Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobile Ajax Master Thesis in Applied Information Technology Magisterexamen med inriktning mot tillämpad informationsteknik Januari 2008, Institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobile Ajax Master Thesis in Applied Information Technology Magisterexamen med inriktning mot tillämpad informationsteknik Januari 2008, Institutionen."— Presentationens avskrift:

1 Mobile Ajax Master Thesis in Applied Information Technology Magisterexamen med inriktning mot tillämpad informationsteknik Januari 2008, Institutionen f ö r till ä mpad IT Kungliga Tekniska H ö gskolan 1

2  Inledning  Problemställning  Genomförande  Diskussion och slutsatser Presenteras av Mahmud och Haydar KTH - Institutionen för tillämpad IT  Inledning  Problemställning  Genomförande  Diskussion och slutsatser Presenteras av Mahmud och Haydar KTH - Institutionen för tillämpad IT Agenda 2

3 Web 2.0  Är ett samlingsnamn för nästa generation av webbtjänster. t. ex. Wikipedia.  För att en webbsida ska definieras som Web 2.0 måste den bl. a. uppfylla följande villkor:  Att användarna skall kunna: - bidra till sajtens innehåll - ha kontroll över sin information  designen ska vara interaktiv och användbar  Är ett samlingsnamn för nästa generation av webbtjänster. t. ex. Wikipedia.  För att en webbsida ska definieras som Web 2.0 måste den bl. a. uppfylla följande villkor:  Att användarna skall kunna: - bidra till sajtens innehåll - ha kontroll över sin information  designen ska vara interaktiv och användbar 3

4 Web 2.0 principer Webben som plattform Utnyttja kollektiv intelligens Data är nästa Intel Inside Slutet på mjukvarula nseringscy kel Lättviktspro grammering s-modeller Program varan ligger ovanför enhetens nivå Rik användaru pplevelse Tim O’Reilly sju grundläggande principer för Web 2.0 är: • Tjänster på Webben istället för de traditionella applikationer. • Att användarna kan skapa & redigera webbens innehåll. • Att ha en databas som inte ägs av tillverkaren. • Att uppdateringar sker utan att skickas till användarna. • Tjänster bygger på Ajax & RSS, automatiskt leverans av information. • Kan köras på vilken dator som helst. • Underlättar hantering av tjänster för användaren. • Tjänster på Webben istället för de traditionella applikationer. • Att användarna kan skapa & redigera webbens innehåll. • Att ha en databas som inte ägs av tillverkaren. • Att uppdateringar sker utan att skickas till användarna. • Tjänster bygger på Ajax & RSS, automatiskt leverans av information. • Kan köras på vilken dator som helst. • Underlättar hantering av tjänster för användaren. 4

5 Mobile Web 2.0 “Mobile Web 2.0 is focused on the user as the creator and consumer of content ‘at the point of inspiration’ and the mobile device as the means to harness collective intelligence” [Jaokar & Fish, 2006]  Utnyttja kollektiv intelligens Användaren är både skaparen och konsumenten av innehållet och den mobila enheten är ett hjälpmedel för att utnyttja den kollektiva intelligensen. “Mobile Web 2.0 is focused on the user as the creator and consumer of content ‘at the point of inspiration’ and the mobile device as the means to harness collective intelligence” [Jaokar & Fish, 2006]  Utnyttja kollektiv intelligens Användaren är både skaparen och konsumenten av innehållet och den mobila enheten är ett hjälpmedel för att utnyttja den kollektiva intelligensen. 5

6 Mobile Web 2.0 principer  Användargenererat material m.h.a. t.ex. Moblogging  Ersätta alla nummer med taggar/nyckelord.  Taggat innehåll ger möjlighet till mångspråkighet.  Sammansmältning av media (ljud, bild, video, TV) och Mashups.  Mobil access till webbapplikationer Lokaliseringsbaserade tjänster  Söka info. via mobilen t.ex. Eniro Jaokar och Fish har sammanfattat sju grundläggande principer för Mobile Web 2.0 enligt följande: Mobile Web 2.0 principer Mobilinn ehåll Jag är en tagg Mångspr åkig Digital Converg ence Mobile Mobile Ajax & Mobile Widgets Location Based Services (LBS) Mobilsö kning 6

7 Ajax  Ajax (Asynchronous JavaScript and XML): En användbar teknik för utveckling av Web 2.0 tjänster.  Ajax är inte ett programmeringsspråk, utan ett samlingsnamn för några tekniker som används för att utveckla webapplikationer.  Den hämtar information löpande från servern utan omladdning.  Webbplatsen blir mer interaktiv.  Ajax (Asynchronous JavaScript and XML): En användbar teknik för utveckling av Web 2.0 tjänster.  Ajax är inte ett programmeringsspråk, utan ett samlingsnamn för några tekniker som används för att utveckla webapplikationer.  Den hämtar information löpande från servern utan omladdning.  Webbplatsen blir mer interaktiv. 7

8 Ajax teknologier  HTML/XHTML och CSS för standardbaserad presentation.  XML och XSLT för datautväxling och manipulation.  JavaScript för att dynamiskt binda ihop allt.  DOM för dynamiskt utseende och interaktion.  XMLHttpRequest för asynkron datahämtning.  HTML/XHTML och CSS för standardbaserad presentation.  XML och XSLT för datautväxling och manipulation.  JavaScript för att dynamiskt binda ihop allt.  DOM för dynamiskt utseende och interaktion.  XMLHttpRequest för asynkron datahämtning. 8

9 Mobile Ajax  Mobil access till webbapplikationer t.ex. Gmail.  Mobile Ajax är en specialisering av Ajax principer för att applicera tekniken på mobiltelefoner och alla begränsade enheter som har webbläsaregenskaper, såsom spelkonsoler och digitalboxar.  Mobil access till webbapplikationer t.ex. Gmail.  Mobile Ajax är en specialisering av Ajax principer för att applicera tekniken på mobiltelefoner och alla begränsade enheter som har webbläsaregenskaper, såsom spelkonsoler och digitalboxar. 9

10 Mobile Ajax teknologier  Mobile Ajax uppsättningsteknologier skiljer i stort sett inte så mycket från teknologierna som används vid standard Ajax-utveckling.  Det krävs minst stöd för: XMLHttpRequest (XHR), JavaScript och DOM (eller innerHTML). CSS-stilmallar kan även användas för att t.ex. formatera text.  Mobile Ajax uppsättningsteknologier skiljer i stort sett inte så mycket från teknologierna som används vid standard Ajax-utveckling.  Det krävs minst stöd för: XMLHttpRequest (XHR), JavaScript och DOM (eller innerHTML). CSS-stilmallar kan även användas för att t.ex. formatera text. 10

11 Problemställning 1. Kan Mobile Ajax göra mobila webbapplikationer mer användarvänliga, dynamiska och interaktiva? 2. Vilka funktionaliteter i Mobile Ajax underlättar utvecklingen av mobila webbapplikationer? 3. Vilka krav ställer Mobile Ajax på mobila enheter? 4. Vilka fördelar och nackdelar har Mobile Ajax jämfört med Java ME och Flash Lite? 1. Kan Mobile Ajax göra mobila webbapplikationer mer användarvänliga, dynamiska och interaktiva? 2. Vilka funktionaliteter i Mobile Ajax underlättar utvecklingen av mobila webbapplikationer? 3. Vilka krav ställer Mobile Ajax på mobila enheter? 4. Vilka fördelar och nackdelar har Mobile Ajax jämfört med Java ME och Flash Lite? 11

12  Utveckling av en Ajaxbaserad chatt- applikation (IM) till mobila enheter.  Utveckling av en Java ME version  Utveckling av Flash Lite version  Tester på några mobila enheter.  Utveckling av en Ajaxbaserad chatt- applikation (IM) till mobila enheter.  Utveckling av en Java ME version  Utveckling av Flash Lite version  Tester på några mobila enheter. Genomförande 12

13 Use Case 13

14 Mobile Ajax Instant Messenger MAIM – DEMO www.mobileajax.se/maim http://www.testiphone.com 14

15 Aktivitetsdiagram 15

16 Verifiering av användarnamnet 16

17 Testenheter EnhetWebbläsare Nokia 6610 NavigatorWeb Browser for S60 Sony Ericsson P990iOpera 8.60 for symbian OS Nokia 5500S60 NGBrowser 3.00 Nokia N73Opera 8.65 for S60 3.x Ver:8.65 Nokia N70Web Browser for S60 Sony Ericsson T650NetFront 3.3 Sony Ericsson K800iNetFront Nokia 6280WAP 2.0/xHTML 17

18 Testresultat SE P990i Nokia 5500 Nokia 6610 Nokia N73 Nokia N70 SE T650 SE K800i Nokia 6280 1. JavaScript Ja 2. try...catch Ja 3. getElementById Ja NejJa Nej 4. getElementById RW Ja NejJa Nej 5. innerHTML on DIV Ja NejJa Nej 6. XHR Ja Nej 7. XHR Onclick Ja Nej MAIM JaNej JaNej 18

19 Slutsatser 1. Kan Mobile Ajax göra mobila webbapplikationer mer användarvänliga, dynamiska och interaktiva?  Ja. För att användaren behöver inte uppdatera webbsidan själv utan detta sker dynamiskt. Detta medför mer interaktivitet och kortare svarstider.  Mobile Ajax bygger på en asynkron kommunikationsmodell, vilket gör mobila webbapplikationer dynamiska och interaktiva.  Mycket effektivare än den klassiska webbapplikationsmodellen  Kommer i framtiden att prestera ännu bättre än den gör idag.  Allt detta gör Mobile Ajax webbapplikationer mer användarvänliga och sparar båda tid och bandbredd. 1. Kan Mobile Ajax göra mobila webbapplikationer mer användarvänliga, dynamiska och interaktiva?  Ja. För att användaren behöver inte uppdatera webbsidan själv utan detta sker dynamiskt. Detta medför mer interaktivitet och kortare svarstider.  Mobile Ajax bygger på en asynkron kommunikationsmodell, vilket gör mobila webbapplikationer dynamiska och interaktiva.  Mycket effektivare än den klassiska webbapplikationsmodellen  Kommer i framtiden att prestera ännu bättre än den gör idag.  Allt detta gör Mobile Ajax webbapplikationer mer användarvänliga och sparar båda tid och bandbredd. 19

20 Slutsatser 2. Vilka funktionaliteter i Mobile Ajax underlättar utvecklingen av mobila webbapplikationer?  Utveckling med befintliga öppna standard webbteknologier som man är redan van vid, såsom JavaScript, XHTML, CSS och DOM.  Detta leder till mindre träning och når ut på marknaden snabbare.  Administrationen och uppdateringen styrs helt från servern.  Bör appliceras i ett noggrant och meningsfullt sätt! (Valet av mobilen och webbläsaren är avgörande) 2. Vilka funktionaliteter i Mobile Ajax underlättar utvecklingen av mobila webbapplikationer?  Utveckling med befintliga öppna standard webbteknologier som man är redan van vid, såsom JavaScript, XHTML, CSS och DOM.  Detta leder till mindre träning och når ut på marknaden snabbare.  Administrationen och uppdateringen styrs helt från servern.  Bör appliceras i ett noggrant och meningsfullt sätt! (Valet av mobilen och webbläsaren är avgörande) 20

21 Slutsatser 3. Vilka krav ställer Mobile Ajax på mobila enheter?  En ”modern” webbläsare som har stöd för JavaScript och DOM - Document Object Model eller åtminstone innerHTML stöd, samt XMLHttpRequest.  Våra tester visade att Opera Mobile har bäst stöd för Mobile Ajax.  Vissa Mobile Ajax applikationer t.ex. IM (Instant Messenger) kräver permanent Internetanslutning. 3. Vilka krav ställer Mobile Ajax på mobila enheter?  En ”modern” webbläsare som har stöd för JavaScript och DOM - Document Object Model eller åtminstone innerHTML stöd, samt XMLHttpRequest.  Våra tester visade att Opera Mobile har bäst stöd för Mobile Ajax.  Vissa Mobile Ajax applikationer t.ex. IM (Instant Messenger) kräver permanent Internetanslutning. 21

22 Slutsatser 4. Vilka fördelar och nackdelar har Mobile Ajax jämfört med Java ME och Flash Lite?  Användarperspektiv - Mobile Ajax kan integreras i befintliga lösningar. - Användaren kan börja eller fortsätta arbeta med sina mobila webbapplikationer, utan att behöva ladda ner eller installera extra programvara på klienten. - Användarens upplevelse ökar på ett interaktivt sätt. - Både Java ME och Flash Lite kräver nedladdning och/eller installationer av programvara. Detta är en lätt uppgift men kan vara en tröskel för nybörjare. 4. Vilka fördelar och nackdelar har Mobile Ajax jämfört med Java ME och Flash Lite?  Användarperspektiv - Mobile Ajax kan integreras i befintliga lösningar. - Användaren kan börja eller fortsätta arbeta med sina mobila webbapplikationer, utan att behöva ladda ner eller installera extra programvara på klienten. - Användarens upplevelse ökar på ett interaktivt sätt. - Både Java ME och Flash Lite kräver nedladdning och/eller installationer av programvara. Detta är en lätt uppgift men kan vara en tröskel för nybörjare. 22

23 Slutsatser  Utvecklarperspektiv - Bättre och kraftfullare mobil- webbutveckling med befintliga standard teknologier. - Lättare att lära sig än Java ME och Flash Lite, som är betydligt svårare och kräver att man både behöver lära sig nya språk och sätta sig in i nya utvecklingsmiljöer. 23

24 Slutsatser  Kompatibilitet - Dagens webbläsarna har dåligt stöd för Mobile Ajax. - Java ME applikationer kan köras på enheter som har operativsystem som stödjer Java - Flash Lite applikationer kan köras på operativsystem som har stöd för Flash och har en Flash Player installerad. - Det är underförstått att Java Me och Flash Lite kräver ej en webbläsare. 24

25 Förslag till vidareforskning  Mobila webbläsare  Säkerheten i Mobile Ajax  Jämförande studie: JavaFX Mobile, Flash Lite och Mobile Ajax.  Mobila webbläsare  Säkerheten i Mobile Ajax  Jämförande studie: JavaFX Mobile, Flash Lite och Mobile Ajax. 25


Ladda ner ppt "Mobile Ajax Master Thesis in Applied Information Technology Magisterexamen med inriktning mot tillämpad informationsteknik Januari 2008, Institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser