Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikskifte för telefoni Från fast till mobilt med samma kvalitet och pris Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 2010-09-29 03 April 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikskifte för telefoni Från fast till mobilt med samma kvalitet och pris Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 2010-09-29 03 April 2017."— Presentationens avskrift:

1 Teknikskifte för telefoni Från fast till mobilt med samma kvalitet och pris
Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 03 April 2017

2 Teknikskifte på landsbygden
I dag finns i TeliaSoneras fasta telenät små stationer och långa stolplinjer med stort underhållsbehov Kunder som är anslutna till de minsta stationerna och de längsta stolplinjerna i glest befolkade områden kommer inte att kunna få bredband via det fasta telenätet De flesta av dessa kunder har redan i dag tillgång till mobila tjänster som ger bättre prestanda både för telefoni och Internetaccess Det är inte kommersiellt möjligt att underhålla och investera i samtliga dessa små stationer och långa stolplinjer och därmed driva dubbla infrastrukturer Där det finns alternativ teknik för att leverera telefoni och Internetaccess kommer små stationer och långa stolplinjer att avvecklas Antalet kunder knutna till de minsta stationerna minskar kraftigt varje år Att uppdatera den gamla tekniken och dra fiber till de riktigt små stationerna kräver investeringar som inte är kommersiellt rimliga, och stationerna behöver därför på sikt fasas ut och ersättas med ny teknik. Vi utreder nu olika möjligheter att med annan teknik kunna erbjuda bredband och telefoni. Förändringar och anpassning i våra nät genomförs löpande, men i så stor utsträckning som möjligt, innan tillgängliga alternativa tekniker kartlagts fattas inte beslut om genomgripande förändring och nedtagning av stolpar eller stationer. 03 April 2017

3 Teknikskifte över femårsperiod
Förändringen avser de minsta stationerna och de längsta stolplinjerna där det finns alternativ teknik för att leverera telefoni och Internetaccess. Totalt berörs ca kunder Alla kunder erbjuds en ny mobil lösning för telefoni och Internetaccess Mobil täckning säkerställs genom mätningar och fast monterade utomhusantenner Ett pilotprov med 11 stationsområden och drygt 500 kunder i 4 kommuner har genomförts. Berörda kunder informerades i december 2009 och deras fasta nätanslutningar var i drift till 15 september 2010 Totalt beräknar vi att genomförandet tar minst 5 år Inga telestationer utbyggda för bredband berörs

4 Det nya erbjudandet 03 April 2017

5 Information till berörda kunder
Berörda kunder informeras i brev om förändringen och erbjuds en mobil lösning (se kommande bilder). Samtidigt sägs det fasta abonnemanget upp med 6 månaders uppsägningstid Påminnelse skickas till de kunder som inte beställt någon lösning ca 6 veckor före avstängning Kunder som valt annan fastnätsoperatör än Telia informeras av sin operatör Telia samverkar med kommunerna för att hjälpa kommunerna att identifiera kunder med trygghetslarm. Kommunerna har dessutom stöd av Hjälpmedelsinstitutet

6 Ersättningserbjudandet
Principen för utformningen har varit: Samma funktion Samma telefon Samma kostnad Bättre Internetaccess

7 Erbjudande Telia privatkunder
Samtalsavgifterna samma som för fast telefon för samtal inom Sverige men mobil taxa till utlandet. Prisplaner finns för utlandssamtal i samma prisnivå som för fast telefoni Telia Mobil Bas, 145 kr/mån, 24 månaders bindningstid Telefonadapter Huawei ETS 1160 ingår utan extra kostnad Yttre antenn monteras av tekniker om uppmätt signalvärde är lågt. Ingår i abonnemanget utan extra kostnad Mitt hemnummer ingår utan extra kostnad. (Även efter bindningstiden) SIM – kort utan PIN-kod. (så snart som möjligt) Att uppdatera den gamla tekniken och dra fiber till de riktigt små stationerna kräver investeringar som inte är kommersiellt rimliga, och stationerna behöver därför på sikt fasas ut och ersättas med ny teknik. Vi utreder nu olika möjligheter att med annan teknik kunna erbjuda bredband och telefoni. Förändringar och anpassning i våra nät genomförs löpande, men i så stor utsträckning som möjligt, innan tillgängliga alternativa tekniker kartlagts fattas inte beslut om genomgripande förändring och nedtagning av stolpar eller stationer. 03 April 2017

8 Enklare uttryckt om Telia Mobil Bas
Telefonadapter ingår i abonnemanget och är kundens egendom. Normala garantier på utrustningen gäller Antenn monteras av tekniker utan extra kostnad när så erfordras, säkerställer god och stabil funktion Kunden kan behålla sitt befintliga hemnummer kostnadsfritt. Månadsavgiften 145 kr/ mån är samma som för det fasta telefonabonnemanget Telia Bas PIN koden på SIM kortet är inte aktiverad vid leverans = enklare att komma igång 03 April 2017

9 Adapter

10 Antenn för utomhusmontage

11 Berörda kommuner och tidplan
03 April 2017

12 Fortsättning Ca 5000 kunder i ca 60 kommuner i hela Sverige berörs det närmaste halvåret Ca 25 kommuner berörs i första etappen Brev till ca 1500 kunder i hela Sverige går ut i slutet av oktober Dessa stängs av tidigast i maj 2011 Informationsmöten med berörda kommuner i slutet av september och början av oktober Länsvis med samtliga kommuner i Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens Län Med berörda kommuner i ett antal möten i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Jönköpings och Södermanlands Län Fler kommuner informeras i de kommande etapperna. Kommande halvåret består av 4 etapper Det närmaste halvåret är det inte några stationer eller stolplinjer berörda i Kronobergs Län.

13 Trygghetslarm TeliaSonera vill ha ett löpande samarbete med organisationer för kommunal samverkan inom It-området TeliaSonera erbjuder kommunerna en kontaktperson för trygghetslarmsfrågor Den ansvarige för trygghetslarmen i kommunen kan vända sig till kontaktpersonen för: Identifiering av vilka vårdtagare som är berörda* Erfarenhetsåterföring från andra kommuner om vilka tekniska lösningar som är tillgängliga Samverkan om något i planeringen krånglar Ingen skall ”ramla mellan stolarna” * TeliaSonera kan pga sekretessregler, både i Telelagstiftning, Personuppgiftslagen och i kundavtal, inte lämna ut fullständiga listor på vilka kunder som är berörda.

14 Tack för att visat intresse! Frågor?
03 April 2017

15 Sverige har en väl fungerande marknad för Bredband
Jämfört med övriga EU kännetecknas Sverige idag av att … .. nästan alla kan skaffa bredband (2 800 hushåll och näringsställen saknar möjlighet) .. väldigt många har skaffat bredband .. många har höga hastigheter .. priset för respektive hastighet är lågt .. väldigt många kunder har fler än 5 operatörer att välja mellan .. marknadsledaren har under 50% marknadsandel Att uppdatera den gamla tekniken och dra fiber till de riktigt små stationerna kräver investeringar som inte är kommersiellt rimliga, och stationerna behöver därför på sikt fasas ut och ersättas med ny teknik. Vi utreder nu olika möjligheter att med annan teknik kunna erbjuda bredband och telefoni. Förändringar och anpassning i våra nät genomförs löpande, men i så stor utsträckning som möjligt, innan tillgängliga alternativa tekniker kartlagts fattas inte beslut om genomgripande förändring och nedtagning av stolpar eller stationer. 03 April 2017

16 Bredband – marknadsutveckling
Antalet xDSL-kunder planar ut VDSL2 som ger max 60 Mbit/s kommer att introduceras 1 miljon portar närmsta halvåret Fiberbaserade lösningar etableras i flerfamiljshus Mobilt bredband exploderar i användning prestandamässigt (HSPA, LTE) täckningsmässigt med nya frekvensband (800 och 900 MHz) 03 April 2017

17 Vad kan jag förvänta mig för hastighet?
Teoretisk hastighet Variation Normal hastighet  Edge  0,236  0,03 - 0,2  0,15  3G  0,384  0, ,3  0,1 - 0,2 Turbo-3G 7,2 0,3 - 6,0 2 - 4 Turbo-3G+  14,4  0,1 - 10 2 - 6 Wlan 54 1 - 22 4 - 10  4G 173     Mbit/s


Ladda ner ppt "Teknikskifte för telefoni Från fast till mobilt med samma kvalitet och pris Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 2010-09-29 03 April 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser