Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ASIENS UTMANING Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ASIENS UTMANING Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004."— Presentationens avskrift:

1 1 ASIENS UTMANING Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004

2 2 JAPAN: EFTER TIO ÅR… •Tio år av baksmälla och deflation •Bankkris •Strukturpolitiken blockerad av järntrianglar •Revirstrider •Svårt få stabiliseringspolitiken att bita •Likviditetsfälla •Ricardiansk ekvivalens •Ändå: Överdriv inte krisen •God köpkraftsutveckling •Ingen utlandsskuld •Stor seghet och tänjbarhet •Banksystemet spelar annan roll

3 3 …ÄNTLIGEN PÅ VÄG UPP •En del av de gamla problemen har värkt igenom ekonomin •Tilltagande optimism, cykliskt uppsving •Export till Kina – ej hot utan löfte •Mer aggressiv penningpolitik, massiva valutainterventioner •Modernare arbetsmarknadsrelationer och management, sundare balansräkningar •Konsekvens: Bankproblemen mildras •Gradvisa reformer – dock utan större effekt ännu

4 4 KINA: EKONOMISK TILLVÄXT Årlig BNP-ökning

5 5 GRADVISA REFORMER •Annan strategi än i Östeuropa •Marknadssektor introducerades stegvis, jämsides med den planerade •1978: Privat försäljning i jordbruket när den statliga kvoten tillgodosetts •1980-talet: Marknad för gemensamt ägda småföretag •Från 1980: Frizoner •1990-talet: Kommersialisera statliga storföretag •Nu: WTO, finansiella reformer

6 6 KINA I DAG •”Världens verkstad” •Tillverkar 30–50 procent av vanliga elektronik- produkter •Ca 25 procent av stereo, TV, mobiltelefoner •Sammansmältning med Taiwan och Hong Kong •Intensivt utbyte med Japan •Integrerad del i produktionskedjan i världens stora företag •”A dual hub”

7 7 VAD DRIVER TILLVÄXTEN? •Enormt inflöde av direktinvesteringar •Enormt flöde av arbetskraft •Sammansättningseffekt •Snabb ökning av disponibelinkomster •Låt en miljard konsumenter blomma! •Infrastrukturinvesteringar •Utbildning och ”brain inflow” •Snabb produktivitetsökning •Fortsatt reformpolitik Slutsats: Potentiell tillväxt 7-8 procent

8 8 UTLÄNDSKA DIREKT- INVESTERINGAR

9 9 KORTFRISTIGA UTSIKTER •BNP-tillväxten 2003: 9,1 procent. En underskattning? •Vissa tecken på överhettning: •Överinvesteringar •Tendenser till fastighetsbubblor •Nya kreditförluster •Inflationen kryper uppåt •Regeringen stramar åt •Flera små steg •Prognos: Något lägre tillväxt i år

10 10 INFLATION Procent

11 11 DEN FINANSIELLA SEKTORN •Mycket stor - och mycket ineffektiv •Politiserande kreditgivning •Gav stora problemlån, men har stopppats (1994) •Asienkrisen 1997 startade reformprocess •Strategin påminner om den svenska •Fyra ”bad banks” har spjälkats av •Nu: Omfattande rekapitalisering (via valutareserven) •Börsintroduktion nästa år •Banksektorn öppnas för konkurrens 2006 •Kapitalmarknaden växer snabbt

12 12 VALUTAREFORM PÅ GÅNG •Fast mot USD sedan 1994 •Mål: Flexibilitet, konvertibilitet •Hård extern kritik. Men Kina kan reformera i egen takt: •Banksystemet alltför bräckligt för konvertibilitet och rörlig kurs •Stora bilaterala avtal med USA •Stort innehav av amerikanska värdepapper •Reform – utan dramatik – i höst •Bredare band eller valutakorg? •Kanske korg och liten revalvering

13 13 LÅNGSIKTIGA UTMANINGAR •Demografi slår till om 20-25 år •Ökad medellivslängd och ett-barns-politik •Folkomflyttning •400 miljoner bönder ska in till städerna! •Arbetslöshet, socialförsäkringar, pensioner •Kräver nya system och ökade skatteintäkter •Växande klyftor •Kust mot inland •Ung mot gammal •Korruption, ”rule of law” •Övergången till demokrati

14 14 VAD KAN HOTA FRAMSTEGEN? PROBLEM •Social oro •Korruption •Finanskriser •Nedgång av FDI •Taiwankonflikt •Energibrist •Miljöproblem •AIDS/epidemier KOSTNAD (BNP-%) 0,3-0,8 ca 0,5 0,5-1,0 0,6-1,6 1,0-1,3 1,2-1,4 1,5-1,9 1,8-2,2 Källa: RAND

15 15 INDIEN: FRAMSTEG, MEN… •”The Hindu growth rate” på väg upp •Gradvisa reformer sedan 1980-talet •Positiv demografi •Outsourcing •Men många hinder •Omfattande byråkrati och korruption •Fortfarande mycket liten modern sektor •Små FDI-flöden •Finansiella obalanser •Social instabilitet, etniska och religiösa konflikter

16 16 OUTSOURCING •Från manufacturing till business processes •Genomsnittlig kostnadssänkning, netto: 65- 70% (enl McKinsey) •Direkt effekt ca 60% •Tillkommande kostnader för utbildning ca 15% •Sekundära, dynamiska kostnadssänkande effekter ca 20 % •Totalt: Vinstmarginaler upp med minst 50% •Vissa jobb försvinner - andra tillkommer •Högre produktivitet ger ökade realinkomster och högre vinster •Men skärpta krav på arbetsmarknaden

17 17 NÄR VÄXER KINA OCH INDIEN FÖRBI? BNP i mdr USD (2003 års prisnivå); enligt GS

18 18 EUROPA: KRYMPANDE DEL AV VÄRLDSEKONOMIN BNP som andel av global BNP •Asiens andel av världsekonomin ökar starkt •USA:s har hållits konstant •EU:s har sjunkit •Trendutdragning ger kraftigt fallande EU- andel. Skäl: 1. Befolkning 2. Förvärvsfrekvens 3. Produktivitet

19 19 SLUTORD •Den största ekonomiska omvandlingen i mänsklighetens historia •Världen förändras – politiskt och ekonomiskt •Kinesiska företag kommer att expandera utomlands •Hur förhåller vi oss?


Ladda ner ppt "1 ASIENS UTMANING Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser