Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhets-ombud Välkommen till utbildningen för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhets-ombud Välkommen till utbildningen för"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhets-ombud Välkommen till utbildningen för
Leverera Vård och Omsorg

2 Dagens innehåll Tider: Välkomna
Förvaltningsmodellen och verksamhetsombudets roll Dokumentationstyper Interaktiva utbildningsmaterialet - visning Det interaktiva utbildningsmaterialet - egen genomgång Sammanfatta journaler och upprätta nya Behörighetsadministration i Treserva Kunskapsportalen – meddela förvaltningen om ny personal Supportvägar, webbformulär, telefonsupport Ändringshanteringsrutin Vad loggning innebär Samtyckesrutiner Kvittera nya uppdrag Avsluta i ”Ej aktuella - att avslutas”-mappen Reservrutiner vid driftstopp Vid driftstörningar – var vänder jag mig? Passwordkiosken Övriga frågor Tider: Välkomna 08.30 Fika ca 10.00 Lunch på egen hand 12-13 Fika ca 14.00 Slut 16.00

3 Förvaltningsorganisation Leverera Vård och Omsorg
Styrgrupp Förvaltningsledning Myndighet objektspecialister IT-ombud Utförare objektspecialister Verksamhetsombud Legitimerad personal objektspecialister Samordnad vårdplanering objektspecialister Superanvändare Meddix Leverantörer IT-drift och IT-stöd LKDATA CGI Övriga Verksamhetsombuden arbetar med 1:a linjens support i verksamheterna. Nivån över (objektspecialister) är de som sitter i Användarstöd och tar emot ombudens frågor i de fall de inte löser det själva. Det är också de som kallar ombuden till Verksamhetsombudsträffar några gånger per år. Förvaltningsledningen hanterar inkomna ändringsbegäran och i vissa fall fattas beslut i styrgruppen. Ex nyutveckling av funktioner.

4 Verksamhetsombudets roll
Användarstöd till medarbetare i den egna verksamheten Utbilda omvårdnadspersonal Hantera behörigheter för omvårdnadspersonal Delta på verksamhetsombudsmöten Framföra verksamhetens krav och behov till förvaltningen Vidarebefordra ärenden till Användarstöd som inte kan lösas av verksamhetsombud Vidarebefordra information från förvaltningen till verksamheten Kolla att alla medarbetare anmäler sig till passwordkiosken!

5 Användarstöd - Utförarprocessen
Verksamhets- ombud 1:a linjen Verksamhet Krav, behov, fråga Verksamhet ! Svar/hjälp Fråga/problem kvarstår Objekt- Specialister 2:a och 3:e linjen Ev. hjälp från leverantör eller förvaltningsledn Verksamhets- ombud 1:a linjen Verksamhet ! ! Verksamhetsfrågan besvaras av verksamhetsombudet. I de fall frågan inte kan besvaras skickas den vidare till Användarstöd, där objektspecialist tar emot. Svaret förmedlas till verksamhetsombudet som vidarebefordrar till verksamheten. Svar/hjälp Svar/hjälp

6 Dokumentationstyper i Treserva
Arbetsanteckning Daganteckningar SoL/LSS Journal Genomförandeplaner HSL Patientjournal Vårdplaner HSL/SoL/LSS Avvikelser Allmänt ”Att göra” Arbetsanteckningar - sparas 28 dagar i systemet, händelser av betydelser ska sammanfattas till journal. SoL/LSSdokumentation, HSL-dokumentation och allmän information. I Treserva finns följande typer: Daganteckningar, Genomförandejournal, Genomförandeplaner, Patientjournal, Vårdplaner, Avvikelser (både SoL/LSS och HSL) samt Att göra – som är ungefär som en anslagstavla, eller anteckningsbok över vad som ska utföras. Ex Boka färdtjänst, vattna blommorna hos…

7 Vårdplanen Sår hö höft: Uppföljning:
Dokumentationstyper – vad är vad? Exempel: Olle ramlade i köket på morgonen och slog upp ett sår på höger höft. Sköterskan upprättade en vårdplan med instruktioner om sårvård. ”Sår hö höft”. Höften smärtar vid rörelse. Olle vill därför inte ha sin promenad som planerat. I morgon har han också planerat att åka till sin syster Stina, men känner att han inte orkar på grund av smärtan i höften. Daganteckning Journal (SoL/LSS) Olle ville inte ha sin promenad idag, har ont i sin höft. SoL Olle ville inte ha sin promenad idag och klagar över smärta i höften, har pratat med sjuksköterskan som kommer med nytt omläggningsmaterial till såret. Vi behöver ringa Stina och säga att han inte kommer i morgon. Har skrivit en avvikelse. Patientjournal (anteckning i vårdplan) Vårdplanen Sår hö höft: Uppföljning: sjuksköterskan kontaktad för bedömning SoL HSL Allmänt HSL Avvikelse* Fallolycka. Föll i köket och slog i höften….. HSL Daganteckningar kan innehålla händelser av vikt som måste journalföras. Viss information ska skrivas i journal, viss information hör hemma i vårdplanen och i vissa fall ska även en avvikelse registreras. En del information är inte av vikt men kanske ändå behöver förmedlas. Att göra kan exempelvis innehålla påminnelse om att ringa för att ställa in en aktivitet. Att göra Ring Stina och säg att Olle inte kommer i morgon. Allmänt *Avvikelse HSL. Kan även vara SoL, ex. utebliven insats.

8 e-Learning på Kunskapsportalen www.linkoping.se/anvandarstod
Visa Inledning gemensamt. Sedan enskilt arbete per verksamhetsområde ÄO FH.

9

10

11 I Treserva Ny journal – skriv in sammanfattningen
För FH: Välj alltid aktuell person i LSS-mappen, i de fall personen både har ett SoL och ett LSS-ärende och syns två gånger i ”trädet”.

12 Ny journal

13 Ny journalanteckning

14 Ny journalanteckning

15 Ny journalanteckning - frastext

16 Ny journalanteckning – frastext Skriv in/kopiera in sammanfattningen, Spara och Stäng

17 Behörighetsadministration Gå till Service - Användaradministration

18

19 Användarnamnet som man fick till Linköpings kommun-kontot används.

20 Personalenheten är till för att behörighetsadministratörer inom samma utförare ska kunna nå samtlig personal oavsett vilka enheter inom utföraren man arbetar på. Ex vikarier som växlar ställen.

21

22 Användarstöd kan ”skugga” dej vid tillfälle om du behöver hjälp första gångerna du lägger behörigheter på egen hand.

23 Meddela Användarstöd om ny personal
För att omvårdnadspersonalen ska kunna gå kursen i Kunskapsportalen måste Användarstöd meddelas. Det gör du antingen via supportformulär eller faxar Behörighetsansökan Treserva omvårdnadspersonal och bockar för Kunskaps- portalen, klara i Treserva. Formuläret: https://eservice.linkoping.se/016 Blanketten: Vid båda alternativen: Skriv namn och användarnamn på den nya medarbetaren och om det är FH eller ÄO (Funktionshinder eller Äldreomsorg) Därefter lägger vi in behörighet till eLearningmaterialet

24 Supportvägarna – telefon eller skriftligt

25 Ändringshantering Krav, behov och önskemål tas emot både på verksamhetsombudsmöten och skriftligt via blanketten för Ändringsbegäran. Den finns på hemsidan under Ändringshantering.

26 Loggning – att upplysa om vid nya behörigheter
Varje användare kontrolleras minst en gång per år Varje månad görs slumpurval Vad får man göra då? Ta del av information om den enskilde som man behöver för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt vid aktuellt tillfälle. Loggningsrutiner för samtliga system som behandlar personuppgifter kommer att publiceras på hemsidan under Gemensamma rutiner och riktlinjer.

27 Övrigt Samtycke – inhämtas ex vid överlämnande av sammanfattning till ny utförare Kvittera nya uppdrag i webben – många gamla sedan starten som måste tas omhand i Nya uppdrag (”nolla mappen”)

28 Rutin vid driftstörningar – var vänder jag mig?
Vardagar till Användarstöd Vård och omsorg LKDATA kundservice Jourtid är det Tekniska verken som tar emot felanmälan vid allvarliga driftstörningar (ej enskilda ärenden angående användares behörigheter och liknande) Rutin vid driftstörningar och stopp Rutin vid driftstörningar finns publicerad under Gemensamma rutiner och riktlinjer på hemsidan.

29 PASSWORDKIOSKEN Kolla att alla nya användare direkt anmäler sig till passwordkiosken. Då kan de få nytt lösenord dygnet runt om de glömt det Länk på hemsidan Visning på hemsidan hur det går till.

30 Länk till Genomförandewebben

31 Inloggning i Genomförandewebben
Privata utförare: Viktigt Kom ihåg LINKOM\ före användarnamnet.

32 Övriga frågor Grattis! Nu är du ”VO”!


Ladda ner ppt "Verksamhets-ombud Välkommen till utbildningen för"

Liknande presentationer


Google-annonser