Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya ISO-koder från 1 oktober 2008. Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya ISO-koder från 1 oktober 2008. Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder."— Presentationens avskrift:

1 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

2 Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder (bild 10-19) •Ortoser, proteser och skor (bild 20-23) •Hörsel (bild 24-27) •Syn (bild 28-34) •Kognitivt stöd och kommunikation (bild 35-39)

3 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Bakgrund Ändringar i Hjälpmedelshandboken angående ISO- klassificeringen utgår från Hjälpmedelsinstitutets tolkning och översättning av den 4:e utgåvan av den internationella standarden: ISO 9999, Assistive products för persons with disability - Classification and terminology.

4 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Bakgrund ISO-klassificeringen -är avsedd för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar -är internationell och har översatts till svenska av Hjälpmedelsinstitutet (HI) -används både av leverantörer, Hinfo och Sesam

5 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Bakgrund Samarbetsrådet för hjälpmedel bildade en arbetsgrupp med uppdraget att anpassa produktanvisningarna utan att ändra grunderna för förskrivning i Västra Götaland. Ändringarna som beskrivs i detta bildspel kommer att införas i Handboken den 1 oktober 2008!

6 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Huvudtyper av förändringar Ändrad ISO-kod, samma rubrik Ändrad ISO-kod, ändrad rubrik Sammanslagning av produktgrupper Delning av produktgrupper

7 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ändrad ISO-kod, samma rubrik: Exempel: 214512 Kroppsburna hörapparater ändrat till 220606 Kroppsburna hörapparater Ändrad ISO-kod, ändrad rubrik: Exempel: 211806 Elektroniska kalkylatorer ändrat till 221506 Räkneapparater

8 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Sammanslagning av produktgrupper: Exempel: 123003 Glidbrädor och glidmattor och 123306 Draglakan och vändningsmattor har blivit ny produktgrupp: 123103 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor.

9 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Delning av produktgrupper: Exempel: 180942 Dynor och underlägg ingår nu i två olika produktgrupper: 043303 Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention och 180942 Dynor och underlägg

10 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Rörelsehinder

11 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 181218 Madrasser och liggunderlägg ändrat till 043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention Återfinns nu under huvudgruppen ”Medicinsk behandling”

12 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 1221 Rullstolar 1222 1223 Manuellt drivna rullstolarMotordrivna rullstolar Produktområde 1221 har delats upp på 1222 och 1223

13 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 122106122109 Manuella bakhjulsdrivna Manuella framhjulsdrivna rullstolar 122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar 122106 och 122109 har slagits ihop till 122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

14 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 122133 Systemrullstolar 122218 122203 122209 Man. vårdarmanövrerade Man. tvåhjulsdrivna Man. rullstolar med rullstolar rullstolarensidesframdrivning 122133 Systemrullstolar har delats upp på 122218, 122203 och 122209

15 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 122703 Sittvagnar ändrat till 122707 Liggvagnar och paraplyvagnar Någon ändring i sortimentet sker inte utan produktanvisning Liggvagnar och paraplyvagnar avser samtliga sittvagnar

16 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Produktanvisningen för 120700 Tillbehör till gånghjälpmedel har utgått Doppsko, käpphållare och isdubb förskrivs som tillbehör till gånghjälpmedel, utan egen/separat produktanvisning.

17 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 180942 Dynor och underlägg 043303180942 Sittdynor och underlägg avsedda Dynor och under- för trycksårsprevention lägg 180942 har delats upp på 043303 Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention och 180942 Dynor och underlägg. Båda finns under huvudgruppen Rörelsehinder.

18 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 180945 Ryggkuddar och ryggdynor 043304180945 Ryggkuddar och ryggdynor avsedda Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention 180945 har delats upp på 043304 Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention och 180945 Ryggkuddar och ryggdynor. Båda finns under huvudgruppen Rörelsehinder.

19 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 223609 Styrspakar (joysticks) till datorer har fått en egen produktanvisning.

20 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Ortoser, proteser och skor

21 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ortoser, proteser och skor 0603 Spinala ortoser består av 060303 Sacro-iliac ortoser 060306 Lumbo-sacral ortoser 060307 Thoraxortoser (ny kod) 060308 Thoraco-lumbo ortoser (ny kod) 060309 Thoraco-lumbo-sacral ortoser 060312 Cervical ortoser 060315 Cervico-thoracic ortoser 060318 Cervico-thoraco-lumbo-sacral ortoser

22 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ortoser, proteser och skor 0606 Övre extremitetsortoser består av 060603 Fingerortoser 060606 Handortoser 060607 Hand-fingerortoser (ny kod) 060609 Handledsortoser 060612 Hand-handledsortoser 060613 Finger-hand-handledsortoser (ny kod) 060615 Armbågsortoser 060618 Armbågs-handledsortoser 060619 Armbågs-handleds-handortoser (ny kod) 060620 Underarmsortoser (ny kod) 060621 Skulderortoser 060624 Skulder-armbågsortoser 060625 Armortoser (ny kod) 060630 Helarmsortoser

23 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ortoser, proteser och skor 0612 Nedre extremitetsortoser består av 061203 Fotortoser 061206 Fotledsortoser 061209 Knäortoser 061212 Helbensortoser 061213 Underbensortoser (ny kod) 061215 Höfledsortoser 061217 Lår-(femur)ortoser (ny kod) 061218 Helbensortoser med bäckenbygel 061219 Helkroppsortos (ny kod)

24 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Hörsel

25 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Hörsel 214518 Hörapparater med inopererad elektrod ändrat till 220621 Hörapparater som används tillsammans med implantat (cochleaimplantat) 214590 Benförankrade hörapparater ändrat till 220621 Hörapparater som används tillsammans med implantat (benförankring) 2 olika produktblad, båda har samma ISO-kod

26 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Hörsel Ny indelning av indikatorer: 214803 Dörrsignaler och dörrsignalindikatorer 214815 Ljudindikatorer 214818 Indikatorer ändrat till 222703 Indikatorer med visuella signaler 222706 Indikatorer med ljudsignaler 222709 Indikatorer med mekaniska signaler

27 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Hörsel 213610 213613 Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner 222403 Standardtelefoner för telenätet 213610 och 213613 har slagits ihop till 222403 Standardtelefoner för telenätet.

28 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Syn

29 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn 095103 095106 095109 Armbandsur Fickur Bordsur och väggur 222712 Ur och klockor 095103, 095106 och 095109 har slagits ihop till 222712 Ur och klockor

30 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn 210303210306210309 GlasögonglasGlasögonbågarKontaktlinser 220306 Glasögon och kontaktlinser 210303, 210306 och 210309 har slagits ihop till 220306 Glasögon och kontaktlinser

31 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn 210312 Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning, 210315 Förstoringsglas och luppar utan belysning, 210324 Luppglasögon och 210330 Linser och linssystem för stark addition har slagits ihop till 220309 Glas, linser och linssystem som förstorar

32 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn 210318 210321 Kikare och teleskop Kikarglasögon 220312 Kikare och teleskop 210318 och 210321 har slagits ihop till 220312 Kikare och teleskop

33 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn 223912 Speciella programvaror för presentation Här ingår även skärmläsare för mobiltelefon! 214812 Ljusindikatorer har bytt ISO-kod och rubrik till 222706 Indikatorer med ljudsignaler

34 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn 213003 213009 213021 Kassettbandspelare Miniatyr- Hjälpmedel för digital typ bordsmodell bandspelarein- och uppspelning av ljud 221803 Utrustning för att spela in och återge ljud 213003, 213009 och 213021 har slagits ihop till 221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

35 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Kognitivt stöd och kommunikation

36 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation 223609 Styrspakar (joysticks) till datorer har fått en egen produktanvisning.

37 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation 213610 213613 Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner 222403 Standardtelefoner för telenätet 213610 och 213613 har slagits ihop till 222403 Standardtelefoner för telenätet.

38 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation 095103 095106 095109 Armbandsur Fickur Bordsur och väggur 222712 Ur och klockor 095103, 095106 och 095109 har slagits ihop till 222712 Ur och klockor

39 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation 213009 213021 Miniatyr- Hjälpmedel för digital bandspelarein- och uppspelning av ljud 221803 Utrustning för att spela in och återge ljud 213009 och 213021 har slagits ihop till 221803 Utrustning för att spela in och återge ljud.


Ladda ner ppt "Nya ISO-koder från 1 oktober 2008. Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder."

Liknande presentationer


Google-annonser