Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya ISO-koder från 1 oktober 2008"— Presentationens avskrift:

1 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

2 Denna presentation innehåller:
Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar Rörelsehinder (bild 10-19) Ortoser, proteser och skor (bild 20-23) Hörsel (bild 24-27) Syn (bild 28-34) Kognitivt stöd och kommunikation (bild 35-39) Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

3 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Bakgrund Ändringar i Hjälpmedelshandboken angående ISO- klassificeringen utgår från Hjälpmedelsinstitutets tolkning och översättning av den 4:e utgåvan av den internationella standarden: ISO 9999, Assistive products för persons with disability - Classification and terminology. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

4 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Bakgrund ISO-klassificeringen är avsedd för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar är internationell och har översatts till svenska av Hjälpmedelsinstitutet (HI) används både av leverantörer, Hinfo och Sesam Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

5 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Bakgrund Samarbetsrådet för hjälpmedel bildade en arbetsgrupp med uppdraget att anpassa produktanvisningarna utan att ändra grunderna för förskrivning i Västra Götaland. Ändringarna som beskrivs i detta bildspel kommer att införas i Handboken den 1 oktober 2008! Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

6 Huvudtyper av förändringar
Ändrad ISO-kod, samma rubrik Ändrad ISO-kod, ändrad rubrik Sammanslagning av produktgrupper Delning av produktgrupper Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

7 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Ändrad ISO-kod, samma rubrik: Exempel: Kroppsburna hörapparater ändrat till Kroppsburna hörapparater Ändrad ISO-kod, ändrad rubrik: Elektroniska kalkylatorer Räkneapparater Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

8 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Sammanslagning av produktgrupper: Exempel: Glidbrädor och glidmattor och Draglakan och vändningsmattor har blivit ny produktgrupp: Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

9 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Delning av produktgrupper: Exempel: Dynor och underlägg ingår nu i två olika produktgrupper: Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention och Dynor och underlägg Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

10 Exempel på förändringar inom Rörelsehinder
Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

11 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Rörelsehinder Madrasser och liggunderlägg ändrat till Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention Återfinns nu under huvudgruppen ”Medicinsk behandling” Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

12 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Rörelsehinder 1221 Rullstolar Manuellt drivna rullstolar Motordrivna rullstolar Produktområde 1221 har delats upp på 1222 och 1223 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

13 Rörelsehinder Manuella bakhjulsdrivna Manuella framhjulsdrivna
Manuella bakhjulsdrivna Manuella framhjulsdrivna rullstolar rullstolar 122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar och har slagits ihop till Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

14 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Rörelsehinder 122133 Systemrullstolar Man. vårdarmanövrerade Man. tvåhjulsdrivna Man. rullstolar med rullstolar rullstolar ensidesframdrivning Systemrullstolar har delats upp på , och Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

15 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Rörelsehinder Sittvagnar ändrat till Liggvagnar och paraplyvagnar Någon ändring i sortimentet sker inte utan produktanvisning Liggvagnar och paraplyvagnar avser samtliga sittvagnar Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

16 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Rörelsehinder Produktanvisningen för Tillbehör till gånghjälpmedel har utgått Doppsko, käpphållare och isdubb förskrivs som tillbehör till gånghjälpmedel, utan egen/separat produktanvisning. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

17 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Rörelsehinder 180942 Dynor och underlägg Sittdynor och underlägg avsedda Dynor och under- för trycksårsprevention lägg har delats upp på Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention och Dynor och underlägg. Båda finns under huvudgruppen Rörelsehinder. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

18 Rörelsehinder 180945 Ryggkuddar och ryggdynor 043304 180945
Ryggkuddar och ryggdynor avsedda Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention har delats upp på Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention och Ryggkuddar och ryggdynor. Båda finns under huvudgruppen Rörelsehinder. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

19 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Rörelsehinder Styrspakar (joysticks) till datorer har fått en egen produktanvisning. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

20 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Exempel på förändringar inom Ortoser, proteser och skor Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

21 Ortoser, proteser och skor
0603 Spinala ortoser består av Sacro-iliac ortoser Lumbo-sacral ortoser Thoraxortoser (ny kod) Thoraco-lumbo ortoser (ny kod) Thoraco-lumbo-sacral ortoser Cervical ortoser Cervico-thoracic ortoser 060318 Cervico-thoraco-lumbo-sacral ortoser Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

22 Ortoser, proteser och skor
0606 Övre extremitetsortoser består av Fingerortoser Handortoser 060607 Hand-fingerortoser (ny kod) 060609 Handledsortoser          Hand-handledsortoser 060613 Finger-hand-handledsortoser (ny kod) 060615 Armbågsortoser Armbågs-handledsortoser Armbågs-handleds-handortoser (ny kod) Underarmsortoser (ny kod) Skulderortoser 060624 Skulder-armbågsortoser Armortoser (ny kod) 060630 Helarmsortoser  Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

23 Ortoser, proteser och skor
0612 Nedre extremitetsortoser består av Fotortoser Fotledsortoser Knäortoser Helbensortoser Underbensortoser (ny kod) Höfledsortoser Lår-(femur)ortoser (ny kod) Helbensortoser med bäckenbygel Helkroppsortos (ny kod) Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

24 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Exempel på förändringar inom Hörsel Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

25 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Hörsel Hörapparater med inopererad elektrod ändrat till Hörapparater som används tillsammans med implantat (cochleaimplantat) Benförankrade hörapparater implantat (benförankring) 2 olika produktblad, båda har samma ISO-kod Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

26 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Hörsel Ny indelning av indikatorer: 214803 Dörrsignaler och dörrsignalindikatorer 214815 Ljudindikatorer 214818 Indikatorer ändrat till Indikatorer med visuella signaler Indikatorer med ljudsignaler Indikatorer med mekaniska signaler Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

27 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Hörsel Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner 222403 Standardtelefoner för telenätet och har slagits ihop till Standardtelefoner för telenätet. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

28 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Exempel på förändringar inom Syn Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

29 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Syn Armbandsur Fickur Bordsur och väggur 222712 Ur och klockor 095103, och har slagits ihop till Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

30 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Syn Glasögonglas Glasögonbågar Kontaktlinser  220306 Glasögon och kontaktlinser 210303, och har slagits ihop till Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

31 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Syn Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning, Förstoringsglas och luppar utan belysning, Luppglasögon och Linser och linssystem för stark addition har slagits ihop till Glas, linser och linssystem som förstorar Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

32 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Syn Kikare och teleskop Kikarglasögon 220312 Kikare och teleskop och har slagits ihop till Kikare och teleskop Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

33 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Syn Speciella programvaror för presentation Här ingår även skärmläsare för mobiltelefon! Ljusindikatorer har bytt ISO-kod och rubrik till Indikatorer med ljudsignaler Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

34 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Syn Kassettbandspelare Miniatyr- Hjälpmedel för digital typ bordsmodell bandspelare in- och uppspelning av ljud 221803 Utrustning för att spela in och återge ljud 213003, och har slagits ihop till Utrustning för att spela in och återge ljud Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

35 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008
Exempel på förändringar inom Kognitivt stöd och kommunikation Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

36 Kognitivt stöd och kommunikation
Styrspakar (joysticks) till datorer har fått en egen produktanvisning. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

37 Kognitivt stöd och kommunikation
Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner 222403 Standardtelefoner för telenätet och har slagits ihop till Standardtelefoner för telenätet. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

38 Kognitivt stöd och kommunikation
Armbandsur Fickur Bordsur och väggur 222712 Ur och klockor 095103, och har slagits ihop till Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

39 Kognitivt stöd och kommunikation
Miniatyr- Hjälpmedel för digital bandspelare in- och uppspelning av ljud 221803 Utrustning för att spela in och återge ljud och har slagits ihop till Utrustning för att spela in och återge ljud. Nya ISO-koder från 1 oktober 2008


Ladda ner ppt "Nya ISO-koder från 1 oktober 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser