max 65 % av tidigare lön eller socialbidrag – för heltidsjobb

14 Facklig konferens 2011 Stärkt arbetsrätt – starkare fack
Hårdare krav för visstidsanställningar, kortare kvalificering till fast jobb, högre arbetsgivaravgift för visstider utom vikariat. Stärkt rätt till heltid i LAS Hårdare reglering av inhyrning, stopp för inhyrning då folk har återanställningsrätt mm. Hårdare kontroller vid arbetskraftsinvandring Krafttag mot skattefusk och svartjobb Stärkta rättigheter för papperslösa Avdragsrätt för fackmedlemskap Subventionering av skyddsombudsutbildningar Riv upp lex Laval och kräv undantag för svenska modellen i EU samt Socialt protokoll

15 Facklig konferens 2011 Beslut som gått regeringen emot:
En utvärdering av jobbskatteavdraget ska genomföras - Lavallagen ska utredas - 75-dagarsregeln och 100-dagarsregeln i a-kassan ska ändras - LOU ska ändras så att krav kan ställas på kollektivavtal och god arbetsmiljö - Anvisningsstopp till Fas 3 tills regeringen åtgärdat bristerna i programmet

16 Facklig konferens 2011 Kommande händelser:
Snart dags för ändring av EU-fördraget, då har vi chansen att åter lyfta frågan om bindande garantier för kollektivavtalsmodellen och socialt protokoll i EU som helhet. Socialförsäkringsutredningen jobbar tom 2014 Ny anställningsform utreds: Lärlingsprovanställning Utredning om att slopa rätten till lön vid tvister om uppsägning Genomförande av bemanningsdirektivet Utstationerande företag ska bli skyldiga att utse kontaktperson- dock utan förhandlingsmandat! Möjlighet att pröva visstidsanställningar i domstol Försämringar av ledighetslagstiftningen för fackliga utbildningar Utredning om att förlänga rätten att jobba enligt LAS från 67 till 69 år

17 Facklig konferens 2011 Med andra ord:
Läget i klasskampen är minst sagt hårt Då gäller det att orka kämpa, både politiskt och fackligt!


Ladda ner ppt "Fem år med arbetslinjen"

Liknande presentationer


Google-annonser