Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarstudenter Cluj 2013-05-17. HR avdelningen Region of Västra Götaland 50.000 employees 49 municipalities Population: 1.5 million North to south: 300.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarstudenter Cluj 2013-05-17. HR avdelningen Region of Västra Götaland 50.000 employees 49 municipalities Population: 1.5 million North to south: 300."— Presentationens avskrift:

1 Läkarstudenter Cluj 2013-05-17

2 HR avdelningen Region of Västra Götaland 50.000 employees 49 municipalities Population: 1.5 million North to south: 300 km East to west: 250 km Närhälsan 5.800 employees Healtcare centrals (114) Childcare centers (109) Rehabilitation units (80) Midwife receptions(70) Youth receptions (40) Pediatric receptions (16) Gynecology receptions (9)

3 HR avdelningen Region Västra Götaland

4 HR avdelningen •Local healthcare – primary healthcare; including medical advice by phone •Hospitals providing specialized planned health care •Hospitals providing specialist emergency health care •Hospitals providing highly specialised health care Four general levels of healthcare

5 HR avdelningen Områdesindelning Närhälsan Studenter i PLUS Placeringar: Borås, Falköping, Nossebro, Göteborg, Vårgårda, Uddevalla, Munkedal, Tanumshede

6 HR avdelningen Utmaningen •DL: 400 idag – önskat läge 500 (rapporterat behov att anställa är 100) •ST: 208 idag – önskat läge 256 (rapporterat behov att anställa är 48) •Beräknade pensionsavgångar på 5 år: 100 •Beräknad personalomsättning på 5 år: 180 •Rekryteringsbehov 5 år ca 250 DL (350) •Färdiga ST på 5 år ca 120 (KFP 2013-2017) •Sammantaget: 350 – 120 – 23 = 207 DL på 5 år

7 HR avdelningen Sustainable recruitment process •Identify and attract: overconfidence in advertising social recruiting •Keep and develop: maximizing the inflow systematic and structured care

8 HR avdelningen Utlandsutbildade läkarstudenter •959 i PolenAT beslut från SoS för AT i Sverige •517 i DanmarkAT kan vända sig direkt till AG för AT i Sverige •398 i RumänienFår svensk legitimation, utan AT. •272 i UngernFår svensk legitimation, utan AT. •132 i TjeckienFår svensk legitimation, utan AT. •39 i SlovakienFår svensk legitimation, utan AT. •36 i LitauenAT om utbildning påbörjad innan 1 jan-10 •11 i TysklandFår svensk legitimation, utan AT.

9 HR avdelningen

10 PLUS - Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård •Pilot 2013 •Regionstyrelsebeslut, PU-medel (beslut 25/5) •Start 1 april - 2013 •24 platser 3x8 •12 platser •Stort fokus på grupphandledningen •Förtrogenhetskunskap; att växa in i läkarrollen, pedagogiskt upplägg – kulturkompetens

11 HR avdelningen PLUS Pedagogisk modell – ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt + Utnyttjar deltagarnas erfarenhet, problem och händelser i verksamhetens vardag + Erfarenhetslärande och teorikomplement + Handledning som utvecklar det kliniska arbetet i sitt sociala och arbetsorganisatoriska sammanhang

12 HR avdelningen PLUS Syfte + Bidra till stabil och planerad kompetensförsörjning + Skapa ett effektivt och kvalitetssäkrat program i svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildade + Befrämja rekryteringen till VGR, genom att erbjuda ett attraktivt program för förtrogenhet i svensk hälso- och sjukvård

13 HR avdelningen PLUS för deltagaren  Sammanhållet program som del i ST-tjänst eller annan tjänst på klinik eller vårdcentral  Klinisk tjänstgöring på ordinarie arbetsplats minst 75%  2 introduktionsveckor (övernattning en natt)  Kurspass, en dag i veckan under större delen av programmet inklusive Grupphandledning  2 x 4 veckor auskultation och tjänstgöring i annan klinisk miljö (primärvård, psykiatri, somatisk vård)  Individuell värdering av utbildningsbehov innan programmets start  Värdering av uppnådda mål vid programmets slut som stöd för den fortsatta utbildningen  Diplom efter avslutat program

14 HR avdelningen PLUS Grupper + Leds av erfaren senior läkare + 6-8 läkare i blandade grupper + Kunskaps och erfarenhetsutbyte med reflexion kring deltagarnas kliniska vardag och teoripass + Neutral +Tankebok

15 HR avdelningen ”Annan” klinik 2 x 4 veckor + Somatisk sjukhusvård + Psykiatrisk sjukhusvård + Primärvård MÅL + Förståelse för svenska sjukvårdssystemtet

16 HR avdelningen PLUS kurser + Svensk sjukvårdsorganisation + Svensk sjukvårdskultur + Författningar och regelverk i Sverige + Försäkringsmedicin i Sverige + Läkemedelsanvändning i Sverige + Svenska språket och sjukvårdssvenska + Kommunikation + Tjänstgöring på ”annan” klinik (Somatik och Psykiatri)

17 HR avdelningen PLUS upplägg 40-44 veckor INTRO2vINTRO2v Egen specialitet 8v Annan specialitet 4v Egen specialitet 12v Annan specialitet 4v Egen specialitet 12v

18 HR avdelningen PLUS Veckoschema MåndagTisdag Onsdag varannan vecka, 24 veckor Torsdag varje vecka Fredag FmKlinik Språk / KlinikTeoripassKlinik EmKlinik Språk / KlinikGrupphandledningKlinik

19 HR avdelningen Tack för oss! michael.zijp@vgregion.se 0705 - 32 31 39 matildalundblad@gmail.com 0761 - 05 06 06 kjell.pettersson@vgregion.se 0708 – 25 89 78 www.narhalsan.se/lakarstudenter www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Jobb/Jobbportalen/


Ladda ner ppt "Läkarstudenter Cluj 2013-05-17. HR avdelningen Region of Västra Götaland 50.000 employees 49 municipalities Population: 1.5 million North to south: 300."

Liknande presentationer


Google-annonser