Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004"— Presentationens avskrift:

1 Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004
ASIENS UTMANING Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004

2 JAPAN: EFTER TIO ÅR… Tio år av baksmälla och deflation
Bankkris Strukturpolitiken blockerad av järntrianglar Revirstrider Svårt få stabiliseringspolitiken att bita Likviditetsfälla Ricardiansk ekvivalens Ändå: Överdriv inte krisen God köpkraftsutveckling Ingen utlandsskuld Stor seghet och tänjbarhet Banksystemet spelar annan roll

3 …ÄNTLIGEN PÅ VÄG UPP En del av de gamla problemen har värkt igenom ekonomin Tilltagande optimism, cykliskt uppsving Export till Kina – ej hot utan löfte Mer aggressiv penningpolitik, massiva valutainterventioner Modernare arbetsmarknadsrelationer och management, sundare balansräkningar Konsekvens: Bankproblemen mildras Gradvisa reformer – dock utan större effekt ännu

4 KINA: EKONOMISK TILLVÄXT Årlig BNP-ökning

5 GRADVISA REFORMER Annan strategi än i Östeuropa
Marknadssektor introducerades stegvis, jämsides med den planerade 1978: Privat försäljning i jordbruket när den statliga kvoten tillgodosetts 1980-talet: Marknad för gemensamt ägda småföretag Från 1980: Frizoner 1990-talet: Kommersialisera statliga storföretag Nu: WTO, finansiella reformer

6 KINA I DAG ”Världens verkstad”
Tillverkar 30–50 procent av vanliga elektronik-produkter Ca 25 procent av stereo, TV, mobiltelefoner Sammansmältning med Taiwan och Hong Kong Intensivt utbyte med Japan Integrerad del i produktionskedjan i världens stora företag ”A dual hub”

7 VAD DRIVER TILLVÄXTEN? Slutsats: Potentiell tillväxt 7-8 procent
Enormt inflöde av direktinvesteringar Enormt flöde av arbetskraft Sammansättningseffekt Snabb ökning av disponibelinkomster Låt en miljard konsumenter blomma! Infrastrukturinvesteringar Utbildning och ”brain inflow” Snabb produktivitetsökning Fortsatt reformpolitik Slutsats: Potentiell tillväxt 7-8 procent

8 UTLÄNDSKA DIREKT-INVESTERINGAR

9 KORTFRISTIGA UTSIKTER
BNP-tillväxten 2003: 9,1 procent. En underskattning? Vissa tecken på överhettning: Överinvesteringar Tendenser till fastighetsbubblor Nya kreditförluster Inflationen kryper uppåt Regeringen stramar åt Flera små steg Prognos: Något lägre tillväxt i år

10 INFLATION Procent

11 DEN FINANSIELLA SEKTORN
Mycket stor - och mycket ineffektiv Politiserande kreditgivning Gav stora problemlån, men har stopppats (1994) Asienkrisen 1997 startade reformprocess Strategin påminner om den svenska Fyra ”bad banks” har spjälkats av Nu: Omfattande rekapitalisering (via valutareserven) Börsintroduktion nästa år Banksektorn öppnas för konkurrens 2006 Kapitalmarknaden växer snabbt

12 VALUTAREFORM PÅ GÅNG Fast mot USD sedan 1994
Mål: Flexibilitet, konvertibilitet Hård extern kritik. Men Kina kan reformera i egen takt: Banksystemet alltför bräckligt för konvertibilitet och rörlig kurs Stora bilaterala avtal med USA Stort innehav av amerikanska värdepapper Reform – utan dramatik – i höst Bredare band eller valutakorg? Kanske korg och liten revalvering

13 LÅNGSIKTIGA UTMANINGAR
Demografi slår till om år Ökad medellivslängd och ett-barns-politik Folkomflyttning 400 miljoner bönder ska in till städerna! Arbetslöshet, socialförsäkringar, pensioner Kräver nya system och ökade skatteintäkter Växande klyftor Kust mot inland Ung mot gammal Korruption, ”rule of law” Övergången till demokrati

14 VAD KAN HOTA FRAMSTEGEN?
PROBLEM Social oro Korruption Finanskriser Nedgång av FDI Taiwankonflikt Energibrist Miljöproblem AIDS/epidemier KOSTNAD (BNP-%) 0,3-0,8 ca 0,5 0,5-1,0 0,6-1,6 1,0-1,3 1,2-1,4 1,5-1,9 1,8-2,2 Källa: RAND

15 INDIEN: FRAMSTEG, MEN… ”The Hindu growth rate” på väg upp
Gradvisa reformer sedan 1980-talet Positiv demografi Outsourcing Men många hinder Omfattande byråkrati och korruption Fortfarande mycket liten modern sektor Små FDI-flöden Finansiella obalanser Social instabilitet, etniska och religiösa konflikter

16 OUTSOURCING Från manufacturing till business processes
Genomsnittlig kostnadssänkning, netto: 65-70% (enl McKinsey) Direkt effekt ca 60% Tillkommande kostnader för utbildning ca 15% Sekundära, dynamiska kostnadssänkande effekter ca 20 % Totalt: Vinstmarginaler upp med minst 50% Vissa jobb försvinner - andra tillkommer Högre produktivitet ger ökade realinkomster och högre vinster Men skärpta krav på arbetsmarknaden

17 NÄR VÄXER KINA OCH INDIEN FÖRBI
NÄR VÄXER KINA OCH INDIEN FÖRBI? BNP i mdr USD (2003 års prisnivå); enligt GS

18 EUROPA: KRYMPANDE DEL AV VÄRLDSEKONOMIN BNP som andel av global BNP
Asiens andel av världsekonomin ökar starkt USA:s har hållits konstant EU:s har sjunkit Trendutdragning ger kraftigt fallande EU-andel. Skäl: 1. Befolkning 2. Förvärvsfrekvens 3. Produktivitet

19 SLUTORD Den största ekonomiska omvandlingen i mänsklighetens historia
Världen förändras – politiskt och ekonomiskt Kinesiska företag kommer att expandera utomlands Hur förhåller vi oss?


Ladda ner ppt "Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004"

Liknande presentationer


Google-annonser