Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya ISO-koder från 1 oktober 2008. Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya ISO-koder från 1 oktober 2008. Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder."— Presentationens avskrift:

1 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008

2 Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder (bild 10-19) •Ortoser, proteser och skor (bild 20-23) •Hörsel (bild 24-27) •Syn (bild 28-34) •Kognitivt stöd och kommunikation (bild 35-39)

3 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Bakgrund Ändringar i Hjälpmedelshandboken angående ISO- klassificeringen utgår från Hjälpmedelsinstitutets tolkning och översättning av den 4:e utgåvan av den internationella standarden: ISO 9999, Assistive products för persons with disability - Classification and terminology.

4 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Bakgrund ISO-klassificeringen -är avsedd för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar -är internationell och har översatts till svenska av Hjälpmedelsinstitutet (HI) -används både av leverantörer, Hinfo och Sesam

5 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Bakgrund Samarbetsrådet för hjälpmedel bildade en arbetsgrupp med uppdraget att anpassa produktanvisningarna utan att ändra grunderna för förskrivning i Västra Götaland. Ändringarna som beskrivs i detta bildspel kommer att införas i Handboken den 1 oktober 2008!

6 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Huvudtyper av förändringar Ändrad ISO-kod, samma rubrik Ändrad ISO-kod, ändrad rubrik Sammanslagning av produktgrupper Delning av produktgrupper

7 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ändrad ISO-kod, samma rubrik: Exempel: Kroppsburna hörapparater ändrat till Kroppsburna hörapparater Ändrad ISO-kod, ändrad rubrik: Exempel: Elektroniska kalkylatorer ändrat till Räkneapparater

8 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Sammanslagning av produktgrupper: Exempel: Glidbrädor och glidmattor och Draglakan och vändningsmattor har blivit ny produktgrupp: Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor.

9 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Delning av produktgrupper: Exempel: Dynor och underlägg ingår nu i två olika produktgrupper: Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention och Dynor och underlägg

10 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Rörelsehinder

11 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Madrasser och liggunderlägg ändrat till Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention Återfinns nu under huvudgruppen ”Medicinsk behandling”

12 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder 1221 Rullstolar Manuellt drivna rullstolarMotordrivna rullstolar Produktområde 1221 har delats upp på 1222 och 1223

13 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Manuella bakhjulsdrivna Manuella framhjulsdrivna rullstolar Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar och har slagits ihop till Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

14 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Systemrullstolar Man. vårdarmanövrerade Man. tvåhjulsdrivna Man. rullstolar med rullstolar rullstolarensidesframdrivning Systemrullstolar har delats upp på , och

15 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Sittvagnar ändrat till Liggvagnar och paraplyvagnar Någon ändring i sortimentet sker inte utan produktanvisning Liggvagnar och paraplyvagnar avser samtliga sittvagnar

16 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Produktanvisningen för Tillbehör till gånghjälpmedel har utgått Doppsko, käpphållare och isdubb förskrivs som tillbehör till gånghjälpmedel, utan egen/separat produktanvisning.

17 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Dynor och underlägg Sittdynor och underlägg avsedda Dynor och under- för trycksårsprevention lägg har delats upp på Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention och Dynor och underlägg. Båda finns under huvudgruppen Rörelsehinder.

18 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Ryggkuddar och ryggdynor Ryggkuddar och ryggdynor avsedda Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention har delats upp på Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention och Ryggkuddar och ryggdynor. Båda finns under huvudgruppen Rörelsehinder.

19 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Rörelsehinder Styrspakar (joysticks) till datorer har fått en egen produktanvisning.

20 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Ortoser, proteser och skor

21 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ortoser, proteser och skor 0603 Spinala ortoser består av Sacro-iliac ortoser Lumbo-sacral ortoser Thoraxortoser (ny kod) Thoraco-lumbo ortoser (ny kod) Thoraco-lumbo-sacral ortoser Cervical ortoser Cervico-thoracic ortoser Cervico-thoraco-lumbo-sacral ortoser

22 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ortoser, proteser och skor 0606 Övre extremitetsortoser består av Fingerortoser Handortoser Hand-fingerortoser (ny kod) Handledsortoser Hand-handledsortoser Finger-hand-handledsortoser (ny kod) Armbågsortoser Armbågs-handledsortoser Armbågs-handleds-handortoser (ny kod) Underarmsortoser (ny kod) Skulderortoser Skulder-armbågsortoser Armortoser (ny kod) Helarmsortoser

23 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Ortoser, proteser och skor 0612 Nedre extremitetsortoser består av Fotortoser Fotledsortoser Knäortoser Helbensortoser Underbensortoser (ny kod) Höfledsortoser Lår-(femur)ortoser (ny kod) Helbensortoser med bäckenbygel Helkroppsortos (ny kod)

24 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Hörsel

25 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Hörsel Hörapparater med inopererad elektrod ändrat till Hörapparater som används tillsammans med implantat (cochleaimplantat) Benförankrade hörapparater ändrat till Hörapparater som används tillsammans med implantat (benförankring) 2 olika produktblad, båda har samma ISO-kod

26 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Hörsel Ny indelning av indikatorer: Dörrsignaler och dörrsignalindikatorer Ljudindikatorer Indikatorer ändrat till Indikatorer med visuella signaler Indikatorer med ljudsignaler Indikatorer med mekaniska signaler

27 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Hörsel Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Standardtelefoner för telenätet och har slagits ihop till Standardtelefoner för telenätet.

28 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Syn

29 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn Armbandsur Fickur Bordsur och väggur Ur och klockor , och har slagits ihop till Ur och klockor

30 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn GlasögonglasGlasögonbågarKontaktlinser Glasögon och kontaktlinser , och har slagits ihop till Glasögon och kontaktlinser

31 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning, Förstoringsglas och luppar utan belysning, Luppglasögon och Linser och linssystem för stark addition har slagits ihop till Glas, linser och linssystem som förstorar

32 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn Kikare och teleskop Kikarglasögon Kikare och teleskop och har slagits ihop till Kikare och teleskop

33 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn Speciella programvaror för presentation Här ingår även skärmläsare för mobiltelefon! Ljusindikatorer har bytt ISO-kod och rubrik till Indikatorer med ljudsignaler

34 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Syn Kassettbandspelare Miniatyr- Hjälpmedel för digital typ bordsmodell bandspelarein- och uppspelning av ljud Utrustning för att spela in och återge ljud , och har slagits ihop till Utrustning för att spela in och återge ljud

35 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Exempel på förändringar inom Kognitivt stöd och kommunikation

36 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation Styrspakar (joysticks) till datorer har fått en egen produktanvisning.

37 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Standardtelefoner för telenätet och har slagits ihop till Standardtelefoner för telenätet.

38 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation Armbandsur Fickur Bordsur och väggur Ur och klockor , och har slagits ihop till Ur och klockor

39 Nya ISO-koder från 1 oktober 2008 Kognitivt stöd och kommunikation Miniatyr- Hjälpmedel för digital bandspelarein- och uppspelning av ljud Utrustning för att spela in och återge ljud och har slagits ihop till Utrustning för att spela in och återge ljud.


Ladda ner ppt "Nya ISO-koder från 1 oktober 2008. Denna presentation innehåller: Bakgrund (bild 3-5) Huvudtyper av förändringar (bild 6-9) Exempel på förändringar •Rörelsehinder."

Liknande presentationer


Google-annonser