Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemla - Öja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemla - Öja."— Presentationens avskrift:

1 Gemla - Öja

2 Tider att hålla oss till:
18.30 Välkomna Vision Gemla ca Processen, ortsanalysen, nyckelord och idéer Kort info om tågstoppet ca Gruppdiskussion ca Presentera gruppens idéer för varandra ca Övrigt Avslutning Här är ett upplägg så som vi ha tänkt att kvällen ska gå till. De två första har vi redan dragit igenom och snart ska jag börjar med att presentera processen, ortsanalys, nyckelord och några idéer som vi har. Här kommer Ellen också att informera lite kort om tågstoppet. Efter detta tänkte vi ha en gruppdiskussion, där vi vill få fram era idéer och tankar. Sedan får ni presentera idéerna för varandra och sen har vi ev. lite tid kvar till om det är något annat, innan vi rundar av med en avslutning.

3 Fördjupad översiktsplan – varför?
ge en övergripande bild över hur Gemla ska utvecklas samordna allmänna intressen – bebyggelse, grönområden, vägar, VA etc. leda till en långsiktig hållbar utveckling – ekologiskt, socialt, ekonomiskt förena dåtid - nutid – framtid medborgarinflytande Varför ska man ha en fördjupad översiktsplan? Den ska ge en övergripande bild över hur Gemla ska utvecklas. Den ska samordna allmänna intressen, så som – bebyggelse, grönområden, vägar, vatten och avlopp etc. Den ska leda till en långsiktig hållbar utveckling – med ekologiskt, socialt och ekonomiskt tänk Den ska förena dåtid – nutid – framtid Och medborgarna ska vara med att utforma den

4 Fördjupad översiktsplan – processen
utveckla samrådsförslag beslut om samråd i KS (innan sommaren) samråd samrådsredogörelse + ev. revidering beslut om utställning i KS utställning 2 mån antagande i KF (innan året är slut) Processen för en fördjupad översiktsplan innebär: Att efter detta mötet kommer vi att utveckla ett samrådsförslag Som KS kommer att besluta om att gå ut på samråd beslut om samråd i Kommun styrelsen (KS) och detta är planerat att ske innan sommaren sen går samrådsförslaget ut samråd Efter det görs en samrådsredogörelse över de synpunkter som kommit in + ev. revidering beslut om utställning i KS, Kommun styrelsen Sen är förslaget utställt i 2 månader Och efter det blir förslaget antaget i KF, kommun fullmäktige och detta är planerat att ske innan året är slut

5 fördjupning av översiktsplan el. program
Fördjupad översiktsplan ett steg i en längre process Fördjupad översiktsplan är ett steg i en längre process. Där man först har en översiktsplan där hela kommunen ingår, sen går ner på ett litet mindre område, t.ex. en tätort, och gör en fördjupning av översiktsplan. Sedan går man ner på ett ännu mindre område och gör en detaljplan över detta område och sedan innan byggnation måste man ansöker om bygglov. Denna processen styrs av Plan- och Bygg Lagen och miljöbalken. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande. bygglov detaljplan fördjupning av översiktsplan el. program översiktsplan (ÖP) styrs av PBL och miljöbalken

6 Befolkning När det gäller befolkningen så är denna statistiken från 31 december 2010 Då var befolkningen: I hela Gemla-Öja socken personer skrivna. Uppdelade på personer i Gemla tätort Och 390 personer i Öja tätort. Medelåldern i Gemla-Öja låg då på 41,2 år, medans kommunens medelålder låg på 39,8 år. Det visar på att Gemla låg lite över medelåldern än övriga kommunen. Som man kan se här var ålderstopparna på och år.

7 Befolkningsutveckling under 2011
Såhär såg befolkningsutvecklingen ut under 2011. 24 stycken föddes 10 stycken avled Det var 85 som flyttade in hit från kommunen, 14 stycken från övriga länet, 30 flyttade in från övriga Sverige och 5 flyttade in från utlandet. När det gäller utflyttningen var det 76 personer som flyttade till annan del i kommunen, 15 stycken flyttade inom länet, 39 till övriga Sverige och 14 stycken flyttade utomlands. Detta ger Gemla-Öja en folkökning på 4 personer. Som enligt de nya beräkningarna har Gemla-Öja idag en befolkning på personer.

8 Befolkningsutvecklingen fram till 2017
Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0-9 226 228 221 213 198 194 10-19 237 227 229 239 20-29 129 123 117 119 110 30-39 224 211 182 40-49 254 250 242 235 234 50-59 204 203 202 214 215 60-69 259 248 236 223 212 70-79 99 111 121 130 144 151 80-89 63 58 57 55 59 90-99 28 29 26 24 22 100-w 1 Summa 1723 1699 1676 1657 1641 1624 Som ni ser här så kommer befolkningen att gå ner något de närmsta åren, men eftersom det bara rör sig om 99 personer så kan detta bara vara en fel diff. Här är inte tågstoppen medräknat, och i och med det räknar vi att befolkningen kommer att öka. Men de åldersgrupper som enligs statistiken kommer öka mest är: år och år, medan den åldersgrupp som kommer att sjunka mest är: och år.

9 Kommunikation Länstrafiken kör linje 144 Växjö-Alvesta-Ljungby 145 Växjö-Alvesta-Halmstad 114 Växjö-Gransholm Vardagar gå ca 1 buss i timmen från Gemla in till Växjö och något färre till Alvesta. Under helgen går det också bra förbindelse, med 9 turer på lördagen och 7 turer på söndagen Nattbuss går efter helgfri fredag och lördag. När det gäller kommunikationen så är det relativt bra till och från Gemla-Öja Länstrafiken kör 3 linje: 144 Växjö-Alvesta-Ljungby 145 Växjö-Alvesta-Halmstad 114 Växjö-Gransholm Vardagar gå ca 1 buss i timmen från Gemla in till Växjö och något färre till Alvesta. Under helgen går det också bra förbindelse, med 9 turer på lördagen och 7 turer på söndagen Nattbuss går efter helgfri fredag och lördag.

10 Pendling år 2010 150 personer pendlade in till Gemla, 95 från Växjö och 35 från Alvesta 128 personer bor och arbetar i Gemla 484 personer pendlar ut från Gemla, 367 till Växjö och 51 till Alvesta. Sammanlagt var det 2010: 150 personer som pendlar in till Gemla, varav 95 från Växjö och 35 från Alvesta och 20 från andra ställen. Det är 128 personer som både bor och arbetar i Gemla Och det är 484 personer som pendlar ut från Gemla, därav 367 stycken in till Växjö och 51 till Alvesta och 66 till andra ställen.

11 Service Gemla har ett stort utbud av service, med bl.a.:
Affären, macken, som även kör hem varor utan extra kostnad Äldreboendet, Solgårdet Villa Gransholm, Gemla förskola, skola och bibliotek, tågstationen och den nya sporthallen

12 Turism Inom turism, så har vi tex. Öja hembygdsgård, med både Pär Lagerkvistsrum och Leksaks museum. Här finns Öja kyrka, flera antikaffärer, och Värendsleden och fiske i Helige å

13 Knutpunkter Några knutpunkter här i Gemla är: Affären, Folkparken,
skolan och förskolan, stationen, Öja kyrka och Solgården

14 Vägar, järnväg och å att ta hänsyn till
I Gemla finns det flera större vägar och även järnvägen och Helige å som är en stor resurs men som man också måste ta hänsyn till. Vi har Växjövägen som går genom samhället från väster till öster och Gransholmsvägen som sedan blir stationsvägen som går från söder till norr. Även järnvägen delar samhället genom att gå rakt igenom den. Och sen har vi också Helige å som en gräns österut.

15 Landmärke Två stora landmärkena är affären, Macken och Öja kyrka

16 Fritid och rekreation Under kategorin fritid och rekreation finns det gått om, här har vi de 5 lederna som Sockenrådet har låtit märka ut, här finns Granvallen, den nya sporthallen, badplatsen med bastu och även Helige å, med all sin fiske och vacker natur.

17 Badplats och lekplats Det finns idag 4 stycken kommunala lekplatser, 2 större och 2 lite mindre. Inom området finns det också 2 badplatser, en uppe vid Gemla säteri med strand och brygga och en nere vid Gemla Mulavad, där det även finns en bastu.

18 Föreningsliv Gemla-Öja sockenråd, Gransholms IF,
där ortsbor tillsammans arbetar för att utveckla hembygden, driva lokala frågor och se till att alla trivs och känner samhörighet. Gransholms IF, har A-lag i herrfotboll men också träning- och /eller seriespel för alla åldrar. De anordnar också träning inom tennis och gymnastik. Gemlaortens stallklubb, anordnar hästtävlingar för både storhäst och ponny, i dressyr och hoppning. Dessutom finns det föreningar inom bordtennis, fiskevård, jakt m.fl. Här finns också ett starkt föreningsliv med bl.a. Gemla-Öja sockenråd, Gransholms IF och Gemlaortens stallklubb. Sen finns också föreningar inom bordtennis, fiskevård, jakt m.fl.

19 Kommunalmark i Gemla Kommunalmark i Gemla
Detta är den mark som kommunen äger i Gemla, och av denna mark är det en stor del som ligger inom översvämningsrisk område från Helige Å.

20 Kommunalmark i Öja …och detta är den kommunala marken som finns i Öja.

21 Lediga kommunala tomter
Idag finns det 5 kommunala tomter till salu, 2 i Gemla och 3 stycken nere i Öja.

22 Översvämningsrisk Eftersom Gemla ligger intill Helige å finns det stora risker för översvämning i vissa områden. Här visas hur det såg ut i Gemla år 1945, sommaren 2004 och vid BHF, beräknat högsta flöde, vid ett års regn.

23 Kvalitéer Här är några av kvalitéerna som finns här, verksamhetsgatan, där flera företag ligger, Helige å, stationen, Gemla skola och förskola, de rika friluftslivet, vårdhemmet Solgården och närheten till naturen.

24 Idéer för Gemla Detta va lite av det som finns i Gemla idag.
Nu tänkte jag presentera några idéer som vi har tagit fram, om hur Gemla skulle kunna utvecklas.

25 Nyckelord Viktiga stråk att utveckla Helige å och andra rekreation och turistområde Attraktiva lägen för bostäder Utveckla verksamheter Våra nyckelord för Gemla är: Viktiga stråk att utveckla Helige å och andra rekreation och turistområde Attraktiva lägen för bostäder Utveckla verksamheter

26 Vad vet vi idag om tågtrafiken?
Tågstopp ska byggas okt-dec 2012 Ev. ytterligare beslut om kostnadsökningar Regionaltåg Växjö-Nässjö Jan 2013 6 turer åt varje håll vardagar Ca 6 minuters restid till Alvesta/Växjö Beslut om avgångstider är ännu ej fattat Fler turer på sikt diskuteras Regionaltåg Växjö-Hässleholm Aug eller jan Ca 12 turer åt varje håll vardagar Bättre pendlingsmöjligheter!!

27 P CP P P P P CP

28 Vad vet vi idag om järnvägskorsningen?
Beslut: Tågstoppet placeras i Stationsgatans förlängning Beslut: Ta tillvara möjligheterna till bebyggelse nära stationen Planskild korsning rekommenderas i det västra läget

29 Vad händer framöver? Översiktsplan, del Gemla, tar ställning till önskvärd bebyggelse och infrastruktur Trafikverket påbörjar förstudie om planskildheten Finansiering av planskildheten Detaljplan för planskildheten

30 Viktiga stråk att utveckla
Viktigaste stråket för att stärka Gemla; Gransholm till norr om stationen Håller ni med? Finns det fler viktiga stråk? Viktiga stråk att utveckla: Viktigaste stråket för att stärka Gemla, är stråket mellan Gransholm till norr om stationen Och även cykelväg utmed Växjövägen, mot Växjö och Alvesta Och även en gång- och cykelväg under järnvägen i öst. Håller ni med? Finns det fler viktiga stråk?

31 Helige å och andra rekreation och turistområden
Helige å bör utvecklas som Gemlas främsta rekreation och turistområde. Håller ni med? Vilka platser utmed Helige å kan utvecklas? Finns andra rekreations och turistområden? Helige å och andra rekreation och turistområden: Helige å bör utvecklas som Gemlas främsta rekreation och turistområde. Håller ni med? Vilka platser utmed Helige å kan utvecklas? Finns andra rekreations och turistområden?

32 Attraktiva lägen för bostäder
Attraktiva bostäder bör utvecklas: 1. nära stationen, norrut 2. ut med det viktiga stråket Håller ni med? Bidrar dessa bostadslägen till att Gemla blir mer attraktivt? Attraktiva lägen för bostäder: Attraktiva bostäder bör utvecklas: I första hand : 1. nära stationen, norrut (men eftersom denna mark är privat ägd, har vi inte rådighet över denna, detta område kommer bara byggas den dagen markägaren själv vill sälja och då är nästa alternativ) 2. ut med det viktiga stråket Håller ni med? Bidrar dessa bostadslägen till att Gemla blir mer attraktivt?

33 Utveckla verksamheter
Fler småföretag hemma Ökad pendling Utveckling av de större företagen i Gemla Håller ni med? Är detta rätt arbetsbild av företagandet i Gemla? Utveckla verksamheter: Fler småföretag hemma Ökad pendling Utveckling av de större företagen i Gemla Håller ni med? Är detta rätt arbetsbild av företagandet i Gemla?

34 Diskussionsideér Utveckla verksamhetsområdet Ny bebyggelse
1. nära stationen Här har ni idéerna på samma karta: utveckla verksamhetsområdet Ny bebyggelse 1. nära stationen Ny bebyggelse 2. utmed viktigt stråk Utveckling av stationsområdet Utveckling Helige å Utveckla viktiga stråk Ny bebyggelse 2. utmed viktigt stråk Utveckling av stationsområdet Utveckla Helige å Utveckla viktiga stråk

35 Hur vill NI att Gemla ska utvecklas?
Finns det fler viktiga stråk? Vilka platser utmed Helige å kan utvecklas? Finns andra rekreations och turistområden? Bidrar dessa bostadslägen till att Gemla blir mer attraktivt? Är detta rätt arbetsbild av företagandet i Gemla? Hur får vi Gemla attraktivt med fler invånare, företag och besökare? Detta va vad jag hade tänkt att presentera för er och nu vill vi ha in era synpunkter. Så vi tänkte att vi skulle ha en gruppdiskussion kring dessa frågor, i ca 45 minuter, och sen får ni presentera vad ni kommit fram till för de andra.


Ladda ner ppt "Gemla - Öja."

Liknande presentationer


Google-annonser