Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering.."— Presentationens avskrift:

1 Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering..

2

3 Vilka ramverk? Ramverk • Zachman • TOGAF • IRM • Astrakan Modelltekniker • ArchiMate • Business Canvas Modelling • Business System Planning • Operating Model (Ross et.al)

4 © Biner Consulting

5 Zachman Ett kategoriserande och analytiskt ramverk som vi kan använda till att klassificera arkitekturarbete i andra arkitektoriska ramverk – Zachmanramverket är det som gör det möjligt och förstå hur andra ramverk är uppbyggda

6 Zachman © Biner Consulting

7 1. The columns have no ordering. No one is more important than another but focusing on one may have significant practical implications. 2.Each column represents a unique model. 3.Each column is unique although they are interconnected. 4.Each row represents a unique perspective. 5.Therefore, each cell is unique (no item should show up in more than one cell). 6.Each row is a complete model from the row's perspective. 7.The logic is recursive and generic. The Zachman Frameworks Seven rules © Biner Consulting

8 WhatHowWhereWhoWhenWhy Scope Ideas Strategists Business Exec Leaders SystemArchitects Technology Reality Engineers ComponentTechnicians OperationsWorkers InventoryProcessNetwork Organizati on TimingMotivation © Biner Consulting

9 WhatHowWhereWhoWhenWhy Scope ResourceBehavior Strategists Business Exec Leaders SystemArchitects TechnologyEngineers ComponentTechnicians OperationsWorkers InventoryProcessNetwork Organizati on TimingMotivation © Biner Consulting

10 WhatHowWhereWhoWhenWhy Scope Idea Identification Strategists Business Concept definition Exec Leaders System Logic representation Architects Technology Physics specification Engineers Component Component configuration Technicians Operations Operations Instantiation Workers InventoryProcessNetwork Organizati on TimingMotivation © Biner Consulting

11 WhatHowWhereWhoWhenWhy Scope Scope – Boundaries Strategists Business Requirements – Concept Exec Leaders System Design – Logic Architects Technology Plan – Physics Engineers Component Part– Configuration Technicians Operations Product–Instances Workers InventoryProcessNetwork Organizati on TimingMotivation © Biner Consulting

12 WhatHow WhereWhoWhenWhy Scope Lists Single words with dictionary meanings Strategists Business Semantic Models Establishes the relationships between business concepts Exec Leaders System Schematic Models Describes the logic which proves & supports the representation of the concepts Architects Technolog y Blueprint Models Specifies the physics constructs by which the logic and concept are made into reality Engineers Componen t Listings Documents the configuration of the various components Technicians Operations Instances Allows the operation of the Enterprise by permitting workers to use real instances of things Workers InventoryProcess Network Organizati on TimingMotivation What we would expect see in each layer © Biner Consulting

13 Olika branscher har fokus på olika kolumner • Branscher som har sitt fokus i Vad kolumnen är tex Försäkringsbolag. • Branscher som har sitt fokus i Hur kolumnen är tex Bilindustrin, läkemedelsindustrin. • Branscher som har sitt fokus i Var kolumnen är tex DHL, ICA, IKEA, Flygbolag, Shipping, Kraftnät. • Branscher som har sitt fokus i Vem kolumnen är tex Konsulter, Universitet, Myndigheter och alla företag som använder människor för att skapa tjänster. • Branscher som har sitt fokus i När kolumnen är tex Polis, Brandkår, Musiker. • Branscher som har sitt fokus i Varför kolumnen är tex Samfund. Källa Biner Consulting

14 WhatHowWhereWhoWhenWhy Scope Inventory Bill of Material Process Functional specification Network Drawings Organization Operating Instructions Timing Timing Diagrams Motivation Design Objectives Strategists Business Exec Leaders SystemArchitects TechnologyEngineers ComponentTechnicians OperationsWorkers InventoryProcessNetwork Organizati on TimingMotivation Abstractions and where to start your effort based on focus of different industries.

15 ”Operation Model” • Kan hjälpa till att klassa affären och ge en indikation på vilka kolumner i Zachmanmatrisen som är mer intressant än andra i just för denna affär

16 • kan hjälpa till att klassa braschen och ge en indikation på vilka kolumner i Zachmanmatrisen som är mer intressant än andra

17 WhatHowWhereWhoWhenWhy ScopeStrategists Business Exec Leaders SystemArchitects TechnologyEngineers ComponentTechnicians OperationsWorkers InventoryProcessNetwork Organizati on TimingMotivation Align horizontally Transform vertically

18 TOGAF 9

19 © Biner Consulting Architecture Content Framework Enterprise Continuum ADM ADM Guidelines & Techniques Reference Models Architecture Capability Framework De sex stora delarna i TOGAF 9 specifikationen

20 Each iteration = new decisions: Enterprise coverage, Level of detail, Time horizon, Architecture asset re-use: previous ADM iterations other frameworks, system models, industry models… Decisions based on: Competence / resource availability, Value accruing to the enterprise. © Biner Consulting

21 TOGAF ”punsch”-lines • Views and Viewpoints • ADM • Principles • Repository(Zachman) • Referens models • Content • Kan göras nestat på olika nivåer i verksamheten

22 Arkitektur ala IRM Hur hänger det ihop med Zachman och TOGAF?

23 Arbetsgång • Processkartläggning • Modelleringsseminarium – Begreppsidentifiering (Vilka begrepp finns) – Begreppskategorisering (Vilka är objekt vad är egenskaper) – Informationsmodellering • Renritning • Återkoppling – datamodell • Matrisanalyser – Process/Objektgrupp – System/Objektgrupp – Arkitekturmatris – naturliga moduler av Objektgrupper

24 IRM Mappar direkt mot Zachman

25 Zachman - IRM © Biner Consulting IRM matrisanalyser lyfter kategoriserad information från Zachman-matrisen

26 Informationsnedbrytning av en domän mappat mot TOGAF 9 ADM för att skapa arkitekturer Begrepp Information Domän Data Komponenter © Biner Consulting

27 Astrakanmetoden Är ett ypperligt komplement till IRM

28 Begreppstätning och Processkarta • Man definierar alla begrepp som finns • Man använder inte ett begrepp utan att det finns en definition • Det får inte finnas en begreppsdefinition som innehåller begrepp som inte är definierade • Processkartläggning

29 IRM – Astrakan Kompletterar varandra – ger olika perspektiv på nästan samma problemområde IRM kan slarvar lite i begreppsdefinitionen där Astrakan är bättre. Medan IRM transformerar begreppen till en vettig datamodell – på processidan skiljer det inte så mycket, dock så mappar IRM mot fler celler i Zachman

30 Archimate

31

32

33 BCM Ett sätt att fånga upp saker Zachman rad 1 o 2 – flera kolumner

34

35 Operational Model Ross et. al.

36

37

38 Arkitekturarbete Arbete • Governance – ta fram • Kravinventering • Kravanalys • ”Ekorre” – den som spar han har Förutsättningar • Sponsorer • Governancestruktur

39 EA-ramverk och metoder • Ingen generallösningar finns • Ramverken ger dig bara förslag på hur du skall göra – vilket iofs är vad ett ramverk skall göra • Ramverk försöker säga att de är holistiska – stämmer inte • Lite som religion – man blir frälst på sitt

40 Slutsats Alla ramverk och modelltekniker kompletterar varandra och representerar olika perspektiv. Metabeskrivningarna till modellerna hjälper till att beskriva vilken modell som passar bäst till vilket problemområde. Det är här i svårigheten ligger. Den ena modellen hjälper otroligt i ena fallet medans i ett annat fall är utfallet inta alls lika bra.


Ladda ner ppt "Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering.."

Liknande presentationer


Google-annonser