Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT."— Presentationens avskrift:

1 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

2 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Hur ska man... •Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen •Möta branschprofiler utan att betala •Lära av kollegors erfarenhet och specialintressen utan att gå på kurser..

3 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen •Sveriges största förening för professionella IT användare och utvecklare •Främjar –En sund utveckling av användning av informationsteknik i samhället –Medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte –Forskning kunskapsspridning och utbildningsverksamhet •Mer än 28.000 medlemmar varav ca 5.000 i västra kretsen •Aktiv regional verksamhet genom nätverk

4 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 ”För IT i Sverige” Verkar för en sund utveckling och användningen av IT-i Sverige •Europeiska Datakörkortet •SBA – sårbarhetsanalys •Certifieringar •Projekt –e-medborgarprojektet –Surfa lugnt- kampanjen •Certifieringar

5 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 "För Kunskap och Kontakter" •Stödjer aktiva medlemmar i intressedrivna professionella nätverk –I lokala träffar runt aktuella ämnen –På virtuella mötesplatser •hemsida, arkiv, diskussioner, kalender, e-post –i Projekt eller på Nätverkens Mötesplatser –Projektverktyget - utan kostnad för medlemmar •Erbjuder nyheter, artiklar, aktiviteter – på dina villkor •Web, smart e-post, RSS (nyhetskanaler) •Genomför enkäter och publicerar resultaten

6 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 ”Förmåner som förenklar” •Ajour med branschen •Computer Sweden 3 ggr per vecka •Bransch - information via webb,RSS och e-post –Artiklar –Medlemssidor •IT- relaterade förmåner •Erbjudanden och rabatter

7 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen i Sverige Organisationen –Förening •Kretsar •Avdelningar –Bolag •Europeiska Datakörkortet •SBA •DF Certifiering

8 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Visionen Dataföreningen är platsen där Teori och Innovation möter Erfarenhet, en viktig länk till kunskap, erfarenhet och inspiration för verksamma inom IT-Sektorn DFstödjer den enskilde medlemmen, som vill vara ajour med utvecklingen I branschen.Tekniskt och affärsmässigt. DF levererar medlemsnytta för alla via medlemstidning, medlemskommunikation och IT- relaterade förmåner. DF levererar medlemsnytta för aktiva medlemmar som vill söka nya kunskaper och kontakter på ett kostnadseffektivt sätt och under trevliga former. Verksamheten är I grunden Intressedriven, stödd av ett effektivt kansli och av en ledande plattform för digital kommunikation Arbetsgivare inbjudes att uppmuntra och stödja sina medarbetares kompetensutveckling och engagemang med sponsrade medlemsavgifter, företagsabonnemang och sponsrade nätverksmöten. Mötet mellan högskola och näringsliv, mellan medlemmar med skiftande åldersstruktur och erfarenhet ger individerna möjlighet att växa och en plattform där givande idéer kan födas.

9 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Ledord i vår Vision •Individen i Centrum •Med stöd av arbetsgivaren •Nytta i yrkesrollen •Intressedriven verksamhet •IT-relaterade Förmåner •Aktivt deltagande - enkelt •Effektiv kommunikation mellan förening och medlem

10 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09..Visionen –Fokus på Tid och Upplevelser –Det verkliga mötet •möt personer du annars aldrig hade träffat •upplev platser du annars inte kommit till –Mötet på/via webben •utsträckta möten i tid och rum •vidareutvecklad Community-plattform för medlemmars kunskapsutveckling på nätet

11 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09..Visionen –En länk till kunskap, erfarenhet och inspiration –Skapar intressanta mötesplatser –Är platsen att synas i branschen –Bygger broar mellan högskola och närngsliv –En oberoende, intressedriven organisation

12 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Mål –Fler medlemmar (50 000+) –Utveckla attraktiva medlemserbjudanden •för aktiva och •passiva medlemmar –Öka medlemmarnas möjligheter att bidra med idéer och förslag –RESAN HAR BARA BÖRJAT!

13 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen Västra Kretsen •Kansli samlokaliserat med Viktoriainstitutet –Roland Karlsson –Sivert Petersson –Kansliet@west.dfs.seKansliet@west.dfs.se •Lokal Styrelse –Ordf Thure Bergström –http://www.dfs.se/kretsar/vastra •Hemsida på www.west.dfs.sewww.west.dfs.se

14 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen – för Kunskaper och Kontakter Exempel •IT Management •Verksamhetsutveckling •IT för Vård och Omsorg •Affärssystem •Usability •Säkerhet •Projektstyrning •ITQ •ITLL •After Work •Möt medlemmar i våra idédrivna nätverk

15 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen – nya Kontakter –Några medlemmar som delar ett specialintresse kan starta ett nätverk –Beskriv iden/nätverket med hjälp av ’kokboken’ –Publicera nätverket på egen plats på dfs.se •Bjud in nya medlemmar •Få en Virtuell Mötesplats och stöd för lokala träffar –Enkel administration och kommunikation •Annonsering, anmälningar, deltagarlistor etc Du får möjlighet att starta nya nätverk

16 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Du blir inbjuden på Seminarier –5 – 10 ggr per månad –Gratis eller till självkostnad –Idedrivna –Arrangeras av nätverken –Utbildning via DF kompetens –Samarrangerade förmånserbjudanden

17 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Vårens aktiviteter 2006 •Ett smakprov på våra aktiviteter under våren -Nätverksträffar -Demo, After Work, Tema -KTT – Kurser Till Tusen -Mozaikmetoden, UML – intro för beställare - uppdatering för specialister -ITLL – IT-lunch på Lindholmen -Sista fredagen varje månad -IT i Sverige 2006

18 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Deltag i våra projekt Vill du vara med i våra projekt? Vill du deltaga i mässor och konferenser? Vill du vara med och utveckla vår web? Kontakta oss på 0705-686870 Karin Montonen med gedigen erfarenhet som IT-koordinator och projektledare, inom flera branscher. Har infört affärssystem och ny teknik, abetat med utredningar, upphandling och verksamhetutveckling. Vill förbättra informationsflödet och användandet av IT inom företag. Skype:karinmontonen e-post dfvprojekt@dfs.se

19 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09..bjud in en IT-ambassadör Vi kommer gärna och presenterar Dataföreningen för dig och dina medarbetare. Kontakta oss på 0730-58 98 99 Charlotte Ljungblad, Charlotte Ljungblad, systemvetare, senast som IT-ansvarig på Fyrbodalinstitutet (Uddevalla). Innan dess användaransvarig och projektledare på Vårdalinstitutet (forskningsinstitut i Lund). Arbetade även på Ericsson Microwave Systems i Mölndal med javaprogrammering och användarmanualer. Marie Börtin Hultström, datalog, konsult inom utveckling och projektledning på Linnedata och Cell Networks, 6 år på GP som bl a gruppchef med ansvar för förvaltning, projekt och metoder. Nu egen konsult.

20 www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Välkommen till DFS - så får du: •Erfarenhetsutbyte –Kollegor –Möjlighet att mötas •Plattform för –Kompetens och kunskapsutveckling –Personligt IT-stöd –Utökat kontaktnät •Förmåner som förenklar –Sparar tid –Sparar pengar •Omvärldsorientering


Ladda ner ppt "Www.dfs.se Årsmöte 2006-03-09 Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT."

Liknande presentationer


Google-annonser