Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT"— Presentationens avskrift:

1 Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT
Årsmöte

2 Hur ska man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala Lära av kollegors erfarenhet och specialintressen utan att gå på kurser.. Årsmöte

3 Dataföreningen Sveriges största förening för professionella IT användare och utvecklare Främjar En sund utveckling av användning av informationsteknik i samhället Medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte Forskning kunskapsspridning och utbildningsverksamhet Mer än medlemmar varav ca i västra kretsen Aktiv regional verksamhet genom nätverk Dataföreningen har både en extern verksamhet i samhället och en intern verksamhet för medlemmar Dataföreningen driver ett antal verksamheter varav t.ex DF Kompetens är ett ledande utbildningsföretag på affärsmässiga villkor Centralt kansli i Stockholm men aktiv medlemsdriven regional verksamhet Årsmöte

4 ”För IT i Sverige” Verkar för en sund utveckling och användningen av IT-i Sverige Europeiska Datakörkortet SBA – sårbarhetsanalys Certifieringar Projekt e-medborgarprojektet Surfa lugnt- kampanjen Årsmöte

5 "För Kunskap och Kontakter"
Stödjer aktiva medlemmar i intressedrivna professionella nätverk I lokala träffar runt aktuella ämnen På virtuella mötesplatser hemsida, arkiv, diskussioner, kalender, e-post i Projekt eller på Nätverkens Mötesplatser Projektverktyget - utan kostnad för medlemmar Erbjuder nyheter, artiklar, aktiviteter – på dina villkor Web, smart e-post, RSS (nyhetskanaler) Genomför enkäter och publicerar resultaten Årsmöte

6 ”Förmåner som förenklar”
Ajour med branschen Computer Sweden 3 ggr per vecka Bransch - information via webb,RSS och e-post Artiklar Medlemssidor IT- relaterade förmåner Erbjudanden och rabatter Årsmöte

7 Dataföreningen i Sverige
                                                                      Organisationen  Förening Kretsar Avdelningar Bolag Europeiska Datakörkortet SBA DF Certifiering Årsmöte

8 Visionen Dataföreningen är platsen där Teori och Innovation möter Erfarenhet, en viktig länk till kunskap, erfarenhet och inspiration för verksamma inom IT-Sektorn DFstödjer den enskilde medlemmen, som vill vara ajour med utvecklingen I branschen.Tekniskt och affärsmässigt. DF levererar medlemsnytta för alla via medlemstidning, medlemskommunikation och IT-relaterade förmåner. DF levererar medlemsnytta för aktiva medlemmar som vill söka nya kunskaper och kontakter på ett kostnadseffektivt sätt och under trevliga former. Verksamheten är I grunden Intressedriven, stödd av ett effektivt kansli och av en ledande plattform för digital kommunikation Arbetsgivare inbjudes att uppmuntra och stödja sina medarbetares kompetensutveckling och engagemang med sponsrade medlemsavgifter, företagsabonnemang och sponsrade nätverksmöten. Mötet mellan högskola och näringsliv, mellan medlemmar med skiftande åldersstruktur och erfarenhet ger individerna möjlighet att växa och en plattform där givande idéer kan födas. Årsmöte

9 Ledord i vår Vision Individen i Centrum Med stöd av arbetsgivaren
Nytta i yrkesrollen Intressedriven verksamhet IT-relaterade Förmåner Aktivt deltagande - enkelt Effektiv kommunikation mellan förening och medlem Årsmöte

10 ..Visionen Fokus på Tid och Upplevelser Det verkliga mötet
möt personer du annars aldrig hade träffat upplev platser du annars inte kommit till Mötet på/via webben utsträckta möten i tid och rum vidareutvecklad Community-plattform för medlemmars kunskapsutveckling på nätet Årsmöte

11 ..Visionen En länk till kunskap, erfarenhet och inspiration
Skapar intressanta mötesplatser Är platsen att synas i branschen Bygger broar mellan högskola och närngsliv En oberoende, intressedriven organisation Årsmöte

12 Mål Fler medlemmar (50 000+) Utveckla attraktiva medlemserbjudanden
för aktiva och passiva medlemmar Öka medlemmarnas möjligheter att bidra med idéer och förslag RESAN HAR BARA BÖRJAT! Årsmöte

13 Dataföreningen Västra Kretsen
Kansli samlokaliserat med Viktoriainstitutet Roland Karlsson Sivert Petersson Lokal Styrelse Ordf Thure Bergström Hemsida på             Västra Kretsen arbetar från Hamlstad i Söder, Karlstad Norr, Jönköping i Öst Alla i kretsen jobbar på frivillig basis Grunden är aktiva medlemmar Årsmöte

14 Dataföreningen – för Kunskaper och Kontakter
Möt medlemmar i våra idédrivna nätverk Exempel IT Management Verksamhetsutveckling IT för Vård och Omsorg Affärssystem Usability Säkerhet Projektstyrning ITQ ITLL After Work I Dataföreningen kan du knyta kontaktermed individer som delar dina intressen både tekniskt, i din roll, i din karriär och även rent affärsmässigt Utöver dessa temaorienterade nätverk finns lokala klubbar i Borås, Jönköping och Skaraborg Men. Det finns utrymme för fler nätverk och du är välkommen att engagera dig och ta initiativ Årsmöte

15 Dataföreningen – nya Kontakter
Du får möjlighet att starta nya nätverk Några medlemmar som delar ett specialintresse kan starta ett nätverk Beskriv iden/nätverket med hjälp av ’kokboken’ Publicera nätverket på egen plats på dfs.se Bjud in nya medlemmar Få en Virtuell Mötesplats och stöd för lokala träffar Enkel administration och kommunikation Annonsering, anmälningar, deltagarlistor etc Årsmöte

16 Du blir inbjuden på Seminarier
5 – 10 ggr per månad Gratis eller till självkostnad Idedrivna Arrangeras av nätverken Utbildning via DF kompetens Samarrangerade förmånserbjudanden Årsmöte

17 Vårens aktiviteter 2006 Ett smakprov på våra aktiviteter under våren
Nätverksträffar Demo, After Work, Tema KTT – Kurser Till Tusen Mozaikmetoden, UML – intro för beställare - uppdatering för specialister ITLL – IT-lunch på Lindholmen Sista fredagen varje månad IT i Sverige 2006 Årsmöte

18 Deltag i våra projekt Vill du vara med i våra projekt? Vill du deltaga i mässor och konferenser? Vill du vara med och utveckla vår web? Kontakta oss på Karin Montonen med gedigen erfarenhet som IT-koordinator och projektledare, inom flera branscher. Har infört affärssystem och ny teknik, abetat med utredningar, upphandling och verksamhetutveckling. Vill förbättra informationsflödet och användandet av IT inom företag. Skype:karinmontonen e-post Årsmöte

19 ..bjud in en IT-ambassadör
Vi kommer gärna och presenterar Dataföreningen för dig och dina medarbetare. Kontakta oss på Charlotte Ljungblad, Charlotte Ljungblad, systemvetare, senast som IT-ansvarig på Fyrbodalinstitutet (Uddevalla). Innan dess användaransvarig och projektledare på Vårdalinstitutet (forskningsinstitut i Lund). Arbetade även på Ericsson Microwave Systems i Mölndal med javaprogrammering och användarmanualer.  Marie Börtin Hultström, datalog, konsult inom utveckling och projektledning på Linnedata och Cell Networks, 6 år på GP som bl a gruppchef med ansvar för förvaltning, projekt och metoder. Nu egen konsult. Årsmöte

20 Välkommen till DFS - så får du:
Erfarenhetsutbyte Kollegor Möjlighet att mötas Plattform för Kompetens och kunskapsutveckling Personligt IT-stöd Utökat kontaktnät Förmåner som förenklar Sparar tid Sparar pengar Omvärldsorientering Årsmöte


Ladda ner ppt "Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT"

Liknande presentationer


Google-annonser