Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemla - Öja. Tider att hålla oss till: 18.30 Välkomna Vision Gemla ca.18.45 Processen, ortsanalysen, nyckelord och idéer Kort info om tågstoppet ca. 19.15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemla - Öja. Tider att hålla oss till: 18.30 Välkomna Vision Gemla ca.18.45 Processen, ortsanalysen, nyckelord och idéer Kort info om tågstoppet ca. 19.15."— Presentationens avskrift:

1 Gemla - Öja

2 Tider att hålla oss till: 18.30 Välkomna Vision Gemla ca.18.45 Processen, ortsanalysen, nyckelord och idéer Kort info om tågstoppet ca. 19.15 Gruppdiskussion ca. 20.00 Presentera gruppens idéer för varandra ca. 20.30 Övrigt 21.00 Avslutning

3 Fördjupad översiktsplan – varför? •ge en övergripande bild över hur Gemla ska utvecklas •samordna allmänna intressen – bebyggelse, grönområden, vägar, VA etc. •leda till en långsiktig hållbar utveckling – ekologiskt, socialt, ekonomiskt •förena dåtid - nutid – framtid •medborgarinflytande

4 Fördjupad översiktsplan – processen utveckla samrådsförslag beslut om samråd i KS (innan sommaren) samråd samrådsredogörelse + ev. revidering beslut om utställning i KS utställning 2 mån antagande i KF (innan året är slut)

5 Fördjupad översiktsplan ett steg i en längre process översiktsplan (ÖP) fördjupning av översiktsplan el. program detaljplan bygglov styrs av PBL och miljöbalken

6 Befolkning

7 Befolkningsutveckling under 2011

8 Befolkningsutvecklingen fram till 2017 Ålder201220132014201520162017 0-9 226228221213198194 10-19 237227228229239237 20-29 129123117119 110 30-39 224 211198182 40-49 254250242235 234 50-59 204203202214215235 60-69 259248236223212198 70-79 99111121130144151 80-89 63585755 59 90-99 282926 2422 100-w 000111 Summa 172316991676165716411624

9 Kommunikation Länstrafiken kör linje 144 Växjö-Alvesta-Ljungby 145 Växjö-Alvesta-Halmstad 114 Växjö-Gransholm Vardagar gå ca 1 buss i timmen från Gemla in till Växjö och något färre till Alvesta. Under helgen går det också bra förbindelse, med 9 turer på lördagen och 7 turer på söndagen Nattbuss går efter helgfri fredag och lördag.

10 Pendling år 2010 •150 personer pendlade in till Gemla, 95 från Växjö och 35 från Alvesta •128 personer bor och arbetar i Gemla •484 personer pendlar ut från Gemla, 367 till Växjö och 51 till Alvesta.

11 Service

12 Turism

13 Knutpunkter

14 Vägar, järnväg och å att ta hänsyn till

15 Landmärke

16 Fritid och rekreation

17 Badplats och lekplats

18 Föreningsliv Gemla-Öja sockenråd, där ortsbor tillsammans arbetar för att utveckla hembygden, driva lokala frågor och se till att alla trivs och känner samhörighet. Gransholms IF, har A-lag i herrfotboll men också träning- och /eller seriespel för alla åldrar. De anordnar också träning inom tennis och gymnastik. Gemlaortens stallklubb, anordnar hästtävlingar för både storhäst och ponny, i dressyr och hoppning. Dessutom finns det föreningar inom bordtennis, fiskevård, jakt m.fl.

19 Kommunalmark i Gemla

20 Kommunalmark i Öja

21 Lediga kommunala tomter

22 Översvämningsrisk

23 Kvalitéer

24 Idéer för Gemla

25 Nyckelord Viktiga stråk att utveckla Helige å och andra rekreation och turistområde Attraktiva lägen för bostäder Utveckla verksamheter

26 Vad vet vi idag om tågtrafiken? •Tågstopp ska byggas okt-dec 2012 –Ev. ytterligare beslut om kostnadsökningar •Regionaltåg Växjö-Nässjö –Jan 2013 –6 turer åt varje håll vardagar –Ca 6 minuters restid till Alvesta/Växjö –Beslut om avgångstider är ännu ej fattat –Fler turer på sikt diskuteras •Regionaltåg Växjö-Hässleholm –Aug. 2013 eller jan. 2014. –Ca 12 turer åt varje håll vardagar –Beslut om avgångstider är ännu ej fattat –Fler turer på sikt diskuteras •Bättre pendlingsmöjligheter!!

27

28 Vad vet vi idag om järnvägskorsningen? •Beslut: Tågstoppet placeras i Stationsgatans förlängning •Beslut: Ta tillvara möjligheterna till bebyggelse nära stationen •Planskild korsning rekommenderas i det västra läget

29 Vad händer framöver? •Översiktsplan, del Gemla, tar ställning till önskvärd bebyggelse och infrastruktur •Trafikverket påbörjar förstudie om planskildheten •Finansiering av planskildheten •Detaljplan för planskildheten

30 Viktiga stråk att utveckla Viktigaste stråket för att stärka Gemla; Gransholm till norr om stationen Håller ni med? Finns det fler viktiga stråk?

31 Helige å och andra rekreation och turistområden Helige å bör utvecklas som Gemlas främsta rekreation och turistområde. Håller ni med? Vilka platser utmed Helige å kan utvecklas? Finns andra rekreations och turistområden?

32 Attraktiva lägen för bostäder Attraktiva bostäder bör utvecklas: 1. nära stationen, norrut 2. ut med det viktiga stråket Håller ni med? Bidrar dessa bostadslägen till att Gemla blir mer attraktivt?

33 Utveckla verksamheter Fler småföretag hemma Ökad pendling Utveckling av de större företagen i Gemla Håller ni med? Är detta rätt arbetsbild av företagandet i Gemla?

34 Diskussionsideér Ny bebyggelse 2. utmed viktigt stråk Utveckla verksamhetsområdet Utveckla Helige åUtveckla viktiga stråk Ny bebyggelse 1. nära stationen Utveckling av stationsområdet

35 Hur vill NI att Gemla ska utvecklas? Finns det fler viktiga stråk? Vilka platser utmed Helige å kan utvecklas? Finns andra rekreations och turistområden? Bidrar dessa bostadslägen till att Gemla blir mer attraktivt? Är detta rätt arbetsbild av företagandet i Gemla? Hur får vi Gemla attraktivt med fler invånare, företag och besökare?


Ladda ner ppt "Gemla - Öja. Tider att hålla oss till: 18.30 Välkomna Vision Gemla ca.18.45 Processen, ortsanalysen, nyckelord och idéer Kort info om tågstoppet ca. 19.15."

Liknande presentationer


Google-annonser