Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2013 American Society of Plant Biologists Varför studera växter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2013 American Society of Plant Biologists Varför studera växter?"— Presentationens avskrift:

1 © 2013 American Society of Plant Biologists Varför studera växter?

2 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter, liksom de flesta djur är flercelliga eukaryoter. Bakterier Archaea Djur Växter Svampar Gemensamma förfäder Photo credits: Public Health Image Library; NASA; © Dave Powell, USDA Forest Service; tom donald

3 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter är olika grönalger levermossor mossor kärlväxter lummerväxter ormbunkar fröväxter blomväxter barrväxter gräs Tvåhjärt- bladiga växter landväxter Växter har utvecklat förmågan att trivas i olika miljöer på land Images courtesy tom donaldtom donald

4 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter gör oss glada Dravigne, A., Waliczek, T.M., Lineberger, R.D., Zajicek, J.M. (2008) The effect of live plants and window views of green spaces on employee perceptions of job satisfaction. HortScience 43: 183–187. Photo credit: tom donald183–187tom donald Anställda som har växter på sin arbetsplats är mer nöjda med sitt jobb, än de som inte har några växter i närheten.

5 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter är häpnadsväckande levande organismer Största blomman (~ 1m) Högsta åldern (~ 5000 år) Största organismen (> 100m) Photo credits: ma_suska; Bradluke22; Stan Shebsma_suskaBradluke22Stan Shebs

6 © 2013 American Society of Plant Biologists Vi kan inte leva utan växter •Växter producerar större delen av det syre som vi andas. •Växter producerar större delen av den kemiskt bundna energi som vi äter och använder som bränsle. •Växter producerar en häpnadsväckande blandning av användbara kemikalier.

7 © 2013 American Society of Plant Biologists Vi kan inte leva utan syre! X X Inget syre Joseph Priestley kom fram till att ett djur som andades “skadade “ luften. Ett djur som hålls instängt i ett slutet utrymme avlider till slut.

8 © 2013 American Society of Plant Biologists Vi kan inte leva utan syre! Syre produceras Priestley kom också fram till att växter hade förmåga att “återställa” luften. I dag vet vi att de producerar syre som en biprodukt i fotosyntesen.

9 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan binda in koldioxid i energirika molekyler som vi och andra djur kan använda som mat. CO 2 Växter omvandlar koldioxidgas till socker i fotosyntesen.

10 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan producera ett häpnadsväckande sortiment av kemikalier vitamin A vitamin C vanillin kaffein morfin CO 2

11 © 2013 American Society of Plant Biologists Varför studera växter? För att bidra till att bevara utrotningshotade växtarter och hotade miljöer För att lära oss mer om naturen. För att bättre kunna utnyttja växternas förmågor att förse oss med mat, mediciner och energi. Photo credit: tom donaldtom donald

12 © 2013 American Society of Plant Biologists Genom att studera växter lär vi oss att förstå vår värld Teckning av kork av Robert Hooke, som upptäckte “celler”. Celler observerades första gången i växter. Fotografi av korkceller Photo credit: ©David B. Fankhauser, Ph.D©David B. Fankhauser, Ph.D

13 © 2013 American Society of Plant Biologists Virus renades första gången från växter Tobaksmosaik-virus Virus infekterar både människor och växter och orsakar många sjukdomar, bl.a. AIDS, gulsot, Sars, svininfluensa, livmoder- halscancer, vattkoppor, och polio. Image Copyright 1994 Rothamsted Research.

14 © 2013 American Society of Plant Biologists Mendels studier av ärtor ligger till grund för ärftlighetslagarna

15 © 2013 American Society of Plant Biologists Mendels studier av ärtor ligger till grund för ärftlighetslagarna...som hjälper oss att förstå sjukdomar hos människan som sicklecell-anemi...

16 © 2013 American Society of Plant Biologists Mendels studier av ärtor ligger till grund för ärftlighetslagarna …och blödarsjuka, samt oräkneliga andra sjukdomar som har ärftlig bakgrund. Släktträd för en familj som bär på allelen för blödarsjuka

17 © 2013 American Society of Plant Biologists Mendels studier av ärtor ligger till grund för ärtlighetslagarna Mendels arbete lade grunden till växtgenetiken och växtförädlingen. Den framgångsrike växtförädlaren Norman Borlaug 1914-2009, Nobelpristagare 1970

18 © 2013 American Society of Plant Biologists VARFÖR STUDERA VÄXTER?

19 © 2013 American Society of Plant Biologists Jordens befolkning fortsätter att växa... Jordens befolkning förväntas tredubblas mellan1950 (2.5 miljarder) och 2020 (7.5 miljarder)

20 © 2013 American Society of Plant Biologists Jordens befolkning fortsätter att växa... Ett viktigt mål för växtforskningen är att öka livsmedels- produktionen. Aktuella uppskattningar visar att vi behöver öka produktionen med 70% de närmaste 40 åren.

21 © 2013 American Society of Plant Biologists Undernäring och svält dödar framförallt barn År 2004 dog 60 miljoner människor över hela världen. (Source: World Health Organization, 2008)World Health Organization

22 © 2013 American Society of Plant Biologists 10 miljoner av de som dog var barn under 5 år. Av dessa kom 99% från låg- eller medelinkomstländer (Source: The State of the World's Children, UNICEF, 2007)The State of the World's Children Undernäring och svält dödar framförallt barn

23 © 2013 American Society of Plant Biologists 5 miljoner barn under 5 år dör varje år på grund av undernäring och därtill relaterade orsaker. Det betyder att ett förskolebarn dör var sjätte sekund - en död som kunde förhindrats. Undernäring och svält dödar framförallt barn

24 © 2013 American Society of Plant Biologists Brist på vitamin A dödar en miljon barn per år. (Source: Vitamin and Mineral Deficiency, A Global Progress Report, UNICEF) Undernäring och svält dödar framförallt barn

25 © 2013 American Society of Plant Biologists Hur skulle världen reagera på en sjukdom som påverkade hela befolkningen i USA, Kanada och EU?

26 © 2013 American Society of Plant Biologists Globalt är det varje år mer än en miljard människor som lider av kronisk svält Det är mer än hela befolkningen i USA, Kanada och EU. (Source: FAO news release, 19 June 2009)FAO news release,

27 © 2013 American Society of Plant Biologists Det motsvarar hela befolkningen i USA, Kanada, EU och Kina tillsammans. (Source: World Health Organization, WHO Global Database on Anaemia)World Health Organization Mer än två miljarder människor lider av kronisk blodbrist på grund av järnbrist

28 © 2013 American Society of Plant Biologists VAD KAN FORSKARNA GÖRA ÅT DETTA?

29 © 2013 American Society of Plant Biologists Växtforskare kan hjälpa till att utrota svälten Genom att utveckla växter som  är toleranta mot torka eller stress  behöver mindre gödsel eller vatten  är motståndskraftiga mot sjukdomar  är mer näringsrika

30 © 2013 American Society of Plant Biologists Växterna är ofta begränsade av torka Image source: IWMIIWMI Områden med fysisk eller ekonomisk vattenbrist Närmar sig fysisk vattenbrist Fysisk vattenbrist Begränsad eller ingen vattenbrist Ekonomisk vattenbrist Ej beräknad

31 © 2013 American Society of Plant Biologists Torkstress förvärras av globala klimatförändringar Gornall, J., Betts, R., Burke, E., Clark, R., Camp, J., Willett, K., and Wiltshire, A. Implications of climate change for agricultural productivity in the early twenty-first century. Phil. Trans. Royal Soc. B: 365: 2973-2989.m2973-2989 I varma regioner kan skörden minska med ~3 – 5% för varje grad som temperaturen höjs. En modell av förväntade temperaturökningar i odlade områden 2050.

32 © 2013 American Society of Plant Biologists Även mild torkstress minskar skördarna Mild torkstress minskar fotosynteshastigheten och tillväxten, medan extrem torkstress är dödligt.

33 © 2013 American Society of Plant Biologists Vi behöver växter som fungerar bra även vid stress Värme och torka minskar skördarna

34 © 2013 American Society of Plant Biologists Vi behöver växter som fungerar bra även vid stress Värme och torka minskar skördarna Nya landområden måste tas i anspråk för att odla mer

35 © 2013 American Society of Plant Biologists Vi behöver växter som fungerar bra även vid stress Värme och torka minskar skördarna Nya landområden måste tas i anspråk för att odla mer När man fäller träd för nyodling frigörs mer CO 2 till luften

36 © 2013 American Society of Plant Biologists Genom att ändra en enda gen kan man öka växters torktålighet Yu, H., Chen, X., Hong, Y.-Y., Wang, Y., Xu, P., Ke, S.-D., Liu, H.-Y., Zhu, J.-K., Oliver, D.J., Xiang, C.-B. (2008) Activated expression of an Arabidopsis HD-START protein confers drought tolerance with improved root system and reduced stomatal density. Plant Cell 20:1134-1151.1134-1151 Efter bevattnng Välvattnad 10 dagars torka20 dagars torka Tork-resistent Vildtyp

37 © 2013 American Society of Plant Biologists Ett större rotsystem bidrar till torktolerans PlantorVuxna plantor Vildtyp Tork- tolerant Tork- tolerant Förädling för ett större rotsystem kan hjälpa växterna att klara sig i torkutsatta områden. Yu, H., Chen, X., Hong, Y.-Y., Wang, Y., Xu, P., Ke, S.-D., Liu, H.-Y., Zhu, J.-K., Oliver, D.J., Xiang, C.-B. (2008) Activated expression of an Arabidopsis HD-START protein confers drought tolerance with improved root system and reduced stomatal density. Plant Cell 20:1134-1151.1134-1151

38 © 2013 American Society of Plant Biologists Handelsgödsel är en energi- krävande och begränsande resurs •Grödor kräver gödsel- kalium, fosfat, kväve, och andra näringsämnen •Kalium och fosfat är icke- förnybara resurser, som utvinns genom gruvbrytning •Syntesen av handelskväve kräver enorma mängder energi Photo credits: Mining Top News; Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA-OWI Collection, LC-USW361-374LC-USW361-374

39 © 2013 American Society of Plant Biologists Gödselanvändning i jordbruket orsakar miljöförorening Photo Photo courtesy of NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Urlakning av näringsämnen från gödsel orsakar döda zoner, på grund av algblomningar som vid nedbrytningen förbrukar syret i vattnet och omöjliggör djurliv

40 © 2013 American Society of Plant Biologists Yuan, L., Loque, D., Kojima, S., Rauch, S., Ishiyama, K., Inoue, E., Takahashi, H., and von Wiren, N. (2007). The organization of high-affinity ammonium uptake in Arabidopsis roots depends on the spatial arrangement and biochemical properties of AMT1-type transporters. Plant Cell 19: 2636-2652.2636-2652 Mer effektiva transportsystem i roten kan minska gödselbehoven. Växternas upptagning av näringsämnen kan förbättras

41 © 2013 American Society of Plant Biologists Forskare korsar jordbruksgrödor med fleråriga växter för att minska grödornas beroende av gödsel och vatten Wes Jackson från Land Institute håller upp en flerårig släkting till vete, Thinopyrum intermedium Fleråriga växter är bättre på att ta upp vatten och näringsämnen än de flesta ettåriga grödor Photo credit: Jodi Torpey, westerngardeners.comwesterngardeners.com

42 © 2013 American Society of Plant Biologists Två allvarliga sjukdomar hotar världens livsmedelstillgångar Photo credits: www.news.cornell.edu; www.fao.orgwww.news.cornell.edu •Phytophthora infestans, som orsakar potatisbladmögel, har åter dykt upp som ett hot. •Svampen Puccinia graminis tritici, svartrost på vete, har utvecklat en mycket agressiv form

43 © 2013 American Society of Plant Biologists Potatisbladmögel förstör potatisplantor •Potatisbladmögel orsakas av Phytophthora infestans. På 1840-talet förstördes skördarna av sjukdomsutbrott vilket ledde till att mer än en miljon människor svalt ihjäl i Europa. Photo credits: USDA; Scott BauerScott Bauer Infekterad Behandlad

44 © 2013 American Society of Plant Biologists Identifiering av resistensgener Motstånds- kraftig Inokulerad med Phytophthora Inte inokulerad Mottaglig Plantan till vänster bär på genen för motståndskraft och har inga sjukdomssymptom. Song, J., Bradeen, J.M., Naess, S.K., Raasch, J.A., Wielgus, S.M., Haberlach, G.T., Liu, J., Kuang, H., Austin-Phillips, S., Buell, C.R., Helgeson, J.P., Jiang, J. (2003) Gene RB cloned from Solanum bulbocastanum confers broad spectrum resistance to potato late blight. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:9128–9133.9128–9133 Genetiker har identifierat en gen som överför motståndskraft och de introducerar den i matpotatissorter.

45 © 2013 American Society of Plant Biologists Svartrost på vete är ett kommande hot Infekterad veteplanta Photo credit: ARS USDAARS USDA En ny, starkt patogen linje utvecklades i Uganda 1999 – den kallas Ug99. De flesta vetesorter har ingen motståndskraft mot denna linje.

46 © 2013 American Society of Plant Biologists Ug99 hotar vete överallt Detta är ett globalt problem som kräver global uppmärksamhet. Sporer från Ug99 stoppas inte av nationsgränser... – United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) Photo credit: ARS USDAARS USDA

47 © 2013 American Society of Plant Biologists Svampen bärs av vinden Photo credit: www.wheatrust.cornell.eduwww.wheatrust.cornell.edu Ug99 finns i Uganda, Kenya, Etiopien, Sudan, Jemen och Iran, och hotar regioner i främre Asien, Östafrika och centrala och södra Asien. Vindströmmar som bär sporer visas i rött.

48 © 2013 American Society of Plant Biologists Svampen bärs av vinden Photo credit: www.wheatrust.cornell.eduwww.wheatrust.cornell.edu Vete är den huvudsakliga grödan i flera av de hotade områdena, särskilt för de fattigaste invånarna. Förmodade spridningsvägar av Ug99

49 © 2013 American Society of Plant Biologists Internationella forskarlag samarbetar för att följa spridningen av Ug99 och utveckla vetelinjer som kan motstå svampen. Just nu är det ingen som vet om motstånds- kraftiga linjer kommer att hinna utvecklas i tid för att undvika en svält- katastrof... Photo credits: Bluemoose; FAOBluemooseFAO

50 © 2013 American Society of Plant Biologists Växtbiologer studerar hur man kan behålla växternas kvalitet efter skörd Frukter brukar mjukna, mogna och slutligen ruttna efter skörd. Dessa processer gör frukten mindre tilltalande och påverkar dess näringsvärde. Photo credits: Cornell University ; ARCCornellARC

51 © 2013 American Society of Plant Biologists Potatis som förvaras i ljus kan bli grön och producera solanin. Höga halter solanin är giftigt. Photo credits: Dr. C.M. Christensen, Univ. of Minnesota.; WSU; Pavalista, A.D. 2001Dr. C.M. Christensen, Univ. of Minnesota.WSUPavalista, A.D. 2001 Aspergillus mold growing on corn kernels. Förluster efter skörd kan förstöra 50% eller mer av en spannmålsskörd Växtbiologer studerar hur man kan behålla växternas kvalitet efter skörd Aspergillus mögel på majskärnor Grönhetsskala Tid (dagar)

52 © 2013 American Society of Plant Biologists Vitamin A-brist Svält Kosthållningen på existensminimum är ofta näringsfattig. Vår kropp behöver inte bara kalorier utan även vitaminer och mineralnäringsämnen. Undernäring är huvudsakligen en sjukdom kopplad till fattigdom. Blodbrist (små barn) Förbättrat näringsinnehåll i växter kan hjälpa till att lindra undernäring Image sources: Petaholmes based on WHO data; WHO PetaholmesWHO dataWHO

53 © 2013 American Society of Plant Biologists Livsmedelsberikning med vitaminer (som folat och vitamin A) och mikronäringsämnen (som järn, zink och jod) har dramatiskt reducerat undernäringen i stora delar av världen. Photo credit: © UNICEF/NYHQ1998-0891/Giacomo Pirozzi© UNICEF/NYHQ1998-0891/Giacomo Pirozzi

54 © 2013 American Society of Plant Biologists Cassava är ett baslivsmedel i stora delar av Afrika men med lågt näringsinnehåll Forskare har nyligen identifierat en sort som har betydligt högre innehåll av vitamin A än standardsorten. Welsch, R., Arango, J., Bar, C., Salazar, B., Al-Babili, S., Beltran, J., Chavarriaga, P., Ceballos, H., Tohme, J., and Beyer, P. Provitamin A accumulation in cassava (Manihot esculenta) roots driven by a single nucleotide polymorphism in a phytoene synthase gene. Plant Cell: tpc.110.077560.: tpc.110.077560 Vit standardsort Nyligen upptäckt gul sort

55 © 2013 American Society of Plant Biologists Berikning av livsmedel med hjälp av bioteknik Järn-berikat ris Vanliga tomater (överst) och tomater berikade med antioxidanter (nedtill) Photo credits: Golden Rice Humanitarian Board © 2007; Credit: ETH Zurich / Christof Sautter; Reprinted by permission from Macmillan Publishers, Ltd: Butelli, E., et al., Nature Biotechnology 26, 1301 - 1308 copyright (2008).Golden Rice Humanitarian Board © 2007;ETH Zurich / Christof Sautter1301 - 1308 Vitamin A-berikat ris

56 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter: •är källor till nya mediciner •förser oss med fibrer till papper eller tyg •är källor till förnybara produkter •förser oss med förnybara energikällor Photo credit: tom donaldtom donald Växter förser oss med mer än mat

57 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter producerar hundratals ämnen som vi använder som mediciner eller stimulerande medel •Sälg (Salix) – barken innehåller aspirin (acetylsalicylsyra) •Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea) – innehåller digitalis (används mot hjärtproblem) • Läkeidegran (Taxus brevifolia) – innehåller taxol (för behandling av cancer) •Kaffe (Coffea arabica) och te (Camellia sinensis) innehåller koffein (uppiggande)

58 © 2013 American Society of Plant Biologists Malaria dödar miljontals människor Områden i världen med störst risk för malaria. Hay, S.I., et al., Hay, S.I., et al., (2009) PLoS Med 6(3): e1000048. doi:10.1371/ journal.pmed.1000048

59 © 2013 American Society of Plant Biologists Malaria orsakas av en protozo: Plasmodium Plasmodium inuti en muscell Image by Ute Frevert; false color by Margaret Shear.

60 © 2013 American Society of Plant Biologists Plasmodium överförs till människor av infekterade myggor Photo credit: CDCCDC

61 © 2013 American Society of Plant Biologists Men Plasmodium utvecklar motståndskraft mot kinin. Därför måste vi hitta andra ämnen som är verksamma mot malaria. Image credits: Köhler; CDCKöhlerCDC Kinaträdets bark innehåller kinin, som dödar Plasmodium

62 © 2013 American Society of Plant Biologists Gin och kinin? (Crown copyright; Photograph courtesy of the Imperial War Museum, London - Q 32160) Brittiska soldater i tropiska områden fick kinintabletter för att förebygga malaria. För att maskera den bittra smaken, blandades kinin med sött, kolsyrat vatten (“tonic”) och ofta även med gin – ursprunget till “gin and tonic.”

63 © 2013 American Society of Plant Biologists Sommarmalört (Artemisia annua) innehåller ett nytt verksamt ämne mot malaria Photo credit: www.anamed.net Artemisinin Artemisia har använts av kinesiska medicinalväxtodlare i tusentals år. Den aktiva ingrediensen, artemisinin, renades fram 1972.

64 © 2013 American Society of Plant Biologists Växtforskare tar fram Artemisia som producerar högre halter artemisin Photo credit: www.york.ac.uk/org/cnap/artemisiaproject/

65 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan producera säkra och billiga ätliga vacciner och antikroppar ELLER ?

66 © 2013 American Society of Plant Biologists Växters cellväggar förser oss med viktiga hållbara material Trä består huvudsakligen av växternas cellväggar Photo credit: tom donaldtom donald

67 © 2013 American Society of Plant Biologists Cellväggar • Photo credit: www.wpclipart.com/plants; Zhong, R., et al., (2008) Plant Cell 20:2763-2782.www.wpclipart.com/plantsZhong, R., et al., Växters primära cellväggar består främst av kolhydrater och proteiner. Vissa celler producerar en stel och fast sekundär vägg som innehåller vedämnet lignin. Lignin är ett olösligt bindemedel mellan fibrerna. Mitt- lamell Primär cellvägg Plasma- membran Lösliga proteiner Hemicellulosa Pektin Cellulosa mikrofibrill

68 © 2013 American Society of Plant Biologists Trä och fibrer finns överallt Rembrandt van Rijn (1631) Kläder tillverkas av växtfibrer (bomull, linne) Växtfibrer används för att tillverka papper och förut även papyrus. Trä används till byggnader och möbler Målarduk tillverkas av lin eller hampafibrer

69 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter förser oss med fibrer för papper och tyg Bomull förädlas för ökad motståndskraft mot sjukdomar och bättre fiberproduktion. Photo credits: Chen Lab; IFPCChen LabIFPC

70 © 2013 American Society of Plant Biologists Nyligen slutfördes sekvensanalysen av genomet hos poppel, en råvara till pappersfibrer Sekvensinformationen används för att förbättra effektiviteten i pappersproduktionen Photo credit: ChmlTech.comChmlTech.com

71 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan ersätta mineralolja i många produkter och för många ändamål creativecartoons.org creativecartoons.org. Olyckligtvis tar det miljoner och åter miljoner år att omvandla dött organiskt material tiill olja...och oljan håller på att ta slut. Mineralolja är INTE en förnybar resurs

72 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan ersätta mineralolja i många produkter och för många ändamål Mineralolja är INTE en förnybar resurs När jag blir stor vill jag bli ett fossilbränsle creativecartoons.org creativecartoons.org. Olyckligtvis tar det miljoner och åter miljoner år att omvandla dött organiskt material till olja…och oljan håller på att ta slut.

73 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan utgöra råvara för biobränsle Energi från solljuset Image source: Genome Management Information System, Oak Ridge National LaboratoryGenome Management Information System, Oak Ridge National Laboratory Socker, stärkelse och cellulosa kan jäsas till etanol Mikroorganismer jäser socker till etanol som sedan separeras från blandningen av etanol, vatten, bakterier och andra rester och renas genom destillering

74 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan utgöra råvara till biodiesel Image sources: Tilo Hauke, University of Minnesota, Iowa State University Extension.Tilo Hauke Biodiesel producerat från raps, alger och sojabönor kan ersätta diesel från mineralolja.

75 © 2013 American Society of Plant Biologists Bioenergigrödor ska inte påverka matproduktionen eller matpriserna Miscanthus giganteus (elefantgräs) är en snabbväxande flerårig bioenergigröda som växer på jordar som är olämpliga för livsmedelsproduktion. Photo Illustration courtesy S. Long Lab, University of Illinois, 2006

76 © 2013 American Society of Plant Biologists Etanol från cellulosa i cellväggarna är en viktig energikälla Cellväggar från majs- stjälkar och andra rester i jordbruket Etanol Image source: Genome Management Information System, Oak Ridge National LaboratoryGenome Management Information System, Oak Ridge National Laboratory cellulosamolekyl

77 © 2013 American Society of Plant Biologists Växter kan vara källor till förnybara och biologiskt nedbrytbara resurser Energi från solljuset Producera plaster från förnybart växtmaterial Photo Illustration courtesy S. Long Lab, University of Illinois, 2006

78 © 2013 American Society of Plant Biologists Energi från solljuset Biodegradation Växter kan vara källor till förnybara och biologiskt nedbrytbara resurser Forskare studerar kostnadseffektiva sätt att omvandla växter till plaster. Photo Illustration courtesy S. Long Lab, University of Illinois, 2006

79 © 2013 American Society of Plant Biologists Varför studera växter? Genom att studera växter ökar vi vår kunskap om livet i allmänhet. Kunskapen hjälper oss att använda växterna för att förse oss med mat, bostäder, kläder, och för att hålla oss friska och lyckliga.

80 © 2013 American Society of Plant Biologists “Why Study Plants?” Created by the American Society for Plant Biology and published in the series “Teaching Tools in Plant Biology” on the website of The Plant Cell (http://www.plantcell.org) Varför studera växter? “Varför studera växter?” Translated by Lisbeth Jonsson (Stockholm University) and Carin Jarl-Sunesson (Lund University) for the Scandinavian Society for Plant Science (SPPS)


Ladda ner ppt "© 2013 American Society of Plant Biologists Varför studera växter?"

Liknande presentationer


Google-annonser