Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012"— Presentationens avskrift:

1 LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012
Detta har hänt våren 2012: Förstudie – Utveckling av applikation för studieresultatuppföljning. Leverans till IT-beredning v. 37 Fem statistiska indikatorer i ny Fronterrum. Uttag mars 2012 Workshop ” Att arbeta för bättre genomströmning - inspiration och goda exempel”, mars 2012 Uppföljningsmöte med studievägledarna maj 2012 Grafisk modell utvecklad Information och lägesrapport till XFN utbildningsutskottet, FFN och TFN Medverkan i europeisk workshop om genomströmning, UiB

2 Avvikelser från projektplan
LTU-modellen för ökad genomströmning - Verktyg för studentuppföljning Slutrapport – September 2012 Delprojektets syfte: ta fram anpassade lösningar för en smidig studentuppföljning, utifrån våra utbildningars förutsättningar. Resultat och förslag TUSS, en tillämpning från HiS, som är utvecklad från Ladok, införskaffas och anpassas till LTUs behov. Resultat överlämnad till IT-beredning, med kravspecifikation på uppföljningssystemet. Avvikelser från projektplan Stor försening. Inget beslut finns ännu om erfarenheter från TUSS kommer att tas tillvara och tillämpningen utvecklas vid LTU. Nytt IT-projekt under förstudie. Svårigheter att implementera TUSS (egen utveckling av Webladok) talar för utveckling av eget system.

3 Avvikelser från projektplan
LTU-modellen för ökad genomströmning - Nyckeltal Slutrapport – september 2012 Delprojektets syfte: ta fram lämpliga nyckeltal som kan användas för uppföljning och prognos på programnivå. Resultat och förslag Fem statistiska indikatorer är utvecklade och definierade Poängproduktion/termin/program Resultat på kurs, årskurs 1 Registreringar till senare del Studieuppehåll Brutto studietid till examen Uttag av statistik görs centralt 2 gånger/år. Publiceras i Fronter. Primär målgrupp HUL och UL. Indikatorerna är ett stöd till uppföljning av genomströmning inom program och specifika årskullar. Avvikelser från projektplan - Indikatorerna kan inte i dagens utformning användas för prognos.

4 LTU-modellen för ökad genomströmning - Goda exempel Slutrapport – September 2012
Delprojektets syfte: Goda exempel på stöd- och uppföljningsåtgärder samlas in från verksamheten och publiceras på hemsidan. Resultat och förslag Workshop för insamling av goda exempel, mars 2010 och mars 2012. Ny webbsida med information om LTU-modellen och goda exempel. Systematisk insamling av goda exempel: - Workshop anordnas en gång per år, i mars. - Koordinator initierar arbetet varje år och planerar workshop i samarbete med en grupp bestående av Huvudutbildningsledarna (HUL) eller utsedd representant, från varje institution. - Arbetsgruppen väljer årets tema. - HUL ansvarar för att sprida information om kommande workshop till sin institution. - Under workshop samlas in goda exempel, som så snart som möjligt läggs ut på webben. Koordinatorn ansvarar. Arbetsgruppen med HUL ser över de goda exemplen som publiceras, årligen. - HUL ansvarar för att sprida och bearbeta information inom sin institution, efter workshop, inför kommande studiestart.

5 LTU-modellen för ökad genomströmning - Organisation och ansvarsfördelning Slutrapport – september 2012 Delprojektets syfte: processbeskrivning för varje aktivitet som hör till stöd- och uppföljningsmodellen. Resultat och förslag: - Uppdaterad aktivitetslista Specifikation av ansvarsfördelning för varje aktivitet. Utveckling av vissa aktiviteter; borttagning av mindre relevanta eller tidskrävande moment. Identifiering av behov av att utveckla visa aktiviteter. - Övergripande ansvar - Övergripande ansvar för modellen: Rektor - Ansvar för genomförandet och för uppföljning av aktivitet framgår av aktivitetslistan. - En koordinator/funktion samlar in uppföljningsresultat och nya förslag, initierar utvecklingsarbete vid behov och reviderar modellen. Styrgrupp?

6 Möjligheter och vidareberedning
LTU-modellen för ökad genomströmning - Nyckeltal Slutrapport – september 2012 Möjligheter och vidareberedning Möjlighet att aggregera statistik och vidareutveckla lämpliga nyckeltal till universitetsnivå bör undersökas. Det kan ge tillgång till information som är användbar för prognos. Även nämnder har uttryckt intresse av att få tillgång till statistiken som stöd i årliga utvärdering av utbildningar. Indikatorerna bör testas och i vissa fall utvecklas vidare. Personlista ska komplettera examensstatistik Institutionerna uppmanas att kontrollera eventuella dolda fel i resultat (ex: Resultat på kurs) Behövs utbildning för användarna av statistik?

7 Möjligheter och vidareberedning
LTU-modellen för ökad genomströmning - Organisation och ansvarsfördelning samt goda exempel Slutrapport – september 2012 Möjligheter och vidareberedning Ny grafisk representation av modellen framtagen. Behöver informationen spridas i annan form än via webben och workshop? Hur uppföljning av aktiviteter ska göras måste undersökas vidare. Uppföljning är första steg före utveckling. Delprojekt 2, 3 och 4 visar på behov av koordinering. Form?

8 Pedagogical Idea – Study Groups
LTU-model to improve Student Retention Introduction Period First year Second year Early Warning System Follow-up (monitoring) Follow-up Information Peer Introduction Social Skills (Stress managing,…) Student Services Career Guidance (Mentoring program, ”Branding you”…) Compass Academic Skills (Intro to HE, Language Lab) Study Technique Programme activities/belonging to a group Academic peer mentors Pedagogical Idea – Study Groups Teacher Support Student Housing, Social Activities, Sports

9 LTU-modellen för ökad genomströmning 2012
Erfarenheter och avslutande reflexioner Engagemang och förståelse för genomströmningsfrågor har ökat. Fokus- och arbetsgrupper med deltagare från olika yrkesgrupper främjar erfarenhetsutbyte och stimulerar nya idéer (små grupper). Lyckad implementering kräver bättre systematik i informationsspridning och regelbundna uppföljningsrutiner. ”Modelltänket” är relativt unikt. Effekten förstärkt av integrationen i uppföljnings- och styrningssystemet.


Ladda ner ppt "LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – september 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser