Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012 Detta har hänt våren 2012: -Förstudie – Utveckling av applikation för studieresultatuppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012 Detta har hänt våren 2012: -Förstudie – Utveckling av applikation för studieresultatuppföljning."— Presentationens avskrift:

1 LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012 Detta har hänt våren 2012: -Förstudie – Utveckling av applikation för studieresultatuppföljning. Leverans till IT- beredning v. 37 -Fem statistiska indikatorer i ny Fronterrum. Uttag mars 2012 -Workshop ” Att arbeta för bättre genomströmning - inspiration och goda exempel”, mars 2012 -Uppföljningsmöte med studievägledarna maj 2012 -Grafisk modell utvecklad -Information och lägesrapport till XFN utbildningsutskottet, FFN och TFN -Medverkan i europeisk workshop om genomströmning, UiB

2 LTU-modellen för ökad genomströmning - Verktyg för studentuppföljning Slutrapport – September 2012 Delprojektets syfte: ta fram anpassade lösningar för en smidig studentuppföljning, utifrån våra utbildningars förutsättningar. Resultat och förslag -TUSS, en tillämpning från HiS, som är utvecklad från Ladok, införskaffas och anpassas till LTUs behov. - Resultat överlämnad till IT-beredning, med kravspecifikation på uppföljningssystemet. Avvikelser från projektplan -Stor försening. Inget beslut finns ännu om erfarenheter från TUSS kommer att tas tillvara och tillämpningen utvecklas vid LTU. -Nytt IT-projekt under förstudie. Svårigheter att implementera TUSS (egen utveckling av Webladok) talar för utveckling av eget system.

3 LTU-modellen för ökad genomströmning - Nyckeltal Slutrapport – september 2012 Delprojektets syfte: ta fram lämpliga nyckeltal som kan användas för uppföljning och prognos på programnivå. Resultat och förslag -Fem statistiska indikatorer är utvecklade och definierade -Poängproduktion/termin/program -Resultat på kurs, årskurs 1 -Registreringar till senare del -Studieuppehåll -Brutto studietid till examen -Uttag av statistik görs centralt 2 gånger/år. Publiceras i Fronter. Primär målgrupp HUL och UL. -Indikatorerna är ett stöd till uppföljning av genomströmning inom program och specifika årskullar. Avvikelser från projektplan - Indikatorerna kan inte i dagens utformning användas för prognos.

4 LTU-modellen för ökad genomströmning - Goda exempel Slutrapport – September 2012 Delprojektets syfte: Goda exempel på stöd- och uppföljningsåtgärder samlas in från verksamheten och publiceras på hemsidan. Resultat och förslag -Workshop för insamling av goda exempel, mars 2010 och mars 2012. -Ny webbsida med information om LTU-modellen och goda exempel. -Systematisk insamling av goda exempel: - Workshop anordnas en gång per år, i mars. - Koordinator initierar arbetet varje år och planerar workshop i samarbete med en grupp bestående av Huvudutbildningsledarna (HUL) eller utsedd representant, från varje institution. - Arbetsgruppen väljer årets tema. - HUL ansvarar för att sprida information om kommande workshop till sin institution. - Under workshop samlas in goda exempel, som så snart som möjligt läggs ut på webben. Koordinatorn ansvarar. Arbetsgruppen med HUL ser över de goda exemplen som publiceras, årligen. - HUL ansvarar för att sprida och bearbeta information inom sin institution, efter workshop, inför kommande studiestart.

5 LTU-modellen för ökad genomströmning - Organisation och ansvarsfördelning Slutrapport – september 2012 Delprojektets syfte : processbeskrivning för varje aktivitet som hör till stöd- och uppföljningsmodellen. Resultat och förslag: - Uppdaterad aktivitetslista -Specifikation av ansvarsfördelning för varje aktivitet. -Utveckling av vissa aktiviteter; borttagning av mindre relevanta eller tidskrävande moment. -Identifiering av behov av att utveckla visa aktiviteter. - Övergripande ansvar - Övergripande ansvar för modellen: Rektor - Ansvar för genomförandet och för uppföljning av aktivitet framgår av aktivitetslistan. - En koordinator/funktion samlar in uppföljningsresultat och nya förslag, initierar utvecklingsarbete vid behov och reviderar modellen. Styrgrupp?

6 LTU-modellen för ökad genomströmning - Nyckeltal Slutrapport – september 2012 Möjligheter och vidareberedning • Möjlighet att aggregera statistik och vidareutveckla lämpliga nyckeltal till universitetsnivå bör undersökas. -Det kan ge tillgång till information som är användbar för prognos. -Även nämnder har uttryckt intresse av att få tillgång till statistiken som stöd i årliga utvärdering av utbildningar. • Indikatorerna bör testas och i vissa fall utvecklas vidare. -Personlista ska komplettera examensstatistik -Institutionerna uppmanas att kontrollera eventuella dolda fel i resultat (ex: Resultat på kurs) • Behövs utbildning för användarna av statistik?

7 LTU-modellen för ökad genomströmning - Organisation och ansvarsfördelning samt goda exempel Slutrapport – september 2012 Möjligheter och vidareberedning •Ny grafisk representation av modellen framtagen. Behöver informationen spridas i annan form än via webben och workshop? • Hur uppföljning av aktiviteter ska göras måste undersökas vidare. Uppföljning är första steg före utveckling. •Delprojekt 2, 3 och 4 visar på behov av koordinering. Form?

8 LTU-model to improve Student Retention Early Warning System Follow-up (monitoring) Introduction Period First year Second year Follow-up Information Career Guidance (Mentoring program, ”Branding you”…) Social Skills (Stress managing,…) Peer Introduction Student Services Academic Skills (Intro to HE, Language Lab) Programme activities/belonging to a group Academic peer mentors Pedagogical Idea – Study Groups Teacher Support Student Housing, Social Activities, Sports Compass Study Technique

9 LTU-modellen för ökad genomströmning 2012 Erfarenheter och avslutande reflexioner • Engagemang och förståelse för genomströmningsfrågor har ökat. • Fokus- och arbetsgrupper med deltagare från olika yrkesgrupper främjar erfarenhetsutbyte och stimulerar nya idéer (små grupper). • Lyckad implementering kräver bättre systematik i informationsspridning och regelbundna uppföljningsrutiner. • ”Modelltänket” är relativt unikt. Effekten förstärkt av integrationen i uppföljnings- och styrningssystemet.


Ladda ner ppt "LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012 Detta har hänt våren 2012: -Förstudie – Utveckling av applikation för studieresultatuppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser